Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 01. prosinca 2021.
RAD-2021-1-6/3

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH PO ŽUPANIJAMA U TREĆEM TROMJESEČJU 2021.

Podaci o prosječnim plaćama po županijama dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD i redovito će se objavljivati u tromjesečnoj periodici. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007. i mjestu prebivališta/boravišta.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za treće tromjesečje 2021. u odnosu na isto razdoblje 2020. porasla je u svim županijama. Najveći porast bio je u Gradu Zagrebu, za 6,5%, a najmanji u Vukovarsko-srijemskoj županiji, za 3,4%.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za treće tromjesečje 2021. isplaćena je u Gradu Zagrebu, u iznosu od 8 452 kune, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 6 028 kuna.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za treće tromjesečje 2021. u odnosu na isto razdoblje 2020. porasla je u svim županijama. Najveći porast bio je u Šibensko kninskoj županiji, za 5,2%, a najmanji u Brodsko-posavskoj županiji i Vukovarsko-srijemskoj županiji, za po 2,7%.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za treće tromjesečje 2021. bila je u Gradu Zagrebu, u iznosu od 11 875 kuna, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 7 827 kuna.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA

Županija Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća
po zaposlenome, kune
Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih
neto plaća prema isplatama za mjesec
VII. 2021. VIII. 2021. IX. 2021. VII. - IX. 2021. VII. 2021.
VII. 2020.
VIII. 2021.
VIII. 2020.
IX. 2021.
IX. 2020.
VII.-IX. 2021.
VII.-IX. 2020.
Republika Hrvatska 7 046 7 118 7 108 7 091 104,8 105,9 105,4 105,3
Zagrebačka 7 124 7 195 7 183 7 167 105,4 106,2 105,2 105,6
Krapinsko-zagorska 6 711 6 737 6 797 6 748 105,0 105,4 105,3 105,2
Sisačko-moslavčka 6 451 6 501 6 479 6 477 104,4 104,8 104,3 104,5
Karlovačka 6 836 6 857 6 904 6 865 104,4 105,1 105,1 104,8
Varaždinska 6 581 6 537 6 593 6 570 106,1 105,3 105,8 105,7
Koprivničko-križevačka 6 441 6 449 6 447 6 446 104,8 105,9 105,3 105,3
Bjelovarsko-bilogorska 6 201 6 222 6 255 6 226 103,9 104,2 104,3 104,1
Primorsko-goranska 7 032 7 100 7 082 7 071 104,8 105,8 105,9 105,5
Ličko-senjska 6 469 6 528 6 518 6 505 103,5 104,3 104,8 104,2
Virovitičko-podravska 6 006 5 994 6 082 6 028 103,6 103,5 104,8 103,9
Požeško-slavonska 6 306 6 255 6 331 6 297 103,6 103,5 104,1 103,7
Brodsko-posavska 6 250 6 260 6 266 6 259 103,5 104,3 103,6 103,8
Zadarska 6 608 6 661 6 661 6 644 104,8 105,2 105,2 105,1
Osječko-baranjska 6 492 6 534 6 572 6 532 103,8 104,1 104,1 104,0
Šibensko-kninska 6 466 6 579 6 506 6 517 105,2 106,3 105,8 105,7
Vukovarsko-srijemska 6 146 6 199 6 204 6 183 102,4 103,5 104,2 103,4
Splitsko-dalmatinska 6 687 6 746 6 714 6 716 104,6 105,3 104,9 104,9
Istarska 6 710 6 819 6 764 6 764 104,8 106,7 106,3 105,9
Dubrovačko-neretvanska 6 512 6 657 6 585 6 584 104,9 106,1 106,0 105,6
Međimurska 6 609 6 605 6 660 6 624 104,9 107,0 106,1 106,0
Grad Zagreb 8 370 8 517 8 469 8 452 105,8 107,5 106,2 106,5

2. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA

Županija Prosječna mjesečna bruto plaća
po zaposlenome, kune
Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
VII. 2021. VIII. 2021. IX. 2021. VII. - IX. 2021. VII. 2021.
VII. 2020.
VIII. 2021.
VIII. 2020.
IX. 2021.
IX. 2020.
VII.-IX. 2021.
VII.-IX. 2020.
Republika Hrvatska 9 488 9 611 9 549 9 549 103,4 104,6 104,0 104,0
Zagrebačka 9 553 9 666 9 600 9 606 104,2 105,2 104,0 104,5
Krapinsko-zagorska 8 818 8 859 8 887 8 855 104,0 104,4 104,4 104,3
Sisačko-moslavčka 8 501 8 582 8 491 8 525 103,6 104,0 103,4 103,7
Karlovačka 9 030 9 094 9 073 9 066 103,4 104,0 104,1 103,9
Varaždinska 8 669 8 626 8 654 8 649 105,4 104,5 105,0 105,0
Koprivničko-križevačka 8 474 8 500 8 448 8 474 103,8 105,1 104,4 104,5
Bjelovarsko-bilogorska 8 081 8 135 8 124 8 113 102,9 103,4 103,5 103,3
Primorsko-goranska 9 501 9 608 9 543 9 551 103,5 104,6 104,6 104,2
Ličko-senjska 8 512 8 591 8 524 8 542 103,0 103,8 104,4 103,7
Virovitičko-podravska 7 805 7 804 7 872 7 827 103,0 102,9 104,1 103,3
Požeško-slavonska 8 288 8 245 8 282 8 272 102,6 103,0 103,2 103,0
Brodsko-posavska 8 193 8 226 8 187 8 202 102,5 103,2 102,4 102,7
Zadarska 8 725 8 820 8 782 8 776 103,9 104,3 104,4 104,2
Osječko-baranjska 8 593 8 652 8 655 8 633 102,7 102,9 103,0 102,9
Šibensko-kninska 8 545 8 715 8 560 8 607 104,6 105,7 105,3 105,2
Vukovarsko-srijemska 7 930 8 032 7 982 7 981 101,7 102,9 103,6 102,7
Splitsko-dalmatinska 8 920 9 024 8 932 8 958 103,6 104,5 104,0 104,0
Istarska 8 909 9 094 8 967 8 990 103,7 105,9 105,3 105,0
Dubrovačko-neretvanska 8 639 8 873 8 732 8 748 104,0 105,3 105,3 104,9
Međimurska 8 541 8 550 8 569 8 553 103,8 106,1 105,2 105,0
Grad Zagreb 11 748 11 992 11 885 11 875 103,5 105,3 104,1 104,3

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Podaci su iskazani prema mjestu prebivališta/boravišta po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i sl.).

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnoga vremena.

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata ukupnim brojem plaćenih sati.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Katarina Litva, Zdenka Mandarić i Snježana Varga


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti