Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 31. kolovoza 2021.
RAD-2021-1-6/2

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH PO ŽUPANIJAMA U DRUGOM TROMJESEČJU 2021.

Podaci o prosječnim plaćama po županijama dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD i redovito će se objavljivati u tromjesečnoj periodici. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007. i mjestu prebivališta/boravišta.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za drugo tromjesečje 2021. u odnosu na isto razdoblje 2020. porasla je u svim županijama. Najveći porast bio je u Istarskoj županiji, za 8,6%, a najmanji u Vukovarsko-srijemskoj županiji, za 4,0%.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za drugo tromjesečje 2021. isplaćena je u Gradu Zagrebu, u iznosu od 8 524 kune, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 6 051 kune.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za drugo tromjesečje 2021. u odnosu na isto razdoblje 2020. porasla je u svim županijama. Najveći porast bio je u Istarskoj županiji, za 7,8%, a najmanji u Osječko-baranjskoj županiji i Vukovarsko-srijemskoj županiji, za po 3,3%.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za drugo tromjesečje 2021. bila je u Gradu Zagrebu, u iznosu od 11 992 kune, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 7 842 kune.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA

Županija Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća
po zaposlenome, kune
Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih
neto plaća prema isplatama za mjesec
IV. 2021. V. 2021. VI. 2021. IV. - VI. 2021. IV. 2021.
IV. 2020.
V. 2021.
V. 2020.
VI. 2021.
VI. 2020.
IV.-VI. 2021.
IV.-VI. 2020.
Republika Hrvatska 7 082 7 104 7 175 7 121 106,9 106,7 105,9 106,5
Zagrebačka 7 133 7 167 7 231 7 177 107,5 107,2 106,1 107,0
Krapinsko-zagorska 6 704 6 704 6 801 6 736 107,4 105,9 106,2 106,5
Sisačko-moslavčka 6 443 6 496 6 615 6 518 105,7 106,5 105,5 105,9
Karlovačka 6 845 6 891 6 908 6 882 106,9 106,2 105,0 106,0
Varaždinska 6 477 6 535 6 562 6 525 106,4 106,9 105,9 106,4
Koprivničko-križevačka 6 389 6 514 6 595 6 500 105,1 108,0 106,0 106,4
Bjelovarsko-bilogorska 6 215 6 230 6 242 6 229 105,0 104,9 104,1 104,7
Primorsko-goranska 6 992 7 070 7 230 7 099 107,7 107,9 107,5 107,7
Ličko-senjska 6 494 6 520 6 621 6 546 105,5 104,9 105,7 105,4
Virovitičko-podravska 6 026 6 059 6 067 6 051 105,2 105,5 104,1 104,9
Požeško-slavonska 6 321 6 313 6 342 6 326 105,5 104,7 104,5 104,9
Brodsko-posavska 6 296 6 260 6 275 6 277 106,4 104,6 103,5 104,8
Zadarska 6 594 6 599 6 750 6 649 108,3 106,6 105,5 106,8
Osječko-baranjska 6 566 6 576 6 564 6 569 105,1 105,4 103,5 104,7
Šibensko-kninska 6 437 6 505 6 529 6 491 106,2 106,7 105,0 105,9
Vukovarsko-srijemska 6 225 6 275 6 231 6 244 104,7 105,1 102,3 104,0
Splitsko-dalmatinska 6 686 6 719 6 782 6 730 106,9 106,0 105,6 106,2
Istarska 6 703 6 766 6 817 6 763 109,4 109,7 106,7 108,6
Dubrovačko-neretvanska 6 421 6 497 6 582 6 502 104,7 105,8 105,4 105,3
Međimurska 6 534 6 564 6 609 6 569 108,3 108,0 106,2 107,5
Grad Zagreb 8 498 8 475 8 597 8 524 107,6 107,3 107,4 107,4

2. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA

Županija Prosječna mjesečna bruto plaća
po zaposlenome, kune
Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
IV. 2021. V. 2021. VI. 2021. IV. - VI. 2021. IV. 2021.
IV. 2020.
V. 2021.
V. 2020.
VI. 2021.
VI. 2020.
IV.-VI. 2021.
IV.-VI. 2020.
Republika Hrvatska 9 529 9 553 9 671 9 585 105,2 105,4 104,6 105,1
Zagrebačka 9 540 9 589 9 685 9 605 106,0 106,2 104,9 105,7
Krapinsko-zagorska 8 770 8 756 8 915 8 814 105,9 104,6 105,4 105,3
Sisačko-moslavčka 8 456 8 528 8 723 8 569 104,4 105,6 104,9 105,0
Karlovačka 9 010 9 064 9 123 9 067 105,4 104,9 103,9 104,8
Varaždinska 8 501 8 590 8 631 8 574 105,1 106,2 105,3 105,5
Koprivničko-križevačka 8 390 8 564 8 702 8 553 103,7 107,4 105,2 105,4
Bjelovarsko-bilogorska 8 086 8 100 8 127 8 105 103,6 103,9 103,3 103,6
Primorsko-goranska 9 427 9 531 9 798 9 588 106,2 106,7 106,5 106,5
Ličko-senjska 8 474 8 520 8 695 8 564 104,3 104,2 105,3 104,6
Virovitičko-podravska 7 805 7 851 7 871 7 842 104,3 104,9 103,3 104,2
Požeško-slavonska 8 275 8 275 8 320 8 290 104,2 104,0 103,4 103,9
Brodsko-posavska 8 239 8 181 8 211 8 210 105,5 103,5 102,3 103,8
Zadarska 8 692 8 681 8 925 8 768 107,3 105,5 104,3 105,7
Osječko-baranjska 8 656 8 669 8 661 8 662 103,4 104,2 102,3 103,3
Šibensko-kninska 8 466 8 554 8 596 8 540 105,0 105,8 104,0 105,0
Vukovarsko-srijemska 8 018 8 097 8 035 8 050 103,7 104,6 101,5 103,3
Splitsko-dalmatinska 8 893 8 932 9 037 8 955 105,6 104,8 104,6 105,0
Istarska 8 906 8 985 9 065 8 987 108,4 109,0 105,9 107,8
Dubrovačko-neretvanska 8 481 8 600 8 737 8 608 103,0 104,8 104,5 104,1
Međimurska 8 413 8 462 8 500 8 459 107,0 107,0 105,1 106,4
Grad Zagreb 11 954 11 910 12 110 11 992 104,9 105,1 105,2 105,1

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Podaci su iskazani prema mjestu prebivališta/boravišta po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i sl.).

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnoga vremena.

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata ukupnim brojem plaćenih sati.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Katarina Litva, Zdenka Mandarić i Snježana Varga


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti