Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 14. svibnja 2021.
OEN-2021-2-1/3

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U OŽUJKU 2021. PRVI REZULTATI

U ožujku 2021. električna energija raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 590 GWh. Ta količina sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

G-1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, OŽUJAK 2019.-OŽUJAK 2021.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2019. 2020. 2020. 2021.
XII. I. II. III. XII. I. II. III.
Ukupna bruto proizvodnja 1.521 1.190 1.085 1.123 1.757 1.828 1.566 1.431
Hidroelektrane 928 567 398 520 976 1.037 935 713
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 324 412 470 306 505 466 380 423
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 79 77 72 78 86 84 75 82
Vjetroelektrane 181 122 133 204 186 232 165 199
Sunčane elektrane 2 3 4 6 1 2 4 7
Geotermalne elektrane 7 9 8 9 3 7 7 7
Ukupna neto proizvodnja 1.498 1.162 1.052 1.098 1.725 1.786 1.541 1.401
Hidroelektrane 925 565 396 517 973 1.025 933 711
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 312 395 447 294 482 443 364 402
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 73 71 65 71 81 79 70 77
Vjetroelektrane 180 121 133 202 185 231 164 198
Sunčane elektrane 2 3 4 6 1 2 4 7
Geotermalne elektrane 6 7 7 7 3 6 6 6
Uvoz 690 918 851 868 736 988 943 900
Izvoz 586 413 423 425 853 1.131 1.000 692
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 9 24 21 21 6 2 5 19
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1.593 1.643 1.459 1.520 1.602 1.641 1.479 1.590

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2019. 2020. 2020. 2021.
XII. I. II. III. XII. I. II. III.
Proizvodnja mil. m3 81 84 78 82 69 70 63 70
  TJ (GOM) 3.243 3.217 3.121 3.272 2.738 2.798 2.523 2.791
Uvoz mil. m3 198 184 160 173 205 180 164 257
  TJ (GOM) 7.675 7.099 6.185 6.699 7.945 7.077 6.352 10.567
Izvoz mil. m3 3 3 3 3 2 2 2 2
  TJ (GOM) 125 124 115 121 88 86 75 88
Promjena zaliha mil. m3 -63 -126 -69 -45 -83 -65 -70 3
  TJ (GOM) -2.375 -4.769 -2.613 -1.716 -3.157 -2.479 -2.636 313
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 339 391 304 297 355 313 295 322
  TJ (GOM) 13.168 14.961 11.804 11.566 13.752 12.268 11.436 12.957

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

u tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2019. 2020. 2020. 2021.
XII. I. II. III. XII. I. II. III.
Proizvodnja 53 52 48 51 47 48 42 48
Uvoz - 85 134 167 - - 182 233
Izvoz 58 67 26 71 136 39 33 40
Promjena zaliha -284 51 146 -78 -118 7 189 61
Prerada u rafinerijama 279 19 10 225 29 2 2 180

3.2. NAFTNI DERIVATI – UKUPNO

u tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2019. 2020 2020. 2021.
XII. I. II. III. XII. I. II. III.
Proizvodnja 334 30 31 297 41 10 16 233
Uvoz 141 225 247 128 234 257 199 159
Izvoz 248 88 89 93 76 61 72 89
Promjena zaliha -32 -31 -28 111 -5 32 -58 60
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 259 198 217 221 204 174 201 243

3.2.1. MOTORNI BENZIN

u tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2019. 2020. 2020. 2021.
XII. I. II. III. XII. I. II. III.
Proizvodnja 93 10 6 69 20 1 1 40
Uvoz 10 9 24 22 5 31 7 12
Izvoz 49 15 18 10 8 7 6 8
Promjena zaliha 11 -20 -20 50 -9 1 -26 14
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 43 24 32 31 26 24 28 30

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

u tis. tona

Opskrba Plinsko dizelsko gorivo
2019. 2020. 2020. 2021.
XII. I. II. III. XII. I. II. III.
Proizvodnja 143 13 12 140 12 2 1 111
Uvoz 96 187 186 73 202 204 163 114
Izvoz 97 59 59 52 54 44 47 53
Promjena zaliha -8 -1 -6 19 19 38 -24 5
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 150 142 145 142 141 124 141 167

3.2.3. LOŽIVA ULJA

u tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2019. 2020. 2020. 2021.
XII. I. II. III. XII. I. II. III.
Proizvodnja 53 2 5 22 2 2 9 32
Uvoz 6 6 1 2 3 2 2 2
Izvoz 67 1 3 4 5 3 12 3
Promjena zaliha -11 3 -3 16 -3 -1 -2 29
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 3 4 6 4 3 2 1 2

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

u tis. tona

Opskrba Ostali naftni derivati
2019. 2020. 2020. 2021.
XII. I. II. III. XII. I. II. III.
Proizvodnja 45 5 8 66 7 5 5 50
Uvoz 29 23 36 31 24 20 27 31
Izvoz 35 13 9 27 9 7 7 25
Promjena zaliha -24 -13 1 26 -12 -6 -6 12
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 63 28 34 44 34 24 31 44

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

u tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2019. 2020. 2020. 2021.
XII. I. II. III. XII. I. II. III.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 3 71 70 4 73 - 98 49
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha -36 44 15 -25 10 -57 37 -22
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 39 27 55 29 63 57 61 71

4.2. KOKS

u tis. tona

Opskrba Koks
2019. 2020. 2020. 2021.
XII. I. II. III. XII. I. II. III.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 3 1 3 2 3 1 2 2
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 3 1 3 2 3 1 2 2

4.3. MRKI UGLJEN

u tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2019. 2020. 2020. 2021.
XII. I. II. III. XII. I. II. III.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 1 - 1 - - - - -
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - -2 - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 - 1 - 2 - - -

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sastavlja se na temelju više statističkih istraživanja, i to: Mjesečnog istraživanja o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnog istraživanja o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnog istraživanja o elektranama (ERG-1/EL) te podataka dobivenih iz Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe.

Mjesečni podaci u ovom Priopćenju služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne predstavljaju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja u mjesečnim podacima. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su: rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti