Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 23. travnja 2021.
OEN-2021-2-1/2

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U VELJAČI 2021. PRVI REZULTATI

U veljači 2021. električna energija raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 479 GWh. Ta količina sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

G-1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, VELJAČA 2019.-VELJAČA 2021.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2019. 2020. 2020. 2021.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Ukupna bruto proizvodnja 1.511 1.521 1.190 1.085 1.258 1.757 1.828 1.566
Hidroelektrane 841 928 567 398 529 976 1.037 935
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 413 324 412 470 491 505 466 380
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 75 79 77 72 83 86 84 75
Vjetroelektrane 173 181 122 133 145 186 232 165
Sunčane elektrane  2 2 3 4 2 1 2 4
Geotermalne elektrane 7 7 9 8 8 3 7 7
Ukupna neto proizvodnja 1.484 1.498 1.162 1.052 1.217 1.725 1.786 1.541
Hidroelektrane 838 925 565 396 525 973 1.025 933
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 396 312 395 447 464 482 443 364
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 69 73 71 65 75 81 79 70
Vjetroelektrane 172 180 121 133 144 185 231 164
Sunčane elektrane  2 2 3 4 2 1 2 4
Geotermalne elektrane 5 6 7 7 7 3 6 6
Uvoz 608 690 918 851 887 736 988 943
Izvoz 629 586 413 423 602 853 1.131 1.000
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 4 9 24 21 15 6 2 5
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1.459 1.593 1.643 1.459 1.487 1.602 1.641 1.479

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2019. 2020. 2020. 2021.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Proizvodnja mil. m3 81 81 84 78 71 69 70 63
  TJ (GOM) 3.247 3.243 3.217 3.121 2.813 2.738 2.798 2.523
Uvoz mil. m3 191 198 184 160 179 205 180 164
  TJ (GOM) 7.390 7.675 7.099 6.185 6.974 7.945 7.077 6.352
Izvoz mil. m3 3 3 3 3 1 2 2 2
  TJ (GOM) 122 125 124 115 50 88 86 75
Promjena zaliha mil. m3 -62 -63 -126 -69 -87 -83 -65 -70
  TJ (GOM) -2.373 -2.375 -4.769 -2.613 -3.293 -3.157 -2.479 -2.636
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 331 339 391 304 336 355 313 295
  TJ (GOM) 12.888 13.168 14.961 11.804 13.030 13.752 12.268 11.436

3. UGLJIKOVODICI 

3.1. SIROVA NAFTA

u tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2019. 2020. 2020. 2021.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Proizvodnja 52 53 52 48 47 47 48 42
Uvoz 390 - 85 134 - - - 182
Izvoz 56 58 67 26 40 136 39 33
Promjena zaliha 59 -284 51 146 -76 -118 7 189
Prerada u rafinerijama 327 279 19 10 83 29 2 2

3.2. NAFTNI DERIVATI – UKUPNO

u tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2019. 2020. 2020. 2021.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Proizvodnja 395 334 30 31 115 41 10 16
Uvoz 145 141 225 247 202 234 257 199
Izvoz 202 248 88 89 142 76 61 72
Promjena zaliha 95 -32 -31 -28 -51 -5 32 -58
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 243 259 198 217 226 204 174 201

3.2.1. MOTORNI BENZIN

u tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2019. 2020. 2020. 2021.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Proizvodnja 90 93 10 6 25 20 1 1
Uvoz 3 10 9 24 9 5 31 7
Izvoz 55 49 15 18 14 8 7 6
Promjena zaliha 7 11 -20 -20 -11 -9 1 -26
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 31 43 24 32 31 26 24 28

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

u tis. tona

Opskrba Plinsko dizelsko gorivo
2019. 2020. 2020. 2021.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Proizvodnja 161 143 13 12 50 12 2 1
Uvoz 118 96 187 186 162 202 204 163
Izvoz 88 97 59 59 66 54 44 47
Promjena zaliha 57 -8 -1 -6 -12 19 38 -24
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 134 150 142 145 158 141 124 141

3.2.3. LOŽIVA ULJA

u tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2019. 2020. 2020. 2021.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Proizvodnja 75 53 2 5 9 2 2 9
Uvoz - 6 6 1 3 3 2 2
Izvoz 36 67 1 3 33 5 3 12
Promjena zaliha 11 -11 3 -3 -25 -3 -1 -2
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 28 3 4 6 4 3 2 1

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

u tis. tona

Opskrba Ostali naftni derivati
2019. 2020. 2020. 2021.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Proizvodnja 69 45 5 8 31 7 5 5
Uvoz 24 29 23 36 28 24 20 27
Izvoz 23 35 13 9 29 9 7 7
Promjena zaliha 20 -24 -13 1 -3 -12 -6 -6
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 50 63 28 34 33 34 24 31

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

u tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2019. 2020. 2020. 2021.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 70 3 71 70 79 73 - 98
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha 20 -36 44 15 12 10 -57 37
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 50 39 27 55 67 63 57 61

4.2. KOKS

u tis. tona

Opskrba Koks
2019. 2020. 2020. 2021.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 1 3 1 3 4 3 1 2
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 3 1 3 4 3 1 2

4.3. MRKI UGLJEN

u tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2019. 2020. 2020. 2021.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 3 1 - 1 2 - - -
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha -6 - - - -4 -2 - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 9 1 - 1 6 2 - -

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sastavlja se na temelju više statističkih istraživanja, i to: Mjesečnog istraživanja o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnog istraživanja o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnog istraživanja o elektranama (ERG-1/EL) te podataka dobivenih iz Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe.

Mjesečni podaci u ovom Priopćenju služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne predstavljaju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja u mjesečnim podacima. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su: rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti