Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 10. ožujka 2021.
GRAD-2021-3-2

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U 2020.

 

U 2020. izdane su 9 403 građevinske dozvole, što je za 5,3% manje nego u 2019.

Za izdane građevinske dozvole u 2020. predviđena je vrijednost radova u iznosu od 28 090 600 tisuća kuna, što je za 23,9% manje nego u 2019.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u 2020., predviđeno je građenje 14 083 stana, što je za 8,4% manje nego u 2019.

U 2020.:

- prema vrstama građevina, 83,0% dozvola izdano je za zgrade, a 17,0% za ostale građevine

- prema vrstama građenja, 75,3% dozvola izdano je za novogradnju, a 24,7% za rekonstrukcije.

1. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA

    Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. kuna Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
2019.  9 932 8 191 1 741 36 915 621 20 301 220 16 614 401 15 370 1 381 917
2020.  9 403 7 800 1 603 28 090 600 19 319 331 8 771 269 14 083 1 315 007
Indeksi
2020.
2019.
94,7 95,2 92,1 76,1 95,2 52,8 91,6 95,2

G-1. STRUKTURA BROJA IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA OD 2018. DO 2020. PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA

G-2. STRUKTURA PREDVIĐENE VRIJEDNOSTI RADOVA OD 2018. DO 2020. PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA

G-3. BROJ STANOVA U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE OD 2016. DO 2020.

G-4. KORISNA POVRŠINA STANOVA U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE OD 2016. DO 2020.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I VRSTAMA GRADNJE U 2020.

Prema vrstama građevina Broj dozvola prema vrstama gradnje Predviđena vrijednost radova, tis. kuna
ukupno novogradnja rekonstrukcije ukupno novogradnja rekonstrukcije
Ukupno 9 403 7 080 2 323 28 090 600 20 897 462 7 193 138
Zgrade 7 800 5 839 1 961 19 319 331 15 255 580 4 063 751
Stambene 6 278 4 782 1 496 10 412 309 9 126 600 1 285 709
Nestambene 1 522 1 057 465 8 907 022 6 128 980 2 778 042
Ostale građevine 1 603 1 241 362 8 771 269 5 641 882 3 129 387
Prometna infrastruktura 499 319 180 3 740 930 2 399 486 1 341 444
Cjevovodi, komunikacijski i energetski vodovi 931 787 144 3 035 382 1 977 346 1 058 036
Složene građevine na industrijskim prostorima 42 29 13 1 265 196 683 459 581 737
Ostale nespomenute građevine 131 106 25 729 761 581 591 148 170

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U 2020.

    Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 7 800 2 864 442 11 242 285
Nove zgrade 5 839 2 588 119 10 133 493
Stambene zgrade 4 782 1 642 896 5 100 327
S 1 stanom 3 141 628 436 1 960 483
S 2 stana 518 134 892 413 664
S 3 i više stanova 1 116 873 752 2 710 238
Zgrade za stanovanje zajednica 7 5 816 15 942
Nestambene zgrade 1 057 945 223 5 033 166
Hoteli i slične zgrade 99 149 289 517 910
Uredske zgrade 60 47 893 150 516
Zgrade za trgovinu na veliko i malo 98 115 406 575 831
Zgrade za promet i komunikacije 119 34 935 146 462
Industrijske zgrade i skladišta 242 361 094 2 566 025
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 84 97 655 489 297
Ostale nestambene zgrade1) 355 138 951 587 125
Dogradnja i nadogradnja2) 936 276 323 1 108 792
Stambene zgrade 756 129 278 390 989
Nestambene zgrade 180 147 045 717 803
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 1 025 - -
Stambene zgrade 740 - -
Nestambene zgrade 285 - -

1) Ova skupina obuhvaća zgrade za poljoprivrednu djelatnost, zgrade za vjerske obrede itd.

2) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTI ZGRADE, GRADNJE I BROJU SOBA U 2020.

    Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 14 083 1 315 007 1 615 4 077 3 675 2 830 1 247 484 115 40
Stanovi u novim zgradama 12 879 1 208 541 1 437 3 724 3 345 2 615 1 167 446 108 37
Stambene zgrade 12 724 1 198 937 1 390 3 677 3 296 2 604 1 166 446 108 37
S 1 stanom 3 141 469 293 55 177 484 1 129 771 391 101 33
S 2 stana 1 036 102 908 65 207 361 287 95 16 4 1
S 3 i više stanova 8 547 626 736 1 270 3 293 2 451 1 188 300 39 3 3
Nestambene zgrade1) 155 9 604 47 47 49 11 1 - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 1 081 96 971 140 320 304 196 76 36 6 3
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 123 9 495 38 33 26 19 4 2 1 -

1) Pretežno nestambene zgrade

5. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA NASELJA, NAMJENI I KATNOSTI ZGRADE, OPREMLJENOSTI CENTRALNIM GRIJANJEM I KUHINJOM U 2020.

    Ukupno U stambenim zgradama U nestambenim zgradama1)
broj korisna površina, m2 ukupno s 1 stanom s 2 stana s 3 i više stanova
broj korisna površina, m2 broj korisna površina, m2 broj korisna površina, m2 broj korisna površina, m2 broj korisna površina, m2
Ukupno 14 083 1 315 007 13 923 1 304 988 3 758 532 466 1 306 124 886 8 859 647 636 160 10 019
U gradskim naseljima 8 544 720 255 8 442 713 931 1 179 174 570 506 50 061 6 757 489 300 102 6 324
U ostalim naseljima 5 539 594 752 5 481 591 057 2 579 357 896 800 74 825 2 102 158 336 58 3 695
Prema broju katova u zgradi                          
Prizemnice 2 514 256 068 2 505 255 359 1 877 209 148 342 26 048 286 20 163 9 709
1 kat 3 482 444 475 3 466 443 230 1 741 292 503 774 78 538 951 72 189 16 1 245
2 kata 3 496 292 425 3 443 289 255 140 30 815 172 18 500 3 131 239 940 53 3 170
3 kata 1 262 89 807 1 252 89 276 - - 18 1 800 1 234 87 476 10 531
4 – 5 katova 1 483 97 356 1 411 92 992 - - - - 1 411 92 992 72 4 364
6 – 8 katova 1 560 102 403 1 560 102 403 - - - - 1 560 102 403 - -
9 i više katova 286 32 473 286 32 473 - - - - 286 32 473 - -
Broj stanova s centralnim grijanjem 7 300 703 985 7 266 701 693 1 875 284 809 506 52 129 4 885 364 755 34 2 292
Broj stanova s kuhinjom većom od 4 m2 13 558 - 13 403 - 3 676 - 1 263 - 8 464 - 155 -
Broj stanova s kuhinjom manjom od 4 m2 525 - 520 - 82 - 43 - 395 - 5 -

1) Pretežno nestambene zgrade

6. GRAĐEVINSKE VELIČINE ZGRADA I STANOVA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE (novogradnja i dogradnja) U 2020.

Županija Zgrade Stanovi
ukupno stambene nestambene broj korisna površina, m2
površina, m2 volumen, m3 površina, m2 volumen, m3 površina, m2 volumen, m3
Ukupno 2 864 442 11 242 285 1 772 174 5 491 316 1 092 268 5 750 969 14 083 1 315 007
Zagrebačka 267 179 1 664 899 81 831 247 748 185 348 1 417 151 543 58 032
Krapinsko-zagorska 66 003 296 434 25 506 78 122 40 497 218 312 150 18 028
Sisačko-moslavačka 64 407 365 442 10 388 33 492 54 019 331 950 72 7 012
Karlovačka 39 795 129 807 25 244 73 752 14 551 56 055 152 15 800
Varaždinska 114 877 481 632 51 737 158 463 63 140 323 169 314 40 304
Koprivničko-križevačka 60 687 254 550 22 015 66 373 38 672 188 177 130 14 881
Bjelovarsko-bilogorska 65 283 245 599 29 549 90 399 35 734 155 200 235 21 415
Primorsko-goranska 213 409 809 079 136 456 424 289 76 953 384 790 968 96 808
Ličko-senjska 39 337 155 792 22 908 71 779 16 429 84 013 200 18 421
Virovitičko-podravska 32 267 132 246 12 079 37 794 20 188 94 452 79 9 194
Požeško-slavonska 19 814 73 352 12 127 39 245 7 687 34 107 83 8 525
Brodsko-posavska 52 398 203 835 27 501 88 184 24 897 115 651 168 20 779
Zadarska 242 944 812 503 206 065 632 915 36 879 179 588 1 900 161 791
Osječko-baranjska  119 855 526 412 45 480 143 246 74 375 383 166 324 34 999
Šibensko-kninska 81 717 263 800 70 611 212 603 11 106 51 197 559 52 274
Vukovarsko-srijemska  55 848 229 365 25 150 79 977 30 698 149 388 164 17 940
Splitsko-dalmatinska 334 031 1 176 570 216 125 668 907 117 906 507 663 1 996 162 173
Istarska 395 050 1 390 518 268 842 819 785 126 208 570 733 2 056 206 192
Dubrovačko-neretvanska 79 997 249 790 60 987 185 590 19 010 64 200 449 46 015
Međimurska 111 447 450 441 61 259 185 983 50 188 264 458 367 46 885
Grad Zagreb 408 097 1 330 219 360 314 1 152 670 47 783 177 549 3 174 257 539

7. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA PO ŽUPANIJAMA U 2020.

tis.kuna

Županija Ukupno Zgrade Ostale građevine
stambene nestambene prometna infrastruktura cjevovodi, komunikacijski i električni vodovi složene građevine na industrijskim prostorima ostale nespomenute građevine
Ukupno 28 090 600 10 412 309 8 907 022 3 740 930 3 035 382 1 265 196 729 761
Zagrebačka 1 962 132 468 074 1 034 867 256 504 171 659 - 31 028
Krapinsko-zagorska 825 310 159 701 274 804 340 194 34 584 - 16 027
Sisačko-moslavačka 729 770 52 074 340 670 119 400 156 449 41 905 19 272
Karlovačka 673 246 185 506 90 923 248 790 128 075 4 243 15 709
Varaždinska 1 255 776 252 556 458 386 168 364 279 997 56 602 39 871
Koprivničko-križevačka 566 943 145 946 299 088 39 146 38 340 - 44 423
Bjelovarsko-bilogorska 508 783 146 187 265 484 24 986 35 233 - 36 893
Primorsko-goranska 2 819 105 862 426 627 359 657 089 121 673 528 889 21 669
Ličko-senjska 550 176 141 019 160 267 27 420 14 032 182 505 24 933
Virovitičko-podravska 336 473 72 217 148 937 5 937 88 882 - 20 500
Požeško-slavonska 147 680 45 988 61 749 12 380 8 395 - 19 168
Brodsko-posavska 523 418 117 703 221 303 108 927 65 503 - 9 982
Zadarska 1 933 770 1 204 190 379 541 100 361 180 820 - 68 858
Osječko-baranjska 1 254 040 239 799 395 079 302 644 175 745 92 319 48 454
Šibensko-kninska 826 996 393 069 137 224 47 982 4 087 70 716 173 918
Vukovarsko-srijemska 639 007 119 994 266 657 150 469 96 968 1 294 3 625
Splitsko-dalmatinska 2 713 268 1 342 864 1 082 617 139 927 139 553 1 910 6 397
Istarska 3 864 277 1 744 230 1 230 923 282 801 553 168 718 52 437
Dubrovačko-neretvanska 1 765 693 429 335 439 014 488 314 172 007 202 438 34 585
Međimurska 948 722 302 546 342 538 147 653 111 701 12 025 32 259
Grad Zagreb 3 172 162 1 986 885 649 592 34 481 421 819 69 632 9 753
Bez lokacije županije1) 73 853 - - 37 161 36 692 - -

1) Građevine koje se prostiru preko područja dviju ili više županija

8. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I INVESTITORU PO ŽUPANIJAMA U 2020.

tis.kuna

Županija Ukupno Zgrade Ostale građevine 
ukupno fizičke osobe pravne osobe ukupno fizičke osobe pravne osobe ukupno fizičke osobe pravne osobe
Ukupno 28 090 600 7 462 064 20 628 536 19 319 331 7 397 126 11 922 205 8 771 269 64 938 8 706 331
Zagrebačka 1 962 132 360 015 1 602 117 1 502 941 360 015 1 142 926 459 191 - 459 191
Krapinsko-zagorska 825 310 180 096 645 214 434 505 179 196 255 309 390 805 900 389 905
Sisačko-moslavačka 729 770 68 593 661 177 392 744 68 593 324 151 337 026 - 337 026
Karlovačka 673 246 108 292 564 954 276 429 108 292 168 137 396 817 - 396 817
Varaždinska 1 255 776 238 613 1 017 163 710 942 238 613 472 329 544 834 - 544 834
Koprivničko-križevačka 566 943 123 011 443 932 445 034 122 966 322 068 121 909 45 121 864
Bjelovarsko-bilogorska 508 783 158 002 350 781 411 671 152 550 259 121 97 112 5 452 91 660
Primorsko-goranska 2 819 105 640 568 2 178 537 1 489 785 640 244 849 541 1 329 320 324 1 328 996
Ličko-senjska 550 176 147 714 402 462 301 286 147 714 153 572 248 890 - 248 890
Virovitičko-podravska 336 473 72 158 264 315 221 154 72 158 148 996 115 319 - 115 319
Požeško-slavonska 147 680 54 722 92 958 107 737 53 532 54 205 39 943 1 190 38 753
Brodsko-posavska 523 418 158 784 364 634 339 006 158 784 180 222 184 412 - 184 412
Zadarska 1 933 770 913 981 1 019 789 1 583 731 911 985 671 746 350 039 1 996 348 043
Osječko-baranjska 1 254 040 290 244 963 796 634 878 290 244 344 634 619 162 - 619 162
Šibensko-kninska 826 996 299 922 527 074 530 293 299 922 230 371 296 703 - 296 703
Vukovarsko-srijemska 639 007 166 228 472 779 386 651 165 540 221 111 252 356 688 251 668
Splitsko-dalmatinska 2 713 268 971 407 1 741 861 2 425 481 967 282 1 458 199 287 787 4 125 283 662
Istarska 3 864 277 1 251 096 2 613 181 2 975 153 1 205 769 1 769 384 889 124 45 327 843 797
Dubrovačko-neretvanska 1 765 693 353 312 1 412 381 868 349 351 975 516 374 897 344 1 337 896 007
Međimurska 948 722 257 956 690 766 645 084 257 716 387 368 303 638 240 303 398
Grad Zagreb 3 172 162 647 350 2 524 812 2 636 477 644 036 1 992 441 535 685 3 314 532 371
Bez lokacije županije1) 73 853 - 73 853 - - - 73 853 - 73 853

1) Građevine koje se prostiru preko područja dviju ili više županija

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

U ovom Priopćenju iskazani su podaci prikupljeni izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.). Ta klasifikacija usklađena je s klasifikacijom koju propisuje Statistički ured Europske unije (Classification of Types of Constructions – CC, final version).

Definicije

Građevine su s tlom povezani objekti  za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice, te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno za stambene svrhe.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno za stambene svrhe.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produžuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Biserka Sviben

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Postavke pristupačnosti