Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 09. lipnja 2021.
GRAD-2021-5-1

ISSN 1334-0557

SRUŠENI STANOVI U 2020.

 

U 2020. stambeni fond smanjen je za 466 stanova. Razlozi isključenja stanova iz stambenog fonda jesu: gradnja novih građevina (90,3%), dotrajalost i drugi razlozi (6,4%), prenamjena u nestambeni prostor ili spajanje dvaju ili više stanova u jedan stan (2,4%) i nezakonita gradnja (0,9%).

Prosječna veličina tih stanova iznosi 84,6 m2. Od ukupnog broja stanova, 62,4% jesu dvosobni i trosobni stanovi.

Prema opremljenosti instalacijama i pomoćnim prostorijama, svi stanovi imaju električnu struju, kuhinju, vodovod, kanalizacijske instalacije i zahod, a 86,3% ima kupaonicu.

1. STANOVI PREMA RAZLOGU ISKLJUČENJA IZ STAMBENOG FONDA U 2020.

   Ukupno smanjenje stambenog fonda1) Srušeni stanovi prema razlogu rušenja Prenamjena u nestambeni prostor i slično2)
gradnja novih građevina nezakonita gradnja dotrajalost i drugi razlozi
Ukupno broj 466 421 4 30 11
  korisna površina, m 39 411 35 812 200 2 728 671
U gradskim naseljima broj 338 310 - 20 8
  korisna površina, m 29 342 27 028 - 1 804 510
U ostalim naseljima  broj 128 111 4 10 3
  korisna površina, m2 10 069 8 784 200 924 161

 

1) Ukupan broj stanova isključenih iz stambenog fonda bez obzira na način korištenja (nastanjeni i nenastanjeni stanovi za stalno stanovanje te stanovi za odmor). Od ukupnog broja stanova koji su iz stambenog fonda, 6 stanova s ukupnom površinom od 291 m2 korišteno je za odmor.
2) Uključeno je spajanje dvaju ili više stanova u jedan stan.

G-1. STRUKTURA STANOVA KOJI SU ISKLJUČENI IZ STAMBENOG FONDA PREMA VRSTI NASELJA U 2020.

G-2. STRUKTURA STANOVA KOJI SU ISKLJUČENI IZ STAMBENOG FONDA PREMA BROJU SOBA U 2020.

2. STANOVI PREMA OPREMLJENOSTI POMOĆNIM PROSTORIJAMA I INSTALACIJAMA U 2020.

  Ukupno smanjenje stambenog fonda1) Pomoćne prostorije Instalacije
kupaonica zahod kuhinja električna struja vodovod kanalizacija centralno grijanje plin
Ukupno broj 466 402 466 466 466 466 466 92 128
U gradskim naseljima broj 338 298 338 338 338 338 338 89 116
U ostalim naseljima broj 128 104 128 128 128 128 128 3 12

1) Ukupan broj stanova isključenih iz stambenog fonda bez obzira na način korištenja (nastanjeni i nenastanjeni stanovi za stalno stanovanje te stanovi za odmor). Od ukupnog broja stanova koji su isključeni iz stambenog fonda, 6 stanova s ukupnom površinom od 291 m2 korišteno je za odmor.

3. STANOVI KOJI SU ISKLJUČENI IZ STAMBENOG FONDA PREMA BROJU SOBA

  Ukupno Stanovi isključeni iz stambenog fonda prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni i višesobni
2016. broj 248 35 68 75 48 22
  korisna površina, m2 21 502 1 378 4 016 6 303 5 754 4 051
2017. broj 418 58 136 119 68 37
  korisna površina, m2 36 293 2 276 8 099 9 482 8 389 8 047
2018. broj 501 71 152 167 70 41
  korisna površina, m2 42 976 2 752 8 969 13 393 8 197 9 665
2019. broj 533 97 150 190 72 24
  korisna površina, m2 42 625 3 279 9 104 15 873 8 955 5 414
2020. broj 466 77 145 146 58 40
  korisna površina, m2 39 411 3 178 9 167 12 559 7 177 7 330

4. STANOVI KOJI SU ISKLJUČENI IZ STAMBENOG FONDA PREMA RAZLOGU RUŠENJA

  Ukupno Srušeni stanovi prema razlogu rušenja Prenamjena u nestambeni prostor i slično1)
gradnja novih građevina nezakonita gradnja elementarna nepogoda dotrajalost i drugi razlozi
2016. broj 248 197 - 7 20 24
  korisna površina, m2  21 502 17 620 - 485 1 293 2 104
2017. broj 418 354 4 1 43 16
  korisna površina, m2  36 293 31 480 243 40 3 229 1 301
2018. broj 501 435 27 1 28 10
  korisna površina, m2  42 976 38 045 1 152 156 3 119 504
2019. broj 533 468 2 1 36 26
  korisna površina, m2  42 625 37 634 112 40 2 647 2 192
2020. broj 466 421 4 - 30 11
  korisna površina, m2  39 411 35 812 200 - 2 728 671

1) Uključeno je spajanje dvaju ili više stanova u jedan stan.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani su podaci prikupljeni izvještajnom metodom s pomoću obrasca Godišnji izvještaj o srušenoj zgradi sa stanovima i prenamjeni stambenog prostora (obrazac GRAĐ-71).

Obuhvat i usporedivost

Godišnji izvještaj o srušenoj zgradi sa stanovima i prenamjeni stambenog prostora prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija nadležnih za upravne poslove graditeljstva te Državnog inspektorata – Sektora građevinske inspekcije na osnovi ove dokumentacije:

- projekta za uklanjanje građevine

- građevinske dozvole na temelju koje je predviđeno uklanjanje prije izgrađene zgrade (s jednim ili više stanova) radi građenja zamjenske građevine

- dozvole za rekonstrukcije građevina kojima se stambeni prostor prenamjenjuje u nestambeni ili se dva stana ili nekoliko njih spaja u jedan stan

- rješenja građevinske inspekcije kojim se investitoru, odnosno vlasniku naređuje uklanjanje izgrađene zgrade s jednim ili više stanova

- drugih dokumenata o rušenju zgrada sa stanovima (npr. rušenje zbog elementarnih nepogoda kao što su potresi, poplave, zatim klizišta, požari i drugo).

Izvještaj se ispunjava samo za potpuno srušenu zgradu u kojoj se nalazio jedan stan ili više završenih stanova. Prema tome, ne obuhvaćaju se oštećene zgrade sa stanovima koje se namjeravaju popravljati ni srušene zgrade u kojima nije potpuno završen nijedan stan.

Definicije

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove. Sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

Stan je građevinska cjelina namijenjena stanovanju koja se sastoji od jedne ili više soba s pomoćnim prostorijama (kuhinjom, smočnicom, predsobljem, kupaonicom, zahodom i slično) ili bez pomoćnih prostorija i koja ima zaseban ulaz izravno s hodnika, stubišta, dvorišta ili ulice.

Korisna površina stana (m2) jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Stan ima vodovodne instalacije ako se najmanje u jednoj prostoriji nalaze cijevi za dovod vode bez obzira na to jesu li povezane s javnom mrežom ili s nekim kućnim uređajem za opskrbu vodom.

Stan ima kanalizacijske instalacije ako najmanje u jednoj prostoriji stana postoje cijevi za odvod otpadne vode bez obzira na to jesu li povezane s javnom kanalizacijskom mrežom ili s nekim kućnim uređajem za skupljanje otpadne vode (septičke, crne jame i slično) ili se sadržaj kanalizacijskih cijevi prazni izravno u okoliš (otvoreni kanal, rijeka, ponor, more).

Stan ima zahod ako se takav sanitarni uređaj nalazi u kupaonici ili u posebnoj prostoriji unutar stana.

Stan ima kupaonicu ako ima prostoriju u kojoj se nalazi kada ili tuš i u kojoj su uvedene instalacije vodovoda i kanalizacije.

 

Kratice  
   
m četvorni metar
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Jelena Kristović-Bukovac


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti