Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 07. siječnja 2022.
VT-2021-1-1/10

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci od siječnja do listopada 2021. i od siječnja do studenoga 2021.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do listopada 2021., prema privremenim podacima, iznosio je 114,5 milijardi kuna. Istodobno je uvoz iznosio 174,0 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 59,5 milijardi kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do listopada 2021. bila je 65,8%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do studenoga 2021., prema Prvim rezultatima, iznosio je 129,1 milijardu kuna, dok je uvoz iznosio 193,4 milijarde kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 64,4 milijarde kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do studenoga 2021., prema Prvim rezultatima, bila je 66,7%.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD LISTOPADA 2020. DO LISTOPADA 2021.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

       Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD
2020.                                                               
  I. 8 692 574 1 167 765 1 307 784 14 354 732 1 928 123 2 160 505 -5 662 158 -760 358 -852 721 60,6
  II. 9 642 100 1 296 736 1 433 596 15 974 613 2 148 287 2 372 368 -6 332 513 -851 551 -938 771 60,4
  III. 9 085 255 1 218 932 1 337 010 15 081 224 2 022 993 2 224 423 -5 995 968 -804 061 -887 413 60,2
  IV. 7 233 018 951 188 1 045 538 11 084 784 1 456 943 1 600 553 -3 851 766 -505 755 -555 015 65,3
  V. 7 701 046 1 019 658 1 107 178 12 755 514 1 688 665 1 834 033 -5 054 468 -669 007 -726 855 60,4
  VI. 9 454 773 1 248 128 1 382 143 14 893 298 1 965 354 2 180 074 -5 438 525 -717 226 -797 931 63,5
  VII. 10 387 736 1 374 051 1 545 159 15 511 965 2 051 735 2 303 852 -5 124 229 -677 684 -758 692 67,0
  VIII. 7 647 409 1 020 248 1 210 932 12 660 857 1 689 975 2 005 005 -5 013 448 -669 727 -794 073 60,4
  IX. 10 503 359 1 396 638 1 663 423 14 849 477 1 974 537 2 352 068 -4 346 118 -577 899 -688 645 70,7
  X. 10 947 896 1 451 410 1 700 460 15 530 560 2 058 574 2 411 165 -4 582 664 -607 164 -710 705 70,5
  XI. 10 685 945 1 411 526 1 652 885 14 503 154 1 915 986 2 240 608 -3 817 209 -504 460 -587 723 73,7
  XII. 10 149 643 1 343 482 1 605 172 15 233 085 2 016 696 2 411 484 -5 083 442 -673 214 -806 312 66,6
  I.–XII. 112 130 754 14 899 762 16 991 282 172 433 263 22 917 867 26 096 137 -60 302 509 -8 018 105 -9 104 856 65,0
2021.                               
  I. 8 543 833 1 133 364 1 389 800 13 112 247 1 739 041 2 133 559 -4 568 415 -605 676 -743 759 65,2
  II. 9 752 721 1 290 968 1 565 917 15 871 151 2 100 616 2 548 078 -6 118 430 -809 648 -982 161 61,4
  III. 12 248 563 1 617 547 1 954 612 18 796 438 2 481 934 2 995 920 -6 547 875 -864 386 -1 041 309 65,2
  IV. 11 832 940 1 563 919 1 842 959 17 336 667 2 291 581 2 695 922 -5 503 728 -727 662 -852 963 68,3
  V. 11 671 984 1 544 621 1 866 377 17 232 991 2 280 798 2 756 401 -5 561 008 -736 177 -890 024 67,7
  VI. 12 312 501 1 638 520 1 998 247 18 456 547 2 456 023 2 994 578 -6 144 046 -817 503 -996 331 66,7
  VII. 11 958 945 1 596 502 1 898 637 18 125 261 2 419 786 2 877 646 -6 166 315 -823 284 -979 009 66,0
  VIII. 9 973 777 1 329 985 1 577 886 16 791 617 2 239 019 2 657 626 -6 817 840 -909 033 -1 079 740 59,4
  IX. 12 597 597 1 682 327 1 986 171 19 047 053 2 543 660 3 003 701 -6 449 456 -861 333 -1 017 530 66,1
  X. 13 571 913 1 811 341 2 108 146 19 181 957 2 560 154 2 996 628 -5 610 043 -748 813 -888 482 70,8
  I.–IX. 114 464 773 15 209 095 18 188 752 173 951 930 23 112 611 27 660 060 -59 487 156 -7 903 516 -9 471 308 65,8

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. kuna

      Izvoz  Uvoz
I. – X. 2020. I. – X. 2021. indeksi
I. – X. 2021.
I. – X. 2020.
I. – X. 2020. I. – X. 2021. indeksi
I. – X. 2021.
I. – X. 2020.
    Ukupno 91 295 166 114 464 773 125,4 142 697 024 173 951 930 121,9
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5 198 882 6 101 076 117,4 4 261 347 4 853 036 113,9
  Rudarstvo i vađenje 3 443 185 6 040 340 175,4 5 720 281 11 643 318 203,5
  Prerađivačka industrija 79 328 751 94 998 554 119,8 129 295 457 151 909 089 117,5
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 7 676 838 8 932 699 116,4 13 663 810 15 838 962 115,9
  11 Proizvodnja pića 936 466 1 140 326 121,8 1 506 868 1 669 200 110,8
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 1 023 171 1 013 115 99,0 864 213 981 998 113,6
  13 Proizvodnja tekstila 1 107 938 1 129 720 102,0 2 884 424 2 578 989 89,4
  14 Proizvodnja odjeće 3 771 611 4 333 976 114,9 6 791 467 7 490 144 110,3
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 2 581 266 2 693 139 104,3 3 625 865 3 913 388 107,9
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 4 435 796 5 661 691 127,6 2 108 177 2 542 848 120,6
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 1 781 876 2 162 998 121,4 3 167 683 3 538 559 111,7
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 13 915 13 354 96,0 11 326 15 781 139,3
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 3 751 687 5 824 275 155,2 4 121 660 6 313 636 153,2
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 5 166 672 6 395 347 123,8 12 313 436 15 201 061 123,5
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 6 289 570 6 422 157 102,1 10 637 116 10 203 801 95,9
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 3 028 850 3 860 039 127,4 6 299 712 7 904 221 125,5
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 3 302 904 3 770 449 114,2 2 820 473 3 323 741 117,8
  24 Proizvodnja metala 3 369 440 4 983 771 147,9 8 309 155 12 257 318 147,5
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 6 267 224 7 626 116 121,7 5 597 560 6 723 302 120,1
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 3 032 694 3 489 938 115,1 8 664 112 9 713 664 112,1
  27 Proizvodnja električne opreme 6 924 010 8 784 613 126,9 7 401 557 9 405 804 127,1
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 5 579 802 6 444 747 115,5 11 708 577 12 698 028 108,5
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 4 152 475 3 867 531 93,1 9 033 240 11 118 621 123,1
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 2 640 673 3 448 065 130,6 2 302 684 2 163 332 93,9
  31 Proizvodnja namještaja 1 516 112 1 752 993 115,6 2 116 238 2 499 822 118,1
  32 Ostala prerađivačka industrija 977 761 1 247 496 127,6 3 346 106 3 812 869 113,9
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  1 070 082 4 196 664 392,2 2 509 391 3 897 596 155,3
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  1 521 405 2 581 731 169,7 460 600 1 128 723 245,1
J   Informacije i komunikacije  374 602 437 297 116,7 420 248 426 329 101,4
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  485 143 29,5 874 421 48,1
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  1 801 3 235 179,6 2 919 3 601 123,4
    Neraspoređeno  355 972 105 733 29,7 25 907 89 816 346,7

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. kuna

     Izvoz Uvoz
I. – X. 2020. I. – X. 2021. indeksi
I. – X. 2021.
I. – X. 2020.
I. – X. 2020. I. – X. 2021. indeksi
I. – X. 2021.
I. – X. 2020.
  Ukupno 91 295 166 114 464 773 125,4 142 697 024 173 951 930 121,9
0 Hrana i žive životinje 10 886 708 12 674 052 116,4 16 231 039 18 530 685 114,2
1 Pića i duhan 1 906 009 2 034 559 106,7 2 392 522 2 697 828 112,8
2 Sirove materije, osim goriva 6 691 283 8 685 378 129,8 2 642 063 3 733 854 141,3
3 Mineralna goriva i maziva 7 842 629 15 626 783 199,3 12 668 100 22 430 901 177,1
4 Životinjska i biljna ulja i masti 448 914 670 172 149,3 663 337 934 965 140,9
5 Kemijski proizvodi 12 520 493 14 185 482 113,3 24 238 162 27 026 481 111,5
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 15 646 750 19 645 378 125,6 25 864 103 31 952 935 123,5
7 Strojevi i prijevozna sredstva 22 035 794 25 361 010 115,1 36 967 860 42 713 207 115,5
8 Razni gotovi proizvodi 12 549 243 14 969 566 119,3 20 798 208 23 542 642 113,2
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 411 371 506 660 123,2 205 723 298 615 145,2
  Neraspoređeno 355 972 105 733 29,7 25 907 89 816 346,7

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. kuna

       Izvoz Uvoz
I. – X. 2020. I. – X. 2021. indeksi
I. – X. 2021.
I. – X. 2020.
I. – X. 2020. I. – X. 2021. indeksi
I. – X. 2021.
I. – X. 2020.
Ukupno 91 295 166 114 464 773 125,4 142 697 024 173 951 930 121,9
Države članice EU-a1) 62 080 742 78 695 482 126,8 112 996 098 133 359 829 118,0
Austrija 5 256 410 6 592 393 125,4 9 499 441 11 189 802 117,8
Belgija 1 551 845 1 554 903 100,2 4 589 282 3 573 573 77,9
Bugarska 599 314 644 787 107,6 1 038 873 2 072 218 199,5
Cipar 39 291 72 144 183,6 107 627 61 108 56,8
Češka 1 580 697 1 785 753 113,0 3 720 433 3 930 750 105,7
Danska 381 708 829 317 217,3 881 652 959 770 108,9
Estonija 55 962 86 098 153,9 55 009 46 888 85,2
Finska 169 466 234 185 138,2 221 151 250 109 113,1
Francuska 2 682 889 3 040 505 113,3 3 790 157 4 375 995 115,5
Grčka 431 744 592 447 137,2 1 106 993 1 671 477 151,0
Irska 174 556 295 139 169,1 567 447 533 229 94,0
Italija 11 434 447 14 568 405 127,4 17 995 848 21 553 942 119,8
Letonija 83 300 213 286 256,0 99 628 89 993 90,3
Litva 317 364 351 173 110,7 249 204 308 042 123,6
Luksemburg 965 258 202 415 21,0 88 105 96 533 109,6
Mađarska 6 075 743 9 567 463 157,5 10 995 520 13 117 067 119,3
Malta 197 605 285 978 144,7 38 875 45 258 116,4
Nizozemska 1 300 527 1 853 357 142,5 5 539 218 6 619 643 119,5
Njemačka 12 064 120 14 032 545 116,3 21 856 157 25 927 047 118,6
Poljska 1 710 222 2 300 890 134,5 5 793 776 7 193 314 124,2
Portugal 277 620 349 231 125,8 195 190 249 106 127,6
Rumunjska 1 786 013 2 052 713 114,9 1 534 639 1 807 520 117,8
Sjeverna Irska 8 318 2) 38 005 2)
Slovačka 877 078 1 057 575 120,6 2 926 113 3 838 399 131,2
Slovenija 9 575 152 13 602 660 142,1 16 364 953 19 105 465 116,7
Španjolska 1 530 898 1 672 179 109,2 2 893 921 3 641 095 125,8
Švedska 946 083 824 763 87,2 846 407 1 056 265 124,8
Neraspoređeno 15 430 24 857 161,1 479 8 217 3)
Zemlje Efte 1 724 439 2 072 025 120,2 1 224 805 1 295 474 105,8
Island 13 801 14 811 107,3 254 254 99,9
Lihtenštajn 11 848 116 742 985,3 93 400 428,3
Norveška 324 016 456 290 140,8 98 836 135 792 137,4
Švicarska 1 374 773 1 484 182 108,0 1 125 621 1 159 028 103,0
Zemlje Cefte 15 275 683 18 397 298 120,4 8 502 617 11 550 708 135,8
Albanija 493 515 543 744 110,2 68 934 117 812 170,9
Bosna i Hercegovina 7 965 677 9 858 354 123,8 4 127 371 5 945 715 144,1
Crna Gora 1 087 479 1 348 918 124,0 26 384 34 595 131,1
Kosovo 623 972 681 874 109,3 25 082 39 623 158,0
Moldavija 8 617 15 542 180,4 20 536 18 370 89,5
Sjeverna Makedonija 856 255 890 707 104,0 526 784 629 538 119,5
Srbija 4 240 167 5 058 160 119,3 3 707 526 4 765 055 128,5
Zemlje OPEC-a 1 004 754 892 274 88,8 277 392 1 429 712 515,4
Alžir 192 808 32 441 16,8 42 286 73 968 174,9
Angola 517 257 49,7 - 1 -
Ekvatorska Gvineja 1 994 911 45,7 - 57 196 -
Gabon 2 010 3 810 189,6 90 668 738,1
Irak 48 051 20 547 42,8 40 11 27,3
Iran, Islamska Republika 23 499 20 199 86,0 11 409 27 198 238,4
Kongo 1 156 4 767 412,2 28 - -
Kuvajt 30 875 43 520 141,0 306 5 1,6
Libija 29 294 67 280 229,7 1 071 147 748 3)
Nigerija 33 362 11 046 33,1 135 853 939 518 691,6
Saudijska Arabija 217 690 312 246 143,4 73 639 35 797 48,6
Ujedinjeni Arapski Emirati 423 497 375 034 88,6 10 293 144 549 3)
Bolivarijanska Republika Venezuela - 214 - 2 377 3 055 128,5
Ostale europske zemlje 4 385 475 4 904 098 111,8 5 772 189 7 156 236 124,0
Bjelorusija 197 477 89 743 45,4 37 054 79 251 213,9
Rusija 917 041 1 078 872 117,6 1 542 534 3 219 003 208,7
Turska 1 063 682 1 667 370 156,8 2 337 117 2 721 241 116,4
Ujedinjena Kraljevina4) 1 592 216 1 319 805 82,9 1 635 600 881 324 53,9
Ukrajina 371 566 323 827 87,2 217 842 253 005 116,1
Ostale zemlje 243 492 424 482 174,3 2 042 2 411 118,0
Ostale azijske zemlje 2 162 835 2 398 428 110,9 11 480 692 14 276 797 124,4
Azerbajdžan 10 457 19 209 183,7 3 311 160 4 750 449 143,5
Bangladeš 6 656 9 403 141,3 83 747 81 656 97,5
Filipini 60 419 18 354 30,4 9 570 11 129 116,3
Hong Kong, Kina 81 174 157 354 193,8 10 674 20 480 191,9
Indija 87 118 178 021 204,3 717 365 681 473 95,0
Indonezija 33 740 51 049 151,3 151 881 178 711 117,7
Izrael 190 093 231 870 122,0 149 981 111 701 74,5
Japan 286 016 276 532 96,7 194 359 211 759 109,0
Katar 161 121 116 622 72,4 1 865 467 818 3)
Kazahstan 115 292 97 355 84,4 77 250 298 577 386,5
Kina 517 638 554 668 107,2 5 614 743 6 186 213 110,2
Koreja, Republika 53 066 74 190 139,8 340 182 409 435 120,4
Libanon 61 906 44 616 72,1 1 077 111 10,3
Malezija 25 209 55 378 219,7 81 671 118 770 145,4
Pakistan 66 612 23 324 35,0 68 925 62 613 90,8
Singapur 39 763 29 843 75,1 63 950 77 827 121,7
Tajland 13 929 18 092 129,9 108 731 131 372 120,8
Tajvan, Kina 24 621 81 003 329,0 190 978 181 895 95,2
Vijetnam 137 626 155 834 113,2 205 209 173 115 84,4
Ostale zemlje 190 379 205 711 108,1 97 372 121 694 125,0
Ostale afričke zemlje  880 285 951 345 108,1 545 432 575 121 105,4
Egipat 473 291 517 739 109,4 112 905 343 348 304,1
Etiopija 49 816 36 195 72,7 57 192 43 084 75,3
Južnoafrička Republika 32 322 110 084 340,6 30 853 53 545 173,5
Maroko 125 120 135 586 108,4 114 565 71 743 62,6
Tunis 21 396 24 483 114,4 195 325 19 031 9,7
Ostale zemlje 178 340 127 257 71,4 34 591 44 370 128,3
Ostale američke zemlje  3 572 798 4 491 485 125,7 1 682 111 3 489 221 207,4
Argentina 5 124 12 533 244,6 47 612 54 419 114,3
Brazil 42 076 110 042 261,5 112 344 96 931 86,3
Kanada 568 125 359 836 63,3 105 323 99 693 94,7
Meksiko 44 922 41 862 93,2 80 957 133 603 165,0
SAD 2 798 158 3 861 705 138,0 1 167 770 2 425 656 207,7
Ostale zemlje 114 393 105 506 92,2 168 105 678 917 403,9
Oceanijske zemlje 131 729 1 590 773 3) 25 826 286 314 3)
Australija 117 519 117 569 100,0 14 897 281 141 3)
Novi Zeland 12 706 8 531 67,1 7 267 5 127 70,6
Ostale zemlje 1 505 1 464 672 3) 3 663 46 1,2
Neraspoređeno 76 426 71 565 93,6 189 861 532 519 280,5

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks se ne može iskazati.
3) Indeks je veći od 999.
4) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. kuna

      I. – XI. 2020. I. – XI. 2021. indeksi
I. – XI. 2021.
I. – XI. 2020.
Izvoz 101 981 111 129 067 320 126,6
Države članice EU-a1) 69 473 442 89 098 290 128,2
Države nečlanice EU-a2) 32 507 669 39 969 030 123
Uvoz 157 200 178 193 445 120 123,1
Države članice EU-a1) 124 877 043 148 008 838 118,5
Države nečlanice EU-a2) 32 323 135 45 436 283 140,6
Saldo robne razmjene -55 219 067 -64 377 801 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 64,9 66,7 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

II. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      Izvoz Uvoz
I. – X. 2020. I. – X. 2021. indeksi
I. – X. 2021.
I. – X. 2020.
I. – X. 2020. I. – X. 2021. indeksi
I. – X. 2021.
I. – X. 2020.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5173 7,5261 100,1 7,5162 7,5263 100,1

2. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

     Izvoz  Uvoz
I. – X. 2020. I. – X. 2021. indeksi
I. – X. 2021.
I. – X. 2020.
I. – X. 2020. I. – X. 2021. indeksi
I. – X. 2021.
I. – X. 2020.
    Ukupno 12 144 754 15 209 095 125,2 18 985 185 23 112 611 121,7
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 691 587 810 868 117,2 567 056 644 612 113,7
  Rudarstvo i vađenje 458 521 802 322 175,0 761 132 1 547 726 203,3
  Prerađivačka industrija 10 552 192 12 621 569 119,6 17 202 008 20 182 801 117,3
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 1 021 272 1 186 956 116,2 1 817 649 2 104 985 115,8
  11 Proizvodnja pića 124 527 151 564 121,7 200 346 221 811 110,7
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 136 068 134 582 98,9 114 971 130 504 113,5
  13 Proizvodnja tekstila 147 278 150 070 101,9 383 578 342 563 89,3
  14 Proizvodnja odjeće 501 515 575 906 114,8 903 661 995 334 110,1
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 343 540 357 701 104,1 482 774 519 806 107,7
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 590 069 752 186 127,5 280 448 337 884 120,5
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 236 960 287 421 121,3 421 301 470 189 111,6
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 1 849 1 774 95,9 1 507 2 097 139,2
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 498 963 774 618 155,2 549 886 839 452 152,7
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 687 426 849 893 123,6 1 637 943 2 019 470 123,3
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 835 754 852 715 102,0 1 415 063 1 355 229 95,8
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 402 853 512 853 127,3 838 033 1 050 057 125,3
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 439 294 500 963 114,0 375 243 441 533 117,7
  24 Proizvodnja metala 448 135 662 330 147,8 1 105 152 1 628 898 147,4
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 833 385 1 013 280 121,6 744 837 893 090 119,9
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 403 456 463 734 114,9 1 152 495 1 290 485 112,0
  27 Proizvodnja električne opreme 920 924 1 167 172 126,7 984 513 1 249 727 126,9
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 742 071 856 196 115,4 1 557 229 1 687 005 108,3
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 552 581 513 555 92,9 1 202 753 1 476 463 122,8
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 352 400 457 515 129,8 305 787 287 593 94,1
  31 Proizvodnja namještaja 201 783 232 850 115,4 281 653 332 024 117,9
  32 Ostala prerađivačka industrija 130 089 165 733 127,4 445 187 506 600 113,8
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  142 639 558 774 391,7 333 938 518 427 155,2
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  202 386 342 924 169,4 61 204 149 866 244,9
J   Informacije i komunikacije  49 824 58 107 116,6 55 898 56 661 101,4
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  65 19 29,4 116 56 48,1
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  240 430 179,2 389 478 123,1
    Neraspoređeno  47 300 14 082 29,8 3 444 11 983 347,9

3. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

     Izvoz Uvoz
I. – X. 2020. I. – X. 2021. indeksi
I. – X. 2021.
I. – X. 2020.
I. – X. 2020. I. – X. 2021. indeksi
I. – X. 2021.
I. – X. 2020.
  Ukupno 12 144 754 15 209 095 125,2 18 985 185 23 112 611 121,7
0 Hrana i žive životinje 1 448 275 1 684 174 116,3 2 159 270 2 462 427 114,0
1 Pića i duhan 253 464 270 329 106,7 318 180 358 536 112,7
2 Sirove materije, osim goriva 890 115 1 153 971 129,6 351 464 495 911 141,1
3 Mineralna goriva i maziva 1 043 965 2 078 037 199,1 1 686 975 2 982 085 176,8
4 Životinjska i biljna ulja i masti 59 703 89 066 149,2 88 239 124 298 140,9
5 Kemijski proizvodi 1 664 719 1 884 343 113,2 3 224 376 3 590 253 111,3
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 2 081 178 2 610 250 125,4 3 440 642 4 245 332 123,4
7 Strojevi i prijevozna sredstva 2 932 382 3 368 687 114,9 4 917 848 5 674 171 115,4
8 Razni gotovi proizvodi 1 668 956 1 988 862 119,2 2 767 425 3 127 909 113,0
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 54 697 67 294 123,0 27 322 39 705 145,3
  Neraspoređeno 47 300 14 082 29,8 3 444 11 983 347,9

4. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

         Izvoz Uvoz
I. – X. 2020. I. – X. 2021. indeksi
I. – X. 2021.
I. – X. 2020.
I. – X. 2020. I. – X. 2021. indeksi
I. – X. 2021.
I. – X. 2020.
Ukupno 12 144 754 15 209 095 125,2 18 985 185 23 112 611 121,7
Države članice EU-a1) 8 256 324 10 456 750 126,7 15 031 759 17 717 694 117,9
Austrija 699 016 875 957 125,3 1 263 771 1 486 552 117,6
Belgija 206 409 206 555 100,1 610 254 474 698 77,8
Bugarska 79 697 85 647 107,5 138 087 275 330 199,4
Cipar 5 219 9 568 183,3 14 318 8 117 56,7
Češka 210 176 237 309 112,9 494 905 522 033 105,5
Danska 50 748 110 299 217,3 117 252 127 496 108,7
Estonija 7 462 11 440 153,3 7 299 6 228 85,3
Finska 22 492 31 125 138,4 29 392 33 236 113,1
Francuska 356 689 403 891 113,2 504 426 581 257 115,2
Grčka 57 321 78 667 137,2 147 304 222 143 150,8
Irska 23 177 39 236 169,3 75 402 70 785 93,9
Italija 1 520 139 1 935 784 127,3 2 393 819 2 863 949 119,6
Letonija 11 071 28 323 255,8 13 216 11 954 90,4
Litva 42 172 46 648 110,6 33 154 40 932 123,5
Luksemburg 129 457 26 967 20,8 11 695 12 825 109,7
Mađarska 808 623 1 271 186 157,2 1 462 929 1 742 627 119,1
Malta 26 275 37 933 144,4 5 171 6 008 116,2
Nizozemska 172 856 246 338 142,5 737 048 879 474 119,3
Njemačka 1 604 030 1 864 412 116,2 2 907 445 3 444 554 118,5
Poljska 227 427 305 764 134,4 770 483 955 715 124,0
Portugal 36 908 46 399 125,7 25 938 33 100 127,6
Rumunjska 237 673 272 667 114,7 204 261 240 197 117,6
Sjeverna Irska 1 104 2) 5 047 2)
Slovačka 116 671 140 530 120,5 389 372 509 932 131,0
Slovenija 1 273 489 1 808 056 142,0 2 177 074 2 538 280 116,6
Španjolska 203 424 222 104 109,2 385 080 483 804 125,6
Švedska 125 651 109 532 87,2 112 601 140 332 124,6
Neraspoređeno 2 052 3 308 161,3 64 1 089 3)
Zemlje Efte 229 430 275 209 120,0 163 092 172 187 105,6
Island 1 833 1 971 107,5 34 34 99,3
Lihtenštajn 1 573 15 508 985,7 12 53 426,6
Norveška 43 099 60 594 140,6 13 156 18 079 137,4
Švicarska 182 925 197 136 107,8 149 890 154 021 102,8
Zemlje Cefte 2 033 486 2 445 358 120,3 1 131 835 1 535 012 135,6
Albanija 65 643 72 284 110,1 9 166 15 653 170,8
Bosna i Hercegovina 1 060 529 1 310 550 123,6 549 471 790 022 143,8
Crna Gora 144 730 179 295 123,9 3 518 4 598 130,7
Kosovo 83 124 90 608 109,0 3 341 5 268 157,7
Moldavija 1 144 2 068 180,8 2 731 2 446 89,6
Sjeverna Makedonija 113 935 118 364 103,9 70 100 83 678 119,4
Srbija 564 380 672 189 119,1 493 508 633 347 128,3
Zemlje OPEC-a 133 652 118 507 88,7 37 135 190 260 512,4
Alžir 25 549 4 314 16,9 5 666 9 809 173,1
Angola 69 34 49,7 - 0 -
Ekvatorska Gvineja 265 121 45,7 - 7 636 -
Gabon 267 506 189,3 12 89 739,0
Irak 6 425 2 730 42,5 5 1 27,4
Iran, Islamska Republika 3 126 2 677 85,7 1 522 3 615 237,6
Kongo 153 634 413,5 4 - -
Kuvajt 4 120 5 787 140,5 41 1 1,6
Libija 3 915 8 935 228,2 143 19 662 3)
Nigerija 4 421 1 467 33,2 18 252 124 993 684,8
Saudijska Arabija 28 952 41 456 143,2 9 800 4 761 48,6
Ujedinjeni Arapski Emirati 56 391 49 817 88,3 1 374 19 287 3)
Bolivarijanska Republika Venezuela - 28 - 316 406 128,5
Ostale europske zemlje 583 468 651 464 111,7 768 428 951 273 123,8
Bjelorusija 26 307 11 920 45,3 4 924 10 533 213,9
Rusija 122 015 143 302 117,4 205 286 427 996 208,5
Turska 141 658 221 384 156,3 311 394 361 567 116,1
Ujedinjena Kraljevina4) 211 746 175 391 82,8 217 537 117 238 53,9
Ukrajina 49 456 42 991 86,9 29 017 33 618 115,9
Ostale zemlje 32 285 56 477 174,9 272 320 117,9
Ostale azijske zemlje 288 178 318 519 110,5 1 527 712 1 897 005 124,2
Azerbajdžan 1 391 2 558 183,9 440 534 630 994 143,2
Bangladeš 884 1 250 141,5 11 151 10 856 97,4
Filipini 8 032 2 431 30,3 1 275 1 480 116,1
Hong Kong, Kina 10 796 20 854 193,2 1 419 2 726 192,1
Indija 11 635 23 624 203,0 95 767 90 488 94,5
Indonezija 4 483 6 780 151,2 20 203 23 760 117,6
Izrael 25 291 30 816 121,8 19 938 14 836 74,4
Japan 38 408 36 663 95,5 25 871 28 111 108,7
Katar 21 433 15 500 72,3 248 62 419 3)
Kazahstan 15 346 12 945 84,4 10 247 39 658 387,0
Kina 68 896 73 697 107,0 746 831 822 077 110,1
Koreja, Republika 7 072 9 853 139,3 45 307 54 403 120,1
Libanon 8 262 5 933 71,8 143 15 10,3
Malezija 3 353 7 362 219,5 10 860 15 772 145,2
Pakistan 8 838 3 093 35,0 9 177 8 316 90,6
Singapur 5 285 3 966 75,0 8 530 10 348 121,3
Tajland 1 851 2 406 130,0 14 462 17 444 120,6
Tajvan, Kina 3 269 10 749 328,8 25 426 24 154 95,0
Vijetnam 18 316 20 703 113,0 27 346 22 965 84,0
Ostale zemlje 25 337 27 337 107,9 12 977 16 182 124,7
Ostale afričke zemlje  117 228 126 373 107,8 72 561 76 287 105,1
Egipat 63 032 68 804 109,2 15 049 45 505 302,4
Etiopija 6 621 4 805 72,6 7 601 5 720 75,2
Južnoafrička Republika 4 302 14 608 339,6 4 099 7 117 173,6
Maroko 16 693 18 001 107,8 15 227 9 530 62,6
Tunis 2 845 3 249 114,2 25 973 2 527 9,7
Ostale zemlje 23 736 16 905 71,2 4 612 5 888 127,6
Ostale američke zemlje  475 236 596 540 125,5 223 979 464 036 207,2
Argentina 680 1 668 245,2 6 351 7 235 113,9
Brazil 5 588 14 638 262,0 14 962 12 893 86,2
Kanada 75 526 47 830 63,3 14 026 13 245 94,4
Meksiko 5 993 5 556 92,7 10 756 17 759 165,1
SAD 372 233 512 827 137,8 155 500 322 422 207,3
Ostale zemlje 15 217 14 020 92,1 22 384 90 482 404,2
Oceanijske zemlje 17 519 210 847 3) 3 436 37 916 3)
Australija 15 631 15 614 99,9 1 981 37 229 3)
Novi Zeland 1 686 1 132 67,1 965 681 70,6
Ostale zemlje 201 194 101 3) 489 6 1,2
Neraspoređeno 10 233 9 528 93,1 25 248 70 942 281,0

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks se ne može iskazati.
3) Indeks je veći od 999.
4) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

5. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU - PRVI REZULTATI

     Izvoz Uvoz
I. ‒ XI. 2020. I. ‒ XI. 2021. indeksi
I. ‒ XI. 2021.
I. ‒ XI. 2020.
I. ‒ XI. 2020. I. ‒ XI. 2021. indeksi
I. ‒ XI. 2021.
I. ‒ XI. 2020.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5228 7,5260 100,0 7,5211 7,5260 100,1

6. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

         I. – XI. 2020. I. – XI. 2021. indeksi
I. – XI. 2021.
I. – XI. 2020.
Izvoz 13 556 280 17 149 471 126,5
Države članice EU-a1) 9 233 124 11 838 694 128,2
Države nečlanice EU-a2) 4 323 156 5 310 777 122,8
Uvoz 20 901 171 25 703 497 123
Države članice EU-a1) 16 601 599 19 666 274 118,5
Države nečlanice EU-a2) 4 299 572 6 037 223 140,4
Saldo robne razmjene -7 344 891 -8 554 026 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 64,9 66,7 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2021. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 2,5 milijuna kuna i za otpreme od 1,3 milijuna kuna. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a (Uredba (EZ) br. 638/2004 i dopune navedene uredbe br. 222/2009 i 659/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te provedbena Uredba Komisije br. 1982/2004 i dopune navedene uredbe Komisije br. 1915/2005, 91/2010, 96/2010 i 1093/2013), Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (NN, br. 12/20.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm.

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama (Uredba (EZ) br. 471/2009 i izmjene navedene uredbe br. 2016/1724 i 2016/2119 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredba Komisije (EU) br. 92/2010 i izmjena navedene uredbe br. 2016/1253 i Uredba Komisije (EU) br. 113/2010), Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (NN, br. 12/20.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Kod izvoza, odnosno otprema, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a kod uvoza, odnosno primitaka, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u kune, eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu kod kojeg se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a kod uvoza robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se kod uvoza robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se kod primitaka robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Od 1. siječnja 2021. promijenio se način izvješćivanja za Intrastat. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine, ali da istodobno ostvaruje određene pogodnosti od jedinstvenog tržišta Europske unije.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj za obveznike izvješćivanja za Intrastat u Republici Hrvatskoj (za razdoblje izvješćivanja od siječnja 2021. nadalje) znači da otpremu robe u Sjevernu Irsku odnosno primitak robe iz Sjeverne Irske i dalje moraju prijavljivati u Intrastatovim obrascima, a podaci su uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a. Robna razmjena s Ujedinjenom Kraljevinom od 1. siječnja 2021. uključena je u Ostale europske zemlje i isključuje podatke za Sjevernu Irsku.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije   informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim  stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo Jedinstvene carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i Jedinstvenih carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2020. u ovom Priopćenju smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenim na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice  
Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
ne raspolaže se podatkom

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Nikolina Vincent


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti