Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 09. lipnja 2021.
VT-2021-1-1/3

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci od siječnja do ožujka 2021. i od siječnja do travnja 2021.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do ožujka 2021., prema privremenim podacima, iznosio je 30,2 milijarde kuna. Istodobno je uvoz iznosio 47,4 milijarde kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 17,2 milijarde kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do ožujka 2021. bila je 63,7%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do travnja 2021., prema Prvim rezultatima, iznosio je 41,6 milijardi kuna, dok je uvoz iznosio 64,2 milijarde kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 22,7 milijardi kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do travnja 2021., prema Prvim rezultatima, bila je 64,7%.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD OŽUJKA 2020. DO OŽUJKA 2021.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD
2020.                                                      
  I. 8 694 772 1 168 060 1 308 115 14 372 383 1 930 499 2 163 169 -5 677 611 -762 440 -855 054 60,5
  II. 9 645 029 1 297 130 1 434 031 16 006 581 2 152 595 2 377 119 -6 361 552 -855 466 -943 088 60,3
  III. 9 079 665 1 218 182 1 336 181 15 122 617 2 028 555 2 230 559 -6 042 952 -810 373 -894 377 60,0
  IV. 7 233 185 951 210 1 045 562 11 069 727 1 454 976 1 598 394 -3 836 542 -503 767 -552 831 65,3
  V. 7 694 795 1 018 831 1 106 279 12 739 325 1 686 533 1 831 715 -5 044 530 -667 703 -725 436 60,4
  VI. 9 454 061 1 248 035 1 382 034 14 860 449 1 961 037 2 175 267 -5 406 388 -713 002 -793 233 63,6
  VII. 10 384 857 1 373 672 1 544 735 15 479 964 2 047 524 2 299 133 -5 095 107 -673 852 -754 398 67,1
  VIII. 7 646 180 1 020 084 1 210 737 12 641 948 1 687 472 2 002 032 -4 995 768 -667 388 -791 295 60,5
  IX. 10 560 807 1 404 277 1 672 524 14 796 240 1 967 500 2 343 673 -4 235 433 -563 223 -671 149 71,4
  X. 10 944 588 1 450 972 1 699 948 15 483 318 2 052 343 2 403 863 -4 538 730 -601 370 -703 915 70,7
  XI. 10 636 927 1 405 045 1 645 322 14 354 376 1 896 351 2 217 686 -3 717 449 -491 306 -572 364 74,1
  XII. 9 990 547 1 322 407 1 579 919 14 808 829 1 960 530 2 344 176 -4 818 282 -638 123 -764 257 67,5
  I.–XII. 111 965 411 14 877 905 16 965 388 171 735 757 22 825 916 25 986 785 -59 770 346 -7 948 011 -9 021 397 65,2
2021.                                                
  I. 8 515 919 1 129 665 1 385 253 13 088 484 1 735 893 2 129 693 -4 572 565 -606 228 -744 440 65,1
  II. 9 661 258 1 278 863 1 551 233 15 782 530 2 088 892 2 533 855 -6 121 272 -810 030 -982 622 61,2
  III. 12 052 642 1 591 678 1 923 394 18 556 881 2 450 312 2 957 827 -6 504 239 -858 634 -1 034 433 64,9
  I. – III. 30 229 818 4 000 206 4 859 881 47 427 895 6 275 097 7 621 375 -17 198 076 -2 274 891 -2 761 495 63,7

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. kuna

      Izvoz  Uvoz
I. – III. 2020. I. – III. 2021. indeksi
I. – III. 2021.
I. – III. 2020.
I. – III. 2020. I. – III. 2021. indeksi
I. – III. 2021.
I. – III. 2020.
    Ukupno 27 419 465 30 229 818 110,2 45 501 580 47 427 895 104,2
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 527 353 1 864 822 122,1 1 505 440 1 551 139 103,0
  Rudarstvo i vađenje 1 208 556 1 826 886 151,2 1 658 270 2 049 276 123,6
  Prerađivačka industrija 23 683 642 25 146 127 106,2 41 344 534 42 594 548 103,0
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 2 256 724 2 408 629 106,7 4 212 198 4 127 817 98,0
  11 Proizvodnja pića 241 233 249 561 103,5 408 566 387 574 94,9
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 285 557 296 439 103,8 257 145 265 700 103,3
  13 Proizvodnja tekstila 326 592 326 177 99,9 865 803 775 004 89,5
  14 Proizvodnja odjeće 1 015 146 1 120 039 110,3 1 959 128 2 069 170 105,6
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 871 938 828 727 95,0 1 233 163 1 235 613 100,2
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 1 367 205 1 593 574 116,6 664 342 677 427 102,0
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 546 930 580 448 106,1 993 448 961 017 96,7
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 3 834 3 628 94,6 2 834 4 943 174,4
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 954 141 852 413 89,3 2 175 774 1 931 001 88,8
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 1 642 149 1 551 861 94,5 3 897 595 4 191 065 107,5
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 594 398 2 148 354 134,7 3 579 750 3 129 111 87,4
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 905 639 1 054 740 116,5 1 945 092 2 277 335 117,1
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 927 930 988 038 106,5 910 892 924 529 101,5
  24 Proizvodnja metala 981 261 1 278 306 130,3 2 522 112 3 038 420 120,5
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 783 237 1 991 560 111,7 1 777 685 1 980 823 111,4
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 944 098 960 018 101,7 2 562 523 2 868 452 111,9
  27 Proizvodnja električne opreme 2 054 633 2 342 641 114,0 2 135 628 2 701 991 126,5
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 1 637 989 1 812 924 110,7 3 594 660 3 603 390 100,2
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 1 342 143 1 266 100 94,3 3 395 990 3 245 258 95,6
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 1 207 538 569 663 47,2 543 612 388 854 71,5
  31 Proizvodnja namještaja 495 219 546 888 110,4 673 318 743 965 110,5
  32 Ostala prerađivačka industrija 298 108 375 398 125,9 1 033 278 1 066 089 103,2
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  417 342 487 042 116,7 775 237 781 878 100,9
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  453 040 776 617 171,4 94 463 346 528 366,8
J   Informacije i komunikacije  105 243 118 438 112,5 117 242 97 028 82,8
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  121 5 4,0 303 134 44,3
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  671 738 110,0 792 926 116,9
    Neraspoređeno  23 496 9 144 38,9 5 300 6 437 121,4

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. kuna

     Izvoz Uvoz
I. – III. 2020. I. – III. 2021. indeksi
I. – III. 2021.
I. – III. 2020.
I. – III. 2020. I. – III. 2021. indeksi
I. – III. 2021.
I. – III. 2020.
  Ukupno 27 419 465 30 229 818 110,2 45 501 580 47 427 895 104,2
0 Hrana i žive životinje 3 220 735 3 676 371 114,1 5 149 948 5 044 986 98,0
1 Pića i duhan 516 300 534 691 103,6 671 194 661 110 98,5
2 Sirove materije, osim goriva 2 016 859 2 401 041 119,0 821 005 1 117 568 136,1
3 Mineralna goriva i maziva 2 448 778 3 010 305 122,9 4 614 927 4 812 081 104,3
4 Životinjska i biljna ulja i masti 116 750 183 555 157,2 201 328 229 519 114,0
5 Kemijski proizvodi 3 544 077 4 074 610 115,0 7 966 542 7 843 911 98,5
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 4 700 981 5 326 950 113,3 8 091 039 8 732 482 107,9
7 Strojevi i prijevozna sredstva 7 163 561 6 771 592 94,5 11 586 163 12 182 557 105,1
8 Razni gotovi proizvodi 3 576 974 4 082 598 114,1 6 345 988 6 740 309 106,2
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 90 955 158 960 174,8 48 146 56 934 118,3
  Neraspoređeno 23 496 9 144 38,9 5 300 6 437 121,4

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. kuna

          Izvoz Uvoz
I. – III. 2020. I. – III. 2021. indeksi
I. – III. 2021.
I. – III. 2020.
I. – III. 2020. I. – III. 2021. indeksi
I. – III. 2021.
I. – III. 2020.
Ukupno 27 419 465 30 229 818 110,2 45 501 580 47 427 895 104,2
Države članice EU-a1) 12 935 438 20 838 598 97,4 24 542 029 37 698 560 92,4
Austrija 1 624 334 1 720 961 105,9 3 125 376 3 237 225 103,6
Belgija 491 784 443 105 90,1 1 512 789 1 109 936 73,4
Bugarska 182 453 196 854 107,9 277 677 653 193 235,2
Cipar 10 514 34 987 332,8 38 455 16 925 44,0
Češka 475 546 485 270 102,0 1 168 453 1 235 928 105,8
Danska 111 773 161 887 144,8 254 825 287 677 112,9
Estonija 27 635 21 983 79,5 10 620 12 348 116,3
Finska 37 556 53 250 141,8 59 354 59 121 99,6
Francuska 760 669 856 321 112,6 1 343 873 1 249 472 93,0
Grčka 105 685 136 961 129,6 317 348 516 014 162,6
Irska 36 267 97 698 269,4 116 493 185 801 159,5
Italija 3 164 679 3 935 499 124,4 5 862 603 5 952 700 101,5
Letonija 22 526 21 462 95,3 25 401 21 944 86,4
Litva 82 584 96 618 117,0 81 270 83 413 102,6
Luksemburg 804 468 25 808 3,2 20 488 31 808 155,3
Mađarska 1 992 154 2 702 484 135,7 3 779 896 3 687 075 97,5
Malta 27 763 59 395 213,9 12 541 9 929 79,2
Nizozemska 380 015 422 502 111,2 1 881 281 1 911 740 101,6
Njemačka 3 614 587 3 871 268 107,1 7 012 263 7 203 678 102,7
Poljska 502 498 634 253 126,2 1 712 600 1 926 122 112,5
Portugal 78 591 69 938 89,0 48 553 59 257 122,0
Rumunjska 602 192 606 468 100,7 533 116 482 893 90,6
Sjeverna Irska 2 326 2) 13 417 2)
Slovačka 277 720 281 377 101,3 970 981 1 094 245 112,7
Slovenija 2 920 292 3 136 704 107,4 5 334 343 5 361 418 100,5
Španjolska 417 988 490 183 117,3 984 225 1 043 904 106,1
Švedska 240 304 268 515 111,7 281 397 251 235 89,3
Neraspoređeno 4 134 4 519 109,3 73 143 195,1
Zemlje Efte 448 206 655 486 146,2 389 288 353 405 90,8
Island 1 053 2 909 276,2 163 46 28,0
Lihtenštajn 816 26 855 3) 28 106 372,2
Norveška 79 008 160 693 203,4 29 564 21 177 71,6
Švicarska 367 329 465 029 126,6 359 533 332 078 92,4
Zemlje Cefte 4 446 434 4 567 713 102,7 2 463 800 3 097 493 125,7
Albanija 130 271 143 902 110,5 15 747 25 146 159,7
Bosna i Hercegovina 2 364 164 2 359 483 99,8 1 251 491 1 683 855 134,5
Crna Gora 302 616 301 528 99,6 9 754 7 446 76,3
Kosovo 220 284 177 464 80,6 8 114 7 515 92,6
Moldavija 1 170 2 009 171,7 4 270 2 127 49,8
Sjeverna Makedonija 234 780 235 494 100,3 143 537 145 809 101,6
Srbija 1 193 150 1 347 833 113,0 1 030 887 1 225 596 118,9
Zemlje OPEC-a 284 840 259 606 91,1 183 901 271 994 147,9
Alžir 12 127 5 403 44,6 31 155 62 370 200,2
Angola 32 88 275,2 - 1 -
Ekvatorska Gvineja 305 - - - - -
Gabon 560 313 55,9 - 154 -
Irak 31 072 6 456 20,8 1 - -
Iran, Islamska Republika 5 544 7 641 137,8 4 496 6 989 155,4
Kongo 63 58 92,0 1 - -
Kuvajt 14 612 7 926 54,2 301 5 1,6
Libija 16 787 19 226 114,5 335 55 180 3)
Nigerija 2 451 3 941 160,8 123 307 134 187 108,8
Saudijska Arabija 59 398 94 397 158,9 19 316 9 172 47,5
Ujedinjeni Arapski Emirati 141 888 114 055 80,4 4 981 3 049 61,2
Bolivarijanska Republika Venezuela - 101 - 8 888 3)
Ostale europske zemlje 755 842 1 301 377 91,3 1 190 480 1 663 762 84,6
Bjelorusija 71 554 32 621 45,6 7 425 26 842 361,5
Rusija 246 577 289 336 117,3 367 072 639 463 174,2
Turska 332 576 531 129 159,7 847 916 758 916 89,5
Ujedinjena Kraljevina4) 516 852 308 995 59,8 509 649 163 328 32,0
Ukrajina 120 617 138 623 114,9 64 324 74 306 115,5
Ostale zemlje 1 006 673 66,9 498 907 182,4
Ostale azijske zemlje 786 768 960 275 122,1 3 181 069 3 423 797 107,6
Azerbajdžan 2 173 2 476 113,9 903 882 771 672 85,4
Bangladeš 398 3 327 835,2 23 904 20 369 85,2
Filipini 12 220 3 132 25,6 3 170 2 059 64,9
Hong Kong, Kina 19 199 87 399 455,2 2 332 2 552 109,4
Indija 46 522 93 335 200,6 368 758 243 472 66,0
Indonezija 5 396 5 219 96,7 39 286 49 422 125,8
Izrael 39 880 62 301 156,2 39 127 34 898 89,2
Japan 256 932 253 970 98,8 55 069 64 557 117,2
Katar 28 913 48 252 166,9 95 2 645 3)
Kazahstan 37 005 27 227 73,6 3 046 32 827 3)
Kina 165 275 166 416 100,7 1 357 811 1 846 501 136,0
Koreja, Republika 19 569 17 687 90,4 112 994 100 713 89,1
Libanon 32 046 24 827 77,5 32 3 8,8
Malezija 7 732 22 876 295,9 18 144 37 280 205,5
Pakistan 3 317 1 281 38,6 22 320 16 164 72,4
Singapur 11 632 6 337 54,5 29 169 11 741 40,3
Tajland 3 129 3 164 101,1 25 044 52 869 211,1
Tajvan, Kina 3 520 58 277 3) 60 043 59 588 99,2
Vijetnam 37 154 43 500 117,1 81 464 48 277 59,3
Ostale zemlje 54 755 29 271 53,5 35 378 26 187 74,0
Ostale afričke zemlje  280 628 253 479 90,3 104 366 97 079 93,0
Egipat 148 740 122 438 82,3 49 457 44 430 89,8
Etiopija 7 394 12 332 166,8 9 872 1 394 14,1
Južnoafrička Republika 9 079 23 585 259,8 6 018 6 462 107,4
Maroko 54 817 39 354 71,8 21 894 22 101 100,9
Tunis 2 009 10 465 520,9 3 503 5 977 170,6
Ostale zemlje 58 590 45 306 77,3 13 622 16 714 122,7
Ostale američke zemlje  800 426 1 341 406 167,6 565 114 644 623 114,1
Argentina 1 233 2 276 184,6 20 820 14 125 67,8
Brazil 9 437 14 904 157,9 36 014 17 222 47,8
Kanada 53 761 89 843 167,1 35 854 19 894 55,5
Meksiko 19 215 14 488 75,4 9 051 31 190 344,6
SAD 684 425 1 192 194 174,2 410 811 507 380 123,5
Ostale zemlje 32 354 27 700 85,6 52 564 54 812 104,3
Oceanijske zemlje 32 618 43 834 134,4 6 997 113 275 3)
Australija 30 110 40 906 135,9 4 072 111 470 3)
Novi Zeland 1 661 2 034 122,4 968 1 805 186,5
Ostale zemlje 847 894 105,6 1 957 - -
Neraspoređeno 53 650 8 045 15,0 43 868 63 905 145,7

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks se ne može iskazati.
3) Indeks je veći od 999.
4) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. kuna

      I. ‒ IV. 2020. I. ‒ IV. 2021. indeksi
I. ‒ IV. 2021.
I. ‒ IV. 2020.
Izvoz 34 652 650 41 558 995 119,9
Države članice EU-a1) 23 823 867 27 945 780 117,3
Države nečlanice EU-a2) 10 828 783 13 613 215 125,7
Uvoz 56 571 307 64 220 026 113,5
Države članice EU-a1) 45 280 132 50 446 806 111,4
Države nečlanice EU-a2) 11 291 176 13 773 220 122
Saldo robne razmjene -21 918 657 -22 661 030 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 61,3 64,7 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

II. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

     Izvoz Uvoz
I. – III. 2020. I. – III. 2021. indeksi
I. – III. 2021.
I. – III. 2020.
I. – III. 2020. I. – III. 2021. indeksi
I. – III. 2021.
I. – III. 2020.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,4441 7,5571 101,5 7,4451 7,5581 101,5

2. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

      Izvoz  Uvoz
I. – III. 2020. I. – III. 2021. indeksi
I. – III. 2021.
I. – III. 2020.
I. – III. 2020. I. – III. 2021. indeksi
I. – III. 2021.
I. – III. 2020.
    Ukupno 3 683 372 4 000 206 108,6 6 111 650 6 275 097 102,7
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 205 186 246 797 120,3 202 185 205 220 101,5
  Rudarstvo i vađenje 162 239 241 594 148,9 222 841 271 228 121,7
  Prerađivačka industrija 3 181 593 3 327 519 104,6 5 553 181 5 635 422 101,5
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 303 154 318 748 105,1 565 677 546 102 96,5
  11 Proizvodnja pića 32 410 33 030 101,9 54 867 51 272 93,4
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 38 356 39 233 102,3 34 541 35 156 101,8
  13 Proizvodnja tekstila 43 871 43 161 98,4 116 289 102 536 88,2
  14 Proizvodnja odjeće 136 361 148 185 108,7 263 168 273 732 104,0
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 117 105 109 636 93,6 165 636 163 451 98,7
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 183 678 210 887 114,8 89 231 89 625 100,4
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 73 461 76 811 104,6 133 421 127 149 95,3
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 515 480 93,2 381 654 171,8
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 128 251 112 867 88,0 292 310 255 544 87,4
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 220 593 205 347 93,1 523 450 554 444 105,9
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 214 124 284 353 132,8 480 790 414 048 86,1
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 121 643 139 546 114,7 261 247 301 278 115,3
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 124 660 130 740 104,9 122 352 122 308 100,0
  24 Proizvodnja metala 131 793 169 138 128,3 338 774 401 977 118,7
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 239 537 263 557 110,0 238 814 262 118 109,8
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 126 827 127 043 100,2 344 170 379 556 110,3
  27 Proizvodnja električne opreme 276 010 309 969 112,3 286 855 357 543 124,6
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 220 034 239 913 109,0 482 833 476 770 98,7
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 180 286 167 488 92,9 456 114 429 231 94,1
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 162 357 75 356 46,4 73 010 51 425 70,4
  31 Proizvodnja namještaja 66 517 72 352 108,8 90 462 98 460 108,8
  32 Ostala prerađivačka industrija 40 049 49 681 124,1 138 789 141 043 101,6
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  56 096 64 520 115,0 104 145 103 564 99,4
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  60 855 102 794 168,9 12 691 45 833 361,2
J   Informacije i komunikacije  14 138 15 673 110,9 15 748 12 837 81,5
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  16 1 3,9 41 18 43,6
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  90 98 108,2 106 123 115,2
    Neraspoređeno  3 157 1 210 38,3 712 853 119,7

3. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

     Izvoz Uvoz
I. – III. 2020. I. – III. 2021. indeksi
I. – III. 2021.
I. – III. 2020.
I. – III. 2020. I. – III. 2021. indeksi
I. – III. 2021.
I. – III. 2020.
  Ukupno 3 683 372 4 000 206 108,6 6 111 650 6 275 097 102,7
0 Hrana i žive životinje 432 679 486 547 112,4 691 606 667 438 96,5
1 Pića i duhan 69 357 70 766 102,0 90 146 87 466 97,0
2 Sirove materije, osim goriva 270 930 317 762 117,3 110 283 147 846 134,1
3 Mineralna goriva i maziva 328 962 398 336 121,1 620 052 636 946 102,7
4 Životinjska i biljna ulja i masti 15 681 24 286 154,9 27 043 30 377 112,3
5 Kemijski proizvodi 476 023 539 232 113,3 1 069 944 1 037 773 97,0
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 631 447 704 839 111,6 1 086 787 1 155 321 106,3
7 Strojevi i prijevozna sredstva 962 446 896 002 93,1 1 556 188 1 611 796 103,6
8 Razni gotovi proizvodi 480 473 540 195 112,4 852 426 891 751 104,6
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 12 218 21 032 172,1 6 464 7 530 116,5
  Neraspoređeno 3 157 1 210 38,3 712 853 119,7

4. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

           Izvoz Uvoz
I. – III. 2020. I. – III. 2021. indeksi
I. – III. 2021.
I. – III. 2020.
I. – III. 2020. I. – III. 2021. indeksi
I. – III. 2021.
I. – III. 2020.
Ukupno           3 683 372 4 000 206 108,6 6 111 650 6 275 097 102,7
Države članice EU-a1)       2 551 202 2 756 385 108,0 4 937 420 4 986 558 101,0
  Austrija 218 124 227 639 104,4 419 696 428 234 102,0
  Belgija 66 042 58 606 88,7 203 178 146 850 72,3
  Bugarska 24 501 26 038 106,3 37 293 86 404 231,7
  Cipar 1 412 4 626 327,6 5 161 2 239 43,4
  Češka 63 870 64 194 100,5 156 909 163 478 104,2
  Danska 15 009 21 418 142,7 34 223 38 048 111,2
  Estonija 3 711 2 906 78,3 1 426 1 633 114,5
  Finska 5 042 7 044 139,7 7 970 7 817 98,1
  Francuska 102 162 113 277 110,9 180 467 165 267 91,6
  Grčka 14 195 18 118 127,6 42 627 68 291 160,2
  Irska 4 870 12 931 265,5 15 644 24 572 157,1
  Italija 425 039 520 531 122,5 787 395 787 369 100,0
  Letonija 3 025 2 839 93,8 3 410 2 904 85,2
  Litva 11 090 12 780 115,2 10 913 11 033 101,1
  Luksemburg 108 205 3 412 3,2 2 751 4 206 152,9
  Mađarska 267 455 357 432 133,6 507 587 487 721 96,1
  Malta 3 728 7 859 210,8 1 684 1 314 78,0
  Nizozemska 51 029 55 892 109,5 252 629 252 867 100,1
  Njemačka 485 375 512 076 105,5 941 657 952 828 101,2
  Poljska 67 480 83 905 124,3 229 983 254 768 110,8
  Portugal 10 557 9 249 87,6 6 519 7 839 120,2
  Rumunjska 80 855 80 230 99,2 71 600 63 883 89,2
  Sjeverna Irska 308 2) 1 774 2)
  Slovačka 37 293 37 217 99,8 130 397 144 738 111,0
  Slovenija 392 172 414 898 105,8 716 327 709 136 99,0
  Španjolska 56 134 64 844 115,5 132 169 138 098 104,5
  Švedska 32 269 35 517 110,1 37 792 33 227 87,9
  Neraspoređeno 556 598 107,7 10 19 192,2
Zemlje Efte         60 253 86 793 144,0 52 328 46 819 89,5
  Island 142 385 272,2 22 6 27,7
  Lihtenštajn 110 3 553 3) 4 14 366,7
  Norveška 10 622 21 259 200,1 3 974 2 805 70,6
  Švicarska 49 379 61 596 124,7 48 328 43 994 91,0
Zemlje Cefte        597 720 604 952 101,2 331 201 410 259 123,9
  Albanija 17 515 19 051 108,8 2 116 3 329 157,3
  Bosna i Hercegovina 317 812 312 500 98,3 168 231 223 033 132,6
  Crna Gora 40 679 39 926 98,1 1 311 986 75,2
  Kosovo 29 611 23 509 79,4 1 091 995 91,2
  Moldavija 157 266 169,1 574 281 49,0
  Sjeverna Makedonija 31 558 31 185 98,8 19 294 19 305 100,1
  Srbija 160 388 178 517 111,3 138 584 162 329 117,1
Zemlje OPEC-a         38 289 34 372 89,8 24 731 35 998 145,6
  Alžir 1 631 716 43,9 4 190 8 272 197,4
  Angola 4 12 270,4 - 0 -
  Ekvatorska Gvineja 41 - - - - -
  Gabon 75 41 55,0 - 20 -
  Irak 4 174 855 20,5 0 - -
  Iran, Islamska Republika 746 1 012 135,8 604 926 153,2
  Kongo 8 8 90,8 0 - -
  Kuvajt 1 965 1 050 53,5 40 1 1,6
  Libija 2 256 2 545 112,8 45 7 308 3)
  Nigerija 330 521 158,1 16 586 17 736 106,9
  Saudijska Arabija 7 985 12 496 156,5 2 595 1 214 46,8
  Ujedinjeni Arapski Emirati 19 074 15 102 79,2 669 404 60,4
  Bolivarijanska Republika Venezuela - 13 - 1 118 3)
Ostale europske zemlje        101 625 172 328 90,1 160 078 220 349 83,4
  Bjelorusija 9 621 4 325 45,0 998 3 554 356,0
  Rusija 33 134 38 323 115,7 49 348 84 689 171,6
  Turska 44 709 70 332 157,3 113 986 100 523 88,2
  Ujedinjena Kraljevina4) 69 402 40 917 59,0 68 438 21 620 31,6
  Ukrajina 16 212 18 343 113,1 8 647 9 843 113,8
  Ostale zemlje 135 89 65,8 67 120 179,7
Ostale azijske zemlje       105 776 127 206 120,3 427 642 453 428 106,0
  Azerbajdžan 292 328 112,3 121 503 102 144 84,1
  Bangladeš 54 441 822,8 3 214 2 699 84,0
  Filipini 1 642 414 25,2 426 273 64,0
  Hong Kong, Kina 2 581 11 559 447,8 314 338 107,8
  Indija 6 252 12 359 197,7 49 567 32 248 65,1
  Indonezija 725 692 95,4 5 281 6 540 123,9
  Izrael 5 362 8 254 153,9 5 260 4 621 87,9
  Japan 34 553 33 661 97,4 7 403 8 550 115,5
  Katar 3 887 6 399 164,6 13 351 3)
  Kazahstan 4 974 3 606 72,5 410 4 344 3)
  Kina 22 217 22 035 99,2 182 555 244 600 134,0
  Koreja, Republika 2 631 2 343 89,1 15 189 13 341 87,8
  Libanon 4 308 3 294 76,5 4 0 8,7
  Malezija 1 039 3 029 291,7 2 439 4 933 202,3
  Pakistan 446 170 38,0 3 000 2 141 71,4
  Singapur 1 564 839 53,7 3 919 1 554 39,6
  Tajland 421 419 99,6 3 366 6 998 207,9
  Tajvan, Kina 473 7 724 3) 8 071 7 891 97,8
  Vijetnam 4 994 5 762 115,4 10 954 6 392 58,4
  Ostale zemlje 7 361 3 877 52,7 4 756 3 469 72,9
Ostale afričke zemlje         37 723 33 584 89,0 14 030 12 853 91,6
  Egipat 19 993 16 217 81,1 6 648 5 883 88,5
  Etiopija 994 1 635 164,5 1 327 184 13,9
  Južnoafrička Republika 1 220 3 125 256,2 809 855 105,7
  Maroko 7 367 5 213 70,8 2 944 2 926 99,4
  Tunis 270 1 386 513,5 471 792 168,1
  Ostale zemlje 7 879 6 007 76,2 1 831 2 214 120,9
Ostale američke zemlje         107 599 177 713 165,2 75 977 85 383 112,4
  Argentina 166 301 181,8 2 799 1 874 66,9
  Brazil 1 268 1 973 155,6 4 842 2 281 47,1
  Kanada 7 224 11 899 164,7 4 819 2 633 54,6
  Meksiko 2 583 1 919 74,3 1 217 4 132 339,6
  SAD 92 011 157 950 171,7 55 234 67 200 121,7
  Ostale zemlje 4 347 3 670 84,4 7 066 7 263 102,8
Oceanijske zemlje        4 385 5 807 132,4 941 14 987 3)
  Australija 4 048 5 419 133,9 547 14 748 3)
  Novi Zeland 223 270 120,7 130 239 183,6
  Ostale zemlje 114 118 103,8 263 - -
Neraspoređeno       7 210 1 065 14,8 5 896 8 463 143,5

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks se ne može iskazati.
3) Indeks je veći od 999.
4) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatake za Sjevernu Irsku.

5. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU - PRVI REZULTATI

    Izvoz Uvoz
I. ‒ IV. 2020. I. ‒ IV. 2021. indeksi
I. ‒ IV. 2021.
I. ‒ IV. 2020.
I. ‒ IV. 2020. I. ‒ IV. 2021. indeksi
I. ‒ IV. 2021.
I. ‒ IV. 2020.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,4770 7,5597 101,1 7,4764 7,5597 101,1

6. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

      I. ‒ IV. 2020. I. ‒ IV. 2021. indeksi
I. ‒ IV. 2021.
I. ‒ IV. 2020.
Izvoz 4 634 581 5 497 410 118,6
Države članice EU-a1) 3 185 039 3 696 659 116,1
Države nečlanice EU-a2) 1 449 542 1 800 752 124,2
Uvoz 7 566 626 8 495 004 112,3
Države članice EU-a1) 6 055 239 6 673 087 110,2
Države nečlanice EU-a2) 1 511 387 1 821 917 120,5
Saldo robne razmjene -2 932 045 -2 997 594 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 61,3 64,7 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2021. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 2,5 milijuna kuna i za otpreme od 1,3 milijuna kuna. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a (Uredba (EZ) br. 638/2004 i dopune navedene uredbe br. 222/2009 i 659/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te provedbena Uredba Komisije br. 1982/2004 i dopune navedene uredbe Komisije br. 1915/2005, 91/2010, 96/2010 i 1093/2013), Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (NN, br. 12/20.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm.

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama (Uredba (EZ) br. 471/2009 i izmjene navedene uredbe br. 2016/1724 i 2016/2119 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredba Komisije (EU) br. 92/2010 i izmjena navedene uredbe br. 2016/1253 i Uredba Komisije (EU) br. 113/2010), Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (NN, br. 12/20.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Kod izvoza, odnosno otprema, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a kod uvoza, odnosno primitaka, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u kune, eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu kod kojeg se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a kod uvoza robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se kod uvoza robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se kod primitaka robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Od 1. siječnja 2021. promijenio se način izvješćivanja za Intrastat. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine, ali da istodobno ostvaruje određene pogodnosti od jedinstvenog tržišta Europske unije.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj za obveznike izvješćivanja za Intrastat u Republici Hrvatskoj (za razdoblje izvješćivanja od siječnja 2021. nadalje) znači da otpremu robe u Sjevernu Irsku odnosno primitak robe iz Sjeverne Irske i dalje moraju prijavljivati u Intrastatovim obrascima, a podaci su uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a. Robna razmjena s Ujedinjenom Kraljevinom od 1. siječnja 2021. uključena je u Ostale europske zemlje i isključuje podatke za Sjevernu Irsku.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije   informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim  stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo Jedinstvene carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i Jedinstvenih carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2020. u ovom Priopćenju smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenim na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice  
Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
ne raspolaže se podatkom

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Tamara Dodig Marić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti