Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 13. kolovoza 2021.
TUR-2021-2-2/2

ISSN 1334-0557

KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ u razdoblju od siječnja do lipnja 2021.

 

U hrvatske morske luke u lipnju 2021. uplovili prvi ovogodišnji strani brodovi za kružna putovanja

U razdoblju od siječnja do lipnja 2021. u hrvatske morske luke uplovilo je šest stranih brodova za kružna putovanja s ostvarenih 15 kružnih putovanja. Na tim brodovima bila su 8 203 putnika, koji su u Hrvatskoj boravili 43 dana.

Najveći broj putovanja i putnika ostvarili su brodovi pod zastavom Paname, i to devet putovanja s ukupno 7 587 putnika.

Od ukupno ostvarenih 15 kružnih putovanja, 11 ih je ostvareno u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a preostala četiri u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Najposjećenija je luka Dubrovnik

Najviše posjeta stranih brodova za kružna putovanja imala je luka Dubrovnik (12 posjeta), slijede luke Split (osam posjeta) i Korčula (sedam posjeta).

Porast broja putnika na stranim brodovima za kružna putovanja

U razdoblju od siječnja do lipnja 2021. broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja na istoj je razini, a ukupan broj dana boravka brodova manji je za 8,5% u odnosu na isto razdoblje 2020. Broj putnika na stranim brodovima za kružna putovanja u prvih šest mjeseci 2021. porastao je za 119,5% u odnosu na isto razdoblje 2020., kada su zbog pandemije bolesti COVID-19 bile uvedene strože epidemiološke mjere koje su ograničavale broj putnika na tim brodovima.

U odnosu na prvih šest mjeseci 2019., broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja manji je za 94,5%, dani boravka brodova manji su za 92,2%, dok je broj putnika na tim brodovima manji za 98,0%.

1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA

    I. − VI. 2020. I. − VI. 2021. Indeksi
I. − VI. 2021.
I. − VI. 2020.
Strani brodovi za kružna putovanja 6 6 100,0
Putovanja 15 15 100,0
Dani boravka brodova 47 43 91,5
Putnici na brodu 3 737 8 203 219,5

G-1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ PO MJESECIMA U 2020. I 2021.

2. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PREMA ZASTAVI BRODA U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO LIPNJA 2021.

Zastava broda Putovanja Dani boravka broda Putnici na brodu
I. – VI. I. – VI. I. – VI.
Ukupno 15 43 8 203
Belgija 3 15 455
Francuska 1 5 127
Grčka 2 14 34
Panama 9 9 7 587

3. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PO MJESECIMA U 2019., 2020. I 2021.

   Putovanja Dani boravka broda Putnici na brodu
2019. 2020. 2021. 2019. 2020. 2021. 2019. 2020. 2021.
Ukupno 272 15 15 554 47 43 409 238 3 737 8 203
I. 5 5 - 12 12 - 2 702 2 809 -
II. 11 7 - 49 29 - 1 243 745 -
III. 18 3 - 71 6 - 19 518 183 -
IV. 49 - - 97 - - 82 924 - -
V. 88 - - 157 - - 141 183 - -
VI. 101 - 15 168 - 43 161 668 - 8 203

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje ulazaka stranih brodova za kružna putovanja u teritorijalno more Republike Hrvatske, broja putnika na brodu te dana boravka broda u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Rezultati ovog istraživanja daju pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o kružnim putovanjima stranih brodova u Republici Hrvatskoj jest Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS). Državni zavod za statistiku preuzima dio baze podataka od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te je dalje statistički obrađuje.

U sustav CIMIS, putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara, brodovi dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o brodu, putovanju i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

Obuhvat i usporedivost

Jedinica promatranja za ovo istraživanje jest strani brod koji je na turističkome kružnom putovanju i ulazi u teritorijalno more Republike Hrvatske.

Podaci o kružnim putovanjima stranih brodova obuhvaćaju samo morske luke prvog ulaska stranog broda za kružno putovanje u teritorijalno more Republike Hrvatske (tablica 1., tablica 2. i tablica 3.).

Definicije

Brod za kružna putovanja jest putnički brod čija namjena nije prijevoz osoba od jedne luke do druge luke odredišta, nego je namijenjen za uživanje u putovanju i sadržajima na brodu (luksuznom ugođaju, avanturama, obrazovanju, kulturi, zabavi, sportskim aktivnostima, wellnessu ili rekreaciji). Opremljen je za višednevni boravak putnika i mora pružati usluge prehrane, pića i napitaka te usluge smještaja. Brod za kružna putovanja pristaje na svojem putu u lukama koje su zanimljive turističke destinacije.

Putovanje je ulazak stranog broda za kružna putovanja u prvu luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Putnici na brodu jesu osobe koje su doputovale brodom, bez obzira na dob. Članovi posade na brodu ne smatraju se putnicima.

Dani boravka broda čine ukupan broj dana koje brod provede u teritorijalnome moru Republike Hrvatske.

Zastava broda predstavlja državu u kojoj je brod registriran, odnosno upisan u upisnik brodova te je u skladu s njezinim zakonodavstvom.

 

Kratice  
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
NN Narodne novine

 

Znakovi  
- nema pojave

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Gordana Šiklić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti