Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 10. ožujka 2022.
TUR-2021-1-2

ISSN 1334-0557

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U 2021.

 

U 2021. ostvareno 70 milijuna noćenja, odnosno 72,1% više u odnosu na 2020.

U komercijalnim smještajnim objektima u 2021. ostvareno je 12,8 milijuna dolazaka i 70,2 milijuna noćenja turista, što je za 82,5% više dolazaka turista i za 72,1% više noćenja turista u odnosu na 2020. U odnosu na 2019., dolazaka turista manje je za 34,7%, a noćenja turista manje je za 23,1%.

U prva dva mjeseca 2021. dolasci i noćenja turista u komercijalnom smještaju pali su u odnosu na prva dva mjeseca 2020., ali od ožujka do prosinca 2021. u komercijalnom smještaju ostvaren je porast dolazaka i noćenja turista u odnosu na isto razdoblje 2020. jer su uz postojeće epidemiološke mjere i preporuke usmjerene na prevenciju širenja bolesti COVID-19 turisti sigurnije i slobodnije putovali.

Domaći turisti ostvarili su 2,1 milijun dolazaka i 7,4 milijuna noćenja u 2021., što je porast dolazaka za 46,6% i porast noćenja za 35,8% u odnosu na 2020. U odnosu na 2019., domaći turisti ostvarili su 3,5% manje dolazaka, ali 3,6% više noćenja.

Strani turisti ostvarili su 10,6 milijuna dolazaka i 62,8 milijuna noćenja u 2021., što je za 91,9% više dolazaka i za 77,6% više noćenja u odnosu na 2020. U odnosu na 2019., strani turisti ostvarili su 38,7% manje dolazaka i 25,3% manje noćenja.

Tradicionalno, turisti iz Njemačke ostvarili najviše dolazaka i noćenja

Najviše dolazaka i noćenja stranih turista u 2021. ostvarili su turisti iz Njemačke, i to 2,7 milijuna dolazaka i 19,9 milijuna noćenja (25,7% od ukupno ostvarenih dolazaka stranih turista i 31,7% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista). Turisti iz Njemačke ostvarili su porast dolazaka za 84,9% i porast noćenja za 69,8% u 2021. u odnosu na 2020.

Slijede noćenja turista iz Poljske (10,0%), Slovenije (9,7%), Austrije (9,0%) te Češke (7,6%). Sve navedene zemlje ostvarile su porast noćenja turista u 2021. u odnosu na 2020. Noćenja koja su ostvarili turisti iz navedenih zemalja zajedno čine 68,0% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista.

U Istarskoj županiji najviše ostvarenih dolazaka i noćenja turista

Istarska županija destinacija je s najviše ostvarenih dolazaka i noćenja turista u 2021., i to 3,4 milijuna dolazaka i 21,7 milijuna noćenja, što je 26,4% od ukupno ostvarenih dolazaka i 31,0% od ukupno ostvarenih noćenja u komercijalnom smještaju u 2021. U odnosu na 2020., u Istarskoj županiji ostvareno je 94,2% više dolazaka i 89,8% više noćenja turista.

Nakon Istarske županije najviše dolazaka i noćenja turista u 2021. ostvarile su Splitsko-dalmatinska županija s 2,3 milijuna dolazaka i 13,5 milijuna noćenja te Primorsko-goranska županija s 2,2 milijuna dolazaka i 12,4 milijuna noćenja. Obje navedene županije ostvarile su porast dolazaka i noćenja turista u odnosu na 2020.

Najviše noćenja u Istarskoj županiji ostvareno je u kampovima, i to 8,9 milijuna noćenja, što je 41,0% od ukupno ostvarenih noćenja u Istarskoj županiji. Slijede noćenja ostvarena u sobama, apartmanima i kućama za odmor sa 7,3 milijuna, što čini 33,4% svih noćenja ostvarenih u Istarskoj županiji.

Rovinj – Rovigno, grad s najviše ostvarenih noćenja turista u 2021.

U 2021. najviše noćenja ostvarili su gradovi u Istarskoj županiji: Rovinj – Rovigno s 3,4 milijuna noćenja, Poreč – Parenzo s 2,4 milijuna noćenja, Medulin s 2,1 milijunom noćenja te Umag – Umago s 1,9 milijuna noćenja. U sva četiri grada broj dolazaka i noćenja turista porastao je u odnosu na 2020.

Strani turisti najviše noćili u Rovinju – Rovigno, a domaći turisti u Gradu Zagrebu

Dok su domaći turisti najviše noćenja ostvarili u Gradu Zagrebu, Crikvenici, Zadru, Malom Lošinju i Vodicama (što je 17,5% od ukupno ostvarenih noćenja domaćih turista), strani turisti najviše su noćili u Rovinju – Rovigno, Poreču – Parenzo, Medulinu, Umagu – Umago i Dubrovniku (što je 17,7% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista).

U skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor ostvareno najviše noćenja

U 2021. u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor ostvareno je najviše noćenja turista, i to 37,0 milijuna, što je 52,7% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na 2020., u toj vrsti smještaja dolasci turista porasli su za 61,4% i noćenja za 50,1%.

Slijede noćenja ostvarena u skupini Kampovi i prostori za kampiranje, u kojoj je ostvareno 17,5 milijuna noćenja, što je 24,9% od ukupno ostvarenih noćenja turista u 2021. U skupini Kampovi i prostori za kampiranje broj dolazaka turista porastao je za 99,8%, a broj noćenja turista porastao je za 91,5% u 2021. u odnosu na 2020.

U skupini Hoteli i sličan smještaj ostvareno je 15,7 milijuna noćenja, što je 22,4% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na 2020., u ovoj vrsti smještaja ostvareno je dva puta više dolazaka i noćenja turista.

Najviše soba i stalnih postelja raspoloživo u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

Turistima je u 2021. na raspolaganju bilo 415 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje s 1,1 milijunom stalnih postelja.

U skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor turistima je na raspolaganju bilo 247 tisuća soba i apartmana (što je 59,5% od ukupnog broja raspoloživih soba i apartmana) sa 657 tisuća stalnih postelja (što je 60,4% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja).

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je na raspolaganju bilo 79 tisuća soba i apartmana (što je 19,0% od ukupnog broja raspoloživih soba i apartmana) sa 165 tisuća stalnih postelja (što je 15,2% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). Prosječna popunjenost soba u 2021. iznosila je 41,6%, a stalnih postelja 42,5%, dok je u 2020. prosječna popunjenost soba iznosila 24,9%, a stalnih postelja 25,4%.

Turisti u dobnoj skupini do 14 godina s najviše ostvarenih noćenja u 2021.

U 2021. turisti u dobnoj skupini do 14 godina ostvarili su najviše noćenja, i to 13,8 milijuna, što je 19,7% od ukupno ostvarenih noćenja. Slijede turisti u dobnoj skupini od 35 do 44 godine s ostvarenih 13,3 milijuna noćenja, što je 18,9% od ukupno ostvarenih noćenja.

Napomena

Detaljni godišnji podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr, u dijelu "Baze podataka", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima.

1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

    Dolasci Noćenja
2020. 2021. indeksi
2021.
2020.
2020. 2021. indeksi
2021.
2020.
2021.
struktura noćenja prosječan broj noćenja po dolasku
Ukupno 7 001 128 12 775 794 182,5 40 794 455 70 201 959 172,1 100,0 5,5
Domaći turisti 1 455 849 2 134 985 146,6 5 415 391 7 354 132 135,8 10,5 3,4
Strani turisti 5 545 279 10 640 809 191,9 35 379 064 62 847 827 177,6 89,5 5,9
Od ukupno stranih turista, prema izabranim zemljama prebivališta                                
Austrija 355 457 1 025 521 288,5 2 097 557 5 682 370 270,9 9,0 5,5
Češka 481 458 720 913 149,7 3 212 204 4 783 597 148,9 7,6 6,6
Italija 228 458 417 253 182,6 1 231 506 1 996 481 162,1 3,2 4,8
Mađarska 211 620 431 257 203,8 1 167 009 2 286 255 195,9 3,6 5,3
Nizozemska 85 270 373 600 438,1 563 923 2 153 507 381,9 3,4 5,8
Njemačka 1 480 454 2 737 013 184,9 11 739 390 19 931 221 169,8 31,7 7,3
Poljska 642 927 957 439 148,9 4 353 828 6 287 267 144,4 10,0 6,6
Slovačka 145 310 327 294 225,2 970 540 2 189 144 225,6 3,5 6,7
Slovenija 769 264 994 990 129,3 4 727 223 6 127 362 129,6 9,7 6,2

G-1. STOPE PROMJENA NOĆENJA TURISTA U 2021./2020.

2. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NKD-u 2007., ODJELJAK 55

     Dolasci Noćenja
2020. 2021. indeksi
2021.
2020.
2020. 2021. indeksi
2021.
2020.
Ukupno 7 001 128 12 775 794 182,5 40 794 455 70 201 959 172,1
55.1  Hoteli i sličan smještaj 1 923 331 4 081 121 212,2 7 000 417 15 705 364 224,3
55.2  Odmarališta i slični objekti za kraći odmor 3 772 831 6 089 996 161,4 24 631 721 36 965 567 150,1
55.3  Kampovi i prostori za kampiranje 1 301 220 2 599 637 199,8 9 139 206 17 500 753 191,5
55.9  Ostali smještaj 3 746 5 040 134,5 23 111 30 275 131,0
Domaći turisti 1 455 849 2 134 985 146,6 5 415 391 7 354 132 135,8
55.1  Hoteli i sličan smještaj 640 066 1 110 520 173,5 1 654 226 2 800 215 169,3
55.2  Odmarališta i slični objekti za kraći odmor 713 565 883 037 123,8 3 232 930 3 864 377 119,5
55.3  Kampovi i prostori za kampiranje 98 967 137 147 138,6 507 702 662 928 130,6
55.9  Ostali smještaj 3 251 4 281 131,7 20 533 26 612 129,6
Strani turisti 5 545 279 10 640 809 191,9 35 379 064 62 847 827 177,6
55.1  Hoteli i sličan smještaj 1 283 265 2 970 601 231,5 5 346 191 12 905 149 241,4
55.2  Odmarališta i slični objekti za kraći odmor 3 059 266 5 206 959 170,2 21 398 791 33 101 190 154,7
55.3  Kampovi i prostori za kampiranje 1 202 253 2 462 490 204,8 8 631 504 16 837 825 195,1
55.9  Ostali smještaj 495 759 153,3 2 578 3 663 142,1

G-2 STRUKTURA NOĆENJA TURISTA PREMA NKD-u 2007., ODJELJAK 55 U 2020. I 2021.

3. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NAČINU DOLASKA TURISTA

    Individualno Organizirano
Dolasci Noćenja Dolasci Noćenja
2020. 2021. indeksi
2021.
2020.
2020. 2021. indeksi
2021.
2020.
2020. 2021. indeksi
2021.
2020.
2020. 2021. indeksi
2021.
2020.
Ukupno 5 351 660 9 488 539 177,3 31 556 155 51 928 901 164,6 1 649 468 3 287 255 199,3 9 238 300 18 273 058 197,8
Domaći turisti 1 135 266 1 588 134 139,9 4 336 169 5 612 178 129,4 320 583 546 851 170,6 1 079 222 1 741 954 161,4
Strani turisti 4 216 394 7 900 405 187,4 27 219 986 46 316 723 170,2 1 328 885 2 740 404 206,2 8 159 078 16 531 104 202,6

4. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U 2021.

        Ukupno Domaći Strani Indeksi
2021.
2020.
ukupno domaći strani
Republika Hrvatska dolasci 12 775 794 2 134 985 10 640 809 182,5 146,6 191,9
   noćenja 70 201 959 7 354 132 62 847 827 172,1 135,8 177,6
Zagrebačka županija dolasci 79 586 29 726 49 860 188,6 160,1 210,9
   noćenja 150 760 56 311 94 449 183,1 156,9 203,4
Krapinsko-zagorska županija dolasci 151 644 96 995 54 649 168,8 168,9 168,6
   noćenja 315 268 207 204 108 064 157,1 152,8 166,0
Sisačko-moslavačka županija dolasci 13 357 7 000 6 357 102,9 82,4 141,6
   noćenja 32 801 18 668 14 133 93,3 75,1 136,9
Karlovačka županija dolasci 219 858 49 505 170 353 215,8 159,2 240,7
   noćenja 400 388 93 391 306 997 222,5 158,8 253,4
Varaždinska županija dolasci 72 675 34 120 38 555 160,9 159,9 161,7
   noćenja 148 509 70 507 78 002 174,6 158,5 192,3
Koprivničko-križevačka županija dolasci 13 125 7 093 6 032 181,0 145,4 254,1
   noćenja 27 561 13 911 13 650 154,4 123,1 208,2
Bjelovarsko-bilogorska županija dolasci 15 327 11 440 3 887 150,6 148,3 157,7
   noćenja 49 042 37 746 11 296 141,6 141,1 143,4
Primorsko-goranska županija dolasci 2 212 424 389 020 1 823 404 167,2 143,8 173,2
   noćenja 12 446 206 1 395 245 11 050 961 159,1 136,8 162,4
Ličko-senjska županija dolasci 484 408 65 380 419 028 180,8 133,8 191,3
   noćenja 2 213 140 204 009 2 009 131 166,3 125,7 171,9
Virovitičko-podravska županija dolasci 10 292 7 551 2 741 148,8 145,6 158,3
   noćenja 20 992 14 484 6 508 148,9 148,1 150,5
Požeško-slavonska županija dolasci 14 858 11 654 3 024 159,0 150,1 202,4
   noćenja 37 669 29 108 8 561 176,0 172,4 189,7
Brodsko-posavska županija dolasci 25 150 11 354 13 796 166,3 161,3 170,6
   noćenja 39 503 18 501 21 002 162,0 156,8 166,8
Zadarska županija dolasci 1 299 326 252 264 1 047 062 162,5 131,6 172,2
   noćenja 8 276 797 1 249 104 7 027 693 151,2 124,2 157,3
Osječko-baranjska županija dolasci 75 351 53 876 21 475 176,0 164,6 213,0
   noćenja 161 056 99 262 61 794 165,4 159,0 177,0
Šibensko-kninska županija dolasci 705 002 141 990 563 012 176,2 147,4 185,4
    noćenja 4 383 093 662 919 3 720 174 161,8 130,4 169,0
Vukovarsko-srijemska županija dolasci 36 069 27 244 8 825 122,8 109,1 200,6
   noćenja 67 903 47 699 20 204 143,5 127,0 206,4
Splitsko-dalmatinska županija dolasci 2 309 054 283 956 2 025 098 188,7 136,3 199,5
   noćenja 13 473 405 1 204 742 12 268 663 171,0 126,4 177,1
Istarska županija dolasci 3 372 081 319 471 3 052 610 194,2 183,0 195,5
   noćenja 21 734 119 1 029 654 20 704 465 189,8 172,3 190,7
Dubrovačko-neretvanska županija dolasci 967 361 118 740 848 621 212,6 120,4 238,0
   noćenja 4 704 438 465 641 4 238 797 195,4 116,7 211,1
Međimurska županija dolasci 64 051 40 096 23 955 162,6 164,4 159,8
   noćenja 144 061 81 642 62 419 150,6 153,9 146,4
Grad Zagreb dolasci 634 795 176 510 458 285 185,4 153,0 201,8
   noćenja 1 375 248 354 384 1 020 864 176,3 147,7 189,0

G-3. STRUKTURA NOĆENJA TURISTA PREMA DOBNIM SKUPINAMA U 2021.

5. SMJEŠTAJNI KAPACITETI PREMA NKD-u 2007., ODJELJAK 55, U KOJIMA SU OSTVARENA NOĆENJA U 2021.

    Objekti Broj smještajnih jedinica Stalne postelje Broj kućanstava
ukupno sobe apartmani mjesta za kampiranje
Ukupno 9 218 414 731 152 701 173 536 88 494 1 086 644 94 108
55.1  Hoteli i sličan smještaj 1 036 78 677 66 519 12 158 - 165 102 -
55.2  Odmarališta i slični objekti za kraći odmor 7 830 246 952 85 616 161 270 66 656 650 93 583
55.3  Kampovi i prostori za kampiranje 341 88 775 314 55 88 406 263 961 525
55.9  Ostali smještaj 11 327 252 53 22 931 -

6. POPUNJENOST STALNIH POSTELJA PREMA NKD-u 2007., ODJELJAK 551) U 2021.

Skupine NKD-a 2007., odjeljak 55 Popunjenost stalnih postelja, %
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
55.1 10,7 13,7 12,2 14,6 14,4 34,7 76,8 95,0 56,9 26,7 15,4 16,3
55.2 10,3 10,6 9,8 10,8 11,8 24,3 63,4 76,5 30,2 14,8 12,4 11,9
55.3 1,3 1,1 1,9 2,5 7,0 26,7 63,7 79,7 38,6 5,4 2,2 2,7
55.9 - 6,8 0,8 16,1 1,3 6,8 39,6 43,0 13,5 3,0 1,5 2,5

1) Bruto popunjenost stalnih postelja

G-4. POPUNJENOST STALNIH POSTELJA PREMA SKUPINAMA NKD-a 2007., ODJELJAK 55 U 2021.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Jedinice promatranja

Jedinice promatranja jesu sve pravne osobe i njihovi dijelovi, fizičke osobe te kućanstva koja pružaju usluge smještaja turistima za kraći boravak.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Od 2017. podaci o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) te smještajnim kapacitetima preuzimaju se iz administrativnog izvora sustava eVisitor. Državni zavod za statistiku preuzima podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje.

Objavljivanjem Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN, br. 126/15.) sustav eVisitor službeno je postao središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj s punom primjenom od 1. siječnja 2016.

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti (poduzeća/trgovačka društva, obrtnici, ustanove, udruge itd.) i njihovi dijelovi koji obavljaju djelatnost pružanja usluga smještaja turistima; zdravstvene ustanove za svoje objekte u kojima osobe borave radi medicinske rehabilitacije (osobe same snose naknadu za taj boravak); poslovni subjekti koji su osnovali ili vode brigu i nadzor nad planinarskim domovima; poslovni subjekti koji se za vrijeme školskih praznika služe školama, domovima i sličnim objektima kao privremenim smještajnim kapacitetima.

Smještajni objekti koji se razvrstavaju prema Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN, br. 48/02., 108/02., 132/03., 73/04., 67/06., 88/07., 58/08., 62/09., 63/13., 33/14., 92/14., 9/16., 54/16., 56/16., 61/16. i 69/17.) jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion, guest house, kamp, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište – objekt za robinzonski smještaj, soba, apartman, studio-apartman, kuća za odmor, ruralna kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom i objekt za robinzonski smještaj.

Prema članku 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

Osim ugostiteljskih objekata za smještaj reguliranih Pravilnikom, ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.), ugostiteljskim uslugama u kućanstvu smatra se usluga smještaja u sobi, apartmanu, kući za odmor i kući za odmor – robinzonski smještaj do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja (ne ubraja se broj pomoćnih postelja) te usluga smještaja u kampu, kamp-odmorištu ili kamp-odmorištu – objekt za robinzonski smještaj s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina. Ugostiteljskim uslugama na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.) smatra se usluga smještaja u sobi, apartmanu, kući za odmor i kući za odmor – robinzonski smještaj do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja (ne ubraja se broj pomoćnih poselja) te usluga smještaja u kampu, kamp-odmorištu ili kamp-odmorištu – objekt za robinzonski smještaj, s ukupno najviše 20 smještajnih jedinica, odnosno za 60 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina.

Prema Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama tretiraju se kao povjerljivi i stoga se ne objavljuju.

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.

eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Republike Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

Popunjenost stalnih postelja (bruto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja brojem postelja i brojem dana u mjesecu. Podatak je izražen kao postotak.

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište – objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
Eurostat Statistički ured Europske unije 
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.
NN Narodne novine
SAD Sjedinjene Američke Države

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Jasna Perko

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti