Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 10. veljače 2022.
TUR-2021-1-1/12

ISSN 1334-0557

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU U PROSINCU 2021.1)

U prosincu 2021. ostvareno tri puta više noćenja nego u prosincu 2020.

Bez obzira na nepovoljnu epidemiološku situaciju u Hrvatskoj i širenje bolesti COVID-19, u prosincu 2021. u komercijalnim smještajnim objektima ostvareno je 236 tisuća dolazaka i 554 tisuće noćenja, što je gotovo četiri puta više dolazaka i tri puta više noćenja turista u odnosu na prosinac 2020.

Domaći turisti ostvarili su 117 tisuća dolazaka i 227 tisuća noćenja u prosincu 2021., što je za 71 tisuću dolazaka i 125 tisuća noćenja više u odnosu na prosinac 2020. U odnosu na prosinac 2019. domaći turisti ostvarili su 88,4% dolazaka i 89,2% noćenja.

Strani turisti ostvarili su 119 tisuća dolazaka i 327 tisuća noćenja u prosincu 2021., što je za 103 tisuće dolazaka i 245 tisuća noćenja turista više u odnosu na prosinac 2020. U odnosu na prosinac 2019. strani turisti ostvarili su 49,5% dolazaka i 62,6% noćenja turista.

Turisti iz Slovenije ostvarili najviše noćenja stranih turista u prosincu 2021.

Turisti iz Slovenije u prosincu 2021. ostvarili su najviše noćenja stranih turista, i to 50 tisuća, što je 15,4% od ukupno ostvarenih stranih noćenja. Slijede noćenja turista iz Austrije i Njemačke (svaka po 12,6%), Rusije (6,4%) i Italije (6,3%).

Slovenski turisti najviše noćenja ostvarili su u Istarskoj
(18 tisuća noćenja, što je 35,4% od ukupnih noćenja iz Slovenije) i Primorsko-goranskoj županiji (12 tisuća noćenja, što je 23,7% od ukupnih noćenja iz Slovenije).

Napomena

Detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr, u dijelu "Baze podataka", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

1) Privremeni podaci

G-1. NOĆENJA TURISTA U PROSINCU, 2019. – 2021.

G-2. STRUKTURA NOĆENJA TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., PROSINAC 2021.

 

Grad Zagreb vodeći po broju ostvarenih noćenja, slijede Opatija i Split

Najviše noćenja turista u prosincu 2021. ostvario je Grad Zagreb, i to 159 tisuća noćenja, što je 28,8% od ukupno ostvarenih noćenja u Hrvatskoj.

U Gradu Zagrebu u odnosu na prosinac 2020. ostvareno je 60 tisuća više dolazaka i 117 tisuća više noćenja turista. U odnosu na prosinac 2019. ostvareno je 44,4% manje dolazaka i 36,2% manje noćenja turista.

U Gradu Zagrebu u prosincu 2021. od ukupno ostvarenih noćenja domaći turisti ostvarili su 31,6% noćenja, a strani turisti 68,4% noćenja. Najviše noćenja stranih turista u prosincu 2021. ostvarili su turisti iz Rusije, i to 16 tisuća, što je 14,6% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista u Gradu Zagrebu. Slijede noćenja turista iz Njemačke (7,5%) te Slovenije (7,4%).

Nakon Grada Zagreba turisti su najviše noćili u Opatiji (35 tisuća noćenja, što je 6,3% od ukupno ostvarenih noćenja) te u Splitu (33 tisuće noćenja, što je 6,0% od ukupno ostvarenih noćenja).

U hotelima najviše noćenja turista u prosincu 2021.                                                   

U prosincu 2021. u hotelima je ostvareno najviše noćenja turista, i to 301 tisuća (54,3% od ukupno ostvarenih noćenja), što je 4,7 puta više nego u prosincu 2020. Slijede noćenja turista ostvarena u sobama, apartmanima i kućama za odmor sa 186 tisuća noćenja (33,7% od ukupno ostvarenih noćenja), što je 88,1% više nego u prosincu 2020.

U prosincu 2021. od ukupno raspoloživih smještajnih jedinica i postelja u skupini Hoteli i sličan smještaj turistima na raspolaganju najviše soba i postelja

Turisti su u prosincu na raspolaganju imali 66 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje te 154 tisuće stalnih postelja. U odnosu na prosinac 2020. to je porast broja soba, apartmana i mjesta za kampiranje za 39,6% i stalnih postelja za 37,8%.

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je na raspolaganju bila
31 tisuća soba i apartmana (što je 47,3% od ukupnog broja raspoloživih soba i apartmana) sa 62 tisuće stalnih postelja (što je 40,2% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). Prosječna popunjenost soba u prosincu 2021. iznosila je 21,1%, a stalnih postelja 18,1%.

Turisti u dobi od 25 do 34 godine ostvarili najviše noćenja

U prosincu 2021. turisti u dobnoj skupini od 25 do 34 godine ostvarili su najviše noćenja, i to 113 tisuća, što je 20,4% od ukupno ostvarenih noćenja. Slijede turisti u dobnoj skupini od 35 do 44 godine s ostvarenih 111 tisuća noćenja, što je 20,1% od ukupno ostvarenih noćenja.

1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

     Dolasci Noćenja
XII. 2021. I. – XII. 2021. indeksi
XII. 2021.
XII. 2020.
indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
XII. 2021. I. – XII. 2021. indeksi
XII. 2021.
XII. 2020.
indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
Ukupno 235 995 12 775 794 377,8 182,5 553 931 70 201 959 301,1 172,1
Domaći turisti 117 393 2 134 985 251,0 146,6 227 236 7 354 132 223,2 135,8
Strani turisti 118 602 10 640 809 755,9 191,9 326 695 62 847 827 397,6 177,6

2. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U PROSINCU 2021.

        Ukupno Domaći Strani Indeksi
XII.2021.
XII.2020.
ukupno domaći strani
Republika Hrvatska dolasci 235 995 117 393 118 602 377,8 251,0 755,9
    noćenja 553 931 227 236 326 695 301,1 223,2 397,6
Zagrebačka županija dolasci 5 378 3 211 2 167 304,5 261,1 404,3
    noćenja 10 386 5 882 4 504 286,1 240,9 379,1
Krapinsko-zagorska županija dolasci 11 226 8 698 2 528 263,6 213,8 1)
    noćenja 22 834 17 160 5 674 282,6 225,6 1)
Sisačko-moslavačka županija dolasci 1 180 785 395 252,7 237,9 288,3
   noćenja 2 556 1 755 801 217,3 221,0 209,7
Karlovačka županija dolasci 4 256 3 342 914 182,3 158,7 400,9
   noćenja 7 931 6 035 1 896 171,7 148,8 336,8
Varaždinska županija dolasci 4 499 3 593 906 299,9 277,0 446,3
   noćenja 8 639 6 670 1 969 279,7 268,2 327,1
Koprivničko-križevačka županija dolasci 809 604 205 381,6 339,3 602,9
   noćenja 1 576 980 596 416,9 357,7 573,1
Bjelovarsko-bilogorska županija dolasci 1 186 941 245 351,9 315,8 628,2
   noćenja 3 600 2 845 755 274,8 242,5 551,1
Primorsko-goranska županija dolasci 38 571 20 133 18 438 380,0 241,5 1)
   noćenja 94 061 39 156 54 905 314,6 201,0 527,0
Ličko-senjska županija dolasci 4 596 3 328 1 268 214,4 175,6 509,2
   noćenja 8 965 6 680 2 285 218,0 200,9 290,3
Virovitičko-podravska županija dolasci 692 519 173 360,4 328,5 508,8
   noćenja 1 210 847 363 399,3 362,0 526,1
Požeško-slavonska županija dolasci 887 724 163 225,7 199,4 543,3
   noćenja 2 669 2 297 372 305,0 298,3 354,3
Brodsko-posavska županija dolasci 1 880 1 059 821 234,4 226,3 245,8
   noćenja 2 865 1 525 1 340 221,4 205,5 242,8
Zadarska županija dolasci 8 479 4 041 4 438 389,8 248,5 808,4
   noćenja 21 624 7 020 14 604 275,0 185,8 357,5
Osječko-baranjska županija dolasci 5 814 4 440 1 374 308,4 280,3 456,5
   noćenja 11 177 7 731 3 446 310,1 290,7 364,7
Šibensko-kninska županija dolasci 4 385 3 135 1 250 488,3 463,8 563,1
   noćenja 8 797 5 206 3 591 220,7 269,0 175,1
Vukovarsko-srijemska županija dolasci 2 593 2 168 425 245,8 247,2 238,8
   noćenja 4 460 3 573 887 254,7 258,4 241,0
Splitsko-dalmatinska županija dolasci 18 075 9 595 8 480 307,2 222,9 537,4
   noćenja 53 369 18 895 34 474 216,0 189,9 233,5
Istarska županija dolasci 32 208 12 810 19 398 412,2 201,2 1)
   noćenja 90 366 28 075 62 291 329,7 182,3 518,8
Dubrovačko-neretvanska županija dolasci 10 570 4 497 6 073 359,5 237,7 579,5
   noćenja 28 311 8 609 19 702 252,6 218,5 271,0
Međimurska županija dolasci 4 360 3 142 1 218 387,6 301,2 1)
   noćenja 9 199 5 885 3 314 430,9 305,2 1)
Grad Zagreb dolasci 74 351 26 628 47 723 526,2 347,1 738,9
   noćenja 159 336 50 410 108 926 374,6 289,2 434,0

1) Indeks je veći od 999.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Jedinice promatranja

Jedinice promatranja jesu sve pravne osobe i njihovi dijelovi, fizičke osobe te kućanstva koja pružaju usluge smještaja turistima za kraći boravak.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Od 2017. podaci o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) te smještajnim kapacitetima preuzimaju se iz administrativnog izvora sustava eVisitor. Državni zavod za statistiku preuzima podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje.

Objavljivanjem Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN, br. 126/15.) sustav eVisitor službeno je postao središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj s punom primjenom od 1. siječnja 2016.

Mjesečni podaci iz ovog Priopćenja smatraju se privremenima sve dok se ne objave konačni podaci za tekuću godinu. Mjesečni podaci  preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti (poduzeća/trgovačka društva, obrtnici, ustanove, udruge itd.) i njihovi dijelovi koji obavljaju djelatnost pružanja usluga smještaja turistima; zdravstvene ustanove za svoje objekte u kojima osobe borave radi medicinske rehabilitacije (osobe same snose naknadu za taj boravak); poslovni subjekti koji su osnovali ili vode brigu i nadzor nad planinarskim domovima; poslovni subjekti koji se za vrijeme školskih praznika služe školama, domovima i sličnim objektima kao privremenim smještajnim kapacitetima.

Smještajni objekti koji se razvrstavaju prema Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN, br. 48/02., 108/02., 132/03., 73/04., 67/06., 88/07., 58/08., 62/09., 63/13., 33/14., 92/14., 9/16., 54/16., 56/16., 61/16. i 69/17.) jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion, guest house, kamp, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište – objekt za robinzonski smještaj, soba, apartman, studio-apartman, kuća za odmor, ruralna kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom i objekt za robinzonski smještaj.

Prema članku 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

Osim ugostiteljskih objekata za smještaj reguliranih Pravilnikom, ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.), ugostiteljskim uslugama u kućanstvu smatra se usluga smještaja u sobi, apartmanu, kući za odmor i kući za odmor – robinzonski smještaj do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja (ne ubraja se broj pomoćnih postelja) te usluga smještaja u kampu, kamp-odmorištu ili kamp-odmorištu – objekt za robinzonski smještaj s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina. Ugostiteljskim uslugama na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.) smatra se usluga smještaja u sobi, apartmanu, kući za odmor i kući za odmor – robinzonski smještaj do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja (ne ubraja se broj pomoćnih poselja) te usluga smještaja u kampu, kamp-odmorištu ili kamp-odmorištu – objekt za robinzonski smještaj, s ukupno najviše 20 smještajnih jedinica, odnosno za 60 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina.

Prema Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama tretiraju se kao povjerljivi i stoga se ne objavljuju.

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.

eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Republike Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih tijekom promatranog razdoblja ukupnim brojem raspoloživih soba tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište – objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
Eurostat Statistički ured Europske unije 
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.
NN Narodne novine
SAD Sjedinjene Američke Države

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Jasna Perko

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti