Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 10. siječnja 2022.
TUR-2021-1-1/11

ISSN 1334-0557

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU U STUDENOME 2021.1)

Više dolazaka i noćenja turista nego u studenome 2020

U studenome 2021. u komercijalne smještajne objekte došla je 221 tisuća turista, što je za 133 tisuće više nego u studenome 2020. Turisti su ostvarili 576 tisuća noćenja, što je za 307 tisuća noćenja više nego u studenome 2020. U odnosu na studeni 2019. ostvareno je 56,4% dolazaka i 70,3% noćenja turista.

Domaći turisti u studenome 2021. ostvarili su dvostruko više dolazaka i noćenja u odnosu na studeni 2020. Domaćih turista došlo je 113 tisuća i ostvarili su 239 tisuća noćenja. U odnosu na studeni 2019. domaći turisti ostvarili su 83,7% dolazaka i 87,9% noćenja.

Strani turisti ostvarili su 108 tisuća dolazaka i 337 tisuća noćenja u studenome 2021., što je 76 tisuća dolazaka i 191 tisuću noćenja turista više u odnosu na studeni 2020. U odnosu na 2019. ostvareno je 42,1% dolazaka i 61,6% noćenja turista.

Njemački turisti ostvarili tri puta više noćenja nego u studenome 2021.

Turisti iz Njemačke ostvarili su najviše noćenja stranih turista u studenome 2021., i to 48 tisuća, što je 14,2% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. Slijede noćenja turista iz Austrije (9,7%), Slovenije (8,1%), Italije (7,9%), SAD-a (6,5%) te Rusije (6,3%).

Napomena

Detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr, u dijelu "Baze podataka", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

1) Privremeni podaci

G-1. NOĆENJA TURISTA U STUDENOME, 2019. – 2021.

G-2. STRUKTURA NOĆENJA TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., STUDENI 2021.

 

U hotelima tri puta više noćenja nego u studenome 2020.

U studenome 2021. najviše noćenja turista je ostvareno u hotelima, i to 303 tisuće (52,6% od ukupno ostvarenih noćenja) što je tri puta više nego u studenome 2020. Slijede noćenja turista ostvarena u sobama, apartmanima i kućama za odmor sa 195 tisuća noćenja (33,9% od ukupno ostvarenih noćenja), što je 47,2% više nego u studenom 2020.

U studenome 2021. turistima je na raspolaganju bilo 31,1% više stalnih postelja u odnosu na studeni 2020.

Turistima je u studenome 2021. na raspolaganju bilo 75 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje te 179 tisuća stalnih postelja. U odnosu na studeni 2020. to je porast broja soba, apartmana i mjesta za kampiranje za 32,5% i stalnih postelja za 31,1%.

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima su na raspolaganju bile 34 tisuće soba i apartmana (što je 45,7% od ukupnog broja raspoloživih soba i apartmana) sa 69 tisuća stalnih postelja (što je 38,3% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). Prosječna popunjenost soba u studenome 2021. iznosila je 21,9%, a stalnih postelja 17,2%.

Turisti u dobi od 35 do 44 godine ostvarili najviše noćenja

U studenome 2021. turisti u dobnoj skupini od 35 do 44 godine ostvarili su najviše noćenja, i to 119 tisuća, što je 20,7% od ukupno ostvarenih noćenja. Slijede turisti u dobnoj skupini od 25 do 34 godine s ostvarenih 111 tisuća noćenja, što je 19,2% od ukupno ostvarenih noćenja.

U prvih 11 mjeseci 2021. turisti su ostvarili 80,7% više dolazaka i 71,5% više noćenja u odnosu na isto razdoblje 2020.

U prvih 11 mjeseci 2021. u komercijalnim smještajnim objektima ostvareno je 12,5 milijuna dolazaka i 69,6 milijuna noćenja turista, što je 80,7% više dolazaka i 71,5% više noćenja turista u odnosu na isto razdoblje 2020. U odnosu na prvih 11 mjeseci 2019. ostvareno je 34,7% manje dolazaka i 23,0% manje turističkih noćenja.

Domaćih turista je od siječnja do studenoga 2021. došlo 2,0 milijuna i ostvarili su 7,1 milijun noćenja. U odnosu na isti period 2020. domaći turisti ostvarili su 43,2% više dolazaka i 34,1% više noćenja turista, a u odnosu na prvih 11 mjeseci 2019. domaćih turista došlo je 3,0% manje, ali su ostvarili 4,2% više noćenja.

Stranih turista je od siječnja do studenoga 2021. došlo 10,5 milijuna te su ostvarili 62,5 milijuna noćenja. U odnosu na isti period 2020. strani turisti ostvarili su 90,3% više dolazaka i 77,1% više noćenja turista. U odnosu na prvih 11 mjeseci 2019. stranih turista došlo je 38,5% manje i ostvarili su 25,2% manje dolazaka.

Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Njemačke (31,8%), Poljske (10,0%), Slovenije (9,7%) i Austrije (9,0%).

1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

    Dolasci Noćenja
XI. 2021. I. – XI. 2021. indeksi
XI. 2021.
XI. 2020.
indeksi
I. – XI. 2021.
I. – XI. 2020.
XI. 2021. I. – XI. 2021. indeksi
XI. 2021.
XI. 2020.
indeksi
I. – XI. 2021.
I. – XI. 2020.
Ukupno 220 572 12 539 799 252.9 180.7 576 070 69 648 028 214.5 171.5
Domaći turisti 112 805 2 017 592 204.9 143.2 238 674 7 126 896 195.0 134.1
Strani turisti 107 767 10 522 207 334.9 190.3 337 396 62 521 132 230.8 177.1

2. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U STUDENOME 2021.

        Ukupno Domaći Strani Indeksi
XI. 2021.
XI. 2020.
ukupno domaći strani
Republika Hrvatska dolasci 220 572 112 805 107 767 252.9 204.9 334.9
    noćenja 576 070 238 674 337 396 214.5 195.0 230.8
Zagrebačka županija dolasci 5 106 2 632 2 474 265.7 233.1 312.0
    noćenja 10 541 4 972 5 569 265.2 225.8 314.1
Krapinsko-zagorska županija dolasci 9 921 7 725 2 196 265.9 226.6 682.0
    noćenja 23 350 17 328 6 022 300.9 244.0 913.8
Sisačko-moslavačka županija dolasci 1 189 665 524 184.3 145.5 278.7
    noćenja 3 051 1 858 1 193 183.2 149.1 284.7
Karlovačka županija dolasci 4 457 2 734 1 723 153.6 120.5 272.6
    noćenja 9 347 5 695 3 652 166.6 140.1 236.2
Varaždinska županija dolasci 4 251 3 219 1 032 237.8 241.7 226.3
    noćenja 9 095 6 646 2 449 243.1 250.0 225.9
Koprivničko-križevačka županija dolasci 984 750 234 281.9 313.8 212.7
    noćenja 1 649 1 186 463 225.9 248.1 183.7
Bjelovarsko-bilogorska županija dolasci 1 189 783 406 216.6 168.8 477.6
    noćenja 4 399 2 950 1 449 201.6 150.6 649.8
Primorsko-goranska županija dolasci 31 921 17 677 14 244 234.8 193.9 317.9
    noćenja 85 715 39 379 46 336 198.0 179.9 216.5
Ličko-senjska županija dolasci 4 022 2 155 1 867 158.5 122.0 242.5
    noćenja 7 716 3 744 3 972 157.9 123.4 214.5
Virovitičko-podravska županija dolasci 943 612 331 207.3 157.7 494.0
    noćenja 1 827 995 832 281.1 194.0 607.3
Požeško-slavonska županija dolasci 1 450 1 141 309 279.4 253.6 447.8
   noćenja 4 233 3 306 927 422.5 381.8 681.6
Brodsko-posavska županija dolasci 2 125 1 114 1 011 239.3 204.8 293.9
   noćenja 3 354 1 742 1 612 220.4 202.6 243.5
Zadarska županija dolasci 10 044 6 010 4 034 250.6 239.7 268.8
    noćenja 26 168 11 932 14 236 204.7 225.8 189.9
Osječko-baranjska županija dolasci 8 020 6 303 1 717 228.4 208.0 357.0
    noćenja 15 545 11 297 4 248 221.2 211.1 253.6
Šibensko-kninska županija dolasci 6 067 4 341 1 726 403.1 466.8 300.2
   noćenja 15 802 9 406 6 396 292.6 445.6 194.4
Vukovarsko-srijemska županija dolasci 4 919 4 276 643 215.0 212.6 232.1
   noćenja 9 234 7 627 1 607 246.3 236.9 303.2
Splitsko-dalmatinska županija dolasci 20 296 10 256 10 040 247.2 208.9 304.2
    noćenja 67 119 21 957 45 162 187.1 191.3 185.2
Istarska županija dolasci 34 118 15 433 18 685 264.0 210.9 333.2
    noćenja 105 370 36 088 69 282 215.6 189.5 232.4
Dubrovačko-neretvanska županija dolasci 11 325 4 111 7 214 239.6 154.6 348.8
    noćenja 35 866 8 698 27 168 194.9 153.9 213.2
Međimurska županija dolasci 4 174 3 165 1 009 251.0 229.8 352.8
   noćenja 8 687 6 342 2 345 217.0 202.0 271.1
Grad Zagreb dolasci 54 051 17 703 36 348 292.1 202.6 372.1
   noćenja 128 002 35 526 92 476 230.7 175.6 262.3

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Jedinice promatranja

Jedinice promatranja jesu sve pravne osobe i njihovi dijelovi, fizičke osobe te kućanstva koja pružaju usluge smještaja turistima za kraći boravak.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Od 2017. podaci o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) te smještajnim kapacitetima preuzimaju se iz administrativnog izvora sustava eVisitor. Državni zavod za statistiku preuzima podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje.

Objavljivanjem Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN, br. 126/15.) sustav eVisitor službeno je postao središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj s punom primjenom od 1. siječnja 2016.

Mjesečni podaci iz ovog Priopćenja smatraju se privremenima sve dok se ne objave konačni podaci za tekuću godinu. Mjesečni podaci  preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti (poduzeća/trgovačka društva, obrtnici, ustanove, udruge itd.) i njihovi dijelovi koji obavljaju djelatnost pružanja usluga smještaja turistima; zdravstvene ustanove za svoje objekte u kojima osobe borave radi medicinske rehabilitacije (osobe same snose naknadu za taj boravak); poslovni subjekti koji su osnovali ili vode brigu i nadzor nad planinarskim domovima; poslovni subjekti koji se za vrijeme školskih praznika služe školama, domovima i sličnim objektima kao privremenim smještajnim kapacitetima.

Smještajni objekti koji se razvrstavaju prema Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN, br. 48/02., 108/02., 132/03., 73/04., 67/06., 88/07., 58/08., 62/09., 63/13., 33/14., 92/14., 9/16., 54/16., 56/16., 61/16. i 69/17.) jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion, guest house, kamp, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište – objekt za robinzonski smještaj, soba, apartman, studio-apartman, kuća za odmor, ruralna kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom i objekt za robinzonski smještaj.

Prema članku 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

Osim ugostiteljskih objekata za smještaj reguliranih Pravilnikom, ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.), ugostiteljskim uslugama u kućanstvu smatra se usluga smještaja u sobi, apartmanu, kući za odmor i kući za odmor – robinzonski smještaj do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja (ne ubraja se broj pomoćnih postelja) te usluga smještaja u kampu, kamp-odmorištu ili kamp-odmorištu – objekt za robinzonski smještaj s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina. Ugostiteljskim uslugama na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.) smatra se usluga smještaja u sobi, apartmanu, kući za odmor i kući za odmor – robinzonski smještaj do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja (ne ubraja se broj pomoćnih poselja) te usluga smještaja u kampu, kamp-odmorištu ili kamp-odmorištu – objekt za robinzonski smještaj, s ukupno najviše 20 smještajnih jedinica, odnosno za 60 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina.

Prema Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama tretiraju se kao povjerljivi i stoga se ne objavljuju.

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.

eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Republike Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih tijekom promatranog razdoblja ukupnim brojem raspoloživih soba tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište – objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
Eurostat Statistički ured Europske unije 
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.
NN Narodne novine
SAD Sjedinjene Američke Države

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Jasna Perko

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti