Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 08. srpnja 2021.
TUR-2021-1-1/5

ISSN 1334-0557

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU U SVIBNJU 2021.1)

I u svibnju 2021. nastavljen trend visokih stopa rasta dolazaka i noćenja turista u odnosu na svibanj 2020.

U svibnju 2021. u komercijalnim smještajnim objektima ostvareno je 407 tisuća dolazaka i 1,5 milijun noćenja turista, što je porast dolazaka i noćenja turista u odnosu na svibanj 2020., kada je ostvareno tek 62 tisuće dolazaka i 167 tisuća noćenja turista. Razlog znatno većem broju dolazaka i noćenja turista jest to što, unatoč postojećim epidemiološkim mjerema i preporukama usmjerenima na prevenciju širenja bolesti COVID-19, u svibnju 2021. turisti sigurnije i slobodnije putuju nego što je to bilo u svibnju 2020., kad su na snazi bile strože mjere ograničenja putovanja i u Hrvatskoj i u svijetu.

Domaći turisti ostvarili su 132 tisuće dolazaka i 308 tisuća noćenja u svibnju 2021., što je za 102 tisuće dolazaka i 242 tisuće noćenja više domaćih turista nego u svibnju 2020. U odnosu na 2019. dolazaka domaćih turista manje je za 38,5%, a noćenja za 36,6%.

Strani turisti ostvarili su 275 tisuća dolazaka i 1,2 milijuna noćenja u svibnju 2021., što je za 243 tisuće dolazaka i 1,1 milijun noćenja stranih turista više u odnosu na svibanj 2020. U odnosu na 2019. dolazaka stranih turista manje je za 79,7%, a noćenja za 73,1%.

Napomena

Detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr, u dijelu "Baze podataka", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

1) Privremeni podaci.

G-1. NOĆENJA TURISTA U SVIBNJU, 2019. – 2021.

G-2. STRUKTURA NOĆENJA TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., SVIBANJ 2021.

 

U svibnju 2021. najviše noćenja stranih turista iz Njemačke

Najviše dolazaka i noćenja stranih turista u svibnju 2021. ostvarili su turisti iz Njemačke, i to 104 tisuće dolazaka i 541 tisuću noćenja (37,7% od ukupno ostvarenih stranih dolazaka i 45,4% od ukupno ostvarenih stranih noćenja).

Slijede noćenja turista iz Slovenije (8,9%), Austrije (8,1%), Poljske (7,0%), Češke (3,3%) te SAD-a (2,8%).

Porastao broj dolazaka i noćenja turista u svim skupinama smještaja

U skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor ostvareno je najviše noćenja turista u svibnju 2021., i to 551 tisuću noćenja, što je 36,7% od ukupno ostvarenih noćenja u komercijalnom smještaju. U odnosu na svibanj 2020. to je za 458 tisuća noćenja više.

Slijede noćenja turista ostvarena u skupini Kampovi i prostori za kampiranje, i to 504 tisuće noćenja, što je 33,6% od ukupno ostvarenih noćenja. U skupini Hoteli i sličan smještaj ostvareno je 446 tisuća noćenja, što je 29,7% od ukupno ostvarenih noćenja.

U svibnju 2021. turistima su na raspolaganju bile 484 tisuće stalnih postelja, što je dva puta više nego u svibnju 2020.

Turistima je u svibnju 2021. na raspolaganju bilo 185 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje s 484 tisuće stalnih postelja.

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je na raspolaganju bilo 48 tisuća soba i apartmana (što je 26,0% od ukupnog broja raspoloživih soba i apartmana) s gotovo 100 tisuća stalnih postelja (što je 20,6% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). Prosječna popunjenost soba iznosila je 18,7%, a stalnih postelja 16,6%, dok je u svibnju 2020. prosječna popunjenost soba iznosila 5,3%, a stalnih postelja 3,9%.

U prvih pet mjeseci 2021. porastao broj dolazaka i noćenja turista u odnosu na isto razdoblje 2020.

U prvih pet mjeseci 2021. u komercijalnim smještajnim objektima ostvareno je 951 tisuća dolazaka i 3,0 milijuna noćenja, što je porast dolazaka za 42,6%, i porast noćenja turista za 83,7% u odnosu na prvih pet mjeseci 2020. U prvih pet mjeseci 2021. ostvareno je 26,4% dolazaka i 30,6% noćenja turista u odnosu na isto razdoblje 2019.

U strukturi ukupno ostvarenih dolazaka turista u prvih pet mjeseci 2021., domaći turisti ostvarili su 52,2%, a strani turisti 47,8%. U strukturi ukupnih noćenja turista 63,5% odnosi se na strane turiste, a 36,5% na domaće turiste.

Domaćih turista u prvih pet mjeseci 2021. došlo je 496 tisuća i ostvarili su 1,1 milijun noćenja, što je 77,8% više dolazaka i 78,6% više noćenja domaćih turista nego u istom razdoblju prošle godine. U odnosu na prvih pet mjeseci 2019. domaći turisti ostvarili su 70,9% dolazaka i 71,2% noćenja.

Strani turisti u prvih su pet mjeseci 2021. ostvarili 455 tisuća dolazaka i 1,9 milijuna noćenja, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. porast dolazaka turista za 17,2% i porast noćenja turista za 86,7%. U odnosu na prvih pet mjeseci 2019. strani turisti ostvarili su tek 15,7% dolazaka i 23,0% noćenja.

Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Njemačke (36,9%), Slovenije (11,1%), Austrije (7,2%), Poljske (5,7%), SAD-a (4,1%) te Češke (4,0%).

1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

  
   
Dolasci Noćenja
V. 2021. I. - V. 2021. indeksi
V. 2021.
V. 2020.
indeksi
I. - V. 2021.
I. - V. 2020.
V. 2021. I. - V. 2021. indeksi
V. 2021.
V. 2020.
indeksi
I. - V. 2021.
I. - V. 2020.
Ukupno 407 230 951 184 656,3 142,6 1 501 764 3 023 610 899,4 183,7
Domaći turisti 132 310 496 498 433,8 177,8 308 239 1 104 373 468,4 178,6
Strani turisti 274 920 454 686 871,4 117,2 1 193 525 1 919 237 1) 186,7

1) Indeks je veći od 999.

2. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U SVIBNJU 2021.

  
  
  
  
Ukupno Domaći Strani Indeksi
V.2021.
V.2020.
ukupno domaći strani
Republika Hrvatska dolasci 407 230 132 310 274 920 656,3 433,8 871,4
   noćenja 1 501 764 308 239 1 193 525 899,4 468,4 1)
Zagrebačka županija dolasci 4 743 2 324 2 419 562,6 357,5 1)
   noćenja 9 532 4 582 4 950 430,5 391,3 474,6
Krapinsko-zagorska županija dolasci 8 768 6 841 1 927 800,7 721,6 1)
   noćenja 17 674 13 969 3 705 780,7 690,2 1)
Sisačko-moslavačka županija dolasci 793 530 263 247,8 211,2 381,2
   noćenja 2 060 1 531 529 310,2 281,4 440,8
Karlovačka županija dolasci 8 696 4 221 4 475 338,0 188,9 1)
   noćenja 14 881 6 775 8 106 366,5 201,8 1)
Varaždinska županija dolasci 3 773 2 364 1 409 464,1 367,1 833,7
   noćenja 7 049 4 240 2 809 394,2 319,8 608,0
Koprivničko-križevačka županija dolasci 654 454 200 359,3 289,2 800,0
   noćenja 1 581 953 628 350,6 245,0 1)
Bjelovarsko-bilogorska županija dolasci 916 757 159 602,6 647,0 454,3
   noćenja 3 085 2 642 443 1) 1) 486,8
Primorsko-goranska županija dolasci 65 268 20 114 45 154 454,5 334,0 541,5
   noćenja 243 420 52 372 191 048 668,1 358,3 875,6
Ličko-senjska županija dolasci 13 033 4 926 8 107 400,6 214,5 847,1
   noćenja 36 877 10 250 26 627 573,2 265,5 1)
Virovitičko-podravska županija dolasci 844 677 167 295,1 274,1 428,2
   noćenja 1 763 1 452 311 426,9 417,2 478,5
Požeško-slavonska županija dolasci 1 032 853 179 521,2 473,9 994,4
   noćenja 2 149 1 694 455 598,6 541,2 989,1
Brodsko-posavska županija dolasci 1 481 853 628 470,2 424,4 550,9
   noćenja 2 407 1 355 1 052 420,8 423,4 417,5
Zadarska županija dolasci 30 385 8 627 21 758 483,1 335,8 584,9
   noćenja 122 342 23 652 98 690 631,5 337,4 798,3
Osječko-baranjska županija dolasci 6 422 4 456 1 966 537,4 418,0 1)
   noćenja 18 791 8 309 10 482 660,3 471,8 966,1
Šibensko-kninska županija dolasci 16 345 4 870 11 475 747,4 422,0 1)
   noćenja 63 907 12 202 51 705 1) 507,4 1)
Vukovarsko-srijemska županija dolasci 2 956 2 190 766 494,3 437,1 789,7
   noćenja 6 644 3 418 3 226 730,9 445,6 1)
Splitsko-dalmatinska županija dolasci 50 318 13 957 36 361 1) 612,1 1)
   noćenja 189 454 33 114 156 340 1) 630,3 1)
Istarska županija dolasci 128 152 28 837 99 315 837,2 791,1 851,6
   noćenja 583 291 74 930 508 361 1) 894,8 1)
Dubrovačko-neretvanska županija dolasci 23 464 6 704 16 760 975,6 436,2 1)
   noćenja 79 913 15 270 64 643 1) 454,6 1)
Međimurska županija dolasci 4 250 3 392 858 1) 1) 1)
   noćenja 9 129 6 524 2 605 1) 1) 1)
Grad Zagreb dolasci 34 937 14 363 20 574 671,2 407,1 1)
   noćenja 85 815 29 005 56 810 504,8 368,4 622,4

1) Indeks je veći od 999.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Jedinice promatranja

Jedinice promatranja jesu sve pravne osobe i njihovi dijelovi, fizičke osobe te kućanstva koja pružaju usluge smještaja turistima za kraći boravak.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Od 2017. podaci o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) te smještajnim kapacitetima preuzimaju se iz administrativnog izvora sustava eVisitor. Državni zavod za statistiku preuzima podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje.

Objavljivanjem Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN, br. 126/15.) sustav eVisitor službeno je postao središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj s punom primjenom od 1. siječnja 2016.

Mjesečni podaci iz ovog Priopćenja smatraju se privremenima sve dok se ne objave konačni podaci za tekuću godinu. Mjesečni podaci  preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti (poduzeća/trgovačka društva, obrtnici, ustanove, udruge itd.) i njihovi dijelovi koji obavljaju djelatnost pružanja usluga smještaja turistima; zdravstvene ustanove za svoje objekte u kojima osobe borave radi medicinske rehabilitacije (osobe same snose naknadu za taj boravak); poslovni subjekti koji su osnovali ili vode brigu i nadzor nad planinarskim domovima; poslovni subjekti koji se za vrijeme školskih praznika služe školama, domovima i sličnim objektima kao privremenim smještajnim kapacitetima.

Smještajni objekti koji se razvrstavaju prema Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN, br. 48/02., 108/02., 132/03., 73/04., 67/06., 88/07., 58/08., 62/09., 63/13., 33/14., 92/14., 9/16., 54/16., 56/16., 61/16. i 69/17.) jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion, guest house, kamp, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište – objekt za robinzonski smještaj, soba, apartman, studio-apartman, kuća za odmor, ruralna kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom i objekt za robinzonski smještaj.

Prema članku 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

Osim ugostiteljskih objekata za smještaj reguliranih Pravilnikom, ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.), ugostiteljskim uslugama u kućanstvu smatra se usluga smještaja u sobi, apartmanu, kući za odmor i kući za odmor – robinzonski smještaj do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja (ne ubraja se broj pomoćnih postelja) te usluga smještaja u kampu, kamp-odmorištu ili kamp-odmorištu – objekt za robinzonski smještaj s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina. Ugostiteljskim uslugama na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.) smatra se usluga smještaja u sobi, apartmanu, kući za odmor i kući za odmor – robinzonski smještaj do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja (ne ubraja se broj pomoćnih postelja) te usluga smještaja u kampu, kamp-odmorištu ili kamp-odmorištu – objekt za robinzonski smještaj, s ukupno najviše 20 smještajnih jedinica, odnosno za 60 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina.

Prema Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama tretiraju se kao povjerljivi i stoga se ne objavljuju.

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Republike Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih tijekom promatranog razdoblja ukupnim brojem raspoloživih soba tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište – objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Kratice  
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
Eurostat Statistički ured Europske unije 
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.
NN Narodne novine
SAD Sjedinjene Američke Države

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:

Ivana Brozović i Jasna Perko

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti