Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 10. lipnja 2021.
TUR-2021-1-1/4

ISSN 1334-0557

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU U TRAVNJU 2021.1)

Visoke stope rasta dolazaka i noćenja turista u travnju 2021. rezultat su velikog pada dolazaka i noćenja turista u travnju 2020.

U travnju 2021. u komercijalnim smještajnim objektima ostvareno je 220 tisuća dolazaka i 668 tisuća noćenja turista, što je veliki porast dolazaka i noćenja turista u odnosu na travanj 2020. kada je ostvareno samo 2 tisuće dolazaka i 34 tisuće noćenja turista. Značajno veći broj dolazaka i noćenja turista u travnju 2021. u odnosu na travanj 2020. rezultat je velikog pada potražnje smještaja u travnju 2020. kada su uvedene mjere ograničavanja putovanja, zatvaranje granica, propisi o karanteni i donošenje epidemioloških mjera u Hrvatskoj i u svijetu, kako bi se spriječilo širenje zaraze koronavirusom. Međutim, u odnosu na 2019. dolasci turista manji su za 80,1%, a noćenja za 77,5%.

Domaćih turista došlo je 121 tisuću i ostvarili su 272 tisuća noćenja u travnju 2021., što je za 120 tisuća dolazaka i 264 tisuća noćenja više domaćih turista nego u travnju 2020. U odnosu na 2019. dolazaka domaćih turista manje je za 29,6%, a noćenja za 30,6%.

Strani turisti ostvarili su 98 tisuća dolazaka i 396 tisuća noćenja u travnju 2021., što je za 97 tisuća dolazaka i 370 tisuća noćenja stranih turista više u odnosu na travanj 2020. U odnosu na 2019. dolazaka stranih turista manje je za 89,5%, a noćenja za 84,7%.

Napomena

Detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr, u dijelu "Baze podataka", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

1) Privremeni podaci.

G-1. NOĆENJA TURISTA U TRAVNJU, 2019. – 2021.

G-2. STRUKTURA NOĆENJA TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., TRAVANJ 2021.

 

Gotovo polovicu svih stranih noćenja ostvarili turisti iz Njemačke i Slovenije

U travnju 2021. turisti iz Njemačke ostvarili su najviše noćenja, i to102 tisuće noćenja, što je 25,7% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. Slijede turisti iz Slovenije s ostvarenih 85 tisuća noćenja, što je 21,5% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. Turisti iz Njemačke i Slovenije zajedno su ostvarili 47,2% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista.

Slijede noćenja turista iz Češke (5,7%), Austrije (5,1%), SAD-a (5,0%), Italije (3,8%) te Poljske (3,6%).

Istarska i Primorsko-goranska županija s najviše ostvarenih dolazaka i noćenja turista u travnju 2021.

Istarska i Primorsko-goranska županija ostvarile su zajedno 44,3% svih turističkih dolazaka i 50,2% svih noćenja u travnju 2021. U Istarsku županiju došle su 64 tisuće turista koji su ostvarili 234 tisuće noćenja. U Primorsko-goransku županiju došle su 33 tisuće turista koji su ostvarili 101 tisuću noćenja.

Sve županije ostvarile su porast dolazaka i noćenja turista u travnju 2021. u odnosu na travanj 2020.

U svim skupinama smještaja ostvaren porast noćenja turista

U skupini Hoteli i sličan smještaj ostvareno je najviše noćenja turista u travnju 2021., i to 300 tisuća noćenja, što je 44,9% od ukupno ostvarenih noćenja u komercijalnom smještaju.

Slijede noćenja turista ostvarena u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor, i to 235 tisuća noćenja, što je 35,2% od ukupno ostvarenih noćenja. U skupini Kampovi i prostori za kampiranje ostvarene su

132 tisuće noćenja, što je 19,8% od ukupno ostvarenih noćenja.

U svim skupinama smještaja domaći i strani turisti ostvarili su porast dolazaka i noćenja u travnju 2021. u odnosu na travanj 2020.

U travnju 2021. turistima je na raspolaganju bilo 320 tisuća stalnih postelja, a u travnju 2020. njih samo 26 tisuća

Turistima su u travnju 2021. na raspolaganju bile 122 tisuće soba, apartmana i mjesta za kampiranje s 320 tisuća stalnih postelja.

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je na raspolaganju bilo 34 tisuće soba i apartmana (što je 27,8% od ukupnog broja raspoloživih soba i apartmana) s 69 tisuća stalnih postelja (što je 21,4% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). Prosječna popunjenost soba iznosila je 18,1%, a stalnih postelja 16,1%.

U prva četiri mjeseca 2021. pad dolazaka turista, ali porast noćenja u odnosu na isto razdoblje 2020.

U prva četiri mjeseca 2021. u komercijalnim smještajnim objektima ostvareno je 544 tisuće dolazaka i 1,5 milijuna noćenja, što je pad dolazaka za 10,1%, ali porast noćenja turista za 2,9% u odnosu na prva četiri mjeseca 2020.

Domaći turisti u prva četiri mjeseca 2021. ostvarili su 364 tisuće dolazaka i 796 tisuća noćenja, što je 46,5% više dolazaka i 44,1% više noćenja domaćih turista nego u istom razdoblju prošle godine.

Strani turisti u prva četiri mjeseca 2021. u odnosu na isto razdoblje 2020. ostvarili su 180 tisuća dolazaka i 726 tisuća noćenja, što je pad dolazaka turista za 49,6% i pad noćenja turista za 21,7%. Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Njemačke (23,1%), Slovenije (14,7%), Italije (6,2%), SAD-a (6,1%), Austrije (5,7%) te Češke (5,1%).

 

 

1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

    Dolasci Noćenja
IV.2021. I. - IV. 2021. indeksi
IV.2021.
IV.2020.
indeksi
I. - IV.2021.
 I. - IV. 2020.
IV.2021. I. - IV. 2021. indeksi
IV.2021.
IV.2020.
indeksi
I. - IV.2021.
 I. - IV. 2020.
Ukupno 219 621 543 954 1) 89,9 668 067 1 521 846 1) 102,9
Domaći turisti 121 258 364 188 1) 146,5 272 392 796 134 1) 144,1
Strani turisti 98 363 179 766 1) 50,4 395 675 725 712 1) 78,3

1) Indeks je veći od 999.

2. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U TRAVNJU 2021.

        Ukupno Domaći Strani Indeksi
IV.2021.
 IV.2020.
ukupno domaći strani
Republika Hrvatska dolasci 219 621 121 258 98 363 1) 1) 1)
   noćenja 668 067 272 392 395 675 1) 1) 1)
Zagrebačka županija dolasci 3 487 2 024 1 463 1) 1) 1)
   noćenja 6 852 3 919 2 933 841,8 1) 495,4
Krapinsko-zagorska županija dolasci 9 114 7 841 1 273 1) 1) -
   noćenja 18 538 15 731 2 807 1) 1) 1)
Sisačko-moslavačka županija dolasci 609 419 190 1) 1) -
   noćenja 1 458 999 459 1) 1) 1)
Karlovačka županija dolasci 4 596 3 511 1 085 1) 1) 1)
   noćenja 8 086 5 755 2 331 1) 1) 1)
Varaždinska županija dolasci 2 861 2 167 694 1) 1) 1)
   noćenja 5 824 4 205 1 619 1) 1) 1)
Koprivničko-križevačka županija dolasci 444 330 114 1) 1) 1)
   noćenja 967 603 364 1) 1) 866,7
Bjelovarsko-bilogorska županija dolasci 679 581 98 1) 1) 1)
   noćenja 2 086 1 819 267 1) 1) 1)
Primorsko-goranska županija dolasci 33 164 20 164 13 000 1) 1) 1)
   noćenja 101 435 47 056 54 379 1) 1) 1)
Ličko-senjska županija dolasci 4 984 2 903 2 081 1) 1) 1)
   noćenja 10 949 4 882 6 067 1) 1) 1)
Virovitičko-podravska županija dolasci 462 388 74 1) 1) -
   noćenja 788 618 170 1) 1) -
Požeško-slavonska županija dolasci 807 710 97 1) 1) -
   noćenja 1 640 1 465 175 1) 1) 546,9
Brodsko-posavska županija dolasci 1 041 715 326 1) 1) 1)
   noćenja 1 634 1 109 525 1) 1) 1)
Zadarska županija dolasci 18 130 10 548 7 582 1) 1) 1)
   noćenja 56 214 25 046 31 168 1) 1) 1)
Osječko-baranjska županija dolasci 4 416 3 740 676 1) 1) 1)
   noćenja 8 776 6 902 1 874 785,7 1) 188,9
Šibensko-kninska županija dolasci 9 050 5 978 3 072 1) 1) 1)
   noćenja 25 426 13 156 12 270 1) 1) 1)
Vukovarsko-srijemska županija dolasci 2 110 1 597 513 1) 1) 1)
   noćenja 4 278 2 798 1 480 1) 1) 1)
Splitsko-dalmatinska županija dolasci 19 060 9 251 9 809 1) 1) 1)
   noćenja 67 468 21 312 46 156 806,0 1) 636,6
Istarska županija dolasci 64 027 28 746 35 281 1) 1) 1)
   noćenja 233 687 72 675 161 012 1) 1) 1)
Dubrovačko-neretvanska županija dolasci 10 005 5 068 4 937 1) 1) 1)
   noćenja 32 512 11 918 20 594 1) 1) 993,0
Međimurska županija dolasci 3 383 2 824 559 1) 1) 1)
   noćenja 6 678 5 458 1 220 1) 1) 1)
Grad Zagreb dolasci 27 192 11 753 15 439 1) 1) 1)
    noćenja 72 771 24 966 47 805 743,5 829,7 705,3

1) Indeks je veći od 999.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Jedinice promatranja

Jedinice promatranja jesu sve pravne osobe i njihovi dijelovi, fizičke osobe te kućanstva koja pružaju usluge smještaja turistima za kraći boravak.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Od 2017. podaci o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) te smještajnim kapacitetima preuzimaju se iz administrativnog izvora sustava eVisitor. Državni zavod za statistiku preuzima podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje.

Objavljivanjem Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN, br. 126/15.) sustav eVisitor službeno je postao središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj s punom primjenom od 1. siječnja 2016.

Mjesečni podaci iz ovog Priopćenja smatraju se privremenima sve dok se ne objave konačni podaci za tekuću godinu. Mjesečni podaci  preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti (poduzeća/trgovačka društva, obrtnici, ustanove, udruge itd.) i njihovi dijelovi koji obavljaju djelatnost pružanja usluga smještaja turistima; zdravstvene ustanove za svoje objekte u kojima osobe borave radi medicinske rehabilitacije (osobe same snose naknadu za taj boravak); poslovni subjekti koji su osnovali ili vode brigu i nadzor nad planinarskim domovima; poslovni subjekti koji se za vrijeme školskih praznika služe školama, domovima i sličnim objektima kao privremenim smještajnim kapacitetima.

Smještajni objekti koji se razvrstavaju prema Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN, br. 48/02., 108/02., 132/03., 73/04., 67/06., 88/07., 58/08., 62/09., 63/13., 33/14., 92/14., 9/16., 54/16., 56/16., 61/16. i 69/17.) jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion, guest house, kamp, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište – objekt za robinzonski smještaj, soba, apartman, studio-apartman, kuća za odmor, ruralna kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom i objekt za robinzonski smještaj.

Prema članku 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

Osim ugostiteljskih objekata za smještaj reguliranih Pravilnikom, ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.), ugostiteljskim uslugama u kućanstvu smatra se usluga smještaja u sobi, apartmanu, kući za odmor i kući za odmor – robinzonski smještaj do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja (ne ubraja se broj pomoćnih postelja) te usluga smještaja u kampu, kamp-odmorištu ili kamp-odmorištu – objekt za robinzonski smještaj s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina. Ugostiteljskim uslugama na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.) smatra se usluga smještaja u sobi, apartmanu, kući za odmor i kući za odmor – robinzonski smještaj do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja (ne ubraja se broj pomoćnih postelja) te usluga smještaja u kampu, kamp-odmorištu ili kamp-odmorištu – objekt za robinzonski smještaj, s ukupno najviše 20 smještajnih jedinica, odnosno za 60 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina.

Prema Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama tretiraju se kao povjerljivi i stoga se ne objavljuju.

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Republike Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih tijekom promatranog razdoblja ukupnim brojem raspoloživih soba tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište – objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Kratice

 
Eurostat Statistički ured Europske unije 
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.
NN Narodne novine
SAD Sjedinjene Američke Države

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:

Ivana Brozović i Jasna Perko

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti