Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 11. ožujka 2021.
TUR-2021-1-1/1

ISSN 1334-0557

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU U SIJEČNJU 2021.1)

 

U siječnju 2021. nastavlja se pad dolazaka i noćenja turista

U siječnju 2021. nastavlja se negativan trend dolazaka i noćenja turista prouzročen pandemijom bolesti COVID-19. Tako je u komercijalnim smještajnim objektima ostvareno samo 88 tisuća dolazaka i 249 tisuća noćenja turista. U odnosu na siječanj 2020., ostvareno je 60,1% manje dolazaka i 54,3% manje noćenja turista.

Domaći turisti ostvarili su 26,7% manje dolazaka i 22,4% manje noćenja u siječnju 2021. u odnosu na siječanj 2020. Strani turisti ostvarili su 86,6% manje dolazaka i 76,5% manje noćenja u siječnju 2021. u odnosu na siječanj 2020.

 

Napomena

Detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr, u dijelu "Baze podataka", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

 

1) Privremeni podaci

G-1. STOPE PROMJENA NOĆENJA TURISTA U VELJAČI 2021./2020.

G-2. STRUKTURA NOĆENJA TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007, SIJEČANJ 2021.

Najviše stranih noćenja ostvarili turisti iz SAD-a

Najviše noćenja stranih turista u siječnju 2021. ostvarili su turisti iz SAD-a, i to 9 tisuća noćenja (11,4% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista) te turisti iz Njemačke, 8 tisuća noćenja turista (10,8% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista). U odnosu na siječanj 2020., turisti iz SAD-a ostvarili su pad noćenja za 34,3%, a turisti iz Njemačke pad noćenja za 69,9%.

Slijede noćenja turista iz Italije (10,3%), Slovenije (6,3%), Bosne i Hercegovine (4,7%) te Austrije i Srbije (svaka po 4,6%).

Najviše turista noćilo u hotelima

U siječnju 2021. najviše noćenja turista ostvareno je u hotelima, i to 120 tisuća noćenja, što je 48,0% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na siječanj 2020., hoteli su ostvarili pad dolazaka za 64,5% i pad noćenja za 62,7%.

Slijede noćenja ostvarena u sobama, apartmanima, studio-apartmanima i kućama za odmor, i to 103 tisuće noćenja, što je 41,2% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na siječanj 2020., u ovoj vrsti smještaja ostvareno je 45,9% manje dolazaka i 38,5% manje noćenja turista.

U skupini Kampovi i prostori za kampiranje ostvaren porast dolazaka i noćenja turista u siječnju 2021.

Unatoč pandemiji bolesti COVID-19, koja se nastavlja i u 2021., samo je u skupini Kampovi i prostori za kampiranje ostvaren porast dolazaka i noćenja turista. U toj skupini ostvareno je 2 tisuće dolazaka i 12 tisuća noćenja, što je porast dolazaka za 33,3% i porast noćenja za 13,8% u odnosu na siječanj 2020.

Manje raspoloživih smještajnih jedinica u siječnju 2021. u odnosu na siječanj 2020.

Turistima je u siječnju 2021. bilo na raspolaganju 44 tisuće soba, apartmana i mjesta za kampiranje sa 102 tisuće stalnih postelja. U odnosu na siječanj 2020., to je pad broja smještajnih jedinica za 31,7% te pad broja raspoloživih stalnih postelja za 28,7%.

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je na raspolaganju bilo najviše soba i apartmana, i to 19 tisuća (što je 44,3% od ukupnog broja raspoloživih soba i apartmana) s 38 tisuća stalnih postelja (što je 36,6% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). Prosječna popunjenost soba iznosila je 12,8%, a stalnih postelja 11,7%.

Turisti u dobi od 35 do 44 godine najviše noćili u Republici Hrvatskoj

U siječnju 2021. turisti u dobnoj skupini od 35 do 44 godine ostvarili su najviše noćenja, i to 60 tisuća, što je 24,3% od ukupno ostvarenih noćenja. Slijede turisti u dobnoj skupini od 25 do 34 godine s ostvarenih 53 tisuće noćenja, što je 21,1% od ukupno ostvarenih noćenja.

 

 

1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

     Dolasci Noćenja
I. 2020. I. 2021. indeksi
I. 2021.
I. 2020.
I. 2020. I. 2021. indeksi
I. 2021.
I. 2020.
struktura noćenja, %  prosječan broj noćenja po dolasku  
Ukupno 219 733 87 634 39,9 544 760 249 008 45,7 100,0 2,8
Domaći turisti 97 195 71 235 73,3 223 590 173 395 77,6 69,6 2,4
Strani turisti 122 538 16 399 13,4 321 170 75 613 23,5 30,4 4,6

2. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U SIJEČNJU 2021.

      Ukupno Domaći Strani Indeksi
I. 2021.
I. 2020.
ukupno domaći strani
Republika Hrvatska dolasci 87 634 71 235 16 399 39,9 73,3 13,4
   noćenja 249 008 173 395 75 613 45,7 77,6 23,5
Zagrebačka županija dolasci 1 948 1 370 578 36,2 62,4 18,2
   noćenja 3 783 2 584 1 199 38,3 60,3 21,4
Krapinsko-zagorska županija dolasci 9 311 9 003 308 72,0 94,6 9,0
   noćenja 19 244 18 525 719 58,3 75,8 8,4
Sisačko-moslavačka županija dolasci 245 181 64 10,8 11,6 8,9
   noćenja 557 455 102 8,8 9,3 7,2
Karlovačka županija dolasci 5 268 5 071 197 105,4 275,4 6,2
   noćenja 11 353 10 903 450 130,8 253,8 10,3
Varaždinska županija dolasci 2 350 2 067 283 51,9 72,7 16,8
   noćenja 4 998 4 309 689 51,0 63,8 22,7
Koprivničko-križevačka županija dolasci 195 137 58 15,4 15,9 14,3
   noćenja 469 287 182 11,3 9,4 16,6
Bjelovarsko-bilogorska županija dolasci 549 477 72 33,4 42,7 13,7
   noćenja 1 588 1 292 296 29,1 33,3 18,8
Primorsko-goranska županija dolasci 14 941 13 351 1 590 58,2 101,3 12,7
   noćenja 42 145 33 841 8 304 55,0 103,0 19,0
Ličko-senjska županija dolasci 4 882 4 732 150 87,2 371,1 3,5
   noćenja 10 284 9 811 473 124,7 335,1 8,9
Virovitičko-podravska županija dolasci 164 129 35 19,6 28,2 9,2
   noćenja 361 208 153 23,5 25,6 21,0
Požeško-slavonska županija dolasci 506 447 59 30,5 31,7 23,8
   noćenja 1 275 1 072 203 34,2 35,4 29,3
Brodsko-posavska županija dolasci 657 383 274 32,4 39,6 25,8
   noćenja 1 139 650 489 35,1 36,7 33,2
Zadarska županija dolasci 4 227 3 592 635 46,4 90,6 12,4
   noćenja 11 062 8 109 2 953 52,5 93,7 23,8
Osječko-baranjska županija dolasci 1 757 1 483 274 33,2 39,5 17,9
   noćenja 3 636 2 716 920 29,8 36,7 19,2
Šibensko-kninska županija dolasci 689 454 235 22,1 31,6 14,0
   noćenja 2 638 1 225 1 413 34,9 33,9 35,7
Vukovarsko-srijemska županija dolasci 866 706 160 15,2 13,5 34,0
   noćenja 1 781 1 414 367 24,1 22,3 34,4
Splitsko-dalmatinska županija dolasci 5 106 3 767 1 339 28,8 54,2 12,4
   noćenja 21 178 10 175 11 003 43,6 65,8 33,3
Istarska županija dolasci 13 779 11 457 2 322 46,6 91,0 13,7
   noćenja 54 625 37 537 17 088 55,0 109,7 26,2
Dubrovačko-neretvanska županija dolasci 2 407 1 706 701 18,6 46,4 7,6
   noćenja 8 819 3 851 4 968 26,7 49,9 19,6
Međimurska županija dolasci 2 609 2 451 158 44,4 59,8 8,9
   noćenja 5 453 5 021 432 39,9 54,7 9,6
Grad Zagreb dolasci 15 178 8 271 6 907 24,6 45,3 15,9
   noćenja 42 620 19 410 23 210 32,5 51,1 24,9

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Jedinice promatranja

Jedinice promatranja jesu sve pravne osobe i njihovi dijelovi, fizičke osobe te kućanstva koja pružaju usluge smještaja turistima za kraći boravak.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Od 2017. podaci o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) te smještajnim kapacitetima preuzimaju se iz administrativnog izvora sustava eVisitor. Državni zavod za statistiku preuzima podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje.

Objavljivanjem Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN, br. 126/15.) sustav eVisitor službeno je postao središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj s punom primjenom od 1. siječnja 2016.

Mjesečni podaci iz ovog Priopćenja smatraju se privremenima sve dok se ne objave konačni podaci za tekuću godinu. Mjesečni podaci  preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti (poduzeća/trgovačka društva, obrtnici, ustanove, udruge itd.) i njihovi dijelovi koji obavljaju djelatnost pružanja usluga smještaja turistima; zdravstvene ustanove za svoje objekte u kojima osobe borave radi medicinske rehabilitacije (osobe same snose naknadu za taj boravak); poslovni subjekti koji su osnovali ili vode brigu i nadzor nad planinarskim domovima; poslovni subjekti koji se za vrijeme školskih praznika služe školama, domovima i sličnim objektima kao privremenim smještajnim kapacitetima.

Smještajni objekti koji se razvrstavaju prema Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN, br. 48/02., 108/02., 132/03., 73/04., 67/06., 88/07., 58/08., 62/09., 63/13., 33/14., 92/14., 9/16., 54/16., 56/16., 61/16. i 69/17.) jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion, guest house, kamp, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište – objekt za robinzonski smještaj, soba, apartman, studio-apartman, kuća za odmor, ruralna kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom i objekt za robinzonski smještaj.

Prema članku 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

Osim ugostiteljskih objekata za smještaj reguliranih Pravilnikom, ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.), ugostiteljskim uslugama u kućanstvu smatra se usluga smještaja u sobi, apartmanu, kući za odmor i kući za odmor – robinzonski smještaj do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja (ne ubraja se broj pomoćnih postelja) te usluga smještaja u kampu, kamp-odmorištu ili kamp-odmorištu – objekt za robinzonski smještaj s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina. Ugostiteljskim uslugama na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.) smatra se usluga smještaja u sobi, apartmanu, kući za odmor i kući za odmor – robinzonski smještaj do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja (ne ubraja se broj pomoćnih postelja) te usluga smještaja u kampu, kamp-odmorištu ili kamp-odmorištu – objekt za robinzonski smještaj, s ukupno najviše 20 smještajnih jedinica, odnosno za 60 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina.

Prema Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama tretiraju se kao povjerljivi i stoga se ne objavljuju.

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Republike Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih tijekom promatranog razdoblja ukupnim brojem raspoloživih soba tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište – objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Kratice

COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
Eurostat Statistički ured Europske unije 
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.
NN Narodne novine
SAD Sjedinjene Američke Države

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:

Ivana Brozović i Jasna Perko

 MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti