Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 10. rujna 2021.
POLJ-2021-1-11

ISSN 1334-0557

EKONOMSKI RAČUNI ZA POLJOPRIVREDU U 2019. ZA REPUBLIKU HRVATSKU, HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2

Vrijednost outputa poljoprivredne djelatnosti u 2019. porasla je ukupno za 3,9% u odnosu na 2018., i to u Jadranskoj Hrvatskoj za 4,5%, a u Kontinentalnoj Hrvatskoj za 3,8%.

Prikazane stope promjena u 2019. u odnosu na 2018. pokazuju porast osnovnih troškova proizvodnje (međufazna potrošnja), i to za 2,2% u Jadranskoj Hrvatskoj i za 3,1% u Kontinentalnoj Hrvatskoj.

Output biljne proizvodnje u 2019. minimalno se smanjio u odnosu na 2018., za 0,1%. U Jadranskoj Hrvatskoj porastao je za 0,3%, a u Kontinentalnoj Hrvatskoj pao za 0,1%.

Output stočne proizvodnje u 2019. povećao se za 12,4%, i to u Jadranskoj Hrvatskoj za 20,5%, a u Kontinentalnoj Hrvatskoj za 11,5%.

Bruto dodana vrijednost u 2019. porasla je za 4,8%. U Jadranskoj Hrvatskoj porast iznosi 6,0%, a u Kontinentalnoj Hrvatskoj 4,6%.

 

1. VRIJEDNOST OUTPUTA POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI PREMA HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2

   2018. 2019. Stopa promjene 2019./2018.
mil. kuna %
Output poljoprivredne djelatnosti  
Republika Hrvatska 17.308 17.977 3,9
Jadranska Hrvatska 2.322 2.426 4,5
Kontinentalna Hrvatska 14.986 15.551 3,8
Output biljne proizvodnje      
Republika Hrvatska 10.368 10.361 -0,1
Jadranska Hrvatska 1.656 1.660 0,3
Kontinentalna Hrvatska 8.712 8.700 -0,1
Output stočne proizvodnje      
Republika Hrvatska 5.729 6.437 12,4
Jadranska Hrvatska 530 639 20,5
Kontinentalna Hrvatska 5.200 5.799 11,5
Output poljoprivrednih usluga i neodvojivih nepoljoprivrednih sporednih aktivnosti      
Republika Hrvatska 1.210 1.179 -2,6
Jadranska Hrvatska 136 127 -6,5
Kontinentalna Hrvatska 1.074 1.052 -2,1

G-1. OUTPUT POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI PREMA HR_NUTS 2021. - HR NUTS 2

2. MEĐUFAZNA POTROŠNJA I BRUTO DODANA VRIJEDNOST PREMA HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2

   2018. 2019. Stopa promjene 2019./2018.
mil. kuna %
Međufazna potrošnja      
Republika Hrvatska 9.273 9.556 3,0
Jadranska Hrvatska 901 920 2,2
Kontinentalna Hrvatska 8.373 8.636 3,1
Bruto dodana vrijednost      
Republika Hrvatska 8.034 8.422 4,8
Jadranska Hrvatska 1.421 1.506 6,0
Kontinentalna Hrvatska 6.613 6.915 4,6

G-2 VRIJEDNOST MEĐUFAZNE POTROŠNJE PREMA HR_NUTS 2021. - HR NUTS 2

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Ekonomski računi poljoprivrede prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 za Republiku Hrvatsku izračunani su na temelju podataka dobivenih iz istraživanja Državnog zavoda za statistiku i administrativnih podataka Poljoprivredne savjetodavne službe i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Obračunsko razdoblje jest kalendarska godina.

Output poljoprivredne djelatnosti vrednuje se u baznim cijenama, što znači da su uključene sve subvencije na proizvode i usluge, a isključeni su svi porezi na proizvode i usluge.

Neaditivnost zbroja sastavnica pojedinih pokazatelja rezultat je primjene metode obračuna i zaokruživanja vrijednosti na detaljnoj razini raščlambe kategorija i potkategorija.

Obuhvat

Ekonomski računi poljoprivrede prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 obuhvaćaju cjelokupnu poljoprivrednu proizvodnju (na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i kod poslovnih subjekata).

Definicije

Output poljoprivredne djelatnosti jednak je zbroju vrijednosti outputa biljne proizvodnje, stočne proizvodnje, poljoprivrednih usluga i neodvojivih nepoljoprivrednih sporednih aktivnosti.

Output biljne proizvodnje obuhvaća proizvodnju žitarica, industrijskog bilja, krmnog bilja, povrća i hortikulturnih proizvoda, krumpira, voća, vina, maslinova ulja i ostalih nespomenutih poljoprivrednih proizvoda.

Output stočne proizvodnje obuhvaća proizvodnju i proizvode stoke, peradi i ostalih životinja.

Output poljoprivrednih usluga i neodvojivih nepoljoprivrednih sporednih aktivnosti obuhvaća vrijednost usluga vezanih za obavljanje poljoprivrednih aktivnosti poljoprivrednom mehanizacijom i vrijednost proizvodnje koja se ne može odvojiti od glavne aktivnosti i provodi se na gospodarstvu (prerada mlijeka, grožđa, maslina, voća i povrća).

Međufazna potrošnja jest vrijednost utrošenih inputa u poljoprivrednu djelatnost. Iskazuje se u kupovnim cijenama.

Bruto dodana vrijednost u baznim cijenama jednaka je razlici između outputa poljoprivredne djelatnosti u baznim cijenama i međufazne potrošnje u kupovnim cijenama.

 

Kratice  
   
mil. milijun
HR_ NUTS 2021. – HR NUTS 2 Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili: Matej Pejković i Viktor Štimac

 

 MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti