Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 14. veljače 2022.
POLJ-2021-1-5/4

ISSN 1334-0557

TROMJESEČNI INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI
U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2021.

Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi izračunavaju se od 2018. na bazi 2015. u skladu s Eurostatovim preporukama.

Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u četvrtom tromjesečju 2021. u usporedbi s 2015. porasle su za 28,2%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2020. porasle su za 21,2%.

Cijene biljnih proizvoda više su za 38,6% u usporedbi s 2015., a u usporedbi s istim tromjesečjem 2020. više su za 27,6%.

Na porast cijena biljnih proizvoda u usporedbi s istim tromjesečjem 2020. najviše je utjecao porast cijena industrijskog bilja, za 42,9%, i  žitarica, za 63,2%, koje imaju najveći udio u biljnoj proizvodnji.

Cijene stoke, peradi i stočnih proizvoda porasle su za 3,3% u usporedbi s 2015., a u usporedbi s istim tromjesečjem 2020. porasle su za 4,3%.

U skupini proizvoda koji imaju najveći udio u stočarstvu u usporedbi s istim tromjesečjem 2020. najviše su porasle cijene goveda, za 11,1%, i cijene mlijeka, za 2,2%, dok su pale cijene svinja, za 1,0%.

Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu (input I) u četvrtom tromjesečju 2021. u usporedbi s 2015. veće su za 28,4%, dok su u usporedbi s istim tromjesečjem 2020. veće za 38,6%, na što je najviše utjecao porast cijena energije i gnojiva.

G-1. TROMJESEČNI INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI OD ČETVRTOG TROMJESEČJA 2020. DO ČETVRTOG TROMJESEČJA 2021.

1. INDEKSI CIJENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Poljoprivredna proizvodnja  Indeksi
X. − XII. 2021.
Ø 2015.
X. − XII. 2021.
X. − XII. 2020.
Ukupno 128,2 121,2
Ukupno bez voća i povrća 130,3 126,9
Biljni proizvodi 138,6 127,6
Biljni proizvodi bez voća i povrća 145,9 139,2
Žitarice 166,1 163,2
Industrijsko bilje 162,7 142,9
Krmno bilje 111,0 98,9
Povrće, cvijeće i sadnice 113,6 101,3
Povrće 112,5 110,2
Cvijeće i sadnice  114,5 95,2
Krumpir (uključujući sjemenski) 176,0 175,2
Voće 124,5 101,0
Vino 105,8 110,2
Maslinovo ulje 94,7 112,2
Živa stoka, perad i stočni proizvodi 103,3 104,3
Živa stoka i perad  101,9 104,5
Goveda  112,0 111,1
Svinje 85,8 99,0
Konji 156,3 136,6
Ovce i koze  125,3 105,2
Perad  102,5 101,4
Ostale životinje 111,0 108,1
Stočni proizvodi 105,2 104,0
Mlijeko - ukupno (kravlje, ovčje i kozje) 106,5 102,2
Jaja, konzumna 97,9 108,3
Ostali stočni proizvodi1) 107,7 123,4

1) Indeks se odnosi na cijene meda i sirove kože (osim janjeće).

2. INDEKSI CIJENA DOBARA I USLUGA ZA TEKUĆU UPORABU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
(input I)

   Indeksi
X. − XII. 2021.
Ø 2015.
X. − XII. 2021.
X. − XII. 2020.
Input I, ukupno 128,4 138,6
Sjeme i sadni materijal  123,0 120,1
Energija i maziva 117,7 138,8
Gnojivo 181,4 285,2
Sredstva za zaštitu bilja 114,3 104,2
Veterinarske usluge 110,3 102,2
Stočna hrana  122,6 129,8
Održavanje opreme 110,8 102,8
Održavanje zgrada 117,1 106,7
Ostale usluge 102,8 101,3

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku izračunani su na temelju cijena dobivenih iz tromjesečnih istraživanja o otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda i ostalih istraživanja Državnog zavoda za statistiku, administrativnih podataka iz Ministarstva poljoprivrede te iz ostalih administrativnih izvora.

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku prvi su put izračunani na bazi 2005. u sklopu nacionalnog programa Phare 2005, a metodologija je usklađena s Eurostatovim preporukama.

Od 2018. indeksi se računaju na bazi 2015.

Struktura pondera revidira se svake pete godine prema Eurostatovoj metodologiji za statistiku poljoprivrednih cijena, što znači da na izračun indeksa cijena utječe struktura pondera iz bazne godine. Za izračun indeksa cijena primjenjuje se Laspeyresova formula.

Struktura pondera izračunana je na bazi udjela pojedinih proizvoda u otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda te na bazi vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i međufazne potrošnje iz ekonomskih računa u poljoprivredi.

Obuhvat

Indeksi cijena u poljoprivredi računaju se na razini Republike Hrvatske.

Definicije

Indeks cijena poljoprivrednih proizvoda obuhvaća proizvode biljne i stočne proizvodnje (stoku, perad i stočne proizvode).

Input I uključuje dobra i usluge za tekuću uporabu u poljoprivredi.

Dobra su svi proizvodi osim usluga.

Usluge čine održavanje opreme (strojeva i materijala), poljoprivrednih zgrada i ostale usluge.

EU Zastava Veca

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Kratice  
Eurostat  Statistički ured Europske unije 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković, Ivan Dujman, Mateja Ivezić i Normela Pušić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Postavke pristupačnosti