Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 08. studenog 2021.
POLJ-2021-1-5/2a

ISSN 1334-0557

TROMJESEČNI INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI U DRUGOM TROMJESEČJU 2021. − konačni podaci

 

Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi izračunavaju se od 2018. na bazi 2015. u skladu s Eurostatovim preporukama.

Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u drugom tromjesečju 2021. u usporedbi s 2015. porasle su za 5,5%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2020. za 2,9%. 

Cijene biljnih proizvoda u usporedbi s 2015. porasle su za 9,8%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2020. za 7,1%.

Porast cijena u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine ostvaren je u svim važnijim skupinama biljnih proizvoda, osim u skupini krmno bilje. Na navedeni porast cijena najviše je utjecao porast cijena u skupinama žitarice (za 26,3%), povrće (za 7,3%) i vino (za 5,0%).

Cijene stoke, peradi i stočnih proizvoda u usporedbi s 2015. porasle su za 1,1%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2020. pale su za 1,4%. U skupinama proizvoda koje imaju najveći udio u stočarstvu u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine najviše su pale cijene svinja (za 14,7%) i mlijeka (za 0,8%), dok su cijene goveda porasle za 3,8%.

CIjene dobara i usluga za tekuću uporabu (input I) u drugom tromjesečju 2021. u usporedbi s 2015. veće su za 6,8%, dok su u usporedbi s istim tromjesečjem 2020. veće za 16,5%. Na navedeni porast utjecao je porast cijena u svim skupinama inputa I.

G-1. TROMJESEČNI INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI OD DRUGOG TROMJESEČJA 2020. DO DRUGOG TROMJESEČJA 2021.

1. INDEKSI CIJENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

  Poljoprivredna proizvodnja  Indeksi
IV. − VI. 2021.
Ø 2015.
IV. − VI. 2021.
IV. − VI. 2020.
Ukupno 105,5 102,9
Ukupno bez voća i povrća 103,4 102,8
Biljni proizvodi 109,8 107,1
Biljni proizvodi bez voća i povrća 106,3 108,5
Žitarice 127,0 126,3
Industrijsko bilje 151,4 154,0
Krmno bilje 77,5 88,4
Povrće, cvijeće i sadnice 114,0 103,9
Povrće 109,8 107,3
Cvijeće i sadnice  121,5 98,7
Krumpir (uključujući sjemenski) 95,7 57,8
Voće 203,4 101,6
Vino 104,9 105,0
Maslinovo ulje 111,1 112,3
Živa stoka, perad i stočni proizvodi 101,1 98,6
Živa stoka i perad  103,2 98,0
Goveda  106,4 103,8
Svinje 101,7 85,3
Konji 127,2 92,1
Ovce i koze  102,8 107,9
Perad  101,7 103,8
Ostale životinje 105,6 105,6
Stočni proizvodi 98,4 99,2
Mlijeko − ukupno (kravlje, ovčje i kozje) 100,4 99,2
Jaja, konzumna 86,5 98,0
Ostali stočni proizvodi1) 95,4 105,4

1) Indeks se odnosi na cijene meda i sirove kože (osim janjeće).

2. INDEKSI CIJENA DOBARA I USLUGA ZA TEKUĆU UPORABU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI (input I)

   Indeksi
IV. − VI. 2021.
Ø 2015.
IV. − VI. 2021.
IV. − VI. 2020.
Input I, ukupno 106,8 116,5
Sjeme i sadni materijal  112,2 104,6
Energija i maziva 96,5 132,8
Gnojivo 89,6 122,3
Sredstva za zaštitu bilja 114,3 111,8
Veterinarske usluge 109,3 101,8
Stočna hrana  120,2 131,4
Održavanje opreme 108,5 104,4
Održavanje zgrada 112,0 104,5
Ostale usluge 101,9 101,0

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku izračunani su na temelju cijena dobivenih iz tromjesečnih istraživanja o otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda i ostalih istraživanja Državnog zavoda za statistiku, administrativnih podataka iz Ministarstva poljoprivrede te iz ostalih administrativnih izvora.

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku prvi su put izračunani na bazi 2005. u sklopu nacionalnog programa Phare 2005., a metodologija je usklađena s Eurostatovim preporukama.

Od 2018. indeksi se računaju na bazi 2015.

Struktura pondera revidira se svake pete godine prema Eurostatovoj metodologiji za statistiku poljoprivrednih cijena, što znači da na izračun indeksa cijena utječe struktura pondera iz bazne godine. Za izračun indeksa cijena primjenjuje se Laspeyresova formula.

Struktura pondera izračunana je na bazi udjela pojedinih proizvoda u otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda te na bazi vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i međufazne potrošnje iz ekonomskih računa u poljoprivredi.

Obuhvat

Indeksi cijena u poljoprivredi računaju se na razini Republike Hrvatske.

Definicije

Indeks cijena poljoprivrednih proizvoda obuhvaća proizvode biljne i stočne proizvodnje (stoku, perad i stočne proizvode).

Input I uključuje dobra i usluge za tekuću uporabu u poljoprivredi.

Dobra su svi proizvodi osim usluga.

Usluge čine održavanje opreme (strojeva i materijala), poljoprivrednih zgrada i ostale usluge.

EU Zastava Png

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

 

Kratice  
Eurostat Statistički ured Europske unije

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili: Matej Pejković, Ivan Dujman, Mateja Ivezić i Normela Pušić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti