Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 23. veljače 2022.
POLJ-2021-1-3

ISSN 1334-0557

GODIŠNJI OTKUP I PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2021.

Vrijednost otkupa i prodaje poljoprivrednih proizvoda u 2021. iznosila je 9 231,5 milijuna kuna. Od toga je vrijednost prodaje iz vlastite proizvodnje poslovnih subjekata iznosila 5 291,5 milijuna kuna ili 57,3%, dok je vrijednost otkupa od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava iznosila 3 939,9 milijuna kuna ili 42,7%.

U usporedbi s 2020., vrijednost otkupa i prodaje poljoprivrednih proizvoda porasla je za 17,2%, pri čemu je vrijednost prodaje iz vlastite proizvodnje poslovnih subjekata porasla za 12,8%, dok je vrijednost otkupa od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava porasla za 23,5%.

Na porast ukupne vrijednosti otkupa i prodaje na godišnjoj razini utjecali su biljni i stočni proizvodi, što je uglavnom prouzročeno povećanim cijenama biljnih proizvoda i povećanim količinama otkupljenih i prodanih stočnih proizvoda.

Među biljnim proizvodima najveći udio u strukturi vrijednosti otkupa i prodaje u 2021. imaju skupine žitarice, 47,2%, uljarice, 23,3%, vino, 10,4%, i povrće, 5,4%. U svim spomenutim skupinama proizvoda ostvaren je porast vrijednosti. U skupinama žitarica, uljarica i povrća porast je prouzročen povećanim otkupnim i prodajnim cijenama, dok je u skupini vina podjednak utjecaj količina i cijena.

U strukturi vrijednosti stočarstva najveći udio čini kravlje mlijeko, 27,2%, goveda, 25,4%, i svinje, 23,7%. U svim spomenutim skupinama proizvoda ostvaren je porast vrijednosti. U skupinama kravljeg mlijeka i svinja porast je prouzročen povećanim otkupljenim i prodanim količinama, dok su na porast vrijednosti u skupini goveda podjednako utjecale veće količine te otkupne i prodajne cijene.

1. UDIO OTKUPA I PRODAJE U UKUPNOJ VRIJEDNOSTI OTKUPLJENIH I PRODANIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2021.

2. STRUKTURA VRIJEDNOSTI OTKUPA I PRODAJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2021.

1. VRIJEDNOST OTKUPLJENIH I PRODANIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

   2020. 2021. Indeksi
2021.
2020.
Ukupno 7.879.953.069 9.231.484.284 117,2
Otkup od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava  3.190.418.460 3.939.940.064 123,5
Prodaja iz vlastite proizvodnje poslovnih subjekata  4.689.534.609 5.291.544.220 112,8

2. VRIJEDNOST OTKUPLJENIH I PRODANIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PREMA SKUPINAMA PROIZVODA U 2021.

   Ukupno Otkup od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Prodaja iz vlastite proizvodnje poslovih subjekata 
Ukupno 9.231.484.284 3.939.940.064 5.291.544.220
Žitarice 2.417.158.319 1.578.055.538 839.102.781
Suho mahunasto povrće 71.012 37.012 34.000
Krumpir 109.716.033 67.284.032 42.432.001
Uljano sjemenje 1.191.272.692 803.656.474 387.616.218
Šećerna repa i sjemenje šećerne repe 169.029.169 56.891.066 112.138.103
Neprerađeni duhan  104.068.979 102.375.815 1.693.164
Krmni usjevi 45.191.651 419.879 44.771.772
Rezano cvijeće i cvjetni pupovi 136.367 97.967 38.400
Bilje ponajprije za uporabu u parfumeriji i farmaciji i slične svrhe  38.042.822 13.286.883 24.755.939
Ostalo povrće, svježe, dinje i lubenice  274.293.416 88.509.002 185.784.414
Sadni materijal 22.239.355 22.239.355
Grožđe 49.401.691 42.280.034 7.121.657
Ostalo voće, orasi i slično koštuničavo voće 145.342.356 62.403.393 82.938.963
Vino 530.467.853 4.492.858 525.974.995
Maslinovo ulje 26.205.222 977.724 25.227.498
Goveda, živa 1.041.674.913 193.456.464 848.218.449
Sirovo kravlje mlijeko 1.118.485.458 636.431.368 482.054.090
Konji, magarci, mule i mazge, žive 6.654.486 6.564.486 90.000
Ovce i koze, žive 14.618.284 10.830.010 3.788.274
Sirovo ovčje i kozje mlijeko 42.597.890 35.841.194 6.756.696
Svinje, žive 975.121.409 67.640.479 907.480.930
Perad, živa 595.449.319 161.908.416 433.540.903
Kokošja jaja 303.306.351 8.750 303.297.601
Ostale uzgojene životinje, žive 157.500 63.120 94.380
Proizvodi od uzgojenih životinja 10.305.499 5.951.862 4.353.637
Sirove kože s dlakom ili vunom, osim janjeće kože 476.238 476.238

3. PROSJEČNE PROIZVOĐAČKE CIJENE ODABRANIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2021.

   Mjerna jedinica Prosječne cijene, kune 
ukupno iz otkupa iz prodaje 
Meka pšenica, ozima-merkantilna (13% vlage, 2% nečistoće) 1.366,07 1.339,64 1.416,36
Kukuruz-merkantilni (14% vlage, 2% nečistoće) 1.526,04 1.550,26 1.478,49
Soja 4.199,01 4.308,22 3.992,43
Lucerna 831,84 862,35 831,45
Crveni luk  kg 2,26 2,05 2,41
Mrkva-konzumna kg 2,84 2,58 2,89
Kupus, sve vrste kg 1,83 1,77 2,04
Jabuke-konzumne kg 3,76 3,06 3,83
Vino (stolno, s oznakom ili bez oznake geografskog podrijetla) l 8,32 6,11 8,34
Maslinovo ulje l 85,14 57,42 86,76
Telad za klanje kg 23,78 25,35 19,03
Junad za klanje kg 15,81 15,10 15,95
Sirovo kravlje mlijeko l 2,63 2,50 2,81
Svinje teže od 50 kg  kg 8,26 9,03 8,21
Tovljeni pilići (brojleri) kg 7,65 7,59 7,68
Jaja-konzumna kom. 0,67 1,14 0,67

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor i metode prikupljanja podataka

Prodaja i otkup poljoprivrednih proizvoda prate se tromjesečno na obrascima PO-31a/Q i PO-31b/Q.

Izvještajne jedinice za koje se podnose tromjesečni izvještaji o prodaji i otkupu poljoprivrednih proizvoda (PO-31a/Q i PO-31b/Q) jesu pravne osobe i njihovi dijelovi te obrtnici razvrstani u područje A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – odjeljak 01 (osim skupine 01.7 Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima) i ostale pravne osobe i obrtnici koji proizvode ili otkupljuju poljoprivredne proizvode te su razvrstani u druge djelatnosti prema NKD-u 2007.

Izvještajni obrazac sadržajno je usklađen s Priručnikom statistike poljoprivrednih cijena EU-a (Handbook for EU Agricultural Price Statistics, 2008).

Podaci za šumarstvo i ribarstvo preuzimaju se iz administrativnih izvora i objavljuju se na godišnjoj razini prema Kalendaru objavljivanja statističkih podataka u baznim Priopćenjima iz područja statistike šumarstva i ribarstva.

Obuhvat

Obuhvat za prodaju i otkup poljoprivrednih proizvoda je selektivan. Uključene su pravne osobe s 10 i više zaposlenih te obrtnici s 5 i više zaposlenih.

Obrazac PO-31a/Q istražuje prodaju poljoprivrednih proizvoda iz vlastite proizvodnje pravnih osoba i njihovih dijelova te obrtnika. 

Obrazac PO-31b/Q istražuje otkup poljoprivrednih proizvoda od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava radi daljnje prodaje ili prerade. 

Svrha istraživanja jest prikupljanje podataka o prosječnim proizvođačkim cijenama poljoprivrednih proizvoda. Napominjemo da zbog selektivnog obuhvata dobiveni podaci ne čine ukupan otkup i prodaju na teritoriju Republike Hrvatske.

Izvještajni obrazac sadržava količine, vrijednosti i prosječne cijene.

Obrasci PO-31a/Q i PO-31b/Q obuhvaćaju 144 proizvoda iz biljne i stočne proizvodnje.

Definicije

Prosječne proizvođačke cijene jesu cijene u koje su uključeni porezi (osim PDV-a), a subvencije su isključene.

Bilje ponajprije za uporabu u parfumeriji i farmaciji i slične svrhe; uključuje kamilicu, lavandu i ostalo bilje za uporabu u parfumeriji i farmaciji.

Uljano sjemenje obuhvaća soju, uljanu repicu i suncokret. 

Sadni materijal obuhvaća voćne sadnice, cjepove vinove loze i sadnice bobičastog voća.

Podaci za vino i maslinovo ulje odnose se samo na proizvode dobivene od grožđa i maslina iz vlastite proizvodnje.

Cijena soje uključuje i soju namijenjenu za sjemensku proizvodnju.

Podaci za konje, magarce, mule i mazge odnose se na konje za klanje.

Ostale uzgojene životinje, žive, odnose se na kuniće.

Proizvod od uzgojenih životinja odnosi se na prirodni med.

EU Zastava Veca

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

Kratice   
EU Europska unija 
kg kilogram
kom. komad
l litra
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007. 
PDV porez na dodanu vrijednost
l litra 

 

Znakovi   
ne raspolaže se podatkom

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

 

Priredili:
Matej Pejković, Ivan Dujman, Mateja Ivezić i Normela Pušić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

 

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti