Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 18. lipnja 2021.
POLJ-2021-3-6

ISSN 1334-0557

PROIZVODNJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA U 2020.


Ukupna količina kravljeg mlijeka prikupljenoga u 2020. u odnosu na 2019. smanjena je za 0,3%. Količina ovčjeg mlijeka povećana je za 7,1% i kozjega za 1,6%.

Izraženo u količini, to znači da je u 2020. prikupljeno manje kravljeg mlijeka, za 1 386 t, te više ovčjega, za 187 t, i kozjeg mlijeka, za 65 t.

Količina neobranog mlijeka koju su mljekare uvezle u 2020. u odnosu na 2019. smanjena je za oko 25 500 t, odnosno za 15,4%, dok je količina uvezenog vrhnja manja za oko 1 700 t (36,6%). Ostali podaci o uvozu i izvozu sirovina koji obavljaju mljekare zaštićeni su u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

U usporedbi s prethodnom godinom, proizvodnja mlijeka za piće smanjena je za oko 14 900 t (5,0%), vrhnja za oko 2 400 t (6,7%) i napitaka s mliječnom bazom za oko 850 t (3,6%), dok je količina fermentiranih proizvoda smanjena za oko 5 200 t (5,5%).

Proizvodnja maslaca smanjena je za oko 740 t (17,4%) u odnosu na 2019., dok je ukupna proizvodnja kravljeg sira u 2020. smanjena za oko 2 060 t (6,2%). Također je smanjena proizvodnja ostalih sireva, što je vidljivo u proizvodnji mekanog sira, koja je smanjena za 15,7%
(388 t), i srednje tvrdog sira, za 15,3% (2 114 t). Proizvodnja svježeg sira porasla je za 3,8% (610 t) i prerađenog sira za 18,6% (454 t).

U odnosu na prethodnu godinu, ukupan sadržaj mliječne masti u prikupljenome kravljem mlijeku smanjen je za 0,3% i u kozjemu za 0,8%, a u ovčjemu je povećan za 3,2%.

Što se tiče pojedinačnih mliječnih proizvoda, ukupna količina mliječne masti u mlijeku za piće manja je za 6,0%, u vrhnju za 5,7%, u fermentiranim proizvodima za 8,5%, u maslacu za 17,6% te u siru od čistoga kravljeg mlijeka za 9,9%.

Sadržaj proteina kravljeg mlijeka smanjen je u mlijeku za piće, za 5,4%, u vrhnju, za 9,7%, te u kravljem siru, za 7,9%.

1. MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI U 2020. 1)

    Količina, t Indeksi
2020.
2019.
2019. 2020.
Raspoloživost      
Prikupljeno kravlje mlijeko  435 606  434 220 99,7
Prikupljeno ovčje mlijeko  2 634  2 821 107,1
Prikupljeno kozje mlijeko  3 990  4 055 101,6
Vrhnje z z z
Uvoz neobranog mlijeka – samo mljekare  165 488  139 958 84,6
Uvoz obranog mlijeka – samo mljekare z z z
Uvoz vrhnja – samo mljekare  4 779  3 043 63,7
Uvoz ostalih proizvoda (npr. sir, maslac, jogurt) – samo mljekare z z z
Proizvodnja svježih proizvoda      
Mlijeko za piće (konzumno)  296 746  281 820 95,0
Neobrano i sirovo mlijeko  157 270  155 362 98,8
Djelomično obrano mlijeko  136 614  123 396 90,3
Obrano mlijeko  2 862  3 062 107,0
Mlaćenica z z z
Vrhnje  35 406  33 033 93,3
S < 29% m. m.  22 907  22 764 99,4
S > 29% m. m.  12 499  10 269 82,2
Fermentirani proizvodi (jogurti, napici od jogurta i dr.)  94 715  89 522 94,5
S dodacima  24 437  18 406 75,3
Bez dodataka  70 278  71 116 101,2
Napici s mliječnom bazom  23 630  22 777 96,4
Ostali svježi proizvodi (mliječni žele i sl.) z z z
Proizvodnja ostalih proizvoda      
Mliječni proizvodi u prahu z z z
Maslac  4 256  3 515 82,6
Ostali proizvodi od žutih masnoća z z z
Sir od kravljeg mlijeka (čisti)  33 436  31 373 93,8
Sir od ovčjeg mlijeka (čisti)   189   251 132,8
Sir od kozjeg mlijeka (čisti)   139   147 105,7
Ostali sirevi (miješani)   10   9 90,0
Mekani sir (> 68% vlage)  2 473  2 085 84,3
Srednje mekani sir (62% – 68% vlage)   192   135 70,4
Srednje tvrdi sir (55% – 62% vlage)  13 800  11 686 84,7
Tvrdi sir (47% – 55% vlage)   847   892 105,3
Ekstra tvrdi sir (< 47% vlage)   475   376 79,1
Svježi sir   15 987  16 597 103,8
Prerađeni sir  2 437  2 891 118,6
Sirutka – ukupno  43 800  32 792 74,9
Izvoz mlijeka i vrhnja u rinfuzi – samo mljekare z z z

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

2. SADRŽAJ MLIJEČNE MASTI U GLAVNIM MLIJEČNIM PROIZVODIMA U 2020.

    Sadržaj mliječne masti, t Indeksi
2020.
2019.
2019. 2020.
Raspoloživost      
Prikupljeno kravlje mlijeko  17 518  17 468 99,7
Prikupljeno ovčje mlijeko   186   192 103,2
Prikupljeno kozje mlijeko   132   131 99,2
Vrhnje z z z
Uvoz neobranog mlijeka – samo mljekare  6 638  5 631 84,8
Uvoz obranog mlijeka – samo mljekare z z z
Uvoz vrhnja – samo mljekare  1 901  1 185 62,3
Proizvodi      
Mlijeko za piće (konzumno)  7 850  7 376 94,0
Mlaćenica z z z
Vrhnje  6 201  5 850 94,3
Fermentirani proizvodi (jogurti, napici od jogurta i dr.)  1 475  1 349 91,5
Napici s mliječnom bazom   594   550 92,6
Ostali svježi proizvodi (mliječni žele i sl.) z z z
Koncentrirano mlijeko - - -
Mliječni proizvodi u prahu z z z
Maslac  3 412  2 813 82,4
Ostali proizvodi od žutih masnoća z z z
Sir od kravljeg mlijeka (čisti)  5 632  5 075 90,1
Sirutka – ukupno   150   98 65,3
Izvoz mlijeka i vrhnja u rinfuzi – samo mljekare z z z

3. SADRŽAJ PROTEINA KRAVLJEG MLIJEKA U GLAVNIM MLIJEČNIM PROIZVODIMA U 2020.

Proizvodi Sadržaj proteina, t Indeksi
2020.
2019.
2019. 2020.
Mlijeko za piće (konzumno)  9 302  8 803 94,6
Neobrano mlijeko  4 760  4 709 98,9
Djelomično obrano mlijeko  4 449  3 995 89,8
Obrano mlijeko   93   99 106,5
Mlaćenica z z z
Vrhnje  1 103   996 90,3
Proizvodi u prahu z z z
Maslac i ostali proizvodi od žutih masnoća z z z
Sir od kravljeg mlijeka  5 838  5 378 92,1
Prerađeni sir   309   359 116,2
Sirutka    262   192 73,3

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA


Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o godišnjoj proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda preuzimaju se od Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu – Središnjeg laboratorija za kontrolu kvalitete mlijeka (SLKM). Tako se prikupljaju podaci o količini prikupljenoga kravljega, ovčjega i kozjeg mlijeka, sadržaju mliječne masti i proteina, proizvodnji mliječnih proizvoda te vanjskoj trgovini mljekara mlijekom i proizvodima.

Prikupljene podatke SLKM obrađuje i prosljeđuje Državnom zavodu za statistiku prema unaprijed dogovorenim terminima i u obliku prilagođenu za daljnju obradu.

Metodologija za provedbu istraživanja o mlijeku i mliječnim proizvodima temelji se na Metodološkim osnovama za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda (NN, br. 42/13.).


Obuhvat i usporedivost

U Republici Hrvatskoj djeluje četrdesetak mljekara za koje SLKM analizira otkupljeno mlijeko i od kojih prikuplja podatke o proizvodnji. Obuhvaćene su industrijske i registrirane male mljekare.


Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti), u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Pravilnikom o načinu zaštite statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku, tretiraju se kao povjerljivi te se stoga ne objavljuju.


Definicije

Mlijeko za piće obuhvaća sirovo mlijeko, neobrano, djelomično obrano i obrano bez sadržaja aditiva.

Sirovo mlijeko obuhvaća mlijeko koje nije podvrgnuto bilo kojem postupku zagrijavanja iznad 40 °C.

Neobrano mlijeko (pasterizirano, sterilizirano i uzavrelo) obuhvaća mlijeko sa sadržajem mliječne masti ≥ 3,5%, podvrgnuto toplinskom tretmanu.

Djelomično obrano mlijeko (pasterizirano, sterilizirano i uzavrelo) obuhvaća mlijeko sa sadržajem mliječne masti 1,5% – 2,8%, podvrgnuto jednome toplinskom tretmanu.

Obrano mlijeko (pasterizirano, sterilizirano i uzavrelo) obuhvaća mlijeko sa sadržajem mliječne masti < 1,5%, podvrgnuto toplinskom tretmanu.

Pasterizirano mlijeko – mlijeko tretirano visokom temperaturom (barem
72 °C tijekom 15 sekundi).

Sterilizirano mlijeko – mlijeko tretirano visokom temperaturom (120 °C tijekom 30 minuta) u hermetički zatvorenim posudama.

Sterilizirano u protoku (uzavrelo) – mlijeko tretirano visokom temperaturom (135 °C u trajanju od najmanje 1 sekunde).

Mlaćenica obuhvaća ostatak nakon pretvorbe mlijeka ili vrhnja u maslac.

Vrhnje obuhvaća vrhnje za izravnu potrošnju s više ili manje od 29% mliječne masti.

Fermentirani proizvodi obuhvaćaju jogurt, tekući jogurt, acidofil te ostale fermentirane proizvode s dodacima i bez njih.

Napici s mliječnom bazom obuhvaćaju proizvode s udjelom mliječnog ekvivalenta od barem 50% (npr. čokoladno mlijeko, mlaćenica s aditivima).

Ostali svježi proizvodi obuhvaćaju proizvode od svježeg mlijeka koji nisu drugdje specificirani (uglavnom deserti na bazi mlijeka).

Koncentrirano mlijeko obuhvaća mlijeko dobiveno djelomičnim uklanjanjem vode iz neobranoga, djelomično obranoga i obranog mlijeka.

Mliječni proizvodi u prahu obuhvaćaju proizvode dobivene uklanjanjem vode iz vrhnja, svih vrsta mlijeka, mlaćenice i fermentiranih proizvoda.

Maslac obuhvaća tradicionalni maslac, otopljeni maslac, ulje maslaca i slične proizvode s više od 80% mliječne masti.

Ostali proizvodi od žutih masnoća obuhvaćaju proizvode na bazi maslaca s manje od 80% mliječne masti.

Sir obuhvaća svježe ili sazrele, tvrde ili polutvrde proizvode dobivene koagulacijom mlijeka, vrhnja, mlaćenice i sl.

Prerađeni sir obuhvaća proizvode dobivene mljevenjem, miješanjem, topljenjem i emulgiranjem jedne ili više vrsta sireva, s dodacima ili bez njih.

Sirutka obuhvaća tekuću sirutku i sirutku u prahu u tekućem ekvivalentu. Ona je nusproizvod u proizvodnji sira ili kazeina.

 

Kratice

°C Celzijev stupanj
m. m. mliječna mast
t tona
z podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

 
Znakovi

- nema pojave
˂ manje od
˃ veće od
veće ili jednako

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

 

Priredili:
Mario Valentić i Anita Grlica


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

 

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti