Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 31. ožujka 2022.
POLJ-2021-2-7

ISSN 1334-0557

PROIZVODNJA POVRĆA, VOĆA I GROŽĐA U 2021. – privremeni podaci

 

Povećana proizvodnja lubenica

Proizvodnja lubenica u 2021., u usporedbi s 2020., ostvarila je najveću proizvodnju, i to za 5 803 tone.

Povećana je i proizvodnja ostalog povrća: krastavaca i kornišona, za 1 506 tona, paprike, za 669 tona, cvjetače i brokule, za 296 tona, luka i češnjaka, za 92 tone, te ostalog voća: mandarinki, za 954 tone.

 

Smanjena proizvodnja rajčice

Rajčica je u 2021., u usporedbi s 2020., ostvarila smanjenje proizvodnje, i to za 13 461 tonu.

Smanjena je i proizvodnja ostalog povrća: kupusa bijeloga i crvenoga, za 4 975 tona, mrkve, za 3 383 tone, salate, za 2 913 tona, graha, za svježe zrno, za 2 194 tone, dinja, za 879 tona, poriluka, za 818 tona, te ostalog voća: šljiva, za 7 541 tonu, jabuka, za 6 335 tona, bresaka i nektarina, za 1 467 tona, krušaka, za 1 328 tona, lješnjaka, za 1 142 tone, višanja, za 883 tone, i trešanja, za 878 tona.

1. UKUPNA PROIZVODNJA POVRĆA U 2021.

   Šifra2) Proizvodnja, t Indeksi ukupne proizvodnje
2021.
2020.
2020.1) 2021.
ukupna za tržište u povrtnjacima (pretežno za vlastite potrebe) ukupna za tržište u povrtnjacima (pretežno za vlastite potrebe)
Cvjetača i brokula V1100 3,312 2,921 391 3,608 3,110 498 108,9
Kupus bijeli i crveni V1300 37,149 33,767 3,382 32,174 28,409 3,765 86,6
Salata (sve vrste) V2300 8,798 6,398 2,400 5,885 3,578 2,307 66,9
Poriluk V2100 2,684 2,341 343 1,866 1,691 175 69,5
Rajčica  V3100 40,063 33,369 6,694 26,602 18,824 7,778 66,4
Krastavac i kornišon V3200 + V3300 8,981 7,021 1,960 10,487 8,574 1,913 116,8
Dinja V3510 2,806 2,677 129 1,927 1,857 70 68,7
Lubenica V3520 15,884 15,594 290 21,687 21,576 111 136,5
Paprika V3600 16,415 13,371 3,044 17,084 13,581 3,503 104,1
Luk i češnjak V4210 + V4600 23,256 18,323 4,933 23,348 19,253 4,095 100,4
Mrkva   V4100 11,389 10,110 1,279 8,006 6,511 1,495 70,3
Cikla V4300 5,053 4,009 1,044 3,979 2,898 1,081 78,7
Grah, za svježe zrno i mahune V5200 6,428 4,663 1,765 4,234 2,851 1,383 65,9
Grašak, za svježe zrno i mahune V5100 6,695 6,099 596 5,179 4,644 535 77,4

1) Konačni podaci

2) Šifra proizvoda preuzeta je iz Priručnika za godišnju statistiku biljne proizvodnje (Eurostat, 2021.)

G-1. UKUPNA PROIZVODNJA POVRĆA U 2021.

2. UKUPNA PROIZVODNJA VOĆA I MASLINA U 2021.

   Šifra2) Proizvodnja, t Indeksi ukupne proizvodnje
2021.
2020.
2020.1) 2021.
ukupna intezivna (za tržište) u ekstezivnim voćnjacima (pretežno za vlastite potrebe) ukupna intezivna (za tržište) u ekstezivnim voćnjacima (pretežno za vlastite potrebe)
Jabuke F1110 67,123 63,614 3,509 60,788 59,131 1,657 90,6
Kruške  F1120 5,184 3,956 1,228 3,856 3,329 527 74,4
Breskve i nektarine  F1210_1220 4,531 4,212 319 3,064 2,701 363 67,6
Marelice  F1230 907 802 105 132 122 10 14,6
Višnje i trešnje F1240 7,996 7,303 693 6,235 6,166 69 78,0
Trešnje F1242 1,493 1,088 405 615 574 41 41,2
Višnje F1241 6,503 6,215 288 5,620 5,592 28 86,4
Šljive F1250 13,376 11,446 1,930 5,835 4,897 938 43,6
Orasi F4100 531 382 149 339 163 176 63,8
Lješnjaci F4200 3,095 3,038 57 1,953 1,891 62 63,1
Smokve F2100 1,216 794 422 979 769 210 80,5
Jagode S0000 2,658 2,626 32 1,999 1,955 44 75,2
Mandarinke  T2900 39,626 39,440 186 40,580 40,468 112 102,4
Masline  O1000 33,230 33,230 - 23,867 23,867 - 71,8

1) Konačni podaci

2) Šifra proizvoda preuzeta je iz Priručnika za godišnju statistiku biljne proizvodnje (Eurostat, 2021.)

G-2. UKUPNA PROIZVODNJA VOĆA I MASLINA U 2021.

3. PROIZVODNJA GROŽĐA U 2021.

   2020.1) 2021. Indeksi proizvodnje
2021.
2020.
  Grožđe, ukupno (W1000)
Ukupna proizvodnja, t 123 554 116 631 94,4
Prirod po trsu, kg  1,2 1,2 100,0

1) Konačni podaci

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Državni zavod za statistiku proveo je istraživanja o proizvodnji povrća, voća i grožđa na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Uredbe (EU) Europskog parlamenta i Vijeća o statistici usjeva br. 543/2009 od 18. lipnja 2009. te delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 1557/2015 od 13. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 543/2009 o statistici usjeva od 18. lipnja 2009. Podaci su prikupljeni Izvještajem o ostvarenim prirodima ranih usjeva i voća (PO-32), Izvještajem o ostvarenim prirodima kasnih usjeva, voća i grožđa (PO-33) te Izvještajem o prirodima južnog voća i maslina (PO-34).

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat ovih istraživanja:

  1. Izvještaj o ostvarenim prirodima ranih usjeva i voća (PO-32)
  2. Izvještaj o ostvarenim prirodima kasnih usjeva, voća i grožđa (PO-33)
  3. Izvještaj o prirodima južnog voća i maslina (PO-34).

Izvještajima se prikupljaju podaci o požnjevenim površinama povrća, voća i grožđa koji se iskazuju u hektarima, dok su proizvodnja i prirod po jednom hektaru iskazani u tonama.

Podaci su prikupljeni posebno za poslovne subjekte i njihove dijelove, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Podaci za poslovne subjekte prikupljaju se na dva načina: izvještajnom metodom na obrascu i putem mrežne aplikacije.

Podaci za obiteljska poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su s pomoću telefonske ankete i osobnog intervjua s pomoću prijenosnog računala na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak za poljoprivredna gospodarstva izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava.

Na veličinu uzorka utjecala su odobrena sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. i udio poljoprivrednih gospodarstava po regijama.

Ovisno o istraživanju u uzorke je odabrano od 5 000 do 7 000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Uzorci su stratificirani slučajni uzorci s obzirom na regiju u kojoj se obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo nalazi i s obzirom na veličinu površine pod usjevima.

Svi ekspandirani podaci uspoređeni su s podacima iz prethodnih godina te raspoloživim administrativnim izvorima (Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te drugi). Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi provedene su korekcije.

 

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema NKD-u 2007. te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a razvrstani su drugdje.

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a njihovi podaci prikupljeni su uz pomoć anketara.

 

Definicije

Povrtnjaci su površine određene za uzgoj usjeva (pretežno povrća) namijenjenih za potrošnju osobama koje žive u kućanstvu i uglavnom nisu namijenjeni za prodaju. Samo povremeni višak proizvoda koji dolazi s tih površina prodaje se izvan kućanstva.

Intenzivni voćnjaci uređeni su s određenim razmakom redova stabala. U njima se može obavljati mehanizirana obrada. U pravilu su to veći nasadi voćnih stabala (10 ara i više) i bobičastog voća (bez jagoda) namijenjeni uzgoju voća za prodaju.

Ekstenzivni (tradicionalni) voćnjaci jesu seoski poluintenzivni ili ekstenzivni voćni nasadi pretežno starih sorti namijenjeni uglavnom za vlastitu potrošnju. Uključena su stabla koja se nalaze u voćnjaku koji je pretežno miješan i stabla koja se nalaze u dvorištima, na međama, uz putove i dr.

Proizvodnja je tzv. uskladištena proizvodnja koja se dobije nakon žetve/berbe po odbitku količina izgubljenih prije žetve/berbe, tijekom prijevoza itd.

 

Kratice

kg kilogram
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
t tona

 

Znakovi

- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Predrag Cvjetićanin i Željko Kanižaj


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti