Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 29. travnja 2022.
RAD-2021-2-4

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA PODRUČJIMA DJELATNOSTI I PO ŽUPANIJAMA STANJE 31. OŽUJKA 2021.

Porast broja zaposlenih u pravnim osobama po županijama sa stanjem 31. ožujka 2021. u odnosu na stanje istog dana 2020. ostvarilo je 19 županija. Najveći porast broja zaposlenih u pravnim osobama evidentiran je u Zadarskoj županiji (5,4%). Slijede Međimurska županija (4,7%), Sisačko-moslavačka (4,4%), Vukovarsko-srijemska (4,2%), Šibensko-kninska (3,3%), Zagrebačka (3,0%), Varaždinska (2,5%), Osječko-baranjska (2,1%), Virovitičko-podravska i Bjelovarsko-bilogorska (obje po 1,8%), Karlovačka (1,5%), Krapinsko-zagorska (1,3%), Splitsko-dalmatinska (1,2%), Brodsko-posavska (1,1%), Koprivničko-križevačka (0,9%), Ličko-senjska (0,3%), Grad Zagreb i Primorsko-goranska županija (obje po 0,2%) te Istarska županija (0,1%).

Broj zaposlenih u pravnim osobama bio je u padu u preostale dvije županije: Dubrovačko-neretvanskoj (2,2%) i Požeško-slavonskoj (2,5%).

G-1. ZAPOSLENI PO ŽUPANIJAMA I PREMA SPOLU, STANJE 31. OŽUJKA 2021.

  Županije        
1 Zagrebačka županija 8 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
2 Krapinsko-zagorska županija 9 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
3 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
4 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
5 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
6 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
7 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA, PREMA SPOLU I NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2021.

Županija Ukupno zaposleni Zaposleni prema područjima djelatnosti
A B C D E F G H I J
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Rudarstvo i vađenje Prerađivačka industrija Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Građevinarstvo Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Prijevoz i skladištenje Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Informacije i komunikacije
Republika Hrvatska 1 289 283  23 963  4 161  215 414  14 332  26 452  99 732  197 075  67 293  61 708  46 107
Muškarci  671 138  15 339  3 673  137 767  11 127  20 864  89 876  88 522  51 041  29 399  29 314
Žene  618 145  8 624   488  77 647  3 205  5 588  9 856  108 553  16 252  32 309  16 793
Zagrebačka  84 035   918  1 129  17 418   515  1 513  8 277  17 957  8 190  1 888  1 368
Muškarci  51 487   515  1 090  12 007   437  1 175  7 452  9 942  5 823  1 010  1 046
Žene  32 548   403   39  5 411   78   338   825  8 015  2 367   878   322
Krapinsko-zagorska  30 432   192   175  10 568   365   792  2 248  3 865  1 218   754   254
Muškarci  14 632   125   148  6 036   322   601  2 044  1 137   988   250   180
Žene  15 800   67   27  4 532   43   191   204  2 728   230   504   74
Sisačko-moslavčka  34 473  1 027   148  7 358   461  1 078  2 262  4 840  1 397   695   289
Muškarci  17 789   744   137  5 057   408   845  2 081  1 266  1 141   321   222
Žene  16 684   283   11  2 301   53   233   181  3 574   256   374   67
Karlovačka  30 123   929   9  8 299   417   780  2 348  3 053  1 492  1 045   515
Muškarci  16 591   659   8  5 851   374   601  2 127  1 084  1 209   338   376
Žene  13 532   270   1  2 448   43   179   221  1 969   283   707   139
Varaždinska  56 046   296   242  21 879   476  1 030  4 494  6 202  2 858  1 103  1 173
Muškarci  28 978   174   224  11 480   387   793  4 059  2 829  2 122   426   858
Žene  27 068   122   18  10 399   89   237   435  3 373   736   677   315
Koprivničko-križevačka  25 364   760   387  8 420   226   607  1 769  2 937  1 045   497   211
Muškarci  13 021   495   359  4 813   195   419  1 620  1 245   867   184   148
Žene  12 343   265   28  3 607   31   188   149  1 692   178   313   63
Bjelovarsko-bilogorska  25 613  1 622   57  6 101   488   446  1 648  3 019   935   611   265
Muškarci  13 168  1 148   52  3 720   427   341  1 514  1 259   722   248   182
Žene  12 445   474   5  2 381   61   105   134  1 760   213   363   83
Primorsko-goranska  90 924  1 226   65  10 862  1 010  2 587  7 310  13 670  7 841  6 818  1 976
Muškarci  46 597   801   57  7 656   854  2 088  6 500  5 871  6 113  2 896  1 219
Žene  44 327   425   8  3 206   156   499   810  7 799  1 728  3 922   757
Ličko-senjska  11 610   983   117   924   333   571   941  1 042   712   913   53
Muškarci  6 377   699   92   641   284   455   828   417   463   432   41
Žene  5 233   284   25   283   49   116   113   625   249   481   12
Virovitičko-podravska  15 385  1 096   91  4 111   216   327   794  1 867   497   288   96
Muškarci  8 003   821   80  2 546   188   236   704   792   411   140   68
Žene  7 382   275   11  1 565   28   91   90  1 075   86   148   28
Požeško-slavonska  14 839   930   127  3 379   181   416   753  1 481   753   296   107
Muškarci  7 689   682   107  2 109   161   334   681   628   594   149   75
Žene  7 150   248   20  1 270   20   82   72   853   159   147   32
Brodsko-posavska  30 154   614   64  9 073   408   645  2 960  2 956  1 030   468   637
Muškarci  16 934   457   51  6 307   326   507  2 642  1 342   872   240   512
Žene  13 220   157   13  2 766   82   138   318  1 614   158   228   125
Zadarska  41 469  1 659   201  3 241   379  1 309  3 760  7 105  1 933  2 801   508
Muškarci  21 312  1 138   160  2 216   342  1 046  3 434  2 358  1 432  1 544   355
Žene  20 157   521   41  1 025   37   263   326  4 747   501  1 257   153
Osječko-baranjska  74 682  5 441   63  11 942  1 083  1 610  5 603  8 878  3 548  2 067  2 159
Muškarci  39 281  3 221   58  7 211   903  1 244  5 051  4 269  2 934   996  1 410
Žene  35 401  2 220   5  4 731   180   366   552  4 609   614  1 071   749
Šibensko-kninska  25 146   158   47  3 416   348   985  1 760  3 578  1 192  1 630   276
Muškarci  12 893   87   41  2 778   286   740  1 609  1 257   906   721   169
Žene  12 253   71   6   638   62   245   151  2 321   286   909   107
Vukovarsko-srijemska  36 157  2 274   3  6 218   508  1 050  2 719  4 747  1 638   666   358
Muškarci  18 530  1 615   2  3 836   385   830  2 476  1 699  1 304   313   257
Žene  17 627   659   1  2 382   123   220   243  3 048   334   353   101
Splitsko-dalmatinska  120 902  1 159   282  14 189  1 101  2 594  11 259  21 440  6 582  9 033  2 428
Muškarci  61 906   540   255  9 639   920  2 046  10 075  8 562  4 881  4 331  1 666
Žene  58 996   619   27  4 550   181   548  1 184  12 878  1 701  4 702   762
Istarska  65 298   887   163  9 872   609  1 802  6 037  8 962  2 265  8 084  2 612
Muškarci  34 751   568   145  6 590   521  1 416  5 493  4 405  1 727  3 617  1 673
Žene  30 547   319   18  3 282   88   386   544  4 557   538  4 467   939
Dubrovačko-neretvanska  33 320   307   182  1 307   320  1 087  2 734  4 199  2 752  4 814   640
Muškarci  17 374   153   159   970   262   893  2 504  1 706  2 044  2 462   442
Žene  15 946   154   23   337   58   194   230  2 493   708  2 352   198
Međimurska  35 454   229   9  14 911   268   440  3 674  3 771  1 083  1 013   564
Muškarci  19 535   122   9  9 118   236   354  3 322  1 738   853   463   424
Žene  15 919   107 -  5 793   32   86   352  2 033   230   550   140
Grad Zagreb  407 857  1 256   600  41 926  4 620  4 783  26 382  71 506  18 332  16 224  29 618
Muškarci  204 290   575   439  27 186  2 909  3 900  23 660  34 716  13 635  8 318  17 991
Žene  203 567   681   161  14 740  1 711   883  2 722  36 790  4 697  7 906  11 627

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA, PREMA SPOLU I NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2021.

(nastavak)

Županija Zaposleni prema područjima djelatnosti
K L M N O P Q R S
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Poslovanje nekretninama Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Obrazovanje Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Umjetnost, zabava i rekreacija Ostale uslužne djelatnosti
Republika Hrvatska  35 580  8 286  64 896  44 490  106 555  123 310  102 913  25 733  21 283
Muškarci  11 161  4 510  32 737  24 147  53 714  27 101  22 479  11 425  6 942
Žene  24 419  3 776  32 159  20 343  52 841  96 209  80 434  14 308  14 341
Zagrebačka   709   152  3 372  1 072  8 063  6 561  3 166   692  1 075
Muškarci   163   96  2 204   664  5 384  1 052   690   302   435
Žene   546   56  1 168   408  2 679  5 509  2 476   390   640
Krapinsko-zagorska   377   51   725   220  1 512  3 054  3 565   193   304
Muškarci   97   25   392   126   680   553   770   59   99
Žene   280   26   333   94   832  2 501  2 795   134   205
Sisačko-moslavčka   460   74   641   596  4 882  3 661  3 518   436   650
Muškarci   80   26   347   390  2 927   717   780   155   145
Žene   380   48   294   206  1 955  2 944  2 738   281   505
Karlovačka   495   146   718   452  2 907  2 869  2 876   443   330
Muškarci   113   51   368   330  1 640   581   576   172   133
Žene   382   95   350   122  1 267  2 288  2 300   271   197
Varaždinska  1 044   159  1 563  1 075  2 825  4 732  3 939   490   466
Muškarci   386   83   848   525  1 472  1 043   854   192   223
Žene   658   76   715   550  1 353  3 689  3 085   298   243
Koprivničko-križevačka   522   17   705   182  1 481  2 903  2 024   308   363
Muškarci   154   17   380   136   659   697   388   96   149
Žene   368 -   325   46   822  2 206  1 636   212   214
Bjelovarsko-bilogorska   777   56   701   463  2 424  2 897  2 382   264   457
Muškarci   269   37   380   295  1 254   636   508   90   86
Žene   508   19   321   168  1 170  2 261  1 874   174   371
Primorsko-goranska  2 033   568  5 301  3 460  5 277  9 206  8 332  2 032  1 350
Muškarci   491   255  2 818  1 716  2 230  1 868  1 763   881   520
Žene  1 542   313  2 483  1 744  3 047  7 338  6 569  1 151   830
Ličko-senjska   164   94   175   138  1 865  1 236   944   261   144
Muškarci   38   72   110   99  1 037   281   227   100   61
Žene   126   22   65   39   828   955   717   161   83
Virovitičko-podravska   306   4   427   112  1 376  1 924  1 552   154   147
Muškarci   82   4   231   96   640   453   389   59   63
Žene   224 -   196   16   736  1 471  1 163   95   84
Požeško-slavonska   202   8   315   62  1 681  1 806  1 877   163   302
Muškarci   50   7   183   45   891   446   442   50   55
Žene   152   1   132   17   790  1 360  1 435   113   247
Brodsko-posavska   435   66   804   499  2 473  3 283  3 001   318   420
Muškarci   139   66   384   361  1 232   750   582   91   73
Žene   296 -   420   138  1 241  2 533  2 419   227   347
Zadarska  1 149   259  1 477  1 699  4 142  4 822  3 530  1 016   479
Muškarci   330   173   840  1 145  2 347   997   779   484   192
Žene   819   86   637   554  1 795  3 825  2 751   532   287
Osječko-baranjska  1 362   253  3 923  1 890  6 569  8 831  6 572  1 329  1 559
Muškarci   459   146  2 064  1 139  3 610  2 220  1 494   600   252
Žene   903   107  1 859   751  2 959  6 611  5 078   729  1 307
Šibensko-kninska   449   135   665   480  2 946  2 676  2 514  1 250   641
Muškarci   82   78   343   330  1 671   566   508   614   107
Žene   367   57   322   150  1 275  2 110  2 006   636   534
Vukovarsko-srijemska   473   127   711   708  5 309  4 352  3 306   561   429
Muškarci   136   70   354   279  3 038   985   713   209   29
Žene   337   57   357   429  2 271  3 367  2 593   352   400
Splitsko-dalmatinska  2 806   915  5 578  4 237  8 978  13 615  9 242  3 242  2 222
Muškarci   860   497  2 984  2 708  4 855  2 917  1 873  1 599   698
Žene  1 946   418  2 594  1 529  4 123  10 698  7 369  1 643  1 524
Istarska  1 413   587  2 715  2 523  4 051  6 351  3 862  1 681   822
Muškarci   364   381  1 505  1 398  1 753  1 149   844   809   393
Žene  1 049   206  1 210  1 125  2 298  5 202  3 018   872   429
Dubrovačko-neretvanska   610   313  1 073  1 193  3 665  3 726  2 689  1 052   657
Muškarci   157   156   629   750  2 083   735   543   476   250
Žene   453   157   444   443  1 582  2 991  2 146   576   407
Međimurska   434   95  1 155   438  1 357  3 199  2 073   312   429
Muškarci   127   50   518   253   601   640   397   124   186
Žene   307   45   637   185   756  2 559  1 676   188   243
Grad Zagreb  19 360  4 207  32 152  22 991  32 772  31 606  31 949  9 536  8 037
Muškarci  6 584  2 220  14 855  11 362  13 710  7 815  7 359  4 263  2 793
Žene  12 776  1 987  17 297  11 629  19 062  23 791  24 590  5 273  5 244

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Podaci o broju zaposlenih po županijama dobiveni su na temelju godišnjeg istraživanja koje se provodi jedanput na godinu sa stanjem 31. ožujka. Tim istraživanjem obuhvaćene su pravne osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Podaci su prikupljeni izvještajem RAD-1G, koji se u pravnim osobama ispunjava na temelju evidencija o zaposlenima.

U podatke je uključena procjena broja zaposlenih u pravnim osobama koje imaju manje od deset zaposlenih, a za koje nisu primljeni izvještaji. Podacima nisu obuhvaćeni ni zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija ni zaposleni osiguranici poljoprivrednici. Od 2004. istraživanjem su obuhvaćeni zaposleni u policiji i obrani.

Podaci su iskazani prema područjima NKD-a 2007., prema mjestu rada po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

 

Znakovi  
- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Katarina Litva, Zdenka Mandarić i Snježana Varga


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti