Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 18. veljače 2022.
RAD-2021-1-1/12

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH ZA PROSINAC 2021.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2021. iznosila je 7 280 kuna, što je nominalno i realno niže za 0,7% u odnosu na studeni 2021.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2021. iznosila je 9 835 kuna, što je nominalno i realno niže za 0,8% u odnosu na studeni 2021.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za prosinac 2021. isplaćena je u djelatnosti Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta, u iznosu od 11 676 kuna, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 4 521 kune.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za prosinac 2021. bila je u djelatnosti Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta, u iznosu od 17 324 kune, a najniža je bila u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 5 763 kune.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 4,0%, a realno niža za 1,4%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 4,6%, a realno niža za 0,9%.

Za razdoblje od siječnja do prosinca 2021. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je    7 129 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. nominalno više za 5,4%, a realno za 2,7%.

Za razdoblje od siječnja do prosinca 2021. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 9 599 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. nominalno više za 4,2%, a realno za 1,6%.

U prosincu 2021. bila su prosječno 182 plaćena sata, što je u odnosu na studeni 2021. više za 4,6%. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Vodni prijevoz i Djelatnosti zdravstvene zaštite (190), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (167).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za prosinac 2021. iznosila je 39,25 kuna, što je u odnosu na studeni 2021. niže za 4,7%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 4,1%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za prosinac 2021. iznosila je 53,02 kune, što je u odnosu na studeni 2021. niže za 4,8%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 4,6%.

Medijalna neto plaća za prosinac 2021. iznosila je 6 131 kunu, dok je medijalna bruto plaća iznosila 8 025 kuna.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA NETO I BRUTO PLAĆA ZA PROSINAC 2021.

     XII. 2021. I. – XII. 2021. Indeksi
XII. 2021.
XI. 2021.
XII. 2021.
XII. 2020.
I. - XII. 2021.
I. - XII. 2020.
Neto plaća               
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune 7 280 7 129 99,3 104,0 105,4
Realna neto plaća po zaposlenome            99,3 98,6 102,7
Bruto plaća               
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, kune 9 835 9 599 99,2 104,6 104,2
Realna bruto plaća po zaposlenome         99,2 99,1 101,6
Neto plaća po satu              
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu, kune 39,25 40,45 95,3 104,1 105,7
Realna neto plaća po satu         95,3 98,7 103,0
Bruto plaća po satu             
Prosječna mjesečna bruto plaća po satu, kune 53,02 54,47 95,2 104,6 104,4
Realna bruto plaća po satu        95,2 99,1 101,8

2. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA KVARTILIMA ZA PROSINAC 2021.

      XII. 2021.
neto plaće, kune bruto plaće, kune
Prvi (donji) kvartil  4 624 5 945
Drugi kvartil (medijan) 6 131 8 025
Treći kvartil  8 409 11 306
Četvrti kvartil  z z

3. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA DECILIMA ZA PROSINAC 2021.

       XII. 2021.
neto plaće, kune bruto plaće, kune
Prvi decil  3 956 4 830
Drugi decil  4 436 5 508
Treći decil 4 878 6 122
Četvrti decil  5 455 6 968
Peti decil (medijan) 6 131 8 025
Šesti decil  6 963 9 209
Sedmi decil  7 895 10 578
Osmi decil  9 032 12 233
Deveti decil  11 250 15 728
Deseti decil  z z

4. ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI PREMA NKD-u 2007.1) U PROSINCU 2021.

       XII. 2021.
prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja, kune prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja zaposlenih koji su primili plaću, kune
  Ukupno 1 020  16
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 167  37
B Rudarstvo i vađenje 1 294  54
C Prerađivačka industrija  902  15
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  597  5
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  602  16
F Građevinarstvo 1 238  18
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  975  11
H Prijevoz i skladištenje  847  9
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 507  9
J Informacije i komunikacije 1 005  5
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  814  2
L Poslovanje nekretninama 1 177  8
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  982  19
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  651  27
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  954  8
P Obrazovanje  884  3
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 285  60
R Umjetnost, zabava i rekreacija  728  6
S Ostale uslužne djelatnosti 1 123  24

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

G.-1. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZA PROSINAC 2021. PREMA NKD-u 2007.

G.-2. GODIŠNJE STOPE PROMJENE PROSJEČNIH MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆA ZA PROSINAC 2021. PREMA NKD-u 2007.

G.-3. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE PO PLAĆENOM SATU ZA PROSINAC 2021. PREMA NKD-u 2007.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

5. PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2021.1) PREMA NKD-u 2007.

        Prosječne isplaćene neto plaće po zaposlenome, kune Indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
za mjesec nominalni realni
X. XI. XII. I. - XII. XII. 2021.
XI. 2021.
XII. 2021.
XII. 2020.
I.-XII. 2021.
I.-XII. 2020.
XII. 2021.
XI. 2021.
XII. 2021.
XII. 2020.
I.-XII. 2021.
I.-XII. 2020.
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 8 400 8 444 8 641 8 391 102,3 104,7 104,9 102,3 99,2 102,2
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 8 400 8 444 8 641 8 391 102,3 104,7 104,9 102,3 99,2 102,2
84.1 Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice 8 294 8 425 8 595 8 249 102,0 105,5 104,1 102,0 100,0 101,5
84.2 Pružanje usluga zajednici kao cjelini 8 617 8 596 8 850 8 633 103,0 104,4 105,7 103,0 99,0 103,0
84.3 Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja  7 182 7 188 7 217 7 203 100,4 103,7 105,7 100,4 98,3 103,0
P Obrazovanje 7 909 7 829 7 833 7 816 100,1 104,9 107,3 100,1 99,4 104,6
85 Obrazovanje 7 909 7 829 7 833 7 816 100,1 104,9 107,3 100,1 99,4 104,6
85.1 Predškolsko obrazovanje 6 203 6 209 6 218 6 206 100,1 101,9 104,1 100,1 96,6 101,5
85.2 Osnovno obrazovanje 7 732 7 619 7 658 7 633 100,5 106,0 108,1 100,5 100,5 105,4
85.3 Srednje  obrazovanje 7 915 7 816 7 856 7 823 100,5 107,1 108,7 100,5 101,5 105,9
85.4 Visoko obrazovanje 11 001 10 922 10 771 10 765 98,6 104,9 107,6 98,6 99,4 104,9
85.5 Ostalo obrazovanje i poučavanje 5 787 5 742 5 758 5 672 100,3 103,3 105,1 100,3 97,9 102,4
85.6 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju 7 362 7 625 7 519 7 798 98,6 101,3 102,7 98,6 96,0 100,1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalneskrbi 8 760 8 902 8 800 8 808 98,9 101,9 107,5 98,9 96,6 104,8
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 9 492 9 646 9 496 9 547 98,4 101,8 108,4 98,4 96,5 105,7
86.1 Djelatnosti bolnica  9 873 10 009 9 894 9 990 98,9 101,1 108,2 98,9 95,8 105,5
86.2 Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse  8 803 9 002 8 719 8 652 96,9 104,2 109,1 96,9 98,8 106,3
86.9 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite 8 612 8 788 8 721 8 728 99,2 101,6 108,7 99,2 96,3 105,9
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 6 140 6 240 6 268 6 188 100,4 102,7 104,1 100,4 97,3 101,5
87.1 Djelatnosti ustanova za njegu 5 746 5 871 5 991 5 818 102,0 104,3 103,3 102,0 98,9 100,7
87.2 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s  teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima 6 722 6 831 6 838 6 755 100,1 102,8 104,6 100,1 97,4 101,9
87.3 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom 5 715 5 802 5 836 5 763 100,6 102,3 104,2 100,6 97,0 101,6
87.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem   7 240 7 368 7 414 7 313 100,6 103,7 103,7 100,6 98,3 101,1
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 6 133 6 188 6 271 6 129 101,3 103,5 103,2 101,3 98,1 100,6
88.1 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom 5 185 5 266 5 342 5 296 101,4 103,3 106,1 101,4 97,9 103,4
88.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 6 201 6 252 6 335 6 185 101,3 103,5 103,0 101,3 98,1 100,4

1) Zbog zahtjeva korisnika objavljujemo dopunu redovitog Priopćenja koje se objavljuje svaka tri mjeseca. Podaci su iskazani na razini skupine (tri znamenke) za područja O, P i Q NKD-a 2007.

6. PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2021.1) PREMA NKD-u 2007.

        Prosječne bruto plaće po zaposlenome, kune Indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
za mjesec nominalni indeksi realni indeksi
X. XI. XII. I. - XII. XII. 2021.
XI. 2021.
XII. 2021.
XII. 2020.
I.-XII. 2021.
I.-XII. 2020.
XII. 2021.
XI. 2021.
XII. 2021.
XII. 2020.
I.-XII. 2021.
I.-XII. 2020.
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 11 230 11 308 11 636 11 241 102,9 105,2 103,5 102,9 99,7 100,9
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 11 230 11 308 11 636 11 241 102,9 105,2 103,5 102,9 99,7 100,9
84.1 Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice 11 243 11 442 11 703 11 209 102,3 105,4 102,1 102,3 99,9 99,5
84.2 Pružanje usluga zajednici kao cjelini 11 397 11 390 11 816 11 440 103,7 105,3 104,5 103,7 99,8 101,9
84.3 Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja  9 632 9 642 9 681 9 678 100,4 104,1 104,6 100,4 98,7 101,9
P Obrazovanje 10 596 10 509 10 501 10 508 99,9 105,2 105,8 99,9 99,7 103,1
85 Obrazovanje 10 596 10 509 10 501 10 508 99,9 105,2 105,8 99,9 99,7 103,1
85.1 Predškolsko obrazovanje 8 173 8 192 8 197 8 188 100,1 102,0 102,9 100,1 96,7 100,3
85.2 Osnovno obrazovanje 10 010 9 918 9 944 9 968 100,3 106,2 106,8 100,3 100,7 104,1
85.3 Srednje  obrazovanje 10 895 10 741 10 802 10 751 100,6 108,1 107,7 100,6 102,5 105,0
85.4 Visoko obrazovanje 15 488 15 367 15 147 15 170 98,6 105,1 105,1 98,6 99,6 102,4
85.5 Ostalo obrazovanje i poučavanje 7 683 7 620 7 637 7 507 100,2 103,7 104,5 100,2 98,3 101,9
85.6 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju 9 875 10 257 10 131 10 593 98,8 100,9 101,1 98,8 95,6 98,5
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 11 937 12 145 11 974 12 017 98,6 101,9 105,9 98,6 96,6 103,2
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 13 065 13 280 13 041 13 150 98,2 101,8 106,7 98,2 96,5 104,0
86.1 Djelatnosti bolnica  13 646 13 814 13 639 13 828 98,7 101,0 106,3 98,7 95,7 103,6
86.2 Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse  12 046 12 376 11 908 11 815 96,2 104,8 108,1 96,2 99,3 105,4
86.9 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite 11 636 11 915 11 785 11 820 98,9 101,6 107,7 98,9 96,3 105,0
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 7 838 8 025 8 032 7 939 100,1 102,6 103,1 100,1 97,3 100,5
87.1 Djelatnosti ustanova za njegu 7 230 7 497 7 577 7 370 101,1 104,3 102,6 101,1 98,9 100,0
87.2 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s  teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima 8 563 8 750 8 748 8 668 100,0 102,4 103,3 100,0 97,1 100,7
87.3 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom 7 252 7 421 7 428 7 341 100,1 102,0 103,6 100,1 96,7 101,0
87.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem   9 543 9 753 9 820 9 679 100,7 104,3 102,2 100,7 98,9 99,6
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 7 993 8 085 8 184 7 993 101,2 103,7 102,0 101,2 98,3 99,4
88.1 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom 6 761 6 878 6 984 6 919 101,5 103,4 105,7 101,5 98,0 103,0
88.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 8 081 8 170 8 267 8 065 101,2 103,8 101,8 101,2 98,4 99,2

1) Zbog zahtjeva korisnika objavljujemo dopunu redovitog Priopćenja koje se objavljuje svaka tri mjeseca. Podaci su iskazani na razini skupine (tri znamenke) za područja O, P i Q NKD-a 2007.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Neoporezivi primici koje je zaposlenik primio iskazani su u tablici 4.

Obuhvaćeni su sljedeći neoporezivi primici, prema šiframa obrasca JOPPD:

šifra 21 − dar djetetu do 15 godina starosti i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa
šifra 22 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)
šifra 24 – pomorski dodatak, do propisanog iznosa
šifra 25 – naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa
šifra 26 – otpremnine, do propisanog iznosa
šifra 60 – nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanog iznosa
šifra 61 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za prethodna porezna razdoblja (naknadne isplate)
šifra 62 – trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika iz članka 7. stavka 35. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 63 – novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)
šifra 64 – troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju povremene sezonske poslove u poljoprivredi iz članka 6. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 65 – novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, do propisanog iznosa
šifra 66 – troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije, do propisanog iznosa
šifra 67 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem
šifra 68 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika
šifra 69 – naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam
šifra 70 – naknade za troškove redovite skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama (vrtići i sl.)
šifra 71 – premije dopunskoga i dodatnoga zdravstvenog osiguranja – u primjeni od 2020.

Od siječnja 2016. podaci nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.


Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i sl.).

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnoga vremena.

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata ukupnim brojem plaćenih sati.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

Realni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto i bruto plaća indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

Medijalna mjesečna neto i bruto plaća izračunava se određivanjem sredine nakon rangiranja plaća zaposlenih, od najniže do najviše, te pokazuje da 50% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od tog iznosa (medijana), a 50% zaposlenih prima jednaku ili veću od tog iznosa (medijana).

Kvartilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom   plaća zaposlenih na četiri jednaka dijela nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 25%, 50%, 75% i 100% plaća zaposlenih. Mogu se podijeliti na prvi (donji) kvartil, drugi kvartil (medijan), treći (gornji) kvartil i četvrti kvartil.

Prvi (donji) kvartil pokazuje da 25% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvoga kvartila, a 75% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od prvoga kvartila.

Treći (gornji) kvartil pokazuje da 75% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od trećega kvartila, a 25% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od trećega kvartila.

Decilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na deset jednakih dijelova nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% i 100% plaća zaposlenih.

U prvom decilu nalaze se zaposleni koji imaju najniže mjesečne plaće i pokazuje da 10% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvog decila, a 90% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od tog iznosa. U drugom decilu nalaze se zaposleni koji primaju plaću veću od onih koji se nalaze u prvom decilu i manju od onih koji se nalaze u trećem decilu itd.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
z podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Katarina Litva, Zdenka Mandarić i Snježana Varga


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti