Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 19. studenog 2021.
RAD-2021-1-1/9

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH ZA RUJAN 2021.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za rujan 2021. iznosila je 7 108 kuna, što je nominalno niže za 0,1%, a realno za 1,1% u odnosu na kolovoz 2021.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za rujan 2021. iznosila je 9 549 kuna, što je nominalno niže za 0,6%, a realno za 1,6% u odnosu na kolovoz 2021.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za rujan 2021. isplaćena je u Informacijskim  uslužnim djelatnostima, u iznosu od 10 802 kune, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 4 472 kune.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za rujan 2021. bila je u Informacijskim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 15 720 kuna, a najniža je bila u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 5 678 kuna.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za rujan 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 5,4%, a realno za 2,0%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za rujan 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 4,0%, a realno za 0,7%.

Za razdoblje od siječnja do rujna 2021. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je        7 088 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. nominalno više za 5,4%, a realno za 3,5%.

Za razdoblje od siječnja do rujna 2021. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 9 539 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. nominalno više za 3,9%, a realno za 2,1%.

U rujnu 2021. bila su prosječno 174 plaćena sata, što je u odnosu na kolovoz 2021. niže za 0,6%. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Vodni prijevoz (182), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (158).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za rujan 2021. iznosila je 39,94 kune, što je ostalo na razini kolovoza 2021., a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više je za 5,3%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za rujan 2021. iznosila je 53,66 kuna, što je u odnosu na kolovoz 2021. niže za 0,5%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 4,0%.

Medijalna neto plaća za rujan 2021. iznosila je 6 017 kuna, dok je medijalna bruto plaća iznosila 7 818 kuna.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA NETO I BRUTO PLAĆA ZA RUJAN 2021.

         IX. 2021. I. – IX. 2021. Indeksi
IX. 2021.
VIII. 2021.
IX. 2021.
IX. 2020.
I.-IX. 2021.
I.-IX. 2020.
Neto plaća                     
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune 7 108 7 088 99,9 105,4 105,4
Realna neto plaća po zaposlenome         98,9 102,0 103,5
Bruto plaća                       
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, kune 9 549 9 539 99,4 104,0 103,9
Realna bruto plaća po zaposlenome         98,4 100,7 102,1
Neto plaća po satu                         
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu, kune 39,94 40,37 100,0 105,3 105,8
Realna neto plaća po satu          99,0 101,9 103,9
Bruto plaća po satu                       
Prosječna mjesečna bruto plaća po satu, kune 53,66 54,32 99,5 104,0 104,3
Realna bruto plaća po satu          98,5 100,7 102,5

2. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA KVARTILIMA ZA RUJAN 2021.

        IX. 2021.
neto plaće, kune bruto plaće, kune
Prvi (donji) kvartil  4 600 5 802
Drugi kvartil (medijan) 6 017 7 818
Treći kvartil  8 265 11 062
Četvrti kvartil  z z

3. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA DECILIMA ZA RUJAN 2021.

     IX. 2021.
neto plaće, kune bruto plaće, kune
Prvi decil  3 854 4 695
Drugi decil  4 350 5 393
Treći decil 4 800 6 000
Četvrti decil  5 353 6 820
Peti decil (medijan) 6 017 7 818
Šesti decil  6 813 8 982
Sedmi decil  7 747 10 338
Osmi decil  8 876 11 967
Deveti decil  11 033 15 390
Deseti decil  z z

4. ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI PREMA NKD-u 2007.1) U RUJNU 2021.

      IX. 2021.
prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja, kune prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja zaposlenih koji su primili plaću, kune
  Ukupno  658  6
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  630  8
B Rudarstvo i vađenje  927  29
C Prerađivačka industrija  472  6
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  450  3
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  503  12
F Građevinarstvo  725  10
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  585  5
H Prijevoz i skladištenje  869  7
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 406  10
J Informacije i komunikacije  510  2
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  338  1
L Poslovanje nekretninama  541  3
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  465  7
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  532  17
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  581  1
P Obrazovanje  659  1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 354  10
R Umjetnost, zabava i rekreacija  708  3
S Ostale uslužne djelatnosti  584  3

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

G.-1. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZA RUJAN 2021. PREMA NKD-u 2007.

G.-2. GODIŠNJE STOPE PROMJENE PROSJEČNIH MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆA ZA RUJAN 2021. PREMA NKD-u 2007.

G.-3. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE PO PLAĆENOM SATU ZA RUJAN 2021. PREMA NKD-u 2007.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

5. PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2021.1) PREMA NKD-u 2007.

       Prosječne isplaćene neto plaće po zaposlenome, kune Indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
za mjesec nominalni realni
VII. VIII. IX. I. - IX. IX. 2021.
VIII. 2021.
IX. 2021.
IX. 2020.
I.-IX. 2021.
I.-IX. 2020.
IX. 2021.
VIII. 2021.
IX. 2021.
IX. 2020.
I.-IX. 2021.
I.-IX. 2020.
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 8 322 8 380 8 307 8 358 99,1 104,4 104,8 98,1 101,1 102,9
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 8 322 8 380 8 307 8 358 99,1 104,4 104,8 98,1 101,1 102,9
84.1 Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice 8 117 8 138 8 167 8 189 100,4 103,7 103,3 99,4 100,4 101,5
84.2 Pružanje usluga zajednici kao cjelini 8 602 8 768 8 548 8 617 97,5 105,1 105,8 96,5 101,7 103,9
84.3 Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja  7 220 7 153 7 199 7 205 100,6 105,6 106,0 99,6 102,2 104,1
P Obrazovanje 7 710 7 782 7 942 7 802 102,1 106,5 107,8 101,1 103,1 105,9
85 Obrazovanje 7 710 7 782 7 942 7 802 102,1 106,5 107,8 101,1 103,1 105,9
85.1 Predškolsko obrazovanje 6 217 6 222 6 231 6 205 100,1 103,6 104,4 99,1 100,3 102,6
85.2 Osnovno obrazovanje 7 505 7 554 7 816 7 621 103,5 106,9 108,7 102,5 103,5 106,8
85.3 Srednje  obrazovanje 7 756 7 948 7 947 7 810 100,0 108,2 109,0 99,0 104,7 107,1
85.4 Visoko obrazovanje 10 502 10 565 10 921 10 721 103,4 107,1 107,9 102,4 103,7 106,0
85.5 Ostalo obrazovanje i poučavanje 5 627 5 615 5 656 5 642 100,7 103,3 105,3 99,7 100,0 103,4
85.6 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju 8 288 7 775 7 863 7 900 101,1 103,7 102,9 100,1 100,4 101,1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalneskrbi 8 692 8 882 8 573 8 804 96,5 106,0 108,4 95,5 102,6 106,5
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 9 424 9 644 9 262 9 547 96,0 106,5 109,5 95,0 103,1 107,6
86.1 Djelatnosti bolnica  9 846 10 137 9 626 10 012 95,0 106,4 109,6 94,1 103,0 107,7
86.2 Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse  8 574 8 598 8 549 8 588 99,4 106,9 109,5 98,4 103,5 107,6
86.9 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite 8 656 8 868 8 542 8 735 96,3 107,7 109,8 95,3 104,3 107,9
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 6 102 6 258 6 106 6 179 97,6 104,1 104,2 96,6 100,8 102,4
87.1 Djelatnosti ustanova za njegu 5 713 5 909 5 731 5 801 97,0 104,4 102,9 96,0 101,1 101,1
87.2 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s  teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima 6 612 6 772 6 696 6 741 98,9 104,5 104,9 97,9 101,2 103,0
87.3 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom 5 689 5 845 5 678 5 756 97,1 104,4 104,4 96,1 101,1 102,6
87.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem   7 227 7 351 7 187 7 304 97,8 102,7 103,8 96,8 99,4 102,0
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 6 047 6 054 6 122 6 106 101,1 103,4 103,0 100,1 100,1 101,2
88.1 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom 5 261 5 199 5 256 5 308 101,1 104,6 107,1 100,1 101,3 105,2
88.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 6 099 6 113 6 181 6 159 101,1 103,4 102,7 100,1 100,1 100,9

1) Zbog zahtjeva korisnika objavljujemo dopunu redovitog Priopćenja koje se objavljuje svaka tri mjeseca. Podaci su iskazani na razini skupine (tri znamenke) za područja O, P i Q NKD-a 2007.

6. PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2021.1) PREMA NKD-u 2007.

      Prosječne bruto plaće po zaposlenome, kune Indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
za mjesec nominalni indeksi realni indeksi
VII. VIII. IX. I. - IX. IX. 2021.
VIII. 2021.
IX. 2021.
IX. 2020.
I.-IX. 2021.
I.-IX. 2020.
IX. 2021.
VIII. 2021.
IX. 2021.
IX. 2020.
I.-IX. 2021.
I.-IX. 2020.
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 11 132 11 283 11 102 11 194 98,4 102,7 103,1 97,4 99,4 101,3
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 11 132 11 283 11 102 11 194 98,4 102,7 103,1 97,4 99,4 101,3
84.1 Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice 11 014 11 072 11 052 11 129 99,8 101,4 101,2 98,8 98,2 99,4
84.2 Pružanje usluga zajednici kao cjelini 11 381 11 691 11 308 11 412 96,7 103,6 104,4 95,7 100,3 102,6
84.3 Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja  9 702 9 692 9 660 9 687 99,7 104,6 104,7 98,7 101,3 102,8
P Obrazovanje 10 463 10 619 10 636 10 499 100,2 105,2 106,0 99,2 101,8 104,1
85 Obrazovanje 10 463 10 619 10 636 10 499 100,2 105,2 106,0 99,2 101,8 104,1
85.1 Predškolsko obrazovanje 8 231 8 265 8 210 8 188 99,3 102,5 103,1 98,3 99,2 101,3
85.2 Osnovno obrazovanje 10 044 10 098 10 104 9 971 100,1 106,1 107,1 99,1 102,7 105,2
85.3 Srednje  obrazovanje 10 649 10 956 10 939 10 730 99,8 107,1 107,8 98,8 103,7 105,9
85.4 Visoko obrazovanje 14 756 15 134 15 376 15 116 101,6 104,4 105,0 100,6 101,1 103,1
85.5 Ostalo obrazovanje i poučavanje 7 442 7 423 7 483 7 461 100,8 102,5 104,6 99,8 99,2 102,8
85.6 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju 11 480 10 668 10 679 10 768 100,1 102,3 101,3 99,1 99,0 99,5
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 11 881 12 194 11 625 12 017 95,3 104,1 106,7 94,4 100,8 104,8
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 13 002 13 365 12 677 13 157 94,9 104,5 107,7 94,0 101,2 105,8
86.1 Djelatnosti bolnica  13 658 14 118 13 225 13 871 93,7 104,0 107,5 92,8 100,7 105,6
86.2 Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse  11 722 11 808 11 629 11 715 98,5 105,3 108,2 97,5 101,9 106,3
86.9 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite 11 698 12 078 11 532 11 834 95,5 106,6 108,8 94,6 103,2 106,9
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 7 851 8 095 7 792 7 930 96,3 103,3 103,1 95,3 100,0 101,3
87.1 Djelatnosti ustanova za njegu 7 215 7 496 7 202 7 347 96,1 103,7 102,0 95,1 100,4 100,2
87.2 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s  teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima 8 564 8 804 8 540 8 662 97,0 103,6 103,5 96,0 100,3 101,7
87.3 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom 7 236 7 484 7 200 7 333 96,2 103,9 103,7 95,2 100,6 101,9
87.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem   9 645 9 872 9 459 9 670 95,8 101,2 101,9 94,9 98,0 100,1
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 7 915 7 954 7 975 7 961 100,3 102,4 101,7 99,3 99,1 99,9
88.1 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom 6 863 6 768 6 846 6 935 101,2 103,7 106,8 100,2 100,4 104,9
88.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 7 985 8 036 8 052 8 029 100,2 102,3 101,3 99,2 99,0 99,5

1) Zbog zahtjeva korisnika objavljujemo dopunu redovitog Priopćenja koje se objavljuje svaka tri mjeseca. Podaci su iskazani na razini skupine (tri znamenke) za područja O, P i Q NKD-a 2007.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Neoporezivi primici koje je zaposlenik primio iskazani su u tablici 4.

Obuhvaćeni su sljedeći neoporezivi primici, prema šiframa obrasca JOPPD:

šifra 21 − dar djetetu do 15 godina starosti i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa
šifra 22 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)
šifra 24 – pomorski dodatak, do propisanog iznosa
šifra 25 – naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa
šifra 26 – otpremnine, do propisanog iznosa
šifra 60 – nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanog iznosa
šifra 61 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za prethodna porezna razdoblja (naknadne isplate)
šifra 62 – trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika iz članka 7. stavka 35. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 63 – novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)
šifra 64 – troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju povremene sezonske poslove u poljoprivredi iz članka 6. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 65 – novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, do propisanog iznosa
šifra 66 – troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije, do propisanog iznosa
šifra 67 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem
šifra 68 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika
šifra 69 – naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam
šifra 70 – naknade za troškove redovite skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama (vrtići i sl.)
šifra 71 – premije dopunskoga i dodatnoga zdravstvenog osiguranja – u primjeni od 2020.

Od siječnja 2016. podaci nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.


Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i sl.).

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnoga vremena.

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata ukupnim brojem plaćenih sati.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

Realni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto i bruto plaća indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

Medijalna mjesečna neto i bruto plaća izračunava se određivanjem sredine nakon rangiranja plaća zaposlenih, od najniže do najviše, te pokazuje da 50% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od tog iznosa (medijana), a 50% zaposlenih prima jednaku ili veću od tog iznosa (medijana).

Kvartilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom   plaća zaposlenih na četiri jednaka dijela nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 25%, 50%, 75% i 100% plaća zaposlenih. Mogu se podijeliti na prvi (donji) kvartil, drugi kvartil (medijan), treći (gornji) kvartil i četvrti kvartil.

Prvi (donji) kvartil pokazuje da 25% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvoga kvartila, a 75% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od prvoga kvartila.

Treći (gornji) kvartil pokazuje da 75% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od trećega kvartila, a 25% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od trećega kvartila.

Decilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na deset jednakih dijelova nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% i 100% plaća zaposlenih.

U prvom decilu nalaze se zaposleni koji imaju najniže mjesečne plaće i pokazuje da 10% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvog decila, a 90% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od tog iznosa. U drugom decilu nalaze se zaposleni koji primaju plaću veću od onih koji se nalaze u prvom decilu i manju od onih koji se nalaze u trećem decilu itd.

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
z podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Katarina Litva, Zdenka Mandarić i Snježana Varga


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti