Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 17. siječnja 2022.
CIJ-2021-1-1/12

ISSN 1334-0557

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2021.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u prosincu 2021. u odnosu na studeni 2021. u prosjeku su ostale na istoj razini. U odnosu na prosinac 2020., tj. na godišnjoj razini, u prosjeku su više za 5,5%, dok su u godišnjem prosjeku više za 2,6%.

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u prosincu 2021. u odnosu na studeni 2021. najviše su porasle cijene Hrane i bezalkoholnih pića, koje su u prosjeku više za 1,4%, cijene Pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja kućanstva te cijene Raznih dobara i usluga, koje su u prosjeku po svakoj skupini više za 0,7%, cijene Prijevoza te cijene Restorana i hotela, koje su u prosjeku po svakoj skupini više za 0,4%, cijene Rekreacije i kulture, koje su u prosjeku više za 0,3%, i cijene Alkoholnih pića i duhana, koje su u prosjeku više za 0,1%.

Porast indeksa potrošačkih cijena u prosincu 2021. u odnosu na studeni 2021. ublažile su cijene Odjeće i obuće, koje su u prosjeku niže za 8,2%, i cijene Stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, koje su u prosjeku niže za 0,2%.

Istodobno su cijene Zdravlja, cijene Komunikacija i cijene Obrazovanja u prosincu 2021. u odnosu na studeni 2021. u prosjeku ostale na razini cijena iz studenoga 2021.

Najveći doprinos porastu indeksa potrošačkih cijena u prosincu 2021. u odnosu na studeni 2021. imale su cijene Hrane i bezalkoholnih pića (za 0,38%), a najveći doprinos padu indeksa imale su cijene Odjeće i obuće (za -0,47%).

U sklopu indeksa potrošačkih cijena, cijene Dobara u prosincu 2021. u odnosu na studeni 2021. u prosjeku su ostale na razini cijena iz studenoga 2021., dok su cijene Usluga u prosjeku više za 0,3%.

1. INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2021.

    COICOP Struktura
(%)
XII. 2021.
Ø 2015.
XII. 2021.
XII. 2020.
XII. 2021.
XI. 2021.
Ø 2021.
Ø 2020.
00 Indeks potrošačkih cijena – ukupno 100,00 107,8 105,5 100,0 102,6
01 Hrana i bezalkoholna pića 27,20 111,5 107,9 101,4 101,6
01.1 Hrana 24,65 111,2 108,1 101,3 101,6
01.1.1 Kruh i žitarice 4,69 115,4 110,4 101,5 102,9
01.1.2 Meso 7,18 107,8 104,1 100,6 99,5
01.1.3 Riba i plodovi mora 0,94 107,3 104,3 103,1 99,6
01.1.4 Mlijeko, sir i jaja 3,91 111,2 109,9 100,2 102,0
01.1.5 Ulja i masti 0,89 126,2 121,9 98,3 110,6
01.1.6 Voće 1,84 107,4 108,9 103,3 100,8
01.1.7 Povrće 2,37 112,5 111,6 104,4 102,3
01.1.8 Šećer, džem, med, čokolada i slatkiši 1,55 105,9 105,7 100,5 101,1
01.1.9 Prehrambeni proizvodi, d. n. 1,28 115,7 104,8 101,3 102,4
01.2 Bezalkoholna pića 2,55 114,9 105,7 102,6 102,2
01.2.1 Kava, čaj i kakao 1,06 113,8 110,4 105,7 101,3
01.2.2 Mineralna voda, osvježavajuća pića, sokovi od voća i povrća 1,49 115,7 102,3 100,3 102,9
02 Alkoholna pića i duhan 5,20 122,4 105,9 100,1 105,9
02.1 Alkoholna pića 1,15 109,6 101,8 100,7 101,3
02.1.1 Jaka alkoholna pića 0,18 111,4 100,0 99,8 102,3
02.1.2 Vino 0,41 112,6 104,5 101,3 101,3
02.1.3 Pivo 0,56 106,6 100,4 100,4 101,0
02.2 Duhan 4,05 126,6 107,1 100,0 107,3
03 Odjeća i obuća 5,68 102,3 103,7 91,8 99,9
03.1 Odjeća 3,98 105,3 103,7 91,7 100,3
03.1.1 Materijal za izradu odjeće 0,01 103,8 98,7 99,7 100,3
03.1.2 Odjeća 3,88 105,4 103,7 91,6 100,4
03.1.3 Ostali odjevni predmeti i odjevni dodaci 0,06 95,4 100,4 94,2 97,9
03.1.4 Čišćenje, popravak i iznajmljivanje odjeće 0,03 104,8 100,8 100,0 100,0
03.2 Obuća 1,70 96,3 103,7 92,0 98,8
03.2.1 Cipele i ostala obuća 1,70 96,2 103,7 91,9 98,8
04 Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva 17,73 102,1 103,2 99,8 101,6
04.1 Stvarne najamnine za stanovanje 0,87 110,3 102,1 100,7 100,5
04.3 Održavanje i popravci stambenog objekta 0,91 117,8 107,0 100,6 105,0
04.3.1 Proizvodi za održavanje i popravke stambenog objekta 0,42 114,5 108,5 100,5 104,3
04.3.2 Usluge za održavanje i popravke stambenog objekta 0,49 125,5 105,7 100,7 105,7
04.4 Opskrba vodom i razne komunalne usluge za stambeni objekt 5,40 109,0 100,1 100,0 100,5
04.4.1 Opskrba vodom 2,56 106,1 100,0 100,0 100,0
04.4.2 Odvoz smeća i otpada 0,96 105,2 99,2 100,0 101,3
04.4.3 Odvodnja otpadnih voda 1,25 115,4 100,0 100,0 100,1
04.4.4 Ostale usluge za stambeni objekt, d. n. 0,63 115,2 101,8 100,1 102,0
04.5 Električna energija, plin i ostala goriva 10,55 97,6 104,6 99,6 101,9
04.5.1 Električna energija 5,50 98,3 100,8 100,0 100,3
04.5.2 Plin 2,23 98,2 111,4 98,3 108,8
04.5.3 Tekuća goriva 0,18 118,5 146,8 94,7 134,3
04.5.4 Kruta goriva 2,27 95,4 104,6 100,4 97,4
04.5.5 Toplinska energija 0,37 98,9 99,8 100,0 99,7
05 Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva 5,17 105,4 104,0 100,7 101,0
05.1 Namještaj i pokućstvo, tepisi i druge podne obloge 1,31 108,4 104,0 100,4 101,1
05.1.1 Namještaj i pokućstvo 1,25 108,6 104,0 100,3 101,2
05.1.2 Tepisi i ostale podne prostirke 0,05 101,7 104,5 102,6 99,5
05.1.3 Popravci namještaja, pokućstva i podnih prostirki 0,01 118,1 104,7 100,0 102,4
05.2 Tekstilni proizvodi za kućanstvo 0,23 93,2 100,6 99,6 98,9
05.3 Kućanski aparati 0,87 104,6 103,8 100,6 101,9
05.3.1 Veliki kućanski aparati, električni ili neelektrični 0,75 104,9 104,0 100,5 101,9
05.3.2 Mali električni kućanski aparati 0,10 103,2 102,4 101,3 102,3
05.3.3 Popravak kućanskih aparata 0,02 100,4 100,8 100,2 99,3
05.4 Stakleno i stolno posuđe te kućanski pribor 0,18 103,7 103,2 99,5 98,8
05.5 Alati i oprema za kuću i vrt 0,42 103,2 101,5 100,2 99,8
05.5.1 Veći alati i oprema 0,18 114,9 101,7 100,4 100,4
05.5.2 Mali alati i razni pribor 0,24 94,9 101,4 100,0 99,4
05.6 Dobra i usluge za redovito održavanje kućanstva 2,16 106,0 105,0 101,2 101,3
05.6.1 Potrošna dobra za održavanje kućanstva 1,98 105,6 104,8 101,3 101,2
05.6.2 Usluge pomoći u domaćinstvu i kućanske usluge 0,18 110,4 107,0 100,7 102,3
06 Zdravlje 3,09 105,3 99,7 100,0 100,8
06.1 Medicinski proizvodi, pomagala i oprema 2,03 102,5 99,1 100,0 99,5
06.1.1 Farmaceutski proizvodi 1,71 102,4 99,0 100,2 99,2
06.1.2 Ostali medicinski proizvodi 0,02 99,6 90,7 99,8 97,7
06.1.3 Terapeutska pomagala i oprema 0,30 103,4 100,2 98,5 101,2
06.2 Izvanbolničke usluge 0,91 110,8 101,1 100,2 103,8
06.2.1 Medicinske usluge 0,27 112,5 101,1 100,3 102,3
06.2.2 Stomatološke usluge 0,49 110,4 100,7 100,1 105,1
06.2.3 Paramedicinske usluge 0,15 110,0 102,3 100,1 102,3
06.3 Bolničke usluge 0,15 116,3 100,0 100,0 100,0
07 Prijevoz 13,30 109,9 111,4 100,4 108,2
07.1 Kupnja vozila 3,26 93,9 104,2 100,8 100,2
07.1.1 Motorna vozila 3,19 93,1 104,2 100,8 100,1
07.1.2 Motocikli 0,01 116,1 102,7 99,0 102,3
07.1.3 Bicikli 0,06 123,4 102,9 100,3 106,4
07.2 Održavanje osobnih prijevoznih sredstava 9,05 115,2 115,0 100,2 111,6
07.2.1 Rezervni dijelovi i pribor za osobna prijevozna sredstva 0,90 111,7 103,8 100,6 103,1
07.2.2 Goriva i maziva za osobna prijevozna sredstva 5,87 119,6 122,5 100,2 116,8
07.2.3 Održavanje i popravci osobnih prijevoznih sredstava 0,96 110,5 101,4 100,2 104,9
07.2.4 Ostale usluge povezane s osobnim prijevoznim sredstvima 1,32 101,6 99,8 100,0 99,8
07.3 Usluge prijevoza 0,99 100,7 101,7 101,3 103,7
07.3.1 Željeznički putnički prijevoz 0,11 94,6 100,0 100,0 100,0
07.3.2 Cestovni putnički prijevoz 0,60 99,9 103,0 100,2 100,9
07.3.3 Zračni putnički prijevoz 0,10 109,8 98,7 114,2 120,7
07.3.4 Putnički pomorski prijevoz i prijevoz unutarnjim vodnim putovima 0,03 92,1 100,0 100,0 106,1
07.3.5 Kombinirani prijevoz putnika 0,15 93,6 100,0 100,0 100,0
08 Komunikacija 6,16 98,8 101,4 100,0 101,1
08.1 Poštanske usluge 0,08 140,1 123,5 100,0 124,1
08.2 Telefonska i telefaks oprema 0,35 92,9 105,1 100,7 100,8
08.3 Telefonske i telefaks usluge 5,73 98,5 100,8 100,0 100,8
09 Rekreacija i kultura 5,34 105,0 102,6 100,3 101,7
09.1 Audiovizualna i fotooprema i informatička oprema 0,64 96,7 104,5 101,0 101,6
09.1.1 Oprema za prijam, snimanje i reprodukciju zvuka i slike 0,30 92,2 105,3 100,8 101,3
09.1.2 Fotografska i kinematografska oprema i optički instrumenti 0,05 107,2 105,5 100,6 103,6
09.1.3 Informatička oprema za obradu podataka 0,26 101,2 104,0 101,3 102,3
09.1.4 Mediji za snimanje 0,02 88,0 98,3 101,5 94,2
09.3 Ostali predmeti i oprema za rekreaciju, vrtove i kućne ljubimce 1,42 108,1 102,6 100,0 101,5
09.3.1 Igre, igračke i hobiji 0,16 95,7 101,7 98,0 99,7
09.3.2 Oprema za sport, kampiranje i rekreaciju na otvorenom 0,12 96,3 100,4 100,3 100,0
09.3.3 Vrtovi, biljke i cvijeće 0,47 109,2 104,6 100,3 103,1
09.3.4 Kućni ljubimci i proizvodi za kućne ljubimce 0,52 114,7 102,3 100,4 101,4
09.3.5 Veterinarske i ostale usluge za kućne ljubimce 0,15 98,8 100,0 100,0 100,0
09.4 Rekreativne i kulturne usluge 1,92 103,0 101,5 100,0 101,3
09.4.1 Rekreativne i sportske usluge 0,33 94,0 100,7 97,8 102,5
09.4.2 Kulturne usluge 1,59 104,8 101,7 100,5 101,0
09.5 Novine, knjige i pribor za pisanje 0,94 109,6 103,8 100,4 103,7
09.5.1 Knjige 0,41 92,9 105,3 100,1 107,3
09.5.2 Novine i periodika 0,34 134,0 102,7 100,3 100,8
09.5.3 Razni tiskani materijal 0,01 108,3 99,9 100,0 100,3
09.6 Paket-aranžmani 0,41 104,5 102,0 101,2 101,4
10 Obrazovanje 0,81 102,3 100,5 100,0 100,5
11 Restorani i hoteli 3,69 119,8 104,5 100,4 102,9
11.1 Ugostiteljske usluge 3,33 121,4 104,4 100,2 102,8
11.1.1 Restorani, kafići i slično 3,05 122,4 104,6 100,3 103,0
11.1.2 Kantine 0,28 112,9 101,1 100,0 100,5
11.2 Usluge smještaja 0,36 105,5 105,6 101,7 104,5
12 Razna dobra i usluge 6,63 106,4 102,2 100,7 100,9
12.1 Osobna njega 3,91 105,8 102,4 100,5 100,8
12.1.1 Frizerski saloni i centri za uljepšavanje 1,19 108,4 101,5 99,9 102,2
12.1.2 Električni uređaji za osobnu njegu 0,01 102,5 101,3 98,0 100,1
12.1.3 Ostali uređaji, predmeti i proizvodi za osobnu njegu 2,71 104,8 102,8 100,8 100,2
12.3 Osobni predmeti, d. n. 0,28 102,0 103,8 100,3 100,7
12.3.1 Nakit, zidni, stolni i ručni satovi 0,03 127,8 102,4 100,3 107,7
12.4 Socijalna zaštita 0,17 107,5 99,4 100,0 99,7
12.5 Osiguranje 1,12 105,4 102,5 102,4 100,6
12.5.2 Osiguranje povezano sa stambenim objektom 0,06 105,5 101,9 100,0 102,8
12.5.3 Zdravstveno osiguranje 0,33 100,0 107,6 107,6 98,8
12.5.4 Osiguranje povezano s prijevozom 0,73 108,3 100,2 100,2 101,4
12.6 Financijske usluge, d. n. 0,58 122,7 106,8 100,0 108,4
12.7 Ostale usluge, d. n. 0,57 101,3 95,4 100,0 96,2

 

G-1. MJESEČNI INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2021.

2. INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA PO POSEBNIM SKUPINAMA U PROSINCU 2021.

    Struktura
(%)
XII. 2021.
Ø 2015.
XII. 2021.
XII. 2020.
XII. 2021.
XI. 2021.
Ø 2021.
Ø 2020.
Dobra 74,79 108,0 106,7 100,0 102,8
Usluge 25,21 107,0 101,7 100,3 101,7
Ukupno bez energije 83,58 108,3 104,4 100,1 101,6
Ukupno bez energije i hrane 58,93 107,1 102,9 99,6 101,6
Ukupno bez energije, hrane, pića i duhana 51,18 105,4 102,4 99,3 101,2
Ukupno bez energije i neprerađenih prehrambenih proizvoda 74,98 108,5 103,9 99,8 101,7
Dobra bez električne energije 69,29 108,8 107,2 100,0 103,0
Dobra bez električne energije i vode 66,73 108,9 107,5 100,0 103,2
Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije 25,97 103,6 103,1 98,5 100,6
Energija 16,42 105,3 111,0 99,8 107,2
Hrana, piće i duhan 32,40 113,2 107,5 101,2 102,3
Dobra bez hrane, pića i duhana 42,39 104,2 106,1 99,0 103,2
Neprerađeni prehrambeni proizvodi 8,60 107,3 109,0 102,7 100,6
Prerađeni prehrambeni proizvodi 23,81 115,7 107,0 100,7 102,93. INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA

Ø 2015. = 100

    I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Ukupno
1998. 63,7 64,0 64,3 64,6 65,3 65,3 65,0 64,9 65,2 65,2 65,4 65,7
1999. 66,3 66,6 66,8 67,0 67,8 67,7 68,0 67,8 67,9 68,1 67,8 68,2
2000. 68,8 69,1 69,5 69,9 70,1 70,8 71,3 71,2 71,4 71,6 71,7 71,9
2001. 72,1 72,5 72,4 73,4 74,0 73,9 73,1 73,6 73,8 73,4 73,4 73,7
2002. 74,4 74,3 74,3 74,5 74,9 74,5 74,2 74,1 74,5 74,6 74,7 75,0
2003. 75,4 75,6 75,9 75,7 75,9 75,6 75,7 75,8 75,9 75,9 76,1 76,3
2004. 77,0 77,0 77,0 77,2 77,7 77,5 77,2 77,2 77,1 77,4 77,8 78,4
2005. 78,6 79,5 80,1 79,9 79,8 79,7 79,5 79,6 80,0 80,6 80,8 81,2
2006. 81,7 82,3 82,4 82,6 83,0 83,0 82,3 82,3 82,3 82,3 82,8 82,9
2007. 83,1 83,4 83,9 84,5 84,9 84,6 84,0 84,5 85,5 85,8 86,7 87,7
2008. 88,3 88,2 88,7 89,3 90,3 91,0 91,1 90,8 91,0 90,9 90,7 90,2
2009. 91,3 91,9 92,1 92,8 92,8 92,8 92,2 92,1 91,9 92,0 92,4 91,9
2010. 92,3 92,5 92,9 93,3 93,5 93,5 93,1 92,9 93,2 93,3 93,5 93,6
2011. 94,1 94,6 95,3 95,5 95,8 95,4 94,9 94,8 95,2 95,8 96,0 95,6
2012. 95,2 95,8 97,2 98,0 99,6 99,0 98,1 98,6 99,9 100,4 100,2 100,0
2013. 100,2 100,5 100,8 101,2 101,2 101,0 100,3 100,5 101,1 100,6 100,5 100,3
2014. 100,3 99,9 100,4 100,7 100,9 100,6 100,2 100,2 100,9 101,0 100,7 99,8
2015. 99,3 99,5 100,5 100,6 101,0 100,6 99,8 99,6 100,0 100,1 99,8 99,2
2016. 98,5 98,2 98,8 98,9 99,1 99,0 98,3 98,1 99,1 99,5 99,6 99,4
2017. 99,3 99,5 99,9 100,3 100,2 99,7 99,0 99,0 100,5 100,9 101,0 100,6
2018. 100,4 100,3 100,9 101,7 102,1 102,1 101,1 101,1 101,9 102,5 102,3 101,5
2019. 100,6 100,8 101,9 102,4 103,0 102,7 102,2 101,9 102,7 103,2 103,0 102,9
2020. 102,6 102,3 102,5 102,3 102,4 102,5 102,0 101,8 102,7 103,1 102,8 102,2
2021. 102,3 102,6 103,7 104,4 104,6 104,6 104,8 105,0 106,0 107,0 107,8 107,8
Dobra1)
1998. 66,2 66,4 66,5 66,8 67,0 66,8 66,3 66,2 66,5 66,5 66,7 67,0
1999. 67,6 68,0 68,3 68,5 68,7 68,4 68,8 68,5 68,7 68,8 68,5 69,1
2000. 69,7 70,1 70,6 70,9 71,0 71,9 72,2 72,0 72,4 72,5 72,6 72,9
2001. 73,0 73,5 73,4 74,4 75,2 75,0 74,0 73,9 74,1 73,6 73,5 73,8
2002. 74,4 74,3 74,2 74,4 74,7 74,0 73,6 73,6 74,0 74,2 74,2 74,6
2003. 75,1 75,3 75,7 75,4 75,5 75,0 74,8 74,8 75,4 75,5 75,7 75,8
2004. 76,7 76,5 76,5 76,7 77,1 76,6 75,9 76,0 76,0 76,5 77,0 77,7
2005. 77,9 79,0 79,7 79,4 79,3 79,0 78,5 78,5 79,4 79,9 79,9 80,4
2006. 80,9 81,5 81,7 82,0 82,4 82,1 81,1 81,0 81,2 81,3 81,9 81,9
2007. 82,1 82,3 82,9 83,7 84,1 83,5 82,6 83,1 84,6 85,1 86,1 87,4
2008. 87,9 87,6 88,2 88,9 90,0 90,6 90,4 90,0 90,5 90,5 90,3 89,6
2009. 90,4 91,1 91,3 92,2 92,2 92,0 90,9 90,7 90,7 91,0 91,4 90,7
2010. 91,2 91,4 91,9 92,6 92,7 92,3 91,5 91,3 92,1 92,4 92,7 92,8
2011. 93,4 93,9 94,9 95,1 95,6 94,8 94,0 93,9 94,9 95,7 95,9 95,5
2012. 95,1 95,8 97,3 98,3 100,2 99,3 98,0 98,6 100,5 101,0 100,8 100,8
2013. 100,8 101,1 101,6 102,0 102,1 101,8 100,9 101,1 101,9 101,4 101,3 101,0
2014. 100,9 100,5 101,1 101,5 101,7 101,1 100,5 100,2 101,1 101,3 100,9 99,8
2015. 99,1 99,5 100,8 100,9 101,3 100,8 99,7 99,4 99,7 100,0 99,8 99,0
2016. 98,0 97,6 98,5 98,6 99,0 98,8 97,6 97,3 98,9 99,5 99,6 99,3
2017. 99,2 99,5 100,0 100,6 100,4 99,4 98,4 98,4 100,4 101,1 101,1 100,6
2018. 100,3 100,2 101,1 102,0 102,5 102,2 100,7 100,6 101,8 102,8 102,5 101,4
2019. 100,1 100,5 101,9 102,5 103,3 102,7 101,8 101,3 102,5 103,1 103,0 102,7
2020. 102,3 101,8 102,2 101,6 101,8 101,8 100,8 100,6 101,9 102,4 102,0 101,2
2021. 101,3 101,6 103,2 104,0 104,1 104,0 104,0 104,2 105,7 107,1 108,0 108,0
Usluge1)
1998. 54,9 55,5 56,5 57,0 59,2 60,0 60,1 60,1 60,2 60,4 60,6 60,6
1999. 61,4 61,4 61,4 61,5 64,0 64,5 64,8 64,8 64,7 64,9 64,6 64,6
2000. 65,1 65,3 65,3 65,8 66,5 66,6 67,6 67,8 67,7 67,7 68,1 68,2
2001. 68,3 68,4 68,0 69,1 69,1 69,4 69,6 72,4 72,4 72,5 72,5 72,8
2002. 73,9 74,2 74,5 74,7 75,3 76,1 76,3 75,9 76,1 76,1 76,5 76,2
2003. 76,3 76,5 76,7 76,7 77,1 77,5 79,0 79,0 77,6 77,4 77,5 77,8
2004. 78,1 78,5 78,7 78,7 79,9 80,4 81,3 81,5 80,9 80,4 80,5 80,6
2005. 80,8 81,1 81,2 81,4 81,8 82,2 83,1 83,2 82,3 82,9 83,5 83,9
2006. 84,7 85,4 85,4 85,3 85,7 86,3 87,0 87,4 86,8 86,5 86,6 86,7
2007. 87,3 87,7 87,9 87,8 88,2 88,8 89,7 90,3 89,2 88,8 88,9 89,1
2008. 89,9 90,3 90,6 90,9 91,4 92,6 93,7 94,1 93,0 92,4 92,6 92,8
2009. 94,9 95,2 95,1 94,9 95,2 96,2 97,4 97,8 96,5 96,2 96,3 96,5
2010. 96,8 97,0 96,9 96,4 96,9 98,0 99,3 99,5 97,5 97,0 96,9 96,8
2011. 96,9 97,1 97,1 97,2 97,0 97,7 98,6 98,2 96,6 96,3 96,2 95,8
2012. 95,7 95,8 96,9 97,1 97,7 98,2 98,6 98,7 98,1 98,4 98,0 97,7
2013. 98,3 98,4 98,4 98,6 98,2 98,4 98,7 98,4 98,3 98,2 98,1 98,1
2014. 98,3 98,2 98,2 98,3 98,5 98,9 99,3 100,0 100,0 100,0 99,8 99,9
2015. 99,8 99,8 99,7 99,7 99,7 99,9 100,3 100,4 100,9 100,1 99,8 99,9
2016. 99,9 99,8 99,7 99,9 99,5 99,9 100,3 100,4 99,9 99,7 99,6 99,8
2017. 99,7 99,7 99,7 99,6 99,7 100,7 100,8 101,0 100,8 100,6 100,6 100,7
2018. 100,7 100,7 100,7 100,9 101,0 101,7 102,3 102,4 102,2 101,8 101,6 101,9
2019. 101,9 101,8 101,9 102,2 102,3 103,0 103,6 103,7 103,4 103,4 103,3 103,4
2020. 103,7 103,7 103,6 104,1 104,1 104,6 105,3 105,2 104,9 105,0 105,2 105,2
2021. 105,3 105,5 105,4 105,6 105,9 106,2 107,1 107,4 106,8 106,7 106,7 107,0

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

4. INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA, UKUPNO

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Mjesečni indeksi (prethodni mjesec = 100)
2000. 100,9 100,5 100,5 100,5 100,4 101,0 100,6 99,8 100,4 100,2 100,2 100,4
2001. 100,2 100,5 99,8 101,4 100,9 99,8 99,0 100,7 100,2 99,5 99,9 100,4
2002. 101,0 99,9 100,0 100,3 100,5 99,4 99,7 99,9 100,4 100,2 100,2 100,4
2003. 100,5 100,2 100,5 99,7 100,3 99,6 100,1 100,1 100,2 100,0 100,2 100,3
2004. 101,0 99,9 100,1 100,2 100,7 99,7 99,6 100,1 99,8 100,4 100,5 100,7
2005. 100,3 101,1 100,7 99,8 100,0 99,9 99,8 100,1 100,5 100,7 100,2 100,5
2006. 100,6 100,8 100,1 100,2 100,5 99,9 99,2 100,1 100,0 100,0 100,6 100,0
2007. 100,3 100,3 100,6 100,7 100,5 99,6 99,4 100,6 101,2 100,3 101,0 101,2
2008. 100,7 99,9 100,6 100,7 101,1 100,7 100,1 99,7 100,2 99,9 99,9 99,4
2009. 101,2 100,6 100,2 100,8 100,0 100,1 99,3 99,9 99,8 100,1 100,4 99,4
2010. 100,5 100,2 100,4 100,4 100,2 99,9 99,6 99,8 100,3 100,1 100,3 100,0
2011. 100,6 100,5 100,8 100,2 100,3 99,5 99,5 99,9 100,4 100,6 100,2 99,6
2012. 99,6 100,6 101,5 100,8 101,7 99,4 99,0 100,5 101,4 100,4 99,8 99,9
2013. 100,1 100,3 100,3 100,4 100,0 99,8 99,4 100,1 100,6 99,6 99,9 99,8
2014. 99,9 99,7 100,5 100,3 100,2 99,7 99,6 99,9 100,7 100,1 99,7 99,1
2015. 99,5 100,2 101,0 100,1 100,4 99,7 99,2 99,8 100,4 100,1 99,7 99,4
2016. 99,3 99,7 100,7 100,1 100,2 99,9 99,3 99,8 101,1 100,4 100,0 99,8
2017. 99,9 100,2 100,3 100,5 99,8 99,5 99,3 100,0 101,5 100,4 100,0 99,7
2018. 99,8 99,9 100,6 100,7 100,4 100,0 99,1 100,0 100,8 100,6 99,7 99,2
2019. 99,1 100,2 101,0 100,6 100,6 99,7 99,5 99,7 100,8 100,4 99,9 99,9
2020. 99,7 99,7 100,2 99,8 100,1 100,1 99,5 99,9 100,8 100,4 99,7 99,4
2021. 100,1 100,3 101,1 100,7 100,1 100,0 100,2 100,2 101,0 101,0 100,7 100,0
Godišnji indeksi (isti mjesec prethodne godine = 100) 
2000. 103,7 103,8 104,0 104,3 103,5 104,7 104,8 104,9 105,2 105,2 105,8 105,5
2001. 104,8 104,8 104,1 105,0 105,5 104,3 102,6 103,5 103,3 102,6 102,3 102,4
2002. 103,2 102,5 102,7 101,6 101,2 100,8 101,5 100,7 100,9 101,6 101,8 101,8
2003. 101,4 101,7 102,2 101,6 101,4 101,5 102,0 102,2 101,9 101,8 101,8 101,7
2004. 102,1 101,8 101,4 101,9 102,4 102,5 101,9 102,0 101,6 102,0 102,3 102,7
2005. 102,0 103,3 103,9 103,5 102,8 102,9 103,1 103,1 103,8 104,1 103,8 103,6
2006. 103,9 103,6 103,0 103,5 104,0 104,0 103,4 103,4 102,8 102,1 102,5 102,0
2007. 101,8 101,2 101,8 102,3 102,2 101,9 102,1 102,6 103,9 104,3 104,6 105,8
2008. 106,2 105,8 105,7 105,7 106,4 107,6 108,4 107,4 106,4 105,9 104,7 102,9
2009. 103,4 104,2 103,8 103,9 102,7 102,1 101,2 101,5 101,0 101,3 101,8 101,9
2010. 101,1 100,7 100,9 100,6 100,8 100,7 101,0 100,9 101,4 101,4 101,2 101,8
2011. 101,9 102,2 102,6 102,4 102,5 102,0 101,9 102,0 102,2 102,6 102,6 102,1
2012. 101,2 101,3 102,0 102,6 103,9 103,8 103,4 104,0 105,0 104,8 104,4 104,7
2013. 105,2 104,9 103,7 103,3 101,6 102,0 102,3 101,9 101,1 100,2 100,4 100,3
2014. 100,1 99,4 99,6 99,5 99,8 99,6 99,9 99,7 99,8 100,4 100,2 99,5
2015. 99,1 99,6 100,1 99,9 100,0 100,0 99,6 99,4 99,2 99,1 99,1 99,4
2016. 99,2 98,6 98,3 98,3 98,2 98,4 98,5 98,5 99,1 99,5 99,8 100,2
2017. 100,9 101,4 101,1 101,4 101,1 100,7 100,8 101,0 101,4 101,4 101,4 101,2
2018. 101,1 100,8 101,1 101,3 101,9 102,4 102,1 102,1 101,4 101,6 101,3 100,8
2019. 100,2 100,5 100,9 100,7 100,9 100,6 101,1 100,8 100,8 100,6 100,7 101,4
2020. 102,0 101,5 100,6 99,8 99,4 99,8 99,7 99,9 100,0 99,9 99,8 99,3
2021. 99,7 100,3 101,2 102,1 102,1 102,0 102,8 103,1 103,3 103,8 104,8 105,5
Dvanaestomjesečni prosjek
2000. 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,1 104,1 104,2 104,2 104,3 104,5 104,6
2001. 104,7 104,8 104,8 104,9 105,0 105,0 104,8 104,7 104,5 104,3 104,0 103,8
2002. 103,6 103,4 103,3 103,0 102,7 102,4 102,3 102,1 101,9 101,8 101,7 101,7
2003. 101,5 101,5 101,4 101,4 101,4 101,5 101,6 101,7 101,8 101,8 101,8 101,8
2004. 101,8 101,8 101,8 101,8 101,9 102,0 102,0 101,9 101,9 101,9 102,0 102,1
2005. 102,0 102,2 102,4 102,5 102,5 102,6 102,7 102,8 102,9 103,1 103,2 103,3
2006. 103,5 103,5 103,4 103,4 103,5 103,6 103,7 103,7 103,6 103,4 103,3 103,2
2007. 103,0 102,8 102,7 102,6 102,5 102,3 102,2 102,1 102,2 102,4 102,6 102,9
2008. 103,3 103,6 104,0 104,3 104,6 105,1 105,6 106,0 106,2 106,3 106,3 106,1
2009. 105,8 105,7 105,5 105,4 105,1 104,6 104,0 103,5 103,1 102,7 102,5 102,4
2010. 102,2 101,9 101,7 101,4 101,2 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1
2011. 101,1 101,2 101,4 101,5 101,7 101,8 101,9 102,0 102,0 102,1 102,2 102,3
2012. 102,2 102,1 102,1 102,1 102,2 102,4 102,5 102,6 102,9 103,1 103,2 103,4
2013. 103,8 104,1 104,2 104,3 104,0 103,9 103,8 103,6 103,3 102,9 102,6 102,2
2014. 101,8 101,3 101,0 100,7 100,5 100,4 100,2 100,0 99,9 99,9 99,9 99,8
2015. 99,7 99,7 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,7 99,6 99,5 99,5
2016. 99,5 99,5 99,3 99,2 99,0 98,9 98,8 98,7 98,7 98,8 98,8 98,9
2017. 99,0 99,2 99,5 99,7 100,0 100,2 100,4 100,6 100,8 100,9 101,1 101,1
2018. 101,2 101,1 101,1 101,1 101,2 101,3 101,4 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5
2019. 101,4 101,4 101,4 101,3 101,2 101,1 101,0 100,9 100,9 100,8 100,7 100,8
2020. 100,9 101,0 101,0 100,9 100,8 100,7 100,6 100,5 100,4 100,4 100,3 100,1
2021. 99,9 99,9 99,9 100,1 100,3 100,5 100,8 101,0 101,3 101,6 102,0 102,6

5. PROSJEČNI GODIŠNJI INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA, UKUPNO

   Prethodna godina = 100 2015. = 100       Prethodna godina = 100 2015. = 100
1998. - 64,9   2010. 101,1 93,1
1999. 104,0 67,5   2011. 102,3 95,2
2000. 104,6 70,6   2012. 103,4 98,5
2001. 103,8 73,3   2013. 102,2 100,7
2002. 101,7 74,5   2014. 99,8 100,5
2003. 101,8 75,8   2015. 99,5 100,0
2004. 102,1 77,4   2016. 98,9 98,9
2005. 103,3 79,9   2017. 101,1 100,0
2006. 103,2 82,5   2018. 101,5 101,5
2007. 102,9 84,9   2019. 100,8 102,3
2008. 106,1 90,0   2020. 100,1 102,4
2009. 102,4 92,2   2021. 102,6 105,0

G-2. MJESEČNI I GODIŠNJI INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA OD PROSINCA 2020. DO PROSINCA 2021.

6. HARMONIZIRANI INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2021., STOPE PROMJENE

      Struktura
(%)
XII. 2021.
  Ø 2015.1)
XII. 2021.
XII. 2020.
XII. 2021.
XI. 2021.
Ø 2021.
 Ø 2020.
00 Harmonizirani indeks potrošačkih cijena – ukupno 100,00 108,31 5,2 0,1 2,7
01 Hrana i bezalkoholna pića 22,14 111,66 8,1 1,5 1,9
02 Alkoholna pića i duhan 7,23 118,90 4,9 0,3 4,7
03 Odjeća i obuća 4,33 102,75 3,6 -8,2 0,0
04 Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva 13,32 103,44 5,9 -0,7 3,8
05 Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva 5,69 104,89 3,7 0,6 0,6
06 Zdravlje 5,49 108,25 -0,3 0,0 0,8
07 Prijevoz 10,94 108,43 9,6 0,5 7,5
08 Komunikacija 5,39 99,37 2,1 0,1 1,5
09 Rekreacija i kultura 8,30 104,22 2,6 0,2 1,5
10 Obrazovanje 1,33 102,19 0,5 0,0 0,5
11 Restorani i hoteli 8,72 112,15 4,7 0,8 2,8
12 Razna dobra i usluge 7,12 107,11 1,9 0,5 0,8

1) Indeksi (prema Uredbi Komisije (EU) br. 2015/2010 od 11. studenoga 2015. zajedničko referentno razdoblje indeksa za HICP jest 2015. = 100).

 

 

7. HARMONIZIRANI INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U EU U STUDENOME 2021.1)

godišnje stope   (nastavak) godišnje stope
  XI. 2021.
XI. 2020. 
     XI. 2021.
XI. 2020. 
Euro area2) 4,9       
EU-27 5,2       
Austrija 4,1   Litva 9,3
Belgija 7,1   Luksemburg 6,3
Bugarska 6,3   Mađarska 7,5
Cipar 4,7   Malta 2,4
Češka 4,8   Nizozemska 5,9
Danska 3,8   Njemačka 6,0
Estonija 8,6   Poljska 7,4
Finska 3,5   Portugal 2,6
Francuska 3,4   Rumunjska 6,7
Grčka 4,0   Slovačka 4,8
Hrvatska 4,7   Slovenija 4,9
Irska 5,4   Španjolska 5,5
Italija 3,9   Švedska 3,9
Letonija 7,4       

1) Izvor: Eurostat, europokazatelji, Priopćenje za studeni 2021., br. 142/2021. od 17. prosinca 2021.
2) Područje eura: Austrija, Belgija, Cipar, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Letonija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Njemačka, Portugal, Slovačka, Slovenija i Španjolska.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Indeks potrošačkih cijena

Definicija

Indeks potrošačkih cijena odražava promjene u razini cijena dobara i usluga koje u tijeku vremena nabavlja, koristi se njima ili ih plaća referentno stanovništvo (privatna kućanstva) radi potrošnje.

Namjena

Indeks potrošačkih cijena može imati različite namjene i služiti za mjerenje inflacije, očuvanje vrijednosti kod ugovora s indeksnim klauzulama (npr. za indeksiranje plaća u kolektivnim ugovorima, indeksiranje mirovina i slično), usporedbu kretanja cijena unutar zemlje između određenih gospodarskih sektora, kao osnova za deflacioniranje pojedinih kategorija nacionalnih računa i drugih statističkih serija te se primjenjuje za analitičke svrhe.

Obuhvat

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj izračunava se na temelju reprezentativne košarice koju čini oko 890 proizvoda. Svakog mjeseca prikuplja se oko 38 000 cijena na unaprijed definiranu uzorku prodajnih mjesta na devet geografskih lokacija.

Obuhvat stanovništva. Obuhvaćena su ukupna privatna kućanstva na domaćem teritoriju bez obzira na tip naselja u kojem se nalaze, njihovu poziciju u raspodjeli dohotka te njihova etnička i demografska obilježja.

Geografski obuhvat. Ponderi obuhvaćaju cijeli teritorij Republike Hrvatske. Cijene se prikupljaju na devet lokacija (gradova) u zemlji (Zagreb, Slavonski Brod, Osijek, Sisak, Rijeka, Pula, Split, Dubrovnik i Varaždin) odabranih prema kriteriju broja stanovnika i reprezentativnosti za pojedinu jedinicu prema NKPJS-u – 2. razina.

Obuhvat proizvoda. Obuhvaćena su sva dobra i usluge koje kupuje referentno stanovništvo radi finalne potrošnje. Nisu obuhvaćeni imputirana stambena renta, izdaci za igre na sreću i usluge životnog osiguranja. Obuhvat dobara i usluga redovito se revidira kako bi se očuvala reprezentativnost košarice proizvoda s obzirom na ukuse potrošača i njihove navike u smislu kupnje. Proizvodi se obvezatno uključuju u izračunavanje indeksa potrošačkih cijena ako je njihov udio u ukupnim izdacima referentnog stanovništva veći od 1/1000.

Snimanje cijena

Većina cijena prikuplja se lokalno, a centralno se prikupljaju nacionalno homogene cijene. Za proizvode čije se cijene snimaju lokalno, snimatelji dobivaju labave specifikacije i u početku samostalno izabiru konkretan proizvod čiju će cijenu snimiti na prodajnome mjestu. Kako bi se osiguralo da snimatelji iz mjeseca u mjesec snimaju cijene istih proizvoda te kako bi se moglo pratiti koje proizvode izabiru na terenu, snimatelji bilježe i unaprijed definiran skup dodatnih obilježja proizvoda. Takav način snimanja omogućuje praćenje promjene kretanja cijena između dvaju razdoblja, ali ne i usporedbu prosječnih cijena između različitih geografskih lokacija.

Za potrebe indeksa potrošačkih cijena većina cijena snima se jedanput na mjesec, radnim danom (cijene se ne snimaju vikendima i praznicima), i to približno istog dana u mjesecu (između 13. i 23. dana u mjesecu). Dva puta na mjesec snimaju se cijene poljoprivrednih proizvoda koji se prodaju na tržnicama te cijene u zračnome putničkom prijevozu. Cijene goriva za osobne automobile, cijene paket-aranžmana, cijene najma apartmana te cijene smještaja u kampovima snimaju se tjedno. Cijene tržišnih najamnina snimaju se tromjesečno, a cijene školskih knjiga i naknada za obrazovanje jedanput na godinu.

Ponderi

Ponderi koji se primjenjuju za izračunavanje indeksa potrošačkih cijena odražavaju relativnu važnost odabranih dobara i usluga u ukupnoj potrošnji rezidentnih kućanstava na domaćem teritoriju.

Osnovni izvor podataka za izradu pondera za izračun indeksa potrošačkih cijena jest Anketa o potrošnji kućanstava, koju Državni zavod za statistiku redovito provodi od 1998. Taj izvor podataka nadopunjen je raspoloživim administrativnim podacima. Za izračunavanje indeksa potrošačkih cijena od siječnja 2021. primjenjuju se ponderi koji se temelje na potrošnji kućanstava iz Ankete o potrošnji kućanstava od 2017., preračunani na cijene u prosincu 2020.

Pandemija bolesti COVID-19 u velikoj je mjeri utjecala na osobnu potrošnju kućanstava i stoga su za izračun pondera u 2021. podaci iz Ankete o potrošnji kućanstava za 2017. dodatno ažurirani procijenjenim podacima nacionalnih računa o izdacima za konačnu potrošnju kućanstava za 2020.

Istodobno su za izračun pondera za harmonizirani indeks potrošačkih cijena upotrijebljeni procijenjeni podaci nacionalnih računa o izdacima za konačnu potrošnju kućanstava za 2020. i nadopunjeni dodatnim raspoloživim izvorima podataka te preračunani na razliku između prosjeka 2020. i prosinca 2020. u skladu s Eurostatovim preporukama.

Klasifikacija

Za klasificiranje proizvoda iz indeksa potrošačkih cijena upotrebljava se Europska klasifikacija osobne potrošnje prema namjeni (ECOICOP).

Izračun indeksa

Izračunavanje indeksa potrošačkih cijena počinje izračunavanjem indeksa elementarnih agregata.

Indeksi elementarnih agregata izračunavaju se kao odnos geometrijskih sredina cijena za svaku geografsku lokaciju. To znači da se cijene proizvoda unutar elementarnog agregata u tekućemu mjesecu stavljaju u odnos s cijenama referentnog razdoblja (prosinac prethodne godine). Iz indeksa elementarnih agregata na razini geografskih lokacija izračunavaju se indeksi elementarnih agregata na nacionalnoj razini primjenom formule za vaganu aritmetičku sredinu.

Indeksi elementarnih agregata na nacionalnoj razini agregiraju se na više razine indeksa primjenom formule Laspeyresova tipa.

Sezonski proizvodi

Pri izračunavanju indeksa za sezonske proizvode primjenjuje se Uredba Komisije (EZ) br. 330/2009 od 22. travnja 2009. (minimalni standardi za sezonske proizvode).

 

Harmonizirani indeks potrošačkih cijena

Definicija

Harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HICP) jest ekonomski pokazatelj koji mjeri promjenu u razini cijena dobara i usluga koje u tijeku vremena nabavljaju, koriste se njima ili plaćaju kućanstva te kao takav predstavlja skupinu europskih indeksa potrošačkih cijena izračunanih prema harmoniziranom pristupu i posebnom setu definicija koji omogućuje usporedivu mjeru inflacije u području eura, Europskoj uniji, Europskome ekonomskom području te za zemlje kandidatkinje.

Razlika između indeksa potrošačkih cijena i harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena

Dok se indeks potrošačkih cijena najčešće primjenjuje kao opća mjera inflacije u nacionalnim okvirima, harmonizirani indeks potrošačkih cijena usporediva je mjera inflacije sa zemljama Europske unije.

HICP i CPI računaju se na temelju iste reprezentativne košarice dobara i usluga. Osnovna razlika u odnosu na indeks potrošačkih cijena jest u obuhvatu stanovništva i izvorima za ponderacijsku strukturu.

HICP obuhvaća ukupnu potrošnju institucionalnih kućanstava i nerezidenata na ekonomskom teritoriju i ta potrošnja nije uključena u nacionalni indeks potrošačkih cijena.

Glavni izvor podataka za izračun ponderacijske strukture HICP-a na višim razinama agregacije jesu podaci Nacionalnih računa, a za niže razine agregacije upotrijebljeni su podaci Ankete o potrošnji kućanstava.

Državni zavod za statistiku izračunava HICP od siječnja 2007. Kao i za nacionalne indekse potrošačkih cijena izračunana je serija harmoniziranih indeksa potrošačkih cijena unatrag do siječnja 1998., otkad je u primjeni klasifikacija COICOP.

Harmonizirani indeks potrošačkih cijena i metapodaci dostupni su također na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat/.

Harmonizirani indeks potrošačkih cijena po stalnim poreznim stopama

HICP-CT jest harmonizirani indeks potrošačkih cijena, gdje se stope poreza na proizvode zadržavaju konstantnima u tekućem razdoblju u odnosu na referentno razdoblje, tj. u tijeku vremena. U slučaju promjene poreznih stopa razlika između tekućeg HICP-CT-a i HICP-a upućuje na utjecaj promjene poreznih stopa na promjene cijena uz pretpostavku da su se promjene u poreznim stopama primijenile trenutačno i potpuno.

Mjesečni indeksi, mjesečne stope promjena i godišnje stope promjena HICP-CT-a dostupni su na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat.

Na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku http://www.dzs.hr dostupni su podaci za indeks na razini ukupno (Statistika u nizu).

Harmonizirani indeks potrošačkih cijena po administrativnim cijenama

Harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena po administrativnim cijenama (HICP-AP) prati se kretanje administrativnih cijena (potpuno i djelomično administrativne cijene).

Državni zavod za statistiku provodi godišnje ažuriranje podataka o potpuno i djelomično administrativnim cijenama na temelju kojih Eurostat mjesečno izračunava sljedeće posebne agregate indeksa za sve zemlje članice Europske unije:

HICP po administrativnim cijenama te za potpuno i djelomično administrativne cijene

HICP ukupno bez administrativnih cijena, isključujući potpuno administrativne cijene i djelomično administrativne cijene.

Podaci za HICP-AP dostupni su na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat/, gdje se također za razdoblje od 2001. nadalje nalaze i metapodaci po zemljama o podindeksima klasifikacije COICOP koji su klasificirani kao administrativni.

 

Ostale definicije

Elementarni agregati jesu proizvodi na najnižoj razini agregacije, odnosno proizvodi u svim prodajnim mjestima na jednoj geografskoj lokaciji. Proizvodima iz elementarnog agregata ne može se dodijeliti ponder jer za to ne postoje odgovarajući podaci.

Proizvodi su bilo koja dobra i usluge za potrošnju koja se mogu kupiti; skupni naziv za dobra i usluge.

Dobra su svi proizvodi osim usluga.

Energiju čine električna energija, plin, tekuća i kruta goriva, toplinska energija, goriva i maziva.

Godišnjim indeksom mjere se promjene cijena u tekućemu mjesecu u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Ta je mjera osjetljiva na posljednje promjene u razini cijena, ali može biti pod utjecajem jednokratnog učinka u svakome mjesecu.

Dvanaestomjesečnim prosječnim indeksom prevladava se taj učinak stavljanjem u odnos prosjeka posljednjih 12 mjeseci s prosjekom prethodnih 12 mjeseci.

 

Kratice

COICOP Klasifikacija osobne potrošnje prema namjeni
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
d. n. drugdje nespomenuto
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
NKPJS Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku

 

Znakovi

-    nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Sanja Jurleka, Jasminka Stančić, Snježana Strukar, Marita Novoselec,
Marija Gudelj, Gordana Šiletić i Ivana Ključarić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti