Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 10. veljače 2022.
POSL-2021-1-2/2

ISSN 1334-0557

BROJ I STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PO ŽUPANIJAMA Stanje 31. prosinca 2021.

Priopćenje Broj i struktura poslovnih subjekata po županijama dopunjeno je 1999. podacima iz registara i administrativnih evidencija drugih državnih institucija, kao što su Registar poreznih obveznika, Registar godišnjih financijskih izvještaja Fine i Registar aktivnih osiguranika mirovinskog osiguranja.

Sadržaj Priopćenja promijenjen je radi što boljeg razumijevanja podataka o broju i strukturi poslovnih subjekata. Povezivanjem je omogućeno da se pravne osobe iskažu prema aktivnosti i obliku vlasništva te da se podaci o pravnim osobama dopune podacima o obrtu i slobodnim zanimanjima.

Podaci su iskazani prema teritorijalnom ustroju objavljenome u Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.). Osnovna Metodološka objašnjenja dana na kraju Priopćenja sadržavaju definicije i napomene važne za korištenje podataka.

G-1. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2021.

Županije

       
01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

1. PRAVNE OSOBE PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2021.

Županija Ukupno A B C D E F G
Republika Hrvatska registrirane 307 413 5 772 344 24 058 1 567 1 333 30 840 54 843
  aktivne 168 242 2 953 186 15 084 742 859 18 065 27 124
Zagrebačka registrirane 19 548 348 20 2 261 70 77 2 277 4 066
  aktivne 11 411 179 12 1 502 35 41 1 511 2 175
Krapinsko-zagorska registrirane 5 528 101 10 662 29 28 745 835
  aktivne 3 343 49 5 461 13 20 491 437
Sisačko-moslavačka  registrirane 6 802 321 11 658 45 66 656 940
  aktivne 3 486 159 6 371 18 38 390 431
Karlovačka registrirane 5 913 251 6 606 30 42 551 875
  aktivne 3 257 149 3 377 12 31 348 444
Varaždinska registrirane 9 049 176 19 993 90 35 1 023 1 507
  aktivne 5 503 97 11 715 49 26 692 807
Koprivničko-križevačka registrirane 5 095 226 7 566 42 34 411 881
  aktivne 2 932 114 4 360 32 25 239 470
Bjelovarsko-bilogorska registrirane 5 785 272 8 654 45 33 539 896
  aktivne 3 186 126 7 397 28 24 328 448
Primorsko-goranska registrirane 25 794 293 18 1 854 72 111 2 882 4 573
  aktivne 13 620 153 7 1 057 34 72 1 568 2 106
Ličko-senjska registrirane 2 576 110 10 220 27 29 209 257
  aktivne 1 404 48 7 123 6 26 136 124
Virovitičko-podravska registrirane 3 323 237 2 327 48 22 227 517
  aktivne 1 821 132 2 222 20 15 130 276
Požeško-slavonska registrirane 2 657 99 2 268 12 14 212 323
  aktivne 1 547 57 2 172 7 13 141 173
Brodsko-posavska registrirane 5 732 190 10 650 27 29 637 824
  aktivne 3 131 107 5 404 11 16 376 390
Zadarska registrirane 11 139 329 35 746 58 63 1 321 1 500
  aktivne 6 266 153 23 442 26 50 788 747
Osječko-baranjska registrirane 15 132 493 6 1 102 100 80 1 191 2 349
  aktivne 8 129 293 1 688 53 52 772 1 242
Šibensko-kninska registrirane 6 599 187 14 459 49 43 571 937
  aktivne 3 242 72 9 260 15 33 294 404
Vukovarsko-srijemska registrirane 6 647 276 1 560 56 38 621 909
  aktivne 3 595 153 - 357 28 31 356 469
Splitsko-dalmatinska registrirane 31 800 457 65 2 181 116 118 3 409 4 989
  aktivne 17 365 222 36 1 390 42 79 2 066 2 473
Istarska registrirane 22 844 427 29 1 614 78 70 3 115 4 006
  aktivne 12 562 205 15 1 019 26 46 1 698 1 982
Dubrovačko-neretvanska registrirane 8 919 144 10 370 25 52 806 1 132
  aktivne 5 028 71 5 242 15 44 461 644
Međimurska registrirane 7 064 129 7 960 57 60 947 1 222
  aktivne 4 240 69 3 652 35 39 614 631
Grad Zagreb  registrirane 99 467 706 54 6 347 490 289 8 490 21 305
  aktivne 53 174 345 23 3 873 237 138 4 666 10 251

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

1. PRAVNE OSOBE PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2021.

(nastavak)

Županija H I J K L M N
Republika Hrvatska registrirane 11 309 24 806 11 115 1 840 10 285 31 476 11 964
  aktivne 6 531 12 789 7 523 946 5 493 21 377 7 046
Zagrebačka registrirane 853 1 308 655 90 257 1 772 513
  aktivne 553 618 476 43 150 1 233 306
Krapinsko-zagorska registrirane 190 304 127 23 66 363 95
  aktivne 135 143 98 13 38 264 55
Sisačko-moslavačka  registrirane 211 379 174 16 58 401 111
  aktivne 130 180 123 5 33 278 62
Karlovačka registrirane 170 482 123 19 58 402 93
  aktivne 105 234 95 14 28 285 50
Varaždinska registrirane 351 443 305 71 156 790 193
  aktivne 228 243 224 43 105 569 122
Koprivničko-križevačka registrirane 166 290 116 20 41 329 77
  aktivne 100 138 81 10 22 210 47
Bjelovarsko-bilogorska registrirane 159 438 117 15 34 398 108
  aktivne 95 208 82 7 25 278 63
Primorsko-goranska registrirane 1 089 2 604 674 114 1 113 2 660 1 131
  aktivne 605 1 331 444 64 556 1 778 665
Ličko-senjska registrirane 101 313 36 1 28 126 90
  aktivne 71 175 23 1 17 88 59
Virovitičko-podravska registrirane 99 154 48 8 14 210 31
  aktivne 68 73 32 4 8 136 23
Požeško-slavonska registrirane 75 158 56 5 10 173 42
  aktivne 51 90 38 4 4 121 28
Brodsko-posavska registrirane 198 276 115 29 40 380 88
  aktivne 127 139 76 14 30 275 49
Zadarska registrirane 448 1 385 195 17 457 794 741
  aktivne 315 777 134 14 269 569 473
Osječko-baranjska registrirane 614 1 127 445 61 141 1 148 310
  aktivne 330 530 326 37 89 834 168
Šibensko-kninska registrirane 191 684 95 10 316 374 437
  aktivne 109 355 58 6 141 265 254
Vukovarsko-srijemska registrirane 250 391 107 24 41 368 120
  aktivne 144 188 70 12 24 265 64
Splitsko-dalmatinska registrirane 1 380 3 533 808 119 1 571 2 734 1 850
  aktivne 849 1 982 549 68 668 1 943 1 144
Istarska registrirane 513 2 095 563 62 2 174 2 108 1 316
  aktivne 298 1 169 308 29 1 122 1 388 772
Dubrovačko-neretvanska registrirane 476 1 105 178 16 457 658 536
  aktivne 293 716 132 10 244 487 352
Međimurska registrirane 212 495 204 35 105 513 146
  aktivne 127 240 153 17 65 372 93
Grad Zagreb  registrirane 3 563 6 842 5 974 1 085 3 148 14 775 3 936
  aktivne 1 798 3 260 4 001 531 1 855 9 739 2 197

 

1. PRAVNE OSOBE PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2021.

(nastavak)

Županija O P Q R S T U
Republika Hrvatska registrirane 3 069 4 448 5 207 22 837 50 244 2 54
  aktivne 911 3 613 3 383 11 363 22 253 1 -
Zagrebačka registrirane 305 232 281 1 310 2 853 - -
  aktivne 45 190 195 676 1 471 - -
Krapinsko-zagorska registrirane 77 107 133 482 1 149 1 1
  aktivne 38 97 97 255 633 1 -
Sisačko-moslavačka  registrirane 179 107 175 629 1 665 - -
  aktivne 35 92 114 284 737 - -
Karlovačka registrirane 167 99 129 574 1 236 - -
  aktivne 30 84 89 286 593 - -
Varaždinska registrirane 125 191 174 785 1 622 - -
  aktivne 39 164 116 420 833 - -
Koprivničko-križevačka registrirane 58 84 127 425 1 195 - -
  aktivne 33 75 86 247 639 - -
Bjelovarsko-bilogorska registrirane 87 91 171 464 1 256 - -
  aktivne 37 83 103 257 590 - -
Primorsko-goranska registrirane 239 324 381 1 834 3 828 - -
  aktivne 54 256 251 966 1 653 - -
Ličko-senjska registrirane 75 45 52 264 583 - -
  aktivne 20 38 37 155 250 - -
Virovitičko-podravska registrirane 112 62 88 379 737 1 -
  aktivne 22 53 61 214 330 - -
Požeško-slavonska registrirane 47 58 73 286 743 - 1
  aktivne 21 53 48 156 368 - -
Brodsko-posavska registrirane 100 99 142 628 1 270 - -
  aktivne 35 87 90 329 571 - -
Zadarska registrirane 197 178 186 981 1 508 - -
  aktivne 47 143 130 481 685 - -
Osječko-baranjska registrirane 192 251 330 1 607 3 584 - 1
  aktivne 57 215 198 768 1 476 - -
Šibensko-kninska registrirane 153 89 122 694 1 174 - -
  aktivne 30 77 74 331 455 - -
Vukovarsko-srijemska registrirane 101 154 175 779 1 676 - -
  aktivne 47 137 93 422 735 - -
Splitsko-dalmatinska registrirane 264 457 454 2 475 4 806 - 14
  aktivne 74 381 316 1 150 1 933 - -
Istarska registrirane 198 244 260 1 535 2 437 - -
  aktivne 60 206 179 871 1 169 - -
Dubrovačko-neretvanska registrirane 143 116 142 867 1 682 - 3
  aktivne 40 100 93 364 715 - -
Međimurska registrirane 48 131 112 558 1 123 - -
  aktivne 30 111 77 310 602 - -
Grad Zagreb  registrirane 202 1 329 1 500 5 281 14 117 - 34
  aktivne 117 971 936 2 421 5 815 - -

Podaci o pravnim osobama prema djelatnostima pokazuju da su registrirani i aktivni subjekti najzastupljeniji u ovih pet područja djelatnosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom registriranih od 17,8% i aktivnih od 16,1%, Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 16,3% i aktivnih od 13,2%, Građevinarstvo, s udjelom registriranih od 10,0% i aktivnih od 10,7%, Prerađivačka industrija, s udjelom registriranih od 7,8% i aktivnih od 9,0%, te Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, s udjelom registriranih od 10,2% i aktivnih od 12,7%.

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti registriranih pravnih osoba na županijskoj razini pokazuju da se jedna trećina pravnih osoba nalazi u Gradu Zagrebu, 10,3% u Splitsko-dalmatinskoj županiji i 8,4% u Primorsko-goranskoj županiji.

2. POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2021.

Županija Pravne osobe – ukupno Trgovačka društva Zadruge Ustanove, tijela, udruge, fondovi i organizacije Obrt i slobodna zanimanja
registrirane aktivne registrirana aktivna registrirane aktivne registrirani aktivni
Republika Hrvatska 307 413 168 242 230 741 133 928 3 539 800 73 133 33 514 88 205
Zagrebačka 19 548 11 411 15 344 9 372 142 29 4 062 2 010 5 215
Krapinsko-zagorska 5 528 3 343 3 663 2 318 75 17 1 790 1 008 2 522
Sisačko-moslavačka  6 802 3 486 4 064 2 321 163 28 2 575 1 137 2 240
Karlovačka 5 913 3 257 3 794 2 287 130 26 1 989 944 1 911
Varaždinska 9 049 5 503 6 450 4 170 96 18 2 503 1 315 2 829
Koprivničko-križevačka 5 095 2 932 3 209 1 942 198 36 1 688 954 1 612
Bjelovarsko-bilogorska 5 785 3 186 3 762 2 224 209 44 1 814 918 1 281
Primorsko-goranska 25 794 13 620 20 289 11 150 155 35 5 350 2 435 9 134
Ličko-senjska 2 576 1 404 1 536 925 75 11 965 468 832
Virovitičko-podravska 3 323 1 821 1 900 1 156 117 21 1 306 644 1 123
Požeško-slavonska 2 657 1 547 1 472 946 52 7 1 133 594 1 126
Brodsko-posavska 5 732 3 131 3 597 2 117 90 21 2 045 993 2 172
Zadarska 11 139 6 266 8 263 4 967 218 50 2 658 1 249 4 308
Osječko-baranjska 15 132 8 129 9 478 5 692 271 84 5 383 2 353 4 677
Šibensko-kninska 6 599 3 242 4 339 2 330 205 47 2 055 865 2 602
Vukovarsko-srijemska 6 647 3 595 3 713 2 197 212 64 2 722 1 334 2 317
Splitsko-dalmatinska 31 800 17 365 24 167 14 176 431 126 7 202 3 063 11 668
Istarska 22 844 12 562 18 933 10 622 111 17 3 800 1 923 7 557
Dubrovačko-neretvanska 8 919 5 028 6 157 3 882 100 34 2 662 1 112 3 775
Međimurska 7 064 4 240 5 434 3 374 48 9 1 582 857 1 389
Grad Zagreb  99 467 53 174 81 177 45 760 441 76 17 849 7 338 17 915

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti poslovnih subjekata na županijskoj razini pokazuju da je nešto manje od jedne trećine ukupno registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) smješteno u Gradu Zagrebu. Udio Grada Zagreba za subjekte obrta i slobodnih zanimanja bitno je manji i iznosi 20,3%. Splitsko-dalmatinska županija na drugom je mjestu po brojnosti registriranih pravnih i fizičkih osoba, s udjelom od 10,5% odnosno 13,2%.

Tri županije imaju više od 5% udjela registriranih pravnih osoba: Primorsko-goranska (8,4%), Istarska (7,4%) i Zagrebačka (6,4%). Isti je redoslijed tih županija i kod broja fizičkih osoba.

Teritorijalna struktura aktivnih trgovačkih društava različita je od strukture registriranih. Tako je, npr. udio Grada Zagreba u registriranim subjektima 35,2%, a u aktivnim je subjektima 34,2%. Udio po brojnosti druge županije, Splitsko-dalmatinske, u registriranim je subjektima 10,5%, a u aktivnim je subjektima 10,6%.

3. TRGOVAČKA DRUŠTVA PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA, STANJE 31. PROSINCA 2021.

Županija Trgovačka društva − ukupno Jednostavna društva s ograničenom odgovornošću Društva s ograničenom odgovornošću Ostali oblici
registrirana aktivna registrirana aktivna registrirana aktivna registrirani aktivni
Republika Hrvatska 230 741 133 928 61 614 33 791 166 209 98 630 2 918 1 507
Zagrebačka 15 344 9 372 4 490 2 657 10 771 6 675 83 40
Krapinsko-zagorska 3 663 2 318 1 107 667 2 521 1 637 35 14
Sisačko-moslavačka  4 064 2 321 1 408 825 2 612 1 480 44 16
Karlovačka 3 794 2 287 1 136 657 2 594 1 602 64 28
Varaždinska 6 450 4 170 1 888 1 199 4 459 2 910 103 61
Koprivničko-križevačka 3 209 1 942 1 184 679 1 999 1 250 26 13
Bjelovarsko-bilogorska 3 762 2 224 1 369 839 2 356 1 374 37 11
Primorsko-goranska 20 289 11 150 5 062 2 663 14 979 8 375 248 112
Ličko-senjska 1 536 925 527 315 988 603 21 7
Virovitičko-podravska 1 900 1 156 627 423 1 256 728 17 5
Požeško-slavonska 1 472 946 538 356 914 579 20 11
Brodsko-posavska 3 597 2 117 1 210 710 2 324 1 382 63 25
Zadarska 8 263 4 967 2 630 1 487 5 555 3 438 78 42
Osječko-baranjska 9 478 5 692 3 829 2 025 5 548 3 612 101 55
Šibensko-kninska 4 339 2 330 1 045 516 3 236 1 780 58 34
Vukovarsko-srijemska 3 713 2 197 1 461 788 2 206 1 385 46 24
Splitsko-dalmatinska 24 167 14 176 5 908 3 285 17 991 10 743 268 148
Istarska 18 933 10 622 4 155 2 211 14 560 8 326 218 85
Dubrovačko-neretvanska 6 157 3 882 1 298 743 4 753 3 083 106 56
Međimurska 5 434 3 374 1 788 1 092 3 595 2 257 51 25
Grad Zagreb  81 177 45 760 18 954 9 654 60 992 35 411 1 231 695

U strukturi trgovačkih društava prema pravno ustrojbenim oblicima uvelike prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, čiji je udio registriranih 72,0% i aktivnih 73,6%. Jednostavna društva s ograničenom odgovornošću prema brojnosti su drugi oblik. Njih je 26,7% registriranih i 25,2% aktivnih. Ostali oblici trgovačkih društava čine ostalih 1,3%.

4. ZADRUGE I OSTALI OBLICI ORGANIZIRANJA PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA, STANJE 31. PROSINCA 2021.

Županija Zadruge i ostali oblici – ukupno Zadruge Ostali oblici
registrirani aktivni registrirane aktivne registrirani aktivni
Republika Hrvatska 3 539 800 3 538 799 1 1
Zagrebačka 142 29 142 29 - -
Krapinsko-zagorska 75 17 75 17 - -
Sisačko-moslavačka  163 28 163 28 - -
Karlovačka 130 26 130 26 - -
Varaždinska 96 18 96 18 - -
Koprivničko-križevačka 198 36 198 36 - -
Bjelovarsko-bilogorska 209 44 209 44 - -
Primorsko-goranska 155 35 155 35 - -
Ličko-senjska 75 11 75 11 - -
Virovitičko-podravska 117 21 117 21 - -
Požeško-slavonska 52 7 52 7 - -
Brodsko-posavska 90 21 90 21 - -
Zadarska 218 50 218 50 - -
Osječko-baranjska 271 84 271 84 - -
Šibensko-kninska 205 47 205 47 - -
Vukovarsko-srijemska 212 64 212 64 - -
Splitsko-dalmatinska 431 126 431 126 - -
Istarska 111 17 111 17 - -
Dubrovačko-neretvanska 100 34 100 34 - -
Međimurska 48 9 48 9 - -
Grad Zagreb  441 76 440 75 1 1

U strukturi zadruga i ostalih oblika organiziranja udio aktivnih pravnih osoba u odnosu na registrirane iznosi 22,6%.

5. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA, STANJE 31. PROSINCA 2021.

Županija Ukupno Oblici vlasništva
državno udio u ukupnome privatno udio u ukupnome zadružno udio u ukupnome mješovito udio u ukupnome nema vlasništva udio u ukupnome
Republika Hrvatska 168 242 1 344 0,8 132 582 78,8 803 0,5 732 0,4 32 781 19,5
Zagrebačka 11 411 61 0,5 9 311 81,6 30 0,3 40 0,4 1 969 17,3
Krapinsko-zagorska 3 343 35 1,0 2 295 68,7 17 0,5 15 0,4 981 29,3
Sisačko-moslavačka  3 486 65 1,9 2 253 64,6 28 0,8 22 0,6 1 118 32,1
Karlovačka 3 257 44 1,4 2 241 68,8 26 0,8 19 0,6 927 28,5
Varaždinska 5 503 36 0,7 4 152 75,4 18 0,3 17 0,3 1 280 23,3
Koprivničko-križevačka 2 932 31 1,1 1 919 65,5 36 1,2 9 0,3 937 32,0
Bjelovarsko-bilogorska 3 186 53 1,7 2 180 68,4 44 1,4 11 0,3 898 28,2
Primorsko-goranska 13 620 101 0,7 11 023 80,9 35 0,3 73 0,5 2 388 17,5
Ličko-senjska 1 404 38 2,7 893 63,6 11 0,8 4 0,3 458 32,6
Virovitičko-podravska 1 821 32 1,8 1 134 62,3 21 1,2 8 0,4 626 34,4
Požeško-slavonska 1 547 22 1,4 924 59,7 7 0,5 11 0,7 583 37,7
Brodsko-posavska 3 131 41 1,3 2 073 66,2 21 0,7 19 0,6 977 31,2
Zadarska 6 266 77 1,2 4 903 78,2 50 0,8 19 0,3 1 217 19,4
Osječko-baranjska 8 129 84 1,0 5 615 69,1 84 1,0 31 0,4 2 315 28,5
Šibensko-kninska 3 242 40 1,2 2 295 70,8 47 1,4 9 0,3 851 26,2
Vukovarsko-srijemska 3 595 74 2,1 2 139 59,5 64 1,8 23 0,6 1 295 36,0
Splitsko-dalmatinska 17 365 116 0,7 14 048 80,9 126 0,7 75 0,4 3 000 17,3
Istarska 12 562 100 0,8 10 508 83,6 20 0,2 48 0,4 1 886 15,0
Dubrovačko-neretvanska 5 028 80 1,6 3 784 75,3 34 0,7 32 0,6 1 098 21,8
Međimurska 4 240 30 0,7 3 352 79,1 9 0,2 18 0,4 831 19,6
Grad Zagreb  53 174 184 0,3 45 540 85,6 75 0,1 229 0,4 7 146 13,4

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešći oblik. Njime je obuhvaćeno 78,8% subjekata. U državnom je vlasništvu 0,8% subjekata, u mješovitom vlasništvu 0,4% subjekata, u zadružnom vlasništvu 0,5% subjekata, a za 19,5% pravnih osoba vlasništvo se ne prati.

Struktura vlasništva prema teritorijalnoj raspoređenosti na razini županija pokazuje da su subjekti u privatnom vlasništvu najzastupljeniji u Gradu Zagrebu, s udjelom od 85,6%, zatim u Istarskoj županiji, s udjelom od 83,6%, u Zagrebačkoj županiji, s udjelom od 81,6%, i u Primorsko-goranskoj županiji, s udjelom od 80,9%.

G-2. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA, STANJE 31. PROSINCA 2021.

Županije

       
01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Na temelju Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 55/16. i 35/18.), Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata (u nastavku teksta: Registar). Registar, prema odredbama navedenog pravilnika, obuhvaća pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te dijelove tih subjekata (u nastavku teksta: poslovni subjekti). U Registar se zasad ne upisuju fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, strane udruge koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i poslovni subjekti koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

NKD 2007. utemeljen je na Statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici − NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije.

Upisom u Registar svakom se poslovnom subjektu dodjeljuje sedmeroznamenkasti matični broj, a dijelu subjekta određuje se redni broj uz matični. Svakom subjektu i njegovu dijelu upisanu u Registar dodjeljuje se i šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.

Značenje pojedinih izraza

Poslovni subjekti jesu pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u skladu s pravnim propisima, tijela javne vlasti (tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne regionalne samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja i sl.) te trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne/regionalne samouprave imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo).

Registrirane pravne osobe (poslovni subjekti) jesu jedinice upisane u Registar, i to: trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, političke stranke, tijela javne vlasti i ostale neusklađene jedinice koje su imale pravnu osobnost prema propisima koji su prije bili na snazi.

Aktivne pravne osobe (poslovni subjekti) jesu registrirane pravne osobe upisane u Registar za koje je status aktivnosti određen prema podacima iz eSPRi-ja.

Fizičke osobe jesu jedinice koje obavljaju djelatnost u skladu s pravnim propisima, a odnose se na obrt i slobodna zanimanja.

Pravno ustrojbeni oblik jest obilježje jedinica Registra na temelju kojeg se one međusobno razlikuju kao dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge, ustanove, udruge, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi pravno ustrojbeni oblici. Pravno ustrojbeni oblik jedinica Registra određen je rješenjem nadležnoga registarskog tijela ili propisom o osnivanju na temelju kojeg su jedinice upisane u Registar.

Oblik vlasništva jest obilježje jedinica Registra koje pokazuje vlasničku strukturu jedinice, a odnosi se na vlasništvo sredstava, odnosno osnivački ulog poslovnih subjekata.

 

Kratice  
   
Fina Financijska agencija
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Andrea Galić Nagyszombaty, načelnica Sektora za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Vlasta Lide Kranjec i Višnja Petrović


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti