Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 09. kolovoza 2021.
POSL-2021-1-2/1

ISSN 1334-0557

BROJ I STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PO ŽUPANIJAMA STANJE 30. LIPNJA 2021.

Priopćenje Broj i struktura poslovnih subjekata po županijama dopunjeno je 1999. podacima iz registara i administrativnih evidencija drugih državnih institucija, kao što su Registar poreznih obveznika, Registar godišnjih financijskih izvještaja Fine i Registar aktivnih osiguranika mirovinskog osiguranja.

Sadržaj Priopćenja promijenjen je radi što boljeg razumijevanja podataka o broju i strukturi poslovnih subjekata. Povezivanjem je omogućeno da se pravne osobe iskažu prema aktivnosti i obliku vlasništva te da se podaci o pravnim osobama dopune podacima o obrtu i slobodnim zanimanjima.

Podaci su iskazani prema teritorijalnom ustroju objavljenome u Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.). Osnovna Metodološka objašnjenja dana na kraju Priopćenja sadržavaju definicije i napomene važne za korištenje podataka.

G-1. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PO ŽUPANIJAMA, STANJE 30. LIPNJA 2021.

Županije

       
01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

1. PRAVNE OSOBE PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA, STANJE 30. LIPNJA 2021.

Županija Ukupno A B C D E F G
Republika Hrvatska registrirane 299 963 5 636 339 23 431 1 499 1 297 29 477 54 053
  aktivne 173 113 3 012 189 15 342 757 867 17 885 28 622
Zagrebačka registrirane 19 012 340 19 2 205 66 77 2 144 4 001
  aktivne 11 565 194 11 1 499 32 49 1 457 2 264
Krapinsko-zagorska registrirane 5 402 95 10 640 29 30 714 824
  aktivne 3 358 47 5 459 14 24 464 451
Sisačko-moslavačka  registrirane 6 605 317 11 639 43 65 595 931
  aktivne 3 548 173 6 382 18 37 365 463
Karlovačka registrirane 5 782 248 6 600 29 42 521 857
  aktivne 3 351 157 3 400 15 32 344 471
Varaždinska registrirane 8 813 166 19 958 87 34 969 1 483
  aktivne 5 562 93 10 717 62 27 674 843
Koprivničko-križevačka registrirane 4 978 220 7 553 42 33 393 860
  aktivne 2 961 112 4 367 31 26 238 475
Bjelovarsko-bilogorska registrirane 5 653 269 5 636 44 33 513 882
  aktivne 3 253 127 4 409 24 24 316 461
Primorsko-goranska registrirane 25 195 288 19 1 807 66 106 2 772 4 516
  aktivne 14 097 159 10 1 077 29 76 1 588 2 249
Ličko-senjska registrirane 2 518 110 10 212 27 29 194 255
  aktivne 1 424 54 7 123 11 26 124 138
Virovitičko-podravska registrirane 3 249 233 2 310 47 22 214 506
  aktivne 1 815 127 2 214 20 16 130 277
Požeško-slavonska registrirane 2 600 94 2 262 12 13 202 321
  aktivne 1 585 54 2 184 8 12 140 180
Brodsko-posavska registrirane 5 591 187 10 627 28 28 605 807
  aktivne 3 193 109 4 404 14 16 370 406
Zadarska registrirane 10 847 327 34 725 58 61 1 273 1 474
  aktivne 6 454 162 22 461 24 52 796 807
Osječko-baranjska registrirane 14 726 479 6 1 059 98 77 1 119 2 299
  aktivne 8 416 292 4 705 59 48 766 1 317
Šibensko-kninska registrirane 6 429 185 15 452 50 43 547 928
  aktivne 3 338 65 9 268 18 32 284 433
Vukovarsko-srijemska registrirane 6 455 267 1 538 52 38 584 891
  aktivne 3 655 157 - 358 24 31 343 484
Splitsko-dalmatinska registrirane 31 060 437 62 2 127 112 117 3 275 4 941
  aktivne 17 928 207 36 1 409 44 79 2 047 2 631
Istarska registrirane 22 233 416 29 1 574 77 67 2 997 3 939
  aktivne 12 885 215 15 1 030 29 44 1 711 2 071
Dubrovačko-neretvanska registrirane 8 743 142 11 365 25 51 792 1 127
  aktivne 5 198 70 6 249 16 45 472 684
Međimurska registrirane 6 892 127 6 929 57 47 910 1 206
  aktivne 4 359 74 4 658 41 26 630 661
Grad Zagreb  registrirane 97 180 689 55 6 213 450 284 8 144 21 005
  aktivne 55 168 364 25 3 969 224 145 4 626 10 856

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

1. PRAVNE OSOBE PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA, STANJE 30. LIPNJA 2021.

(nastavak)

Županija H I J K L M N
Republika Hrvatska registrirane 10 869 24 094 10 613 1 857 9 802 30 672 11 579
  aktivne 7 157 13 872 7 413 970 5 400 21 652 7 280
Zagrebačka registrirane 815 1 265 621 89 239 1 724 493
  aktivne 563 680 465 41 141 1 233 303
Krapinsko-zagorska registrirane 179 303 121 25 56 353 93
  aktivne 124 165 95 16 37 268 58
Sisačko-moslavačka  registrirane 191 367 155 18 55 385 106
  aktivne 113 185 112 5 32 280 65
Karlovačka registrirane 158 462 117 21 54 391 89
  aktivne 103 247 93 16 29 288 50
Varaždinska registrirane 349 429 288 74 150 768 181
  aktivne 236 263 217 46 94 571 117
Koprivničko-križevačka registrirane 154 276 106 21 40 326 73
  aktivne 103 138 72 12 20 214 51
Bjelovarsko-bilogorska registrirane 154 419 112 15 33 391 104
  aktivne 97 230 82 10 25 293 63
Primorsko-goranska registrirane 1 054 2 546 646 111 1 058 2 590 1 096
  aktivne 687 1 443 438 64 542 1 798 677
Ličko-senjska registrirane 97 308 35 1 28 118 87
  aktivne 70 189 23 1 18 84 60
Virovitičko-podravska registrirane 95 150 46 8 14 207 28
  aktivne 68 78 35 4 7 132 20
Požeško-slavonska registrirane 72 154 51 6 10 166 41
  aktivne 51 98 36 4 5 123 29
Brodsko-posavska registrirane 182 264 113 31 39 371 85
  aktivne 113 147 81 16 31 282 53
Zadarska registrirane 425 1 363 189 17 421 761 716
  aktivne 309 849 126 13 244 561 496
Osječko-baranjska registrirane 589 1 080 419 64 139 1 112 301
  aktivne 395 586 315 35 98 841 184
Šibensko-kninska registrirane 187 670 88 12 293 355 414
  aktivne 114 403 57 6 141 260 253
Vukovarsko-srijemska registrirane 231 374 104 29 40 353 117
  aktivne 149 206 70 13 26 269 70
Splitsko-dalmatinska registrirane 1 346 3 442 733 124 1 522 2 654 1 804
  aktivne 927 2 119 501 70 712 1 947 1 189
Istarska registrirane 498 2 019 548 65 2 052 2 045 1 283
  aktivne 310 1 242 319 32 1 066 1 416 795
Dubrovačko-neretvanska registrirane 458 1 082 176 15 428 642 512
  aktivne 314 766 132 10 231 482 358
Međimurska registrirane 208 487 199 36 101 502 140
  aktivne 134 262 152 19 64 392 97
Grad Zagreb  registrirane 3 427 6 634 5 746 1 075 3 030 14 458 3 816
  aktivne 2 177 3 576 3 992 537 1 837 9 918 2 292

1. PRAVNE OSOBE PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA, STANJE 30. LIPNJA 2021.

(nastavak)

Županija O P Q R S T U
Republika Hrvatska registrirane 3 065 4 368 5 102 22 502 49 652 2 54
  aktivne 986 3 624 3 440 11 540 23 103 1 1
Zagrebačka registrirane 305 225 275 1 293 2 816 - -
  aktivne 45 188 204 689 1 507 - -
Krapinsko-zagorska registrirane 77 104 132 478 1 137 1 1
  aktivne 39 96 97 262 636 1 -
Sisačko-moslavačka  registrirane 179 106 172 625 1 645 - -
  aktivne 37 94 112 293 776 - -
Karlovačka registrirane 167 97 126 570 1 227 - -
  aktivne 32 85 86 284 616 - -
Varaždinska registrirane 125 184 170 775 1 604 - -
  aktivne 42 161 115 415 859 - -
Koprivničko-križevačka registrirane 58 84 123 423 1 186 - -
  aktivne 36 76 85 244 657 - -
Bjelovarsko-bilogorska registrirane 87 90 168 459 1 239 - -
  aktivne 41 82 103 256 606 - -
Primorsko-goranska registrirane 239 316 377 1 804 3 784 - -
  aktivne 59 251 259 965 1 726 - -
Ličko-senjska registrirane 75 44 50 259 579 - -
  aktivne 21 39 37 149 250 - -
Virovitičko-podravska registrirane 112 60 87 376 731 1 -
  aktivne 25 53 60 212 335 - -
Požeško-slavonska registrirane 47 57 72 284 733 - 1
  aktivne 22 52 47 159 379 - -
Brodsko-posavska registrirane 100 98 140 622 1 254 - -
  aktivne 39 87 91 340 590 - -
Zadarska registrirane 197 174 180 961 1 491 - -
  aktivne 51 145 131 488 717 - -
Osječko-baranjska registrirane 192 247 320 1 583 3 542 - 1
  aktivne 62 216 194 783 1 516 - -
Šibensko-kninska registrirane 153 89 121 676 1 151 - -
  aktivne 33 78 78 335 471 - -
Vukovarsko-srijemska registrirane 101 153 172 764 1 646 - -
  aktivne 55 137 101 419 743 - -
Splitsko-dalmatinska registrirane 264 447 445 2 436 4 758 - 14
  aktivne 78 374 316 1 184 2 058 - -
Istarska registrirane 197 237 258 1 519 2 413 - -
  aktivne 62 204 186 903 1 235 - -
Dubrovačko-neretvanska registrirane 143 116 143 852 1 660 - 3
  aktivne 41 103 99 368 752 - -
Međimurska registrirane 48 129 110 545 1 105 - -
  aktivne 31 111 78 309 616 - -
Grad Zagreb  registrirane 199 1 311 1 461 5 198 13 951 - 34
  aktivne 135 992 961 2 483 6 058 - 1

Podaci o pravnim osobama prema djelatnostima pokazuju da su registrirani i aktivni subjekti najzastupljeniji u ovih pet područja djelatnosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom registriranih od 18,0% i aktivnih od 16,5%, Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 16,6% i aktivnih od 13,3%, Građevinarstvo, s udjelom registriranih od 9,8% i aktivnih od 10,3%, Prerađivačka industrija, s udjelom registriranih od 7,8% i aktivnih od 8,9%, te Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, s udjelom registriranih od 10,2% i aktivnih od 12,5%.

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti registriranih pravnih osoba na županijskoj razini pokazuju da se jedna trećina pravnih osoba nalazi u Gradu Zagrebu, 10,4% u Splitsko-dalmatinskoj županiji i 8,4% u Primorsko-goranskoj županiji.

2. POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 30. LIPNJA 2021.

Županija Pravne osobe – ukupno Trgovačka društva Zadruge Ustanove, tijela, udruge, fondovi i organizacije Obrt i slobodna zanimanja
registrirane aktivne registrirana aktivna registrirane aktivne registrirani aktivni
Republika Hrvatska 299 963 173 113 223 975 137 764 3 581 842 72 407 34 507 90 347
Zagrebačka 19 012 11 565 14 844 9 488 145 36 4 023 2 041 5 150
Krapinsko-zagorska 5 402 3 358 3 553 2 323 75 17 1 774 1 018 2 507
Sisačko-moslavačka  6 605 3 548 3 885 2 330 164 27 2 556 1 191 2 183
Karlovačka 5 782 3 351 3 675 2 357 131 29 1 976 965 1 851
Varaždinska 8 813 5 562 6 224 4 203 100 19 2 489 1 340 2 766
Koprivničko-križevačka 4 978 2 961 3 101 1 950 198 39 1 679 972 1 558
Bjelovarsko-bilogorska 5 653 3 253 3 644 2 265 208 48 1 801 940 1 298
Primorsko-goranska 25 195 14 097 19 740 11 550 153 30 5 302 2 517 9 521
Ličko-senjska 2 518 1 424 1 485 949 75 11 958 464 933
Virovitičko-podravska 3 249 1 815 1 837 1 146 116 22 1 296 647 1 089
Požeško-slavonska 2 600 1 585 1 425 970 53 8 1 122 607 1 091
Brodsko-posavska 5 591 3 193 3 472 2 140 92 22 2 027 1 031 2 087
Zadarska 10 847 6 454 8 005 5 115 220 57 2 622 1 282 4 841
Osječko-baranjska 14 726 8 416 9 126 5 923 276 90 5 324 2 403 4 548
Šibensko-kninska 6 429 3 338 4 206 2 407 206 43 2 017 888 3 005
Vukovarsko-srijemska 6 455 3 655 3 556 2 236 217 66 2 682 1 353 2 296
Splitsko-dalmatinska 31 060 17 928 23 482 14 603 438 125 7 140 3 200 12 538
Istarska 22 233 12 885 18 356 10 865 114 22 3 763 1 998 7 872
Dubrovačko-neretvanska 8 743 5 198 6 011 4 003 99 36 2 633 1 159 4 081
Međimurska 6 892 4 359 5 279 3 478 49 10 1 564 871 1 331
Grad Zagreb  97 180 55 168 79 069 47 463 452 85 17 659 7 620 17 801

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti poslovnih subjekata na županijskoj razini pokazuju da je nešto manje od jedne trećine ukupno registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) smješteno u Gradu Zagrebu. Udio Grada Zagreba za subjekte obrta i slobodnih zanimanja bitno je manji i iznosi 19,7%. Splitsko-dalmatinska županija na drugom je mjestu po brojnosti registriranih pravnih i fizičkih osoba, s udjelom od 10,4% odnosno 13,9%.

Tri županije imaju više od 5% udjela registriranih pravnih osoba: Primorsko-goranska (8,4%), Istarska (7,4%) i Zagrebačka (6,3%). Isti je redoslijed tih županija i kod broja fizičkih osoba.

Teritorijalna struktura aktivnih trgovačkih društava različita je od strukture registriranih. Tako je, npr. udio Grada Zagreba u registriranim subjektima 35,3%, a u aktivnim je subjektima 34,5%. Udio po brojnosti druge županije, Splitsko-dalmatinske, u registriranim je subjektima 10,5%, a u aktivnim je subjektima 10,6%.

3. TRGOVAČKA DRUŠTVA PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA, STANJE 30. LIPNJA 2021.

Županija Trgovačka društva − ukupno Jednostavna društva s ograničenom odgovornošću Društva s ograničenom odgovornošću Ostali oblici
registrirana aktivna registrirana aktivna registrirana aktivna registrirani aktivni
Republika Hrvatska 223 975 137 764 58 869 36 219 162 212 99 940 2 894 1 605
Zagrebačka 14 844 9 488 4 264 2 761 10 495 6 680 85 47
Krapinsko-zagorska 3 553 2 323 1 053 692 2 465 1 615 35 16
Sisačko-moslavačka  3 885 2 330 1 312 819 2 530 1 492 43 19
Karlovačka 3 675 2 357 1 070 686 2 540 1 641 65 30
Varaždinska 6 224 4 203 1 790 1 236 4 333 2 909 101 58
Koprivničko-križevačka 3 101 1 950 1 123 690 1 953 1 247 25 13
Bjelovarsko-bilogorska 3 644 2 265 1 294 850 2 313 1 402 37 13
Primorsko-goranska 19 740 11 550 4 849 2 898 14 643 8 533 248 119
Ličko-senjska 1 485 949 496 328 968 614 21 7
Virovitičko-podravska 1 837 1 146 592 421 1 228 720 17 5
Požeško-slavonska 1 425 970 513 376 892 583 20 11
Brodsko-posavska 3 472 2 140 1 134 723 2 276 1 390 62 27
Zadarska 8 005 5 115 2 518 1 559 5 409 3 512 78 44
Osječko-baranjska 9 126 5 923 3 646 2 196 5 378 3 659 102 68
Šibensko-kninska 4 206 2 407 1 010 572 3 139 1 801 57 34
Vukovarsko-srijemska 3 556 2 236 1 374 793 2 136 1 414 46 29
Splitsko-dalmatinska 23 482 14 603 5 674 3 587 17 545 10 865 263 151
Istarska 18 356 10 865 3 967 2 356 14 172 8 414 217 95
Dubrovačko-neretvanska 6 011 4 003 1 249 816 4 658 3 126 104 61
Međimurska 5 279 3 478 1 705 1 129 3 523 2 323 51 26
Grad Zagreb  79 069 47 463 18 236 10 731 59 616 36 000 1 217 732

U strukturi trgovačkih društava prema pravno ustrojbenim oblicima uvelike prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, čiji je udio registriranih 72,4% i aktivnih 72,5%. Jednostavna društva s ograničenom odgovornošću prema brojnosti su drugi oblik. Njih je 26,3% registriranih i 26,3% aktivnih. Ostali oblici trgovačkih društava čine ostalih 1,3%.

4. ZADRUGE I OSTALI OBLICI ORGANIZIRANJA PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA, STANJE 30. LIPNJA 2021.

Županija Zadruge i ostali oblici – ukupno Zadruge Ostali oblici
registrirani aktivni registrirane aktivne registrirani aktivni
Republika Hrvatska 3 581 842 3 580 841 1 1
Zagrebačka 145 36 145 36 - -
Krapinsko-zagorska 75 17 75 17 - -
Sisačko-moslavačka  164 27 164 27 - -
Karlovačka 131 29 131 29 - -
Varaždinska 100 19 100 19 - -
Koprivničko-križevačka 198 39 198 39 - -
Bjelovarsko-bilogorska 208 48 208 48 - -
Primorsko-goranska 153 30 153 30 - -
Ličko-senjska 75 11 75 11 - -
Virovitičko-podravska 116 22 116 22 - -
Požeško-slavonska 53 8 53 8 - -
Brodsko-posavska 92 22 92 22 - -
Zadarska 220 57 220 57 - -
Osječko-baranjska 276 90 276 90 - -
Šibensko-kninska 206 43 206 43 - -
Vukovarsko-srijemska 217 66 217 66 - -
Splitsko-dalmatinska 438 125 438 125 - -
Istarska 114 22 114 22 - -
Dubrovačko-neretvanska 99 36 99 36 - -
Međimurska 49 10 49 10 - -
Grad Zagreb  452 85 451 84 1 1

U strukturi zadruga i ostalih oblika organiziranja udio aktivnih pravnih osoba u odnosu na registrirane iznosi 23,5%.

5. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA, STANJE 30. LIPNJA 2021.

Županija Ukupno Oblici vlasništva
državno udio u ukupnome privatno udio u ukupnome zadružno udio u ukupnome mješovito udio u ukupnome nema vlasništva udio u ukupnome
Republika Hrvatska 173 113 1 359 0,8 136 327 78,7 845 0,5 790 0,5 33 792 19,5
Zagrebačka 11 565 62 0,5 9 425 81,5 36 0,3 41 0,4 2 001 17,3
Krapinsko-zagorska 3 358 33 1,0 2 296 68,4 17 0,5 16 0,5 996 29,7
Sisačko-moslavačka  3 548 65 1,8 2 261 63,7 27 0,8 22 0,6 1 173 33,1
Karlovačka 3 351 42 1,3 2 310 68,9 29 0,9 19 0,6 951 28,4
Varaždinska 5 562 32 0,6 4 183 75,2 19 0,3 18 0,3 1 310 23,6
Koprivničko-križevačka 2 961 32 1,1 1 926 65,0 39 1,3 9 0,3 955 32,3
Bjelovarsko-bilogorska 3 253 51 1,6 2 220 68,2 48 1,5 11 0,3 923 28,4
Primorsko-goranska 14 097 103 0,7 11 416 81,0 30 0,2 80 0,6 2 468 17,5
Ličko-senjska 1 424 37 2,6 916 64,3 11 0,8 3 0,2 457 32,1
Virovitičko-podravska 1 815 34 1,9 1 122 61,8 22 1,2 8 0,4 629 34,7
Požeško-slavonska 1 585 21 1,3 946 59,7 8 0,5 13 0,8 597 37,7
Brodsko-posavska 3 193 41 1,3 2 094 65,6 22 0,7 21 0,7 1 015 31,8
Zadarska 6 454 76 1,2 5 047 78,2 57 0,9 21 0,3 1 253 19,4
Osječko-baranjska 8 416 84 1,0 5 834 69,3 90 1,1 41 0,5 2 367 28,1
Šibensko-kninska 3 338 41 1,2 2 371 71,0 43 1,3 10 0,3 873 26,2
Vukovarsko-srijemska 3 655 71 1,9 2 176 59,5 66 1,8 25 0,7 1 317 36,0
Splitsko-dalmatinska 17 928 122 0,7 14 465 80,7 125 0,7 80 0,4 3 136 17,5
Istarska 12 885 102 0,8 10 739 83,3 26 0,2 54 0,4 1 964 15,2
Dubrovačko-neretvanska 5 198 85 1,6 3 900 75,0 36 0,7 36 0,7 1 141 22,0
Međimurska 4 359 29 0,7 3 457 79,3 10 0,2 18 0,4 845 19,4
Grad Zagreb  55 168 196 0,4 47 223 85,6 84 0,2 244 0,4 7 421 13,5

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešći oblik. Njime je obuhvaćeno 78,7% subjekata. U državnom je vlasništvu 0,8% subjekata, u mješovitom vlasništvu 0,5% subjekata, u zadružnom vlasništvu 0,5% subjekata, a za 19,5% pravnih osoba vlasništvo se ne prati.

Struktura vlasništva prema teritorijalnoj raspoređenosti na razini županija pokazuje da su subjekti u privatnom vlasništvu najzastupljeniji u Gradu Zagrebu, s udjelom od 85,6%, zatim u Istarskoj županiji, s udjelom od 83,3%, u Zagrebačkoj županiji, s udjelom od 81,5%, i u Primorsko-goranskoj županiji, s udjelom od 81,0%.

G-2. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA, STANJE 30. LIPNJA 2021.

Županije

       
01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Na temelju Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 55/16. i 35/18.), Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata (u nastavku teksta: Registar). Registar, prema odredbama navedenog pravilnika, obuhvaća pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te dijelove tih subjekata (u nastavku teksta: poslovni subjekti). U Registar se zasad ne upisuju fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, strane udruge koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i poslovni subjekti koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

NKD 2007. utemeljen je na Statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici − NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije.

Upisom u Registar svakom se poslovnom subjektu dodjeljuje sedmeroznamenkasti matični broj, a dijelu subjekta određuje se redni broj uz matični. Svakom subjektu i njegovu dijelu upisanu u Registar dodjeljuje se i šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.

Značenje pojedinih izraza

Poslovni subjekti jesu pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u skladu s pravnim propisima, tijela javne vlasti (tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne regionalne samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja i sl.) te trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne/regionalne samouprave imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo).

Registrirane pravne osobe (poslovni subjekti) jesu jedinice upisane u Registar, i to: trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, političke stranke, tijela javne vlasti i ostale neusklađene jedinice koje su imale pravnu osobnost prema propisima koji su prije bili na snazi.

Aktivne pravne osobe (poslovni subjekti) jesu registrirane pravne osobe upisane u Registar za koje je status aktivnosti određen prema podacima iz eSPRi-ja.

Fizičke osobe jesu jedinice koje obavljaju djelatnost u skladu s pravnim propisima, a odnose se na obrt i slobodna zanimanja.

Pravno ustrojbeni oblik jest obilježje jedinica Registra na temelju kojeg se one međusobno razlikuju kao dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge, ustanove, udruge, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi pravno ustrojbeni oblici. Pravno ustrojbeni oblik jedinica Registra određen je rješenjem nadležnoga registarskog tijela ili propisom o osnivanju na temelju kojeg su jedinice upisane u Registar.

Oblik vlasništva jest obilježje jedinica Registra koje pokazuje vlasničku strukturu jedinice, a odnosi se na vlasništvo sredstava, odnosno osnivački ulog poslovnih subjekata.

 

Kratice  
   
Fina Financijska agencija
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Andrea Galić Nagyszombaty, načelnica Sektora za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Vlasta Lide Kranjec i Višnja Petrović


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti