Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 09. travnja 2021.
PSZ-2021-1-1

ISSN 1334-0557

PUNOLJETNI POČINITELJI KAZNENIH DJELA PREMA VRSTI ODLUKE U 2020.

U 2020. državna odvjetništva u Republici Hrvatskoj donijela su odluke u povodu prijava za 48 272 punoljetna počinitelja kaznenih djela, što je za 8,4% manje nego u 2019. Broj optuženih osoba u odnosu na prethodnu godinu manji je za 10,6%, a broj osuđenih osoba za 10,5%.

Za kaznena djela protiv imovine, koja su u 2020. bila najzastupljenija, udio prijavljenih iznosi 52,6%, udio optuženih 30,8%, a udio osuđenih 31,9%. Slijede kaznena djela protiv osobne slobode, s udjelom od 11,6% prijavljenih, 15,4% optuženih te 14,9% osuđenih počinitelja.

Prema izrečenim kaznama i drugim mjerama, najzastupljenija je uvjetna kazna zatvora (80,5%), slijedi bezuvjetna kazna zatvora (16,6%), uvjetna novčana kazna (1,2%) te bezuvjetna novčana kazna (0,8%).

1. PUNOLJETNI POČINITELJI KAZNENIH DJELA – PRIJAVLJENI, OPTUŽENI I OSUĐENI

            Prijavljeni Optuženi Osuđeni
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
2019. 52 670 5 240 15 230 2 021 13 002 1 691
2020. 48 272 5 347 13 615 1 904 11 634 1 565
Indeksi
2020.
2019.
91,6 102,0 89,4 94,2 89,5 92,5

2. ODLUKE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA PREMA VRSTAMA KAZNENIH DJELA U 2020.

       Ukupno Kaznena djela protiv
života i tijela osobne slobode spolne slobode spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta braka, obitelji i djece zdravlja ljudi opće sigurnosti sigurnosti prometa
Ukupno 48 272 1 762 5 615 287 252 2 821 1 141 479 1 255
Počinitelji nepoznati 19 711 149 263 38 44 9 24 135 44
Počinitelji poznati 28 561 1 613 5 352 249 208 2 812 1 117 344 1 211
Žene 5 347 176 694 7 6 750 100 36 237
Odbačena prijava 12 534 612 2 642 94 34 1 223 140 122 231
Prekinuta istraga 4 - - - - - - - -
Obustavljena istraga 288 27 17 25 9 5 38 4 12
Podnesena optužnica 15 735 974 2 693 130 165 1 584 939 218 968
Neposredno – ukupno 13 124 793 2 595 65 66 1 551 352 170 843
Bez kaznenog naloga 6 978 482 1 369 43 59 1 238 227 79 158
Uz kazneni nalog 6 146 311 1 226 22 7 313 125 91 685
Poslije provedene istrage 2 521 170 63 64 99 24 584 46 125
Prema neubrojivom okrivljeniku 90 11 35 1 - 9 3 2 -
Trajanje istražnog zatvora 2 645 226 606 56 51 238 231 29 22
Do 15 dana 242 17 48 5 3 13 15 3 6
15 – 30 dana 1 343 82 398 19 15 136 74 10 6
  1 – 2 mjeseca 492 43 104 12 9 59 47 9 5
  2 – 3 mjeseca 314 26 42 8 10 27 51 1 4
  3 – 6 mjeseci 163 44 13 9 11 3 23 2 1
  6 – 12 mjeseci 91 14 1 3 3 - 21 4 -

2. ODLUKE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA PREMA VRSTAMA KAZNENIH DJELA U 2020.

(nastavak)                  
       Kaznena djela protiv Ostala kaznena djela Sporedno kazneno zakonodavstvo (izvan KZ-a) Indeksi
2020.
2019.
imovine gospodarstva krivotvorenja službene dužnosti pravosuđa javnog reda
Ukupno 25 421 1 655 1 578 1 484 847 1 677 1 950 48 91,6
Počinitelji nepoznati 17 589 28 370 31 29 88 870 - 80,2
Počinitelji poznati 7 832 1 627 1 208 1 453 818 1 589 1 080 48 101,6
Žene 1 482 303 271 593 278 148 262 4 102,0
Odbačena prijava 3 252 875 420 1 329 614 281 662 3 101,4
Prekinuta istraga - 1 - 1 - - 2 - 40,0
Obustavljena istraga 63 41 5 9 7 19 7 - 99,3
Podnesena optužnica 4 517 710 783 114 197 1 289 409 45 101,8
Neposredno – ukupno 4 058 436 745 32 181 794 399 44 102,3
Bez kaznenog naloga 2 211 201 200 18 59 495 139 - 101,5
Uz kazneni nalog 1 847 235 545 14 122 299 260 44 103,3
Poslije provedene istrage 443 274 38 82 16 483 9 1 98,2
Prema neubrojivom okrivljeniku 16 - - - - 12 1 - 152,5
Trajanje istražnog zatvora 462 97 91 11 22 483 19 1 92,5
Do 15 dana 23 25 23 4 2 51 4 - 80,7
15 – 30 dana 271 33 46 5 15 223 9 1 92,0
  1 – 2 mjeseca 75 22 6 2 2 93 4 - 80,9
  2 – 3 mjeseca 56 5 5 - 1 76 2 - 97,8
  3 – 6 mjeseci 29 7 3 - - 18 - - 143,0
  6 – 12 mjeseci 8 5 8 - 2 22 - - 165,4

3. ODLUKE SUDOVA I IZREČENE KAZNE ILI DRUGE MJERE PREMA VRSTAMA KAZNENIH DJELA U 2020.

           Ukupno Kaznena djela protiv
života i tijela osobne slobode spolne slobode spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta braka, obitelji i djece zdravlja ljudi opće sigurnosti sigurnosti prometa
Ukupno 13 615 838 2 101 119 110 1 060 655 171 958
Žene 1 904 61 207 2 5 209 46 14 182
Proglašeni krivima 11 634 695 1 733 99 99 940 592 124 899
Žene 1 565 45 162 2 4 176 42 9 174
Nisu proglašeni krivima 1 981 143 368 20 11 120 63 47 59
Odbačaj 98 8 16 - 1 1 - 1 1
Obustava kaznenog postupka 743 63 135 3 3 63 21 20 19
Oslobađajuća presuda 689 38 73 11 4 19 33 17 21
Odbijajuća presuda 319 9 88 4 1 22 7 7 18
Neubrojivi – određen prisilni smještaj ili liječenje na slobodi 132 25 56 2 2 15 2 2 -
Kazne i druge mjere – ukupno 11 634 695 1 733 99 99 940 592 124 899
Zatvor – bezuvjetni 1 935 147 171 39 52 64 194 12 79
Dugotrajni zatvor 6 6 - - - - - - -
20 godina 1 - - - - - - - -
15 – 20 godina - - - - - - - - -
10 – 15 godina 9 6 - 1 2 - - - -
 5 – 10 godina 40 8 - 4 8 - 6 - 1
 3 – 5 godina 128 21 1 8 15 1 19 1 7
 2 – 3 godine 115 7 1 5 3 1 30 1 4
 1 – 2 godine 375 17 18 10 9 20 32 3 15
 6 – 12 mjeseci 1 014 67 131 7 15 35 103 6 44
 3 – 6 mjeseci 232 15 19 3 - 7 4 1 8
 do 3 mjeseca 15 - 1 1 - - - - -
Novčana kazna – bezuvjetna 98 2 8 - - - 1 - 32
Uvjetna kazna zatvora 9 366 530 1 539 60 38 876 363 109 749
Djelomična uvjetna kazna zatvora 554 33 41 7 8 42 80 2 25
Uvjetna novčana kazna 135 4 12 - 1 - - - 32
Sudska opomena - - - - - - - - -
Odgojne mjere 42 6 3 - 3 - 10 1 1
Maloljetnički zatvor 5 1 - - 1 - 1 - 2
Pridržaj maloljetničkog zatvora 46 5 - - 4 - 23 - 1
Proglašeni krivima, a oslobođeni od kazne 7 - - - - - - 2 3
Sporedna novčana kazna 323 7 12 - - 7 57 - 2
Sigurnosne mjere 694 68 228 8 10 102 32 6 89
Oduzimanje imovinske koristi 804 3 - 8 1 - 128 - -
Oduzimanje predmeta 1 848 68 87 10 20 9 434 10 3
Rad za opće dobro 574 43 56 2 9 19 80 2 32
Ranije osude 2 995 136 399 22 22 207 149 14 43
Trajanje istražnog zatvora 2 452 213 415 55 47 171 226 19 19
Do 30 dana 741 52 123 23 9 48 59 5 14
30 dana – 3 mjeseca 729 63 176 12 5 68 43 7 3
  3 – 6 mjeseci 578 35 99 2 9 45 53 5 1
  6 – 12 mjeseci 290 32 16 11 8 9 52 - 1
12 – 18 mjeseci 58 12 1 4 7 1 6 2 -
18 – 24 mjeseca 26 7 - 1 3 - 11 - -
  2 – 4 godine 30 12 - 2 6 - 2 - -

3. ODLUKE SUDOVA I IZREČENE KAZNE ILI DRUGE MJERE PREMA VRSTAMA KAZNENIH DJELA U 2020.

(nastavak)                  
          Kaznena djela protiv Ostala kaznena djela Sporedno kazneno zakonodavstvo (izvan KZ-a) Indeksi
2020.
2019.
imovine gospodarstva krivotvorenja službene dužnosti pravosuđa javnog reda
Ukupno 4 194 693 673 220 146 990 663 24 89,4
Žene 674 113 105 49 34 56 138 9 94,2
Proglašeni krivima 3 708 515 631 143 117 945 374 20 89,5
Žene 596 85 99 32 24 53 55 7 92,5
Nisu proglašeni krivima 486 178 42 77 29 45 289 4 88,9
Odbačaj 17 4 1 5 5 - 37 1 102,1
Obustava kaznenog postupka 193 61 16 7 8 17 114 - 85,8
Oslobađajuća presuda 171 87 20 49 15 14 114 3 101,3
Odbijajuća presuda 84 26 5 16 1 7 24 - 68,9
Neubrojivi – određen prisilni smještaj ili liječenje na slobodi 21 - - - - 7 - - 107,3
Kazne i druge mjere – ukupno 3 708 515 631 143 117 945 374 20 89,5
Zatvor – bezuvjetni 749 92 39 42 9 209 37 - 81,6
Dugotrajni zatvor - - - - - - - - 120,0
20 godina - - - - - - 1 - -
15 – 20 godina - - - - - - - - -
10 – 15 godina - - - - - - - - 56,3
 5 – 10 godina 7 1 - - - - 5 - 102,6
 3 – 5 godina 33 6 - - - 13 3 - 109,4
 2 – 3 godine 34 5 - 4 - 18 2 - 83,3
 1 – 2 godine 156 19 4 6 1 63 2 - 87,0
 6 – 12 mjeseci 395 51 23 25 4 95 13 - 75,6
 3 – 6 mjeseci 115 7 12 7 4 19 11 - 86,2
 do 3 mjeseca 9 3 - - - 1 - - 107,1
Novčana kazna – bezuvjetna 16 12 2 - - - 24 1 79,0
Uvjetna kazna zatvora 2 914 401 586 101 108 721 258 13 91,5
Djelomična uvjetna kazna zatvora 132 23 5 9 1 142 4 - 107,4
Uvjetna novčana kazna 8 10 2 - - 7 53 6 76,3
Sudska opomena - - - - - - - - -
Odgojne mjere 12 - - - - 6 - - 123,5
Maloljetnički zatvor - - - - - - - - 100,0
Pridržaj maloljetničkog zatvora 9 - 2 - - 2 - - 102,2
Proglašeni krivima, a oslobođeni od kazne - - - - - - 2 - 77,8
Sporedna novčana kazna 42 48 6 5 - 129 8 - 70,7
Sigurnosne mjere 102 3 1 17 1 22 5 - 91,0
Oduzimanje imovinske koristi 394 109 8 30 - 101 22 - 79,1
Oduzimanje predmeta 255 159 313 4 6 424 46 - 93,6
Rad za opće dobro 198 37 15 26 - 47 8 - 65,9
Ranije osude 1 458 132 81 10 39 200 79 4 90,8
Trajanje istražnog zatvora 576 83 93 47 14 447 27 - 92,5
Do 30 dana 170 46 64 37 3 76 12 - 81,5
30 dana – 3 mjeseca 159 20 23 8 8 126 8 - 89,1
  3 – 6 mjeseci 170 7 6 1 2 140 3 - 110,1
  6 – 12 mjeseci 62 9 - - 1 87 2 - 96,3
12 – 18 mjeseci 7 1 - 1 - 15 1 - 131,8
18 – 24 mjeseca 1 - - - - 3 - - 83,9
  2 – 4 godine 7 - - - - - 1 - 130,4

G-1.  PRIJAVLJENE, OPTUŽENE I OSUĐENE PUNOLJETNE OSOBE U 2019. I 2020.

broj osoba

G-2. OSUĐENE PUNOLJETNE OSOBE PREMA IZREČENIM KAZNAMA ILI DRUGIM MJERAMA U 2020.

G-3.  PRIJAVLJENE, OPTUŽENE I OSUĐENE PUNOLJETNE OSOBE OD 2011. DO 2020.

broj osoba

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor i metode prikupljanja podataka

Na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) podaci o kriminalitetu punoljetnih prijavljenih, optuženih i osuđenih osoba prikupljaju se redovitim statističkim istraživanjima koja se koriste sljedećim statističkim izvještajima: Statistički izvještaj za punoljetnu osobu protiv koje je postupak po kaznenoj prijavi i prethodni postupak završen (obrazac SK-1) i Statistički izvještaj za optuženu punoljetnu osobu protiv koje je kazneni postupak pravomoćno završen (obrazac SK-2).

Statističke izvještaje ispunjavaju nadležna državna odvjetništva nakon donošenja konačne odluke te županijski i općinski sudovi koji sude u prvom stupnju nakon što je postupak pravomoćno završen. Jedinice promatranja jesu punoljetni počinitelji kaznenih djela, koji mogu biti počinitelji, supočinitelji, poticatelji ili pomagatelji.

Dana 1. siječnja 2013. stupio je na snagu novi Kazneni zakon (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17., 118/18. i 126/19). Navedenim zakonom, osim što su uvedeni novi i preinačeni postojeći opći instituti materijalnoga kaznenog prava, propisan je i novi katalog kaznenih djela.

Obuhvat

Statističkim istraživanjima obuhvaćeni su svi punoljetni prijavljeni, optuženi i osuđeni počinitelji kaznenih djela radi ispitivanja obujma i rasprostranjenosti kriminaliteta za područje cijele Republike Hrvatske.

Definicije

Kriminalitet u smislu statističkih istraživanja obuhvaća pojavu od podnošenja prijave za počinjeno kazneno djelo do okončanja postupka od strane državnog odvjetništva, odnosno pravomoćne sudske presude.

Punoljetni počinitelji kaznenih djela jesu osobe koje su u vrijeme počinjenja kaznenog djela imale navršenih 18 godina života protiv kojih je postupak po kaznenoj prijavi i prethodni postupak završen te optužene osobe (uključujući osobe protiv kojih se progon poduzima privatnom tužbom) protiv kojih je kazneni postupak pravomoćno završen.

Prijavljena osoba – poznati počinitelj – jest punoljetni počinitelj kaznenog djela protiv kojeg je postupak po kaznenoj prijavi i prethodni postupak završen odlukom kojom je odbačena prijava, prekinuta istraga, obustavljena istraga ili podnesena optužnica.

Prijavljena osoba – nepoznati počinitelj jest, počevši od obradne godine 2015., nepoznata osoba protiv koje je podnesena kaznena prijava državnom odvjetništvu za počinjeno kazneno djelo. Zaključno s 2014. obradnom godinom, nepoznati počinitelj definirao se kao nepoznata osoba protiv koje je podnesena kaznena prijava državnom odvjetništvu, a koja i nakon isteka godine dana od dana podnošenja kaznene prijave nije otkrivena. Ta izmjena imat će ograničen utjecaj na podatke o ukupno prijavljenim počiniteljima te prijavljenim nepoznatim počiniteljima kaznenih djela jer se može očekivati da će se dijelu nepoznatih počinitelja iste godine otkriti identitet te će u tim slučajevima doći do dvostrukog uračunavanja u istoj godini.

Optužena osoba jest punoljetna osoba protiv koje je sudu podnesena optužnica ili privatna tužba, protiv koje je kazneni postupak pravomoćno završen odlukom suda kojom se obustavlja kazneni postupak, optužba odbacuje, donosi oslobađajuća ili odbijajuća presuda, određuje se prisilni smještaj ili liječenje na slobodi za neubrojivu osobu ili se počinitelj proglašava krivim.

Mlađa punoljetna osoba jest osoba koja je u vrijeme počinjenja djela navršila 18, a nije navršila 21 godinu života kojoj sud može izreći odgojnu mjeru posebnih obveza, odgojnu mjeru pojačanog nadzora i kaznu maloljetničkog zatvora, a ako počinitelj u vrijeme suđenja nije navršio 21 godinu života, odgojnu mjeru upućivanja u disciplinski centar i zavodsku mjeru. Počinitelju koji je u vrijeme suđenja navršio dvadeset i jednu godinu života, sud može umjesto maloljetničkog zatvora izreći kaznu zatvora, u granicama koje se primjenjuju za vremensko trajanje maloljetničkog zatvora.

Osuđena osoba jest punoljetna osoba proglašena krivom prema kojoj je izrečena kazna ili druga mjera: zatvor, novčana kazna, odgojne mjere, sudska opomena (načelo primjene blažeg zakona) ili se osoba proglašava krivom, a oslobađa od kazne.

 

Kratice  
   
NN Narodne novine
KZ Kazneni zakon

 

Znakovi  
   
- nema pojave
0,0 podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Gordana Finzir, Vesna Đikanović i Mario Vlajčević

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti