Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 12. veljače 2021.
NR-2021-2-1

ISSN 1334-0557

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU,
NKPJS 2012.– 2. RAZINA I ŽUPANIJE U 2018.

 

Državni zavod za statistiku objavljuje podatke o bruto domaćem proizvodu (BDP-u) za Republiku Hrvatsku u 2018. prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija prema ekonomskim djelatnostima.

Vremenska serija podataka o BDP-u za Republiku Hrvatsku prema NKPJS-u 2012. − 2. razina i na razini županija revidirana je za razdoblje 2000. − 2017.

Revidirani podaci BDP-a za Republiku Hrvatsku objavljeni su 19. listopada 2020. u Priopćenju 12.1.4. "Godišnji bruto domaći proizvod 1995. - 2019.", gdje je u Metodološkim objašnjenjima navedeno objašnjenje revizije.

Serija podataka za razdoblje 2000. − 2018. dostupna je u priloženim tablicama u Excel-formatu. Podaci su dostupni u tekućim cijenama i po stanovniku.

Podaci su prikazani prema metodologiji Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA-e 2010.).

Regionalni BDP pokazatelj je proizvodnje regije i stoga se može koristiti za mjerenje i uspoređivanje stupnja gospodarske aktivnosti različitih regija. Regionalni BDP nije mjerilo regionalnog blagostanja ili regionalnog dohotka.

Podaci o BDP-u za Republiku Hrvatsku te prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županije temelje se na konačnim godišnjim podacima o BDP-u.

Vremenska serija podataka o BDP-u iskazana je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NKD-u 2007.).

Podaci o broju stanovnika na razini Republike Hrvatske prema

NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija temelje se na podacima Popisa stanovništva 2011.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU PREMA NKPJS-u 2012. – 2. RAZINA

                 Republika Hrvatska Kontinentalna Hrvatska Jadranska Hrvatska Republika Hrvatska Kontinentalna Hrvatska Jadranska Hrvatska
  BDP, mil. HRK BDP po stanovniku, HRK1)
2010. 329.432 225.154 104.277 76.677 78.134 73.710
2011. 334.194 228.528 105.666 78.029 79.601 74.835
2012. 331.014 225.927 105.087 77.538 78.999 74.573
2013. 331.990 226.550 105.440 78.033 79.558 74.947
2014. 331.322 224.641 106.681 78.215 79.322 75.980
2015. 339.663 230.686 108.976 80.718 82.103 77.937
2016. 351.197 237.844 113.353 84.171 85.506 81.501
2017. 367.501 247.891 119.610 88.986 90.240 86.496
2018. 385.377 260.705 124.672 92.389 93.282 90.577
  BDP, mil. EUR2) BDP po stanovniku, EUR1) 
2010. 45.213 30.901 14.312 10.524 10.723 10.116
2011. 44.954 30.740 14.213 10.496 10.707 10.066
2012. 44.033 30.054 13.979 10.315 10.509 9.920
2013. 43.835 29.913 13.922 10.303 10.505 9.896
2014. 43.423 29.442 13.982 10.251 10.396 9.958
2015. 44.636 30.315 14.321 10.607 10.789 10.242
2016. 46.644 31.589 15.055 11.179 11.356 10.824
2017. 49.262 33.229 16.033 11.928 12.096 11.594
2018. 51.183 34.625 16.558 12.270 12.389 12.030
  BDP po stanovniku po SKM, (EU 28 = 100) Indeksi (RH = 100)
2010. 59,4 60,5 57,1 100,0 101,9 96,1
2011. 59,9 61,1 57,4 100,0 102,0 95,9
2012. 59,9 61,0 57,6 100,0 101,9 96,2
2013. 59,8 61,0 57,5 100,0 102,0 96,0
2014. 58,8 59,6 57,1 100,0 101,4 97,1
2015. 59,4 60,4 57,3 100,0 101,7 96,6
2016. 60,7 61,7 58,8 100,0 101,6 96,8
2017. 61,9 62,7 60,1 100,0 101,4 97,2
2018. 66,8 67,5 65,5 100,0 101,0 98,0

1) Prosjek ukupnog stanovništva Republike Hrvatske na temelju procjene broja stanovnika iz podataka Popisa 2011.
2) Izvor: HNB

Županije

       
01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

2. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU PREMA NKPJS-u 2012. – 2. RAZINA I ŽUPANIJE U 2018.

tekuće cijene

NKPJS 2012. – 2. razina i županije Bruto domaći proizvod, mil. HRK Bruto domaći proizvod, mil. EUR1) Struktura po županijama
(RH = 100)
BDP po stanovniku, HRK2) BDP po stanovniku, EUR2) Indeksi
(RH = 100)
BDP po stanovniku po SKM
(EU 28 = 100)
Republika Hrvatska 385 377 51 183 100,0 92 389 12 270 100,0 66,8
Kontinentalna Hrvatska 260 705 34 625 67,6 93 282 12 389 101,0 67,5
Grad Zagreb 132 092 17 544 34,3 170 882 22 695 185,0 123,6
Zagrebačka  22 669 3 011 5,9 73 113 9 710 79,1 52,9
Krapinsko-zagorska  7 689 1 021 2,0 59 627 7 919 64,5 43,1
Varaždinska  14 042 1 865 3,6 82 062 10 899 88,8 59,4
Koprivničko-križevačka  7 372 979 1,9 65 586 8 711 71,0 47,5
Međimurska  8 599 1 142 2,2 77 567 10 302 84,0 56,1
Bjelovarsko-bilogorska  6 967 925 1,8 60 126 7 986 65,1 43,5
Virovitičko-podravska  4 039 536 1,0 49 131 6 525 53,2 35,5
Požeško-slavonska  3 758 499 1,0 49 846 6 620 54,0 36,1
Brodsko-posavska  7 651 1 016 2,0 49 748 6 607 53,8 36,0
Osječko-baranjska  19 366 2 572 5,0 65 382 8 684 70,8 47,3
Vukovarsko-srijemska  8 814 1 171 2,3 50 673 6 730 54,8 36,7
Karlovačka  7 789 1 035 2,0 62 503 8 301 67,7 45,2
Sisačko-moslavačka  9 857 1 309 2,6 59 241 7 868 64,1 42,9
Jadranska Hrvatska 124 672 16 558 32,4 90 577 12 030 98,0 65,5
Primorsko-goranska  32 154 4 270 8,3 111 413 14 797 120,6 80,6
Ličko-senjska  3 284 436 0,9 66 848 8 878 72,4 48,4
Zadarska  13 533 1797 3,5 81 338 10 803 88,0 58,8
Šibensko-kninska  7 731 1 027 2,0 73 132 9 713 79,2 52,9
Splitsko-dalmatinska  32 213 4 278 8,4 72 554 9 636 78,5 52,5
Istarska  23 808 3 162 6,2 117 231 15 570 126,9 84,8
Dubrovačko-neretvanska  11 948 1 587 3,1 99 968 13 277 108,2 72,3

1) Izvor: HNB 
2) Prosjek ukupnog stanovništva Republike Hrvatske na temelju procjene broja stanovnika iz podataka Popisa 2011.

3. BRUTO DODANA VRIJEDNOST ZA REPUBLIKU HRVATSKU PREMA NKPJS-u 2012. – 2. RAZINA I ŽUPANIJE U 2018.

mil. kuna

NKPJS 2012. – 2. razina i županije NKD 2007.
A B, C, D, E od toga C F G, H, I J K L M, N O, P, Q R, S, T, U Bruto dodana vrijednost (bazične cijene)
Republika Hrvatska 11.550 61.927 48.131 17.085 74.997 15.612 18.928 28.878 26.047 49.423 12.234 316.681
Kontinentalna Hrvatska 9.431 45.446 36.179 9.482 44.703 13.149 15.189 16.042 18.559 34.433 7.798 214.233
Grad Zagreb 248 14.352 10.168 3.026 26.487 11.245 12.238 5.750 14.057 16.110 5.035 108.546
Zagrebačka  866 5.225 4.270 1.350 5.677 276 249 1.695 684 2.225 381 18.628
Krapinsko-zagorska  202 2.610 2.297 441 947 58 143 563 169 1.077 108 6.319
Varaždinska  380 4.812 4.299 546 1.745 279 450 801 530 1.687 309 11.539
Koprivničko-križevačka  887 1.823 1.573 270 931 42 251 525 236 927 167 6.058
Međimurska  549 3.072 2.759 359 893 109 201 617 303 832 130 7.066
Bjelovarsko-bilogorska  1.183 1.186 1.025 373 612 78 332 577 221 1.039 123 5.725
Virovitičko-podravska  443 752 595 245 477 33 112 378 128 658 93 3.319
Požeško-slavonska  344 683 509 217 484 72 68 397 72 680 71 3.088
Brodsko-posavska  607 1.668 1.425 420 831 127 151 804 308 1.222 150 6.287
Osječko-baranjska  1.799 3.414 2.632 837 2.258 529 468 1.549 1.133 3.303 624 15.914
Vukovarsko-srijemska  974 1.376 862 475 1.130 115 139 902 223 1.699 210 7.243
Karlovačka  315 1.978 1.703 373 1.036 108 201 616 259 1.342 174 6.401
Sisačko-moslavačka  632 2.497 2.062 548 1.195 79 185 867 238 1.634 224 8.100
Jadranska Hrvatska 2.119 16.481 11.953 7.604 30.294 2.463 3.739 12.836 7.488 14.989 4.436 102.448
Primorsko-goranska  266 6.898 6.011 1.699 6.775 586 816 3.022 2.000 3.356 1.005 26.422
Ličko-senjska  340 311 119 268 565 32 51 440 79 541 73 2.699
Zadarska  612 1.233 722 811 2.683 121 498 1.881 917 1.863 501 11.121
Šibensko-kninska  97 965 618 441 1.608 89 194 1.080 401 1.070 408 6.353
Splitsko-dalmatinska  372 2.921 1.870 1.751 7.410 804 1.284 3.476 2.274 4.720 1.457 26.471
Istarska  244 3.639 2.471 1.702 7.016 671 593 1.912 1.099 2.073 615 19.564
Dubrovačko-neretvanska  189 514 142 931 4.236 161 303 1.025 717 1.366 377 9.818

4. UDIO PREMA NKPJS-u 2012. – 2. RAZINA I ŽUPANIJE U BRUTO DODANOJ VRIJEDNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE U 2018.

%

NKPJS 2012. – 2. razina i županije NKD 2007.
A B, C, D, E od toga C F G, H, I J K L M, N O, P, Q R, S, T, U Bruto dodana vrijednost (bazične cijene)
Republika Hrvatska 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kontinentalna Hrvatska 81,7 73,4 75,2 55,5 59,6 84,2 80,2 55,6 71,3 69,7 63,7 67,6
Grad Zagreb 2,1 23,2 21,1 17,7 35,3 72,0 64,7 19,9 54,0 32,6 41,2 34,3
Zagrebačka  7,5 8,4 8,9 7,9 7,6 1,8 1,3 5,9 2,6 4,5 3,1 5,9
Krapinsko-zagorska  1,8 4,2 4,8 2,6 1,3 0,4 0,8 1,9 0,6 2,2 0,9 2,0
Varaždinska  3,3 7,8 8,9 3,2 2,3 1,8 2,4 2,8 2,0 3,4 2,5 3,6
Koprivničko-križevačka  7,7 2,9 3,3 1,6 1,2 0,3 1,3 1,8 0,9 1,9 1,4 1,9
Međimurska  4,8 5,0 5,7 2,1 1,2 0,7 1,1 2,1 1,2 1,7 1,1 2,2
Bjelovarsko-bilogorska  10,2 1,9 2,1 2,2 0,8 0,5 1,8 2,0 0,8 2,1 1,0 1,8
Virovitičko-podravska  3,8 1,2 1,2 1,4 0,6 0,2 0,6 1,3 0,5 1,3 0,8 1,0
Požeško-slavonska  3,0 1,1 1,1 1,3 0,6 0,5 0,4 1,4 0,3 1,4 0,6 1,0
Brodsko-posavska  5,3 2,7 3,0 2,5 1,1 0,8 0,8 2,8 1,2 2,5 1,2 2,0
Osječko-baranjska  15,6 5,5 5,5 4,9 3,0 3,4 2,5 5,4 4,3 6,7 5,1 5,0
Vukovarsko-srijemska  8,4 2,2 1,8 2,8 1,5 0,7 0,7 3,1 0,9 3,4 1,7 2,3
Karlovačka  2,7 3,2 3,5 2,2 1,4 0,7 1,1 2,1 1,0 2,7 1,4 2,0
Sisačko-moslavačka  5,5 4,0 4,3 3,2 1,6 0,5 1,0 3,0 0,9 3,3 1,8 2,6
Jadranska Hrvatska 18,3 26,6 24,8 44,5 40,4 15,8 19,8 44,4 28,7 30,3 36,3 32,4
Primorsko-goranska  2,3 11,1 12,5 9,9 9,0 3,8 4,3 10,5 7,7 6,8 8,2 8,3
Ličko-senjska  2,9 0,5 0,2 1,6 0,8 0,2 0,3 1,5 0,3 1,1 0,6 0,9
Zadarska  5,3 2,0 1,5 4,7 3,6 0,8 2,6 6,5 3,5 3,8 4,1 3,5
Šibensko-kninska  0,8 1,6 1,3 2,6 2,1 0,6 1,0 3,7 1,5 2,2 3,3 2,0
Splitsko-dalmatinska  3,2 4,7 3,9 10,3 9,9 5,2 6,8 12,0 8,7 9,6 11,9 8,4
Istarska  2,1 5,9 5,1 10,0 9,4 4,3 3,1 6,6 4,2 4,2 5,0 6,2
Dubrovačko-neretvanska  1,6 0,8 0,3 5,4 5,6 1,0 1,6 3,5 2,8 2,8 3,1 3,1

5. STRUKTURA BRUTO DODANE VRIJEDNOSTI ZA REPUBLIKU HRVATSKU PREMA NKPJS-u 2012. – 2. RAZINA I ŽUPANIJE PREMA DJELATNOSTIMA NKD-a 2007. U 2018.

%

NKPJS 2012. – 2. razina i županije NKD 2007.
A B, C, D, E od toga C F G, H, I J K L M, N O, P, Q R, S, T, U Bruto dodana vrijednost (bazične cijene)
Republika Hrvatska 3,6 19,6 15,2 5,4 23,7 4,9 6,0 9,1 8,2 15,6 3,9 100,0
Kontinentalna Hrvatska 4,4 21,2 16,9 4,4 20,9 6,1 7,1 7,5 8,7 16,1 3,6 100,0
Grad Zagreb 0,2 13,2 9,4 2,8 24,4 10,4 11,3 5,3 12,9 14,8 4,6 100,0
Zagrebačka  4,6 28,1 22,9 7,2 30,5 1,5 1,3 9,1 3,7 11,9 2,0 100,0
Krapinsko-zagorska  3,2 41,3 36,3 7,0 15,0 0,9 2,3 8,9 2,7 17,0 1,7 100,0
Varaždinska  3,3 41,7 37,3 4,7 15,1 2,4 3,9 6,9 4,6 14,6 2,7 100,0
Koprivničko-križevačka  14,6 30,1 26,0 4,5 15,4 0,7 4,1 8,7 3,9 15,3 2,8 100,0
Međimurska  7,8 43,5 39,0 5,1 12,6 1,5 2,9 8,7 4,3 11,8 1,8 100,0
Bjelovarsko-bilogorska  20,7 20,7 17,9 6,5 10,7 1,4 5,8 10,1 3,9 18,2 2,2 100,0
Virovitičko-podravska  13,4 22,6 17,9 7,4 14,4 1,0 3,4 11,4 3,9 19,8 2,8 100,0
Požeško-slavonska  11,1 22,1 16,5 7,0 15,7 2,3 2,2 12,9 2,3 22,0 2,3 100,0
Brodsko-posavska  9,6 26,5 22,7 6,7 13,2 2,0 2,4 12,8 4,9 19,4 2,4 100,0
Osječko-baranjska  11,3 21,4 16,5 5,3 14,2 3,3 2,9 9,7 7,1 20,8 3,9 100,0
Vukovarsko-srijemska  13,5 19,0 11,9 6,6 15,6 1,6 1,9 12,5 3,1 23,5 2,9 100,0
Karlovačka  4,9 30,9 26,6 5,8 16,2 1,7 3,1 9,6 4,0 21,0 2,7 100,0
Sisačko-moslavačka  7,8 30,8 25,5 6,8 14,8 1,0 2,3 10,7 2,9 20,2 2,8 100,0
Jadranska Hrvatska 2,1 16,1 11,7 7,4 29,6 2,4 3,6 12,5 7,3 14,6 4,3 100,0
Primorsko-goranska  1,0 26,1 22,7 6,4 25,6 2,2 3,1 11,4 7,6 12,7 3,8 100,0
Ličko-senjska  12,6 11,5 4,4 9,9 20,9 1,2 1,9 16,3 2,9 20,0 2,7 100,0
Zadarska  5,5 11,1 6,5 7,3 24,1 1,1 4,5 16,9 8,2 16,8 4,5 100,0
Šibensko-kninska  1,5 15,2 9,7 6,9 25,3 1,4 3,1 17,0 6,3 16,8 6,4 100,0
Splitsko-dalmatinska  1,4 11,0 7,1 6,6 28,0 3,0 4,9 13,1 8,6 17,8 5,5 100,0
Istarska  1,2 18,6 12,6 8,7 35,9 3,4 3,0 9,8 5,6 10,6 3,1 100,0
Dubrovačko-neretvanska  1,9 5,2 1,4 9,5 43,1 1,6 3,1 10,4 7,3 13,9 3,8 100,0

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest procjena bruto dodane vrijednosti (BDV-a) i bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) za Republiku Hrvatsku te prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvori podataka za obračun BDV-a i BDP-a jesu podaci nacionalnih računa, godišnja istraživanja poslovnih statistika, ekonomski računi poljoprivrede, godišnji podaci o zaposlenima i plaćama, godišnji podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o broju osiguranih osoba te razni drugi statistički podaci.

Obuhvat

Obračun obuhvaća sve djelatnosti slijedeći koncept Sustava nacionalnih računa (SNA-e 2008.) i Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA-e 2010.).

Definicije

Regionalni računi jesu podsustav nacionalnih računa u kojima su predmeti razmatranja Republika Hrvatska, jedinice prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija. Primijenjeni su isti koncepti kao i u nacionalnim računima.

BDP u tržišnim cijenama jest zbroj dodanih vrijednosti po djelatnostima uključivanjem u obračun na nacionalnoj razini gospodarstva stavki koje nisu raspoređene po djelatnostima, kao što su porezi na proizvode minus subvencije na proizvode.

Ostala objašnjenja

BDV i BDP za Republiku Hrvatsku te prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija obračunani su primjenom indirektne metode. Nacionalne vrijednosti BDV-a po djelatnostima raspoređene su prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija primjenom odgovarajućih ključeva raspodjele.

BDP po stanovniku po standardu kupovne moći (SKM) pokazatelj je kojim se mjeri gospodarska razvijenost regija EU-a kao postotak prosjeka EU-a (EU-28 = 100). Pokazuje koliko je neka regija više ili manje razvijena od prosječne razvijenosti EU-a, odnosno opću razinu ekonomske razvijenosti pojedine regije. Iskazuje se po standardu kupovne moći, što je umjetna valutna jedinica koja eliminira razlike između razina cijena između zemalja.

 

Kratice  
   
EU Europska unija
EU-28 Europska unija (28 zemalja članica)
EUR euro
HNB Hrvatska narodna banka
HRK hrvatska kuna
mil. milijun
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NKPJS 2012. Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012.
RH Republika Hrvatska

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Suzana Čajkušić, Jasna Kiš, Ingrid Omerzo i Nikola Motik


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti